dna Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Badania DNA - sposób na ustalenie ojcostwa

Badania DNA - sposób na ustalenie ojcostwa

;1998 r. zaufanie do badań DNA było już większe. W wyroku z dnia 14 stycznia 1998 r., sygn. akt I CKN 412/97, SN uznał, że "dowód przyrodniczy z badania kodu genetycznego DNA (art. (...)

Projektowane zmiany w ustawie o Policji i Kodeksie postępowania karnego, czyli policjant pobiera próbki DNA

Projektowane zmiany w ustawie o Policji i Kodeksie postępowania karnego, czyli policjant pobiera próbki DNA

przechowywania próbek  biologicznych i informacji dotyczących wyników analizy DNA. Jedynie próbki biologiczne i wyniki analizy DNA podejrzanych, oskarżonych lub skazanych w związku z popełnieniem (...)

Wniosek o badanie DNA

Wniosek o badanie DNA

badanie DNA. Sędzia powiedziała że ten wniosek ma być rozpatrywany na innej sprawie, że muszę złożyć osobny wniosek czy pozew o badanie DNA. Jak to zrobić? Jak złożyć wniosek o badanie (...)

Zaprzeczenie ojcostwa po uznaniu dziecka - opinia prawna

Zaprzeczenie ojcostwa po uznaniu dziecka - opinia prawna

DNA od małoletniego. zaprzeczenie ojcostwa , ustalenie ojcostwa, uznanie dziecka, dziecko, prokurator,

Legitymacja procesowa ojca o ustalenie ojcostwa

Legitymacja procesowa ojca o ustalenie ojcostwa

zdecyduje się na przeprowadzenie dowodu z DNA, Skarb Państwa pokrywa wszelkie koszta związane z powołaniem biegłych i przeprowadzeniem całej procedury. Niemniej dowody z DNA nie są powszechne (...)

Identyfikacja ofiar zajmie jeszcze tydzień

Identyfikacja ofiar zajmie jeszcze tydzień

identyfikacja powinna się zakończyć do przyszłej środy. Tyle czasu potrzeba na wykonanie analiz DNA.  Gazeta Wyborcza pisze, że termin ten może się jeszcze wydłużyć, ponieważ pracujący (...)

Rozpoczęto ekshumację zwłok Krzysztofa Olewnika

Rozpoczęto ekshumację zwłok Krzysztofa Olewnika

;, który wykorzystano do uniesienia pomnika. W ostatnich miesiącach biegli stwierdzili, że jeden z łańcuchów DNA z próbki pobranej w 2006 roku, nie pasuje do właściwego DNA (...)

Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

;uzyskanie przez mężczyznę informacji na tyle wiarygodnej, aby w jego świadomości powstała uzasadniona wątpliwość co do ojcostwa – np. uzyskanie prywatnej opinii DNA, pozyskanie informacji (...)

Nowe przepisy KE uchronią niebieską gospodarkę?

Nowe przepisy KE uchronią niebieską gospodarkę?

innowacji – dodała Máire Geoghegan-Quinn, unijna komisarz ds. badań i innowacji. W przedstawionym planie działania Komisja proponuje: stworzenie cyfrowej mapy całego dna morskiego wód europejskich (...)

Zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa dzieci urodzonych w małżeństwie - opinia prawna

Zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa dzieci urodzonych w małżeństwie - opinia prawna

cywilnego albo przed sądem opiekuńczym (...)”. Tzw. testy DNA (jak zresztą częściowo wskazano już wyżej) są w postępowaniach sądowych o ustalenie ojcostwa w świetle obecnego stanu wiedzy (...)

Zmuszanie do zrobienia badań DNA

Zmuszanie do zrobienia badań DNA

wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany”. zmuszanie, badań, DNA

Alimenty na dziecko od ojca biologicznego.

Alimenty na dziecko od ojca biologicznego.

539/71, LEX nr 7027). Nie budzi wątpliwości, że w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa podstawowe znaczenie ma dowód z badań DNA. Sąd powinien dopuścić dowód z badań DNA w każdym (...)

Jak znieść obowiązek alimentacyjny po udowodnieniu że nie jestem ojcem dziecka?

Jak znieść obowiązek alimentacyjny po udowodnieniu że nie jestem ojcem dziecka?

ojcostwo uznał. Może to uczynić za pomocą wszelkich środków dowodowych, choć najpewniejszym dowodem dla wykazania braku pokrewieństwa jest badanie polimorfizmu DNA, które pozwala na (...)

Zaprzeczenie ojcostwa a alimenty

Zaprzeczenie ojcostwa a alimenty

potrzeb, wyklucza możliwość ich zwrotu. alimenty,uchwała, DNA

Będzie ekshumacja zwłok Krzysztofa Olewnika

Będzie ekshumacja zwłok Krzysztofa Olewnika

się w trakcie badań DNA - jeden z badanych łańcuchów DNA nie pasuje do kodu genetycznego Olewnika. Prokuratura powołuje się dodatkowo na tajemnicze pobranie próbki kości do badań (...)

To nic odnaleźć mordercę po latach, trzeba go jeszcze skazać

To nic odnaleźć mordercę po latach, trzeba go jeszcze skazać

skazanie. Rzeczpospolita 11.07.2006 r.     morderca, odnalezienie, badania, DNA, wznowienie, umowa międzynarodowa

Czy wiesz co może być dowodem w Twojej sprawie (przed sądem cywilnym)?

Czy wiesz co może być dowodem w Twojej sprawie (przed sądem cywilnym)?

zmianami). postępowanie cywilne, postępowanie sądowe, postępowanie dowodowe, dowody, badanie krwi, test DNA

Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

innych ustaw (Dz. U. 2010, Nr 125, poz. 842) władza rodzicielska, alimenty, matka, ojciec, dziecko, rodzinne i opiekuńcze, ojcostwo, macierzyństwo, DNA

Filiacja, czyli określenie pochodzenia dziecka od określonych rodziców

Filiacja, czyli określenie pochodzenia dziecka od określonych rodziców

, badania DNA (rzadziej dopuszczane przez sąd, gdyż takie badania są kosztowne). Takie powództwo wyklucza wielość osób po stronie pozwanych - tylko wobec jednego mężczyzny jest wytaczane. Te

Emerytura pomostowa - kto może przejść na emeryturę pomostową?

Emerytura pomostowa - kto może przejść na emeryturę pomostową?

malowaniu, nitowaniu lub montowaniu elementów wyposażenia w pomieszczeniach o bardzo małej kubaturze z utrudnioną wentylacją (podwójne dna statków, zbiorniki, rury itp.). 30. Prace

Zaprzeczenie ojcostwa - Co jeśli Twój mąż nie jest ojcem dziecka?

Zaprzeczenie ojcostwa - Co jeśli Twój mąż nie jest ojcem dziecka?

eliminuje konieczność dowodzenia wcześniej występującego tzw. niepodobieństwa. Aktualnie wystarczające więc będą badania DNA.  Pamiętaj, że: Zaprzeczenie ojcostwa dotyczy jedynie sytuacji, (...)

Podatek tonażowy już w 2007 roku

Podatek tonażowy już w 2007 roku

elektrowni wiatrowych;  budowy rurociągów przesyłowych na dnie morza;  budowy dróg wodnych lub pogłębiania dna dróg i zbiorników wodnych;  prac podwodnych; 

MON bezprawnie gromadził profile DNA żołnierzy

MON bezprawnie gromadził profile DNA żołnierzy

wojska MON wstrzymał zbieranie próbek DNA od pracowników wojska i żołnierzy. MON, DNA, Agencja Oceny Technologii Medycznych

Reforma prawa rodzinnego

Reforma prawa rodzinnego

nowym przepisom możliwe będzie nakładanie grzywny lub doprowadzenie osób zobowiązanych do poddania się badaniu DNA w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka. Zdyscyplinuje

Indeks Biznesu PKPP Lewiatan - luty 2009

Indeks Biznesu PKPP Lewiatan - luty 2009

spadkowa tendencja utrzyma się dłużej niż tylko przez pierwszy kwartał, a odbicia od dna nie można się spodziewać wcześniej jak w drugiej połowie roku. Kolejny, tym razem gwałtowny, spadek dynamiki (...)

Powtórzenie badań DNA

Powtórzenie badań DNA

, proces, dowody, DNA, badania, wyniki

Policyjne jednostki badawcze wykryją przestępstwo

Policyjne jednostki badawcze wykryją przestępstwo

procesów wykrywczych i dowodowych realizowanych przez Policję - czytamy w uzasadnieniu nowelizacji.Dariusz Madejski, e-prawnik.pl Policja, jednostki badawcze, przestępstwa, DNA, wymiana danych

Obrona w procesie o ustalenie ojcostwa

Obrona w procesie o ustalenie ojcostwa

dodatkowe informacje na temat sądowego ustalenia ojcostwa znajdzie Pan w poradzie: Sądowe ustalenie ojcostwa ojcostwo, ustalenie, proces, obrona, dowody, świadkowie, badania DNA, apelacja

Obowiązki właściciela zbiornika wodnego

Obowiązki właściciela zbiornika wodnego

erozję dna i umocnień brzegowych; utrzymanie w należytym stanie technicznym oznacza utrzymanie koryta cieków naturalnych oraz kanałów w stanie sprawności zapewniającym przepływ wody (...)

Wymeldowanie lokatora

Wymeldowanie lokatora

. Do wymeldowania się jest bowiem obowiązana osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Jeżeli dna osoba faktycznie opuściła miejsce zamieszkania

Zastrzeżenie adresu miejsca pobytu stałego

Zastrzeżenie adresu miejsca pobytu stałego

. Zastrzeżenie adresu trwa od 1 do 2 miesięcy. Do Sądu pozew muszę złożyć niezwłocznie. Poza tym kobieta kwestionuje badania DNA i zamierza złożyć wniosek o alimenty. Jak w tej sytuacji zastrzec (...)

Nazwisko dziecka po zaprzeczeniu ojcostwa

Nazwisko dziecka po zaprzeczeniu ojcostwa

. Niepodobieństwo w najbardziej prosty sposób można wykazać przez badania DNA, czy wykazanie bezpłodności męża. Jeśli zostanie obalone domniemanie ojcostwa dziecko nie nosi wtedy nazwiska ojca. (...)

Zaprzeczenie ojcostwa a alimenty

Zaprzeczenie ojcostwa a alimenty

chcą zaprzeczenia). Czekamy na wynik badania DNA z Zakładu Medycyny Sądowej, który tez z pewnością wykluczy moje ojcostwo. Wyrok o zaprzeczenie jest raczej przesądzony na moją korzyść ale to jeszcze

Uznanie dziecka a sądowe ustalenie ojcostwa

Uznanie dziecka a sądowe ustalenie ojcostwa

ojcostwa. Takim sposobem jest również sądowe ustalenie ojcostwa. Jeżeli badania DNA wykazały, że jest Pan ojcem dziecka można powiedzieć ze 100% pewnością, że dojdzie do sądowego ustalenia ojcostwa

Zaskarżalność odmowy zwolnienia od kosztów

Zaskarżalność odmowy zwolnienia od kosztów

badania DNA. Od postanowienia Sądu Rejonowego odmawiającego zwolnienia złożył Pan zażalenie, które jednak nie zostało uwzględnione przez sąd odwoławczy - Sąd Okręgowy. Wskazać zatem należy, (...)

Łatwiej będzie zrobić dziecku testy DNA

Łatwiej będzie zrobić dziecku testy DNA

dzieckiem przynajmniej tydzień ferii.   Rzeczpospolita 7.11.2008 r. testy DNA, ojcostwo, ustalenie ojcostwa, alimenty, dorosłe dzieci, kontakty z dzieckiem, przyrzeczenie

Czy dane biometryczne mogą zostać uznane za dane osobowe?

Czy dane biometryczne mogą zostać uznane za dane osobowe?

dokument zawiera dane osobowe. dane osobowe, podpis, siatkówka, DNA, GIODO

Lepsza współpraca polskiej Policji z Interpolem

Lepsza współpraca polskiej Policji z Interpolem

genetycznego. - Sprawy kryminalne będzie można rozwiązywać dużo szybciej - podkreśla Komenda Główna Policji.Gazeta Wyborcza, 31.07.2008 r. Policja, Interpol, dostęp, dane, DNA, przestępcy, (...)

Czy Polska ratyfikuje biokonwencję?

Czy Polska ratyfikuje biokonwencję?

16.05.2008 r. ratyfikacja, biokonwencja, komórka, macierzysta, DNA, eksperyment, zapłodnienie, sztuczne

Potrzebna zmiana przepisów rodzinnych

Potrzebna zmiana przepisów rodzinnych

13.05.2008 r. dziecko, macierzyństwo, testy dna, rodzice, dziecko, adopcja, surogatka

Dla kogo emerytury pomostowe?

Dla kogo emerytury pomostowe?

bardzo małej kubaturze z utrudnioną wentylacją (podwójne dna statków, zbiorniki, rury itp.). Prace wewnątrz cystern, kotłów, a także zbiorników o bardzo małej kubaturze (...)

Od dzisiaj ułatwione badania genetyczne szczególnie na przestępcach

Od dzisiaj ułatwione badania genetyczne szczególnie na przestępcach

danych DNA.   Rzeczpospolita 01.02.2005 r. Od dzisiaj ułatwione badania genetyczne szczególnie na przestępcach

Kodeks karny skarbowy

Kodeks karny skarbowy

  Część ogólna DZIAŁ I Art. 1. § 1. Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe lub odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony (...)

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu, pomosty o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, (...)

Procedury budowlane

Procedury budowlane

długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służące do: cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty, uprawiania wędkarstwa

Jak unikniesz podwójnego opodatkowania? Metoda zaliczenia

Jak unikniesz podwójnego opodatkowania? Metoda zaliczenia

jest powrotem do kraju (przykładowo w piśmie z dna 28 kwietnia 2005 r., nr PD/415-10/2005, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim uznał, że obowiązek zapłaty zaliczek powstaje w związku (...)

Opłaty skarbowe - Zezwolenia, pozwolenia, koncesje

Opłaty skarbowe - Zezwolenia, pozwolenia, koncesje

zanieczyszczaniu morza przez statki: 1) na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna morza 2) na zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji1) 117,- zł 2) 229,- zł 26. Od zezwoleń (...)

Sądowe ustalenie ojcostwa

Sądowe ustalenie ojcostwa

dziecko urodziło się w pełni donoszone, czyli po 9 miesiącach, dowód z badania u stron kwasu DNA – prawidłowo przeprowadzony pozwala wykluczyć ojcostwo na 100%, także z prawie stuprocentową

Kompetencje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Kompetencje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

określonych w ustawie – wzory ogłoszeń zostały określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dna 24.06.2002 r. w uzasadnionych wypadkach możliwość udzielenia zgody (...)

Oferty w zamówieniach publicznych - kryteria oceny, termin związania i składania ofert (stan prawny obowiązujący do 24 maja 2006 r.)

Oferty w zamówieniach publicznych - kryteria oceny, termin związania i składania ofert (stan prawny obowiązujący do 24 maja 2006 r.)

zaproszenia do składania ofert. Jeżeli wartość zamówienia przekracza 60.000 euro, termin składania ofert nie może być krótszy niż 40 dni od dna przekazania zaproszenia do składania (...)

1

2

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne