ebi Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Pół miliarda na obwodnicę

Pół miliarda na obwodnicę

o środowisko. Do końca 2008 r. EBI przeznaczył ok. 6,7 mld euro na poprawę i rozwój polskich sieci transportowych. EBI współfinansuje także projekty realizowane w ramach programów partnerstwa

Nowe kredyty EBI...

Nowe kredyty EBI...

Nauk. kredyt, EBI, inwestycja, pieniądze, nauka, badania, rozwój, innowacje

Ekologiczne pożyczki EBI

Ekologiczne pożyczki EBI

. Dodatkowe informacje Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI (...)

EBI wspiera Polskę w walce z COVID-19

EBI wspiera Polskę w walce z COVID-19

elastycznie i efektywnie można wspierać państwa członkowskie UE w walce z bezprecedensowym kryzysem". Czym zajmuje się EBI? Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej (...)

Nowe fundusze dla małych i średnich przedsiębiorstw z gwarancją EFG

Nowe fundusze dla małych i średnich przedsiębiorstw z gwarancją EFG

transakcją, w której grupa EBI inwestuje w transzę wyższego ryzyka sekurytyzacji syntetycznej. ##baner## 20 grudnia br. grupa EBI, w skład której wchodzi Europejski Bank Inwestycyjny (...)

Wsparcie z Planu Junckera

Wsparcie z Planu Junckera

zgłaszają się do EBI i negocjują warunki umowy. W ramach tej ścieżki finansowane są różne inwestycje – od infrastrukturalnych po przedsięwzięcia banków, którym EBI (...)

Wiceminister Strzelec-Łobodzińska o innowacyjności gospodarki

Wiceminister Strzelec-Łobodzińska o innowacyjności gospodarki

kont osobistych, transakcji bezpośrednich.  Źródło: www.mg.gov.pl Europejski Bank Inwestycyjny, EBI, innowacyjność gospodarki, nowe technologie,

Europejski Bank Inwestycyjny pożyczy Polsce do 4 mld euro na inwestycje

Europejski Bank Inwestycyjny pożyczy Polsce do 4 mld euro na inwestycje

, Polka, zadłużenie zagraniczne, pożyczka, kredyt, zagraniczny dług publiczny, euro inwestycje, EBI

Pożyczka na budowę autostrady

Pożyczka na budowę autostrady

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) pożyczy 500 mln euro na budowę 89,5 km autostrady A1 z Gdańska do Nowych Marz - poinformował EBI w czwartkowym komunikacie. Pożyczka EBI jest na 30 lat, (...)

Polska dołączyła do Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego dot. COVID 19

Polska dołączyła do Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego dot. COVID 19

Gwarancyjnego. Fundusz został stworzony przez państwa UE i pozwoli Grupie EBI (Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny) na zwiększenie wsparcia dla inwestycji o ok. 200 mld (...)

Więcej inwestycji

Więcej inwestycji

. Biorąc je pod uwagę, w tym roku ponownie zainwestujemy więcej niż w roku ubiegłym" - powiedział Roth na spotkaniu z dziennikarzami. Dodał, że nie wiadomo jeszcze, jaki będzie udział EBI w tych (...)

Przedstawiciele EBI w Polsce

Przedstawiciele EBI w Polsce

Finansów, Ministerstwa Środowiska oraz Państwowego Instytutu Geologicznego. W dniach 21-22 kwietnia br. przedstawiciele EBI i MSWiA wizytowali zadania Komponentu A Projektu wykonywane przez jednostki

Unijne wsparcie dla rozwoju łączności szerokopasmowej

Unijne wsparcie dla rozwoju łączności szerokopasmowej

instrumentu Łącząc Europę będzie przeznaczony na zapewnienie finansowania dopasowanego do potrzeb projektów łączności szerokopasmowej, wspieranego przez ranking kredytowy EBI na poziomie AAA; europejskie

Nieformalny szczyt w Brukseli

Nieformalny szczyt w Brukseli

zapewnianiu środków finansowych dla regionu i w tym kontekście pozytywne przyjęcie niedawno ogłoszonej przez EBI, Bank Światowy i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju wspólnej inicjatywy na rzecz wsparcia

Nieformalne posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli, 1 marca br.

Nieformalne posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli, 1 marca br.

ogłoszonej przez EBI, Bank Światowy i EBOR wspólnej inicjatywy na rzecz wsparcia sektorów bankowych w regionie i finansowania kredytów dla przedsiębiorstw dotkniętych światowym kryzysem

Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa

Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa

inwestycji (w tym oprocentowanie, dywidendy, zyski/straty ze sprzedaży udziałów oraz kary stosowane przez EBI). Reinwestowanie funduszy będzie odbywało się na podstawie zatwierdzonego rozporządzenia.Źr

Podpisanie umowy kredytowej na modernizację linii kolejowej E-65

Podpisanie umowy kredytowej na modernizację linii kolejowej E-65

, współpracą strategiczną z EBI w zakresie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 oraz udziałem Banku w finansowaniu projektów partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).Źródło

Czy będą kredyty EBI na polskie drogi?

Czy będą kredyty EBI na polskie drogi?

Biznesu 17.01.2006 r. EBI, europejski bank inwestycyjny, gwarancja, skarb państwa

Finansowanie dostępne dla MŚP

Finansowanie dostępne dla MŚP

pozwoli Grupie EBI (Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny) na zwiększenie wsparcia dla inwestycji w państwach UE o ok. 200 mld euro. Jego głównym celem jest finansowanie

Europejskie propozycje wsparcia w związku z COVID-19

Europejskie propozycje wsparcia w związku z COVID-19

na rynku komercyjnym, ale z uwagi na pandemię borykają się z trudnościami ekonomicznymi. – EBI jest jednym z filarów naszej unijnej odpowiedzi na kryzys, a środki, które popłyną (...)

Dotacje na innowacje, czyli jak pomóc branży samochodowej

Dotacje na innowacje, czyli jak pomóc branży samochodowej

producentów oraz wzmocnienie konkurencyjności branży w dłuższej perspektywie, aby Europa pozostała liderem w produkcji samochodów. Przypomniał, że ze środków EBI przyznano branży już 9 mld EUR (...)

Unia Europejska w walce z kryzysem finansowym

Unia Europejska w walce z kryzysem finansowym

nowymi sposobami wykorzystania istniejących środków. Brana pod uwagę jest możliwość zwiększenia kapitału, którym dysponuje Europejski Bank Inwestycyjny. EBI przygotował już pakiet (...)

Konkluzje Rady Europejskiej 15 i 16 października 2008 r.

Konkluzje Rady Europejskiej 15 i 16 października 2008 r.

uruchomiona kwota 30 miliardów EUR przeznaczona na wsparcie europejskich MŚP. EBI zobowiązał się także do zwiększenia swojego udziału w projektach infrastrukturalnych.Traktat z Lizbony. Premier (...)

Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na rozwój nauki

Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na rozwój nauki

Philippe Maystadt, Prezes EBI. Stronę Polską reprezentowali Pani Katarzyna Zajdel-Kurowska oraz Pan Jacek Dominik, Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Finansów. Przedmiotem rozmów była bieżąca

Rosnące ceny żywności...

Rosnące ceny żywności...

środków użyźniających". Ponadto posłowie wzywają EBI "do rozważenia możliwości niezwłocznego utworzenia funduszu gwarancyjnego wspierającego krajowe systemy mikrokredytów (...)

Jak zmniejszyć zobowiązanie wobec EBI?

Jak zmniejszyć zobowiązanie wobec EBI?

10 proc. Jednak pod pewnymi warunkami.Rzeczpospolita 18.11.2008 r. EBI, bank, europejski, inwestycyjny, dług, Bank Gospodarstwa Krajowego, gmina

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne