gmo Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Zmiany w GMO

Zmiany w GMO

wpis upraw GMO do Rejestru oraz informacji w zakresie tytułu prawnego do nieruchomości, na której ma być prowadzona uprawa GMO. Wgląd do Rejestru Upraw GMO będzie bezpłatny. Kontrola (...)

Jak wprowadzano GMO do Polski?

Jak wprowadzano GMO do Polski?

napływu milionów ton nasion GMO rocznie i praktycznie stała się wolna dla GMO w produkcji pasz i żywności. Wysiew nasion nawet niedozwolonych do uprawy skutkuje (o ile zostanie to wykryte) (...)

Co kupisz bez GMO?

Co kupisz bez GMO?

inne niż wymienione w pkt 1 nie będą zawierały, składały się oraz nie będą wyprodukowane z GMO. Oznakowanie żywności i pasz jako wolnych od GMO polegać będzie na umieszczeniu znaku graficznego (...)

Koalicja Polska Wolna od GMO ws. genetycznie modyfikowanych pasz

Koalicja Polska Wolna od GMO ws. genetycznie modyfikowanych pasz

żywności.Ostrzegają, że Unia Europejska mogłaby ukarać Polskę za zakaz GMO i skierować przeciw nam pozew do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.Do Koalicji należą 234 organizacje i osoby (...)

Wolne od GMO – znaki graficzne

Wolne od GMO – znaki graficzne

do braku GMO, które nie spełniają warunków określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie

Możesz poznać miejsce prób polowych organizmów genetycznie zmodyfikowanych

Możesz poznać miejsce prób polowych organizmów genetycznie zmodyfikowanych

których powinna znajdować się lokalizacja każdego uwolnienia GMO. W ten sposób, osoby chcące dokonać uwolnienia GMO do środowiska powinny, na podstawie dyrektywy, przedłożyć zgłoszenie (...)

Oznakowanie produktów bez GMO

Oznakowanie produktów bez GMO

1 stycznia 2020 r. organizmy genetycznie zmodyfikowane, znakowanie produktów, oznaczenie, GMO, żywność, jedzenie, produkty spożywcze, produkty rolne, pasze, mięso, rośliny, warzywa, owoce, zboża

Ociąganie się z wykonaniem obowiązków państwa członkowskiego UE może drogo kosztować...

Ociąganie się z wykonaniem obowiązków państwa członkowskiego UE może drogo kosztować...

państwa członkowskiego, UE, WE, TWE, ETS, GMO, obowiązek zapłaty ryczałtu, kara pieniężna

Kontrowersyjny projekt dotyczący transgenicznej żywności.

Kontrowersyjny projekt dotyczący transgenicznej żywności.

- "przemycono" przepisy, które dopuszczają i legalizują w Polsce żywność genetycznie modyfikowaną (GMO). Jak zaznaczył, jest to sprzeczne z dyrektywą UE z 2001 roku dotyczącą organizmów (...)

Genetycznie zmodyfikowane organizmy a środowisko przyrodnicze - relacja z konferencji

Genetycznie zmodyfikowane organizmy a środowisko przyrodnicze - relacja z konferencji

, które pozwolą ograniczyć stosowanie GMO na terytorium Polski.Wiceminister Zaleski zaznaczył, że z pewnością nie da się uniknąć kontaktu z GMO, ale powinniśmy mieć możliwość dokonywania (...)

W życie weszła nowelizacja ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych

W życie weszła nowelizacja ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych

Komisji ds. GMO (nazwa tego organu opiniodawczo-doradczego Ministra Środowiska zmieniła się na Komisję ds. GMM i GMO). Do dotychczasowych 19 członków Komisji, m.in. przedstawicieli resortów (...)

GMO dłużej w paszach...

GMO dłużej w paszach...

stosowania w żywieniu zwierząt pasz GMO podyktowana jest faktem, iż zakaz ich stosowania od dnia 1 stycznia 2019 r. spowodowałby znaczne trudności z zakupem surowca wolnego od GMO w ilości spełniającej

Nowe przepisy dla rolników od nowego roku

Nowe przepisy dla rolników od nowego roku

. 2236) ma na celu ujednolicenie formy graficznej znaków stosowanych dla oznakowania produktów jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) tj: żywności, w tym

Zmiany w prawie dotyczące genetycznie modyfikowanej żywności

Zmiany w prawie dotyczące genetycznie modyfikowanej żywności

GMO można kupować w krajach Unii, gdzie zakazane nie są.(...)- Uprawy GMO to żadna tajemnica. Przy polsko-czeskiej granicy mamy pola transgenicznej kukurydzy dla niepoznaki obsadzonej na obrzeżach

Genetyczny problem

Genetyczny problem

, ile ekonomiczny. Dlatego zakulisowa rozgrywka o GMO się zaostrza. Okazuje się np. że mimo ustawy zakazującej obrotu nasionami GMO, w Polsce pojawiło się w roku 2007 około 300 hektarów upraw

Genetycznie zmodyfikowane rośliny dopuszczone także w Polsce

Genetycznie zmodyfikowane rośliny dopuszczone także w Polsce

, żywność, dopuszczenie na rynek, GMO

Opłaty skarbowe - Zezwolenia, pozwolenia, koncesje

Opłaty skarbowe - Zezwolenia, pozwolenia, koncesje

uwolnienie GMO do środowiska albo na zamknięte użycie GMO, 2) od zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktów GMO oraz na wywóz lub tranzyt produktów GMO1) (...)

Spory o pasze GMO

Spory o pasze GMO

Pasze modyfikowane genetycznie (GMO) będzie można stosować do końca 2012 r. Sejm znowelizował wczoraj ustawę o paszach. - Każdy dzień zwłoki od zakazu karmienia zwierząt roślinami GMO, jest (...)

Stosowanie GMO i nawozów

Stosowanie GMO i nawozów

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyznaczył okresy karencji dla stosowania GMO i nawozów. Wolne od GMO – okresy karencji Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał 

Ryczałtowe stawki opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne

Ryczałtowe stawki opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne

300,00 62. Analiza produktów techniką PCR innych niż GMO 200,00 63. Analiza metodą immunoenzymatyczną 300,00 64. Technika elektroforezy na żelu poliakrylamidowym lub agarozowym 200,00 65

Sejm uchwalił Politykę ekologiczną państwa

Sejm uchwalił Politykę ekologiczną państwa

będzie zgodna z prawem UE, wprowadzi restrykcyjne zasady co do stosowania GMO oraz pozwoli na tworzenie stref wolnych od GMO - powiedział minister środowiska. Zapowiedział także, że do końca (...)

Dostaniesz informację o żywności genetycznie zmodyfikowanej

Dostaniesz informację o żywności genetycznie zmodyfikowanej

nieskuteczny. Rzeczpospolita 27.04.2009 r. żywność, genetyczniie zmodyfikowana, GMO

Protesty w stolicy. Staną w obronie pszczół

Protesty w stolicy. Staną w obronie pszczół

pszczelarstwa - mówi Gazecie Wyborczej szef warszawskiego Klubu Pszczelarzy Marek Kowalski. protest, pszczelarze, pszczoły, GMO, miód

UE chce złagodzenia polskich przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych

UE chce złagodzenia polskich przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych

wprowadzających GMO na krajowy rynek. Rzeczpospolita 13.08.2007 r.  GMO, roślinność genetycznie zmodyfikowana, ekologia, środowisko, rolnictwo, UE

Czy przepisy UE dotyczące żywności zmodyfikowanej genetycznie są prawidłowe

Czy przepisy UE dotyczące żywności zmodyfikowanej genetycznie są prawidłowe

mamy rozwiązania, które nie są kwestionowane" - podkreślił inny urzędnik. (...)GMO to organizmy, które powstały w wyniku manipulacji materiałem genetycznym. Dzięki temu powstają odmiany, które (...)

Zmiany w regulacjach genetycznych modyfikacji

Zmiany w regulacjach genetycznych modyfikacji

(GMO). Dokument przewiduje znaczne zmniejszenie składu Komisji ds. GMO i ograniczenie jej roli. Opozycja obawia się w związku z tym zawężenia nadzoru nad uwalnianiem do środowiska naturalnego (...)

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

zawierający informację "Produkt polski"; znakowanie poszczególnych rodzajów środków spożywczych; żywność oraz pasze spełniające wymagania dla oznakowania jako wolne od GMO; Przeczytaj

GMO w Polsce. Jest decyzja w sprawie ziemniaków

GMO w Polsce. Jest decyzja w sprawie ziemniaków

stycznia 2013 roku. (KPRM, PZ) GMO, ziemniaki, Amflora, zakaz

„Plan dla wsi” i inne nowości dla rolników

„Plan dla wsi” i inne nowości dla rolników

regionalnej, która ma stać się rozpoznawalnym znakiem polskiego rolnictwa. Wprowadzone zostanie oznakowanie produktów wolnych od GMO. Wsparcie rolnictwa na terenach górskich W celu (...)

Rolnictwo będzie lokomotywą wzrostu gospodarczego Polski?

Rolnictwo będzie lokomotywą wzrostu gospodarczego Polski?

rozpoznawalnym znakiem polskiego rolnictwa. Wprowadzone zostanie oznakowanie produktów wolnych od GMO. Wsparcie rolnictwa na terenach górskich W celu lepszego wykorzystania użytków (...)

Tradycyjny, naturalny, wiejski - tylko z nazwy. Inspekcja Handlowa podsumowała kontrole

Tradycyjny, naturalny, wiejski - tylko z nazwy. Inspekcja Handlowa podsumowała kontrole

konserwantów, wolne od GMO i im podobne. Inspekcja Handlowa brała pod uwagę wykaz składników, rodzaj produktu, sposób rozmieszczenia i wyeksponowania obowiązkowych i dobrowolnych informacji na etykiecie (...)

UOKiK bada oznaczenia produktów ekologicznych

UOKiK bada oznaczenia produktów ekologicznych

, że do produkcji użyto mniej niż 95 proc. składników naturalnych, więc nie był ekologiczny). Sporadycznie producenci zachwali swoje wyroby, informując, że nie zawierają GMO (zgodnie z prawem, żaden

Co piąty produkt eko nie przeszedł kontroli

Co piąty produkt eko nie przeszedł kontroli

produkcji użyto mniej niż 95 proc. składników naturalnych, więc nie był ekologiczny). Sporadycznie producenci zachwali swoje wyroby, informując, że nie zawierają GMO (zgodnie z prawem, żaden produkt

Zakazać klonowania zwierząt do celów produkcji żywności

Zakazać klonowania zwierząt do celów produkcji żywności

przyszłości być może mięsa z klonowanych zwierząt. W wielu krajach, w tym w Polsce, samorządy podjęły uchwały, iż całe regiony, a nawet kraj, powinny być wolne od GMO. Komisja nic sobie z tych (...)

Modyfikowana żywność w Polsce

Modyfikowana żywność w Polsce

. Całkowity zakaz importu i stosowania w Polsce pasz zawierających rośliny genetycznie modyfikowane (GMO) miał wejść w życie 12 sierpnia 2008 r. Sejm przesunął jednak ten termin na koniec 2012 r.Rzeczpospolita

Żywność modyfikowana w Polsce

Żywność modyfikowana w Polsce

modyfikowanej (ang. GMO).Rzeczpospolita 07.08.2008 r. modyfikowana, żywność, zezwolenie, kara

Ceny żywności wciąż będą rosły

Ceny żywności wciąż będą rosły

odporne na choroby i szkodniki. Jednak Europa na razie tylko na ten temat dyskutuje, bo niektóre kraje obawiają się GMO i nie godzą na dopuszczenie tych roślin do powszechnych upraw (Polska jest (...)

Czy można w Polsce uprawiać kukurydzę zmodyfikowaną genetycznie?

Czy można w Polsce uprawiać kukurydzę zmodyfikowaną genetycznie?

stosowania lub sprzedaży produktów GMO. Jako argument musi przedstawić wyniki badań wskazujące, że organizmy modyfikowane genetycznie mogą stwarzać ryzyko dla zdrowialudzkiego lub środowiska naturalnego. Puls

Jakie są zasady patentowania wynalazków biotechnologicznych?

Jakie są zasady patentowania wynalazków biotechnologicznych?

materiał biologiczny, w tym pochodzenia ludzkiego, podlega patentowaniu (i to niezależnie od tego, czy został stworzony w laboratorium, np. GMO, czy wyizolowany ze środowiska naturalnego, np. ludzki (...)

Wielkopolska nie chce żywności modyfikowanej genetycznie

Wielkopolska nie chce żywności modyfikowanej genetycznie

nieformalna koalicja, która dąży do ogłoszenia Wielkopolski strefą wolną od GMO. Uczyniły to już Małopolska i Podkarpacie. Znane są też takie inicjatywy w wielu krajach Europy. Nasz Dziennik 09.12.2004 (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne