dodatek węglowy Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Dodatek węglowy

Dodatek węglowy

dodatku. Dodatek węglowy jest wypłacany w ratach czy jednorazowo? Dodatek węglowy to świadczenie wypłacane jednorazowo. Czy dodatek węglowy mogą otrzymać gospodarstwa (...)

Dodatki na ogrzewanie w drodze

Dodatki na ogrzewanie w drodze

dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł to kwota jaką otrzymają właściciele gospodarstw domowych, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone. Dodatek przysługuje gospodarstwom (...)

Dodatek węglowy

Dodatek węglowy

paliw. Ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. z dniem 12 sierpnia br. dodatek węglowy, węgiel, pelet, opał, piec, kocioł

Sejm przyjął projekt ustawy o dodatku węglowym

Sejm przyjął projekt ustawy o dodatku węglowym

sygnalistów. Wejdź na https://konkurencja.uokik.gov.pl/sygnalista/ i skorzystaj z prostego formularza. Zastosowany system gwarantuje całkowitą anonimowość, także wobec Urzędu. dodatek (...)

Dystrybucja węgla przez gminy

Dystrybucja węgla przez gminy

budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji. Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym także wówczas, gdy główne źródło (...)

Jakie ma być wsparcie rządowe dla odbiorców źródeł ciepła?

Jakie ma być wsparcie rządowe dla odbiorców źródeł ciepła?

ewidencji emisyjności budynków. Dodatek w projektowanej ustawie nie przysługuje gospodarstwom domowym, które złożyły wniosek lub którym przyznano dodatek węglowy. Termin (...)

Wsparcie dla odbiorców wszystkich źródeł ciepła

Wsparcie dla odbiorców wszystkich źródeł ciepła

, który złożył wniosek jako pierwszy. Wniosek o dodatek będzie można złożyć do 30 listopada 2022 r. Gmina na rozpatrzenie wniosku oraz wypłatę dodatku będzie miała maksymalnie miesiąc. Dodatek (...)

Rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej przyjęte przez Radę Ministrów

Rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej przyjęte przez Radę Ministrów

części kosztów związanych ze wzrostem cen na rynkach paliw i energii – w tym kosztów ogrzewania. Wprowadziliśmy dodatek węglowy dla rodzin, które opalają swoje gospodarstwa

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

prezydenta o tym, że otrzymały dodatek węglowy. Pojedyncze gospodarstwo domowe będzie mogło kupić po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w tym roku i kolejne 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. Pytania (...)

Terminy przechowywania akt pracowniczych od 2019 r.

Terminy przechowywania akt pracowniczych od 2019 r.

informację, z czyjej inicjatywy stosunek pracy został rozwiązany, informację, czy w okresie zatrudnienia na kolei pracownikowi przysługiwał deputat węglowy albo ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy

Forma dokumentacji pracowniczej od 2019 r.

Forma dokumentacji pracowniczej od 2019 r.

, informację, czy w okresie zatrudnienia na kolei pracownikowi przysługiwał deputat węglowy albo ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy. Wykażesz w raporcie informacyjnym ZUS RIA tylko te (...)

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja

kolei pracownikowi przysługiwał deputat węglowy albo ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy. Pracodawca wykaże w raporcie informacyjnym ZUS RIA tylko te dane, które odnoszą się (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne