frd Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD) – nie musisz się martwić, że zabraknie pieniędzy na Twoją emeryturę

Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD) – nie musisz się martwić, że zabraknie pieniędzy na Twoją emeryturę

, zabezpieczonych całkowicie obligacjach emitowanych przez spółki, których akcje zostały dopuszczone do publicznego obrotu. Środki FRD mogą być lokowane przez ZUS także bezpośrednio (...)

FRD lepszy od OFE!

FRD lepszy od OFE!

20020,10%220,413,7234,120030,10%224,821,0245,820040,15%349,473,6423,020050,20%492,3160,6652,920060,25%657,2248,6905,820070,30%890,0138,81 028,8IX 2008*)0,35%973,1- 94,4878,7łącznie:----------3 807,2561,94 369,1*) (...)

Gdzie trafią środki Funduszu Rezerwy Demograficznej?

Gdzie trafią środki Funduszu Rezerwy Demograficznej?

ustawy określono nowe zasady lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD), pochodzących z wykupu niektórych aktywów, wchodzących w skład portfela FRD. FRD (...)

Skąd będą środki na uzupełnienie niedoborów funduszu emerytalnego?

Skąd będą środki na uzupełnienie niedoborów funduszu emerytalnego?

wzmocnienie FRD. Taki właśnie jest też cel usta­wy nowelizującej ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Nowa ustawa przedłuża więc odprowadzanie przez ZUS składek na FRD oraz wpro­wadza (...)

Projekt przeniesienia środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne

Projekt przeniesienia środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne

;w, którzy odłożyli na nich ok. 162 mld zł. Przyjęto, że zarządzaniem środkami Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) będzie się zajmowało TFI Polskiego Funduszu Rozwoju SA (obecnie jest to (...)

Środki z OFE trafią do IKE lub ZUS

Środki z OFE trafią do IKE lub ZUS

zarządzanie środkami FRD w celach inwestycyjnych, z korzyścią dla polskiej gospodarki. IKE to bezpieczne i efektywne oszczędzanie na emeryturę - zapewnia Ministerstwo Funduszy i (...)

Jakie zmiany wprowadzono w przepisach dotyczących środków publicznych?

Jakie zmiany wprowadzono w przepisach dotyczących środków publicznych?

Drogowego na takich samych zasadach, jak pozostałe aktywa, a nie jak obecnie tylko w depozyty bankowe.  Zgodnie z ustawą FRD będzie zatem mógł lokować środki uzyskane z wykupu obligacji (...)

Wszystko o FUS, czyli czym jest i jak funkcjonuje Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Wszystko o FUS, czyli czym jest i jak funkcjonuje Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

zobowiązany opłacić w razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości, gdy Zakład mu ją wymierzy oraz z opłaty prolongacyjnej, z dotacji z budżetu państwa, ze środków FRD, (...)

Trzynasta emerytura gwarantowana!

Trzynasta emerytura gwarantowana!

dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów (nieoprocentowana pożyczka z FRD) oraz zmianę do ustawy o Funduszu Solidarnościowym, która dotyczy możliwości (...)

Kontrola NIK. Może zabraknąć pieniędzy na emerytury

Kontrola NIK. Może zabraknąć pieniędzy na emerytury

przekazywania na przychody FUS odsetek otrzymywanych przez Fundusz Rezerwy Demograficznej od zdeponowanych aktywów, których termin wykupu przypada po 2014 r. Zasady przekazywania przez FRD na przychody (...)

Dobre wyniki funduszy zarządzanych przez ZUS

Dobre wyniki funduszy zarządzanych przez ZUS

Demograficznej   2006 2007 Akcje 29.8 % 22,7 % Bony skarbowe 32,1 % 1,4 % Obligacje skarbowe 32,0 % 65,4 % Lokaty 6,1 % 10,5 % FRD osiągnął w 2007 r. cele inwestycyjne określone (...)

Dzisiaj wchodzi w życie nowelizacja ustawy o finansach publicznych

Dzisiaj wchodzi w życie nowelizacja ustawy o finansach publicznych

środków z FRD, które zgodnie z prawem mogą być wykorzystywane na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego, nie będą zaburzać działania stabilizującej reguły wydatkowej. Źródło: Sejm.gov.pl (...)

Rząd kradnie pieniądze? Tak twierdzą pracodawcy

Rząd kradnie pieniądze? Tak twierdzą pracodawcy

przyczynę sięgania do FRD, czyli słaba kondycję finansów publicznych i niechęć do strukturalnych reform ograniczających nieuzasadnione wydatki. rząd, emerytury, pieniądze, pracodawca, rezerwa

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne