darowizna Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Darowizna a zachowek

Darowizna a zachowek

darowizna mebli w ogóle nie nastąpiła. Wprawdzie, co do zasady, darowizna powinna być dokonana w drodze aktu notarialnego jednakże, zgodnie z art. 890 § 1 zd. 2, umowa darowizny (...)

Darowizna na rzecz komitetu budowy pomnika

Darowizna na rzecz komitetu budowy pomnika

zostać zakwestionowana przez organy podatkowe. darowizna, podatek, odliczenie, warunki, spółka, pomnik, kult religijny

Zachowek przy dziedziczeniu gospodarstwa rolnego - opinia prawna

Zachowek przy dziedziczeniu gospodarstwa rolnego - opinia prawna

danym środowisku. Jeśli, tak jak w opisywanym przypadku, uczyniona przed śmiercią darowizna, szczególnie darowizna nieruchomości, wyczerpuje cały majątek rodziców, a później (...)

Ostrożnie z optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych

Ostrożnie z optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych

nieuzasadnionych korzyści podatkowych, związanych z wykreowaniem kosztu podatkowego i jego realizacją poprzez zbycie udziałów.  Komentarz do pkt 4-5: darowizna w PGK Spółka A dokonała (...)

Darowizna firmy żonie

Darowizna firmy żonie

zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Jeśli zaś w skład przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość, to darowizna musi (...)

Darowizna po rozwodzie

Darowizna po rozwodzie

spadków i darowiznJednakże jeśli darowizna nastąpi po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego, to darowizna nieruchomości będzie podlegała podatkowi od spadków i darowizn, gdyż (...)

Darowizna nieruchomości po śmierci darczyńcy

Darowizna nieruchomości po śmierci darczyńcy

. 157 § 1 k.c., niedopuszczalna jest [...] darowizna z zastrzeżeniem terminu dla przejścia własności, którym miałaby być śmierć darczyńcy. Nadejście tego terminu nie może spowodować (...)

Darowizna dla syna a wspólnota majątkowa

Darowizna dla syna a wspólnota majątkowa

wspólnego mieszkania). Oczywiście w ten sposób dochodzi do darowizny między małżonkami, która jednak może korzystać ze zwolnienia od podatku na zasadach określonych wyżej. darowizna, (...)

Darowizna dla męża

Darowizna dla męża

osobistego może korzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn pod warunkiem, że darowizna została dokonana przelewem na rachunek obdarowanej i że darowizna została w terminie 6 miesięcy (...)

Darowizna a obowiązek podatkowy

Darowizna a obowiązek podatkowy

pocztowym. Warto również zapoznać się z poradą: Zwolnienia z podatku od spadków i darowizn książeczka mieszkaniowa, darowizna, grupa podatkowa, zwolnienie podatkowe

Darowizna pieniężna dla córki

Darowizna pieniężna dla córki

Skarbowego druk SD-Z1, umowę darowizny i wyciąg z konta bankowego. Urzędniczka w US twierdziła, że skoro darowizna wpłynęła na konto wspólne z mężem, jest to również darowizna dla mojego (...)

Darowizna amortyzowanego samochodu

Darowizna amortyzowanego samochodu

momencie dokonania darowizny zwolnionej od podatku traci prawo do odliczenia podatku naliczonego w części dotyczącej pozostałego okresu korekty (1/5 rocznie). darowizna, środek trwały, amotyzacja, (...)

Darowizna z majątku wspólnego małżonków

Darowizna z majątku wspólnego małżonków

tej czynności prawnej. O tym czy darowizna jest drobna świadczy jej wartość oraz okoliczności danego przypadku w tym stan majątkowy darczyńcy i obdarowanego. Jeżeli jednak darowizna ze względu (...)

Darowizna udziału w spółce cywilnej

Darowizna udziału w spółce cywilnej

notariusz). Zwolnieniem tym będą objęte darowizny na rzecz m.in. małżonka. Zatem, aby darowizna udziału w spółce cywilnej na rzecz małżonka była zwolniona od opodatkowania podatkiem od darowizny, (...)

Nieważna darowizna z majątku wspólnego

Nieważna darowizna z majątku wspólnego

ust. 1 u.k.w.h.). Darowizna jest rozporządzeniem nieodpłatnym, zatem jej rękojmia nie chroni. W tej sytuacji - bez zgody żony - darowizna byłaby nieważna.Jak się jednak domyślamy, Pan (...)

Darowizna rzeczy czy pieniędzy na zakup rzeczy

Darowizna rzeczy czy pieniędzy na zakup rzeczy

? Zgodnie z obowiązującym prawem ani darowizna auta, ani darowizna pieniędzy nie wymaga dla swej skuteczności i ważności formy aktu notarialnego , a zatem nie jest potrzebne udanie się do notariusza

Wyłączenie darowizny z masy spadkowej

Wyłączenie darowizny z masy spadkowej

dziadka umarł jej rodzic będący zstępnym dziadka. W takim bowiem przypadku jego udział spadkowy przeszedłby na jego zstępnych (art. 931 par. 2 k.c.). dziedziczenie, zachowek, darowizna, darowizna (...)

Jak odliczyć darowizny w zeznaniu rocznym za 2020 r.?

Jak odliczyć darowizny w zeznaniu rocznym za 2020 r.?

dziecka pracownika) nie podlegają odliczeniu. Jednakże odliczeniu podlega darowizna z poleceniem, np. darowizna dokonana na rzecz fundacji ze wskazaniem na konkretną osobę fizyczną. Jeżeli darczyńca

Umowa dożywocia a kwestia dziedziczenia

Umowa dożywocia a kwestia dziedziczenia

ustawy. Może natomiast dziedziczyć po Pani jeśli zostanie przez Panią powołany do spadku w testamencie. darowizna, umowa dożywocia, spadek, dziedziczenie, testament, nieruchomość, dożywotnik, obdarowany

Jak najmniejszym kosztem znieść współwłasność mieszkania - opinia prawna

Jak najmniejszym kosztem znieść współwłasność mieszkania - opinia prawna

umownie jak i w postępowaniu sądowym. zniesienie współwłasności, współwłasność mieszkania, opłaty, ksiegi wieczyste, podatek, podatki, księga wieczysta, darowizna, udział

Spadek, zameldowanie, darowizna

Spadek, zameldowanie, darowizna

nie będzie zmuszony do wyrównania swemu bratu zachowku, gdy każdy z braci zachowek swój otrzymał. wymeldowanie, zachowek, darowizna, spadek

Darowizna mieszkania dla córki

Darowizna mieszkania dla córki

podziałowi po ustaniu wspólności majątkowej? darowizna, nieruchomosć, córka, zięć, majątek osobisty, zgłoszenie

Darowizna mieszkania a prawo zamieszkania

Darowizna mieszkania a prawo zamieszkania

więc z aktu notarialnego wynika, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na obdarowanego, fakt zamieszkiwania i zameldowania darczyńcy w tym lokalu nie oznacza, że darowizna nie została

Darowizna na rzecz zstępnych a dziedziczenie

Darowizna na rzecz zstępnych a dziedziczenie

darowizny do schedy spadkowej statuują, że otrzymana darowizna w istocie pomniejsza późniejszy udział w spadku osób obdarowanych. Należy jednak zaznaczyć, iż w sytuacji gdy darowizna (...)

Darowizna na rzecz dziecka a skarga paulianska

Darowizna na rzecz dziecka a skarga paulianska

sytuacji ma się skarga pauliańska? Czy można ją zastosować, gdy darowizna dotyczy małoletniego dziecka? Darowizna dokonana na rzecz małoletniego jest dopuszczalna w świetle prawa, ponieważ (...)

Wydziedziczenie dzieci

Wydziedziczenie dzieci

spadkobiercą). Natomiast możliwe jest zawarcie umowy dożywocia (konieczna jest forma aktu notarialnego), wtedy wartość tej nieruchomości nie zostanie zaliczona do spadku.  spadek, wydziedziczenie, darowizna

Odwołanie darowizny

Odwołanie darowizny

zachodzi lub zachodziła niewdzięczność obdarowanego (a nie synów), czyli Państwa ojca względem wuja. Poza tym nie może upłynąć więcej niż rok od dowiedzenia się o tym fakcie przez wuja. darowizna

Spłata kredytu małżeństwa z darowizny

Spłata kredytu małżeństwa z darowizny

zapłaty podatku od darowizny), ale z drugiej strony podatnicy mogą tak układać swoje sprawy, aby płacić możliwie jak najniższe podatki. darowizna, małżonkowie, majątek osobisty, kredyt

Opodatkowanie sponsoringu

Opodatkowanie sponsoringu

między nimi w okresie ostatnich pięciu lat - opodatkowaniu podlega nadwyżka ponad kwotę 4.902 zł (jest to tzw. kwota wolna), według następującej skali:- darowizna do 10.278 zł - 12%- darowizna (...)

Zaliczenie darowizny do spadku a zachowek

Zaliczenie darowizny do spadku a zachowek

on odpowiedzialność względem innych uprawnionych do zachowku tylko do wysokości nadwyżki przekraczającej jego własny zachowek. zachowek, darowizna, zaliczenie darowizny na zachowek, wypłata zachowku (...)

Co należy się każdemu z rodzeństwa

Co należy się każdemu z rodzeństwa

osoby nie będącej spadkobiercą albo uprawnionym do zachowku (tj. na rzecz wnuka zmarłej), to darowizna ta nie zostanie uwzględniona przy obliczaniu zachowku, bowiem została dokonana przed więcej niż

Darowizna - czyli jak coś komuś podarować...

Darowizna - czyli jak coś komuś podarować...

obdarowany.   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zmianami). darowizna, umowa darowizny, obdarowany, rażąca niewdzięczność

Darowizna samochodu - formalności jakich musisz dopełnić?

Darowizna samochodu - formalności jakich musisz dopełnić?

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 r., Nr 124, poz. 1152 ze zmianami). darowizna, sprzedaż, kupno, samochód , ruchomość

Druk SD-Z2 - zgłoszenie darowizny lub spadku bez podatku

Druk SD-Z2 - zgłoszenie darowizny lub spadku bez podatku

., poz. 644); rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (Dz.U. poz. 2060). SD-Z2, spadek, darowizna

Jak rozporządzić majątkiem wspólnym po ustaniu wspólności małżeńskiej?

Jak rozporządzić majątkiem wspólnym po ustaniu wspólności małżeńskiej?

samochód Janowi Kowalskiemu - darowizna byłaby w pełni skuteczna. Gdyby jednak przyznał go Annie Kowalskiej, to wcześniejsza darowizna naruszałaby jej uprawnienia wynikające z podziału (...)

Co się bardziej opłaca darowizna czy pożyczka? - opinia prawna

Co się bardziej opłaca darowizna czy pożyczka? - opinia prawna

lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie (art. 56 k.k.s). darowizna, pozyczka, umowa, podatki

Nie każdą darowiznę odliczysz w PIT

Nie każdą darowiznę odliczysz w PIT

-prawnik.pl darowizna, PIT 2010, PITY 2010

Podarować tak, żeby nie płacić podatku - opinia prawna

Podarować tak, żeby nie płacić podatku - opinia prawna

Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w punkcie 3). darowizna, podatek od spadków i darowizn, taksa notarialna, majątek odrębny

Odwołanie darowizny wobec jednego z małżonków - opinia prawna

Odwołanie darowizny wobec jednego z małżonków - opinia prawna

obdarowanego do złożenia oświadczenia woli przenoszącego własność. odwołanie darowizny, wobec małżonka, rażąca niewdzięczność, rodzice, darowizna, mieszkanie, rozwód, śmierć darczyńcy, (...)

Czy przedmiot darowizny ma znaczenie dla obliczenia zachowku? - opinia prawna

Czy przedmiot darowizny ma znaczenie dla obliczenia zachowku? - opinia prawna

otwarcia spadku (śmierci spadkobiercy). darowizna, spadek, zachowek, przedmiot darowizny, zaliczenie darowizny, do spadku, dziedziczenie, uprawnienie

Jak skutecznie nabyć swoją część odziedziczonego spadku - opinia prawna

Jak skutecznie nabyć swoją część odziedziczonego spadku - opinia prawna

życia matki najstarszemu bratu. Jeżeli akt darowizny nie zawierał oświadczenia o zwolnieniu z obowiązku zaliczenia, darowizna wspomnianego lokalu winna zostać doliczona do schedy spadkowej najstarszego

Darowizna nieruchomosci pomiędzy małżonkami

Darowizna nieruchomosci pomiędzy małżonkami

rzecz drugiego małżonka jest możliwa. darowizna, umowa darowizny, darowizna między małżonkami

Darowizna a inne czynności prawne

Darowizna a inne czynności prawne

odróżnia ją to, że ma na celu przysporzenie obdarowanemu korzyści kosztem majątku darczyńcy. Darowizna jest umową, a nie jednostronną czynnością prawną. darowizna, czynności, prawne

Darowizna pieniężna a opodatkowanie VAT

Darowizna pieniężna a opodatkowanie VAT

czynność przekazania pieniędzy nie stanowi świadczenia usługi w rozumieniu VAT. Tym samym darowizna pieniężna nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu na gruncie art. 5 (...)

Darowizna a przeniesienie posiadania

Darowizna a przeniesienie posiadania

). Darowizna natomiast jest jednym ze sposobów przeniesienia własności. Powoduje ona, że rzecz będąca jej przedmiotem staje się własnością obdarowanego. Więcej informacji na temat darowizny znajdzie (...)

Darowizna gospodarstwa rolnego

Darowizna gospodarstwa rolnego

obowiązek przesłać do sądu wieczystoksięgowego wniosek o wpisanie Pana jako właściciela. Do kosztów notarialnych, należy więc doliczyć koszty opłaty od wniosku. Darowizna uczyniona przez (...)

Darowizna żony dla męża

Darowizna żony dla męża

, darowizna, aby korzystała ze zwolnienia od podatku, powinna być przekazana na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem (...)

Darowizna w trakcie małżeństwa

Darowizna w trakcie małżeństwa

widział, że nie był do niego zobowiązany. darowizna, majatek osobisty, wspólny, rozliczenia, pożyczka, teściowie

Darowizna na rzecz małżonków

Darowizna na rzecz małżonków

. Należy bowiem sobie odpowiedzieć na pytanie jaka była podstawa przeznaczenia przez rodziców pewnej kwoty na mieszkanie. Z pewnością była to darowizna. Darowizna, zgodnie z kodeksem cywilnym (...)

Darowizna pieniężna od brata

Darowizna pieniężna od brata

. darowizna, brat, zgłoszenie, przelew, żona brata, zwolnienie podatkowe

1

2

3

4

5

...

15

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne