huragan Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Pomoc dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan

Pomoc dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan

, rodziny rolnicze, w których gospodarstwach powstały szkody, susza, huragan

Rolnicy dostaną dopłaty do ubezpieczeń

Rolnicy dostaną dopłaty do ubezpieczeń

powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, którego działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli stwierdzono (...)

Pomoc dla poszkodowanych rolników

Pomoc dla poszkodowanych rolników

, straty, szkody, susza, huragan, grad, deszcz, przymrozki wiosenne, powódź, poszkodowany, rolnictwo, producent rolny

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne

transportu, nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie ubezpieczonego, w wyniku którego stracił on możliwość opieki nad sprzętem, pożar, powódź, huragan, wybuch, trzęsienie (...)

Na jaką pomoc mogą liczyć rolnicy poszkodowani w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2019 r.?

Na jaką pomoc mogą liczyć rolnicy poszkodowani w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2019 r.?

, susza, pomoc suszowa, huragan, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wniosek, szkoda, grad, przymrozki, deszcz

Dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich oraz maksymalne sumy takiego ubezpieczenia w 2008 r.

Dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich oraz maksymalne sumy takiego ubezpieczenia w 2008 r.

przymrozki wiosenne lub  bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie (...)

Odszkodowanie po wichurze - krok po kroku

Odszkodowanie po wichurze - krok po kroku

; zaznacza Orłowski. wichura, huragan, nawałnica, polisa, ubezpieczenie, odszkodowanie

Ułatwienia i pomoc dla rolników...

Ułatwienia i pomoc dla rolników...

których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się ziemi lub lawinę straty

Rząd pomoże rodzinom rolników dotkniętych suszą lub huraganem

Rząd pomoże rodzinom rolników dotkniętych suszą lub huraganem

przez huragan otrzymają - w zależności od poniesionych zniszczeń - do 15 tys. zł. Źródło: www.kprm.gov.pl szkody, straty, klęska żywiołowa, burze, Rząd, pomoc, rodziny rolników, susza

Dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich oraz maksymalne sumy takiego ubezpieczenia w 2008 r.

Dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich oraz maksymalne sumy takiego ubezpieczenia w 2008 r.

przymrozki wiosenne lub  bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie (...)

Odszkodowania po wichurach

Odszkodowania po wichurach

jego polisy OC (o ile taką posiada). Dlatego jednak lepiej mieć swoje AC czy ubezpieczenie domu.  Źródło: rf.gov.pl ubezpieczenie, odszkodowanie, wichura, huragan, polisa, szkoda

Wsparcie za straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

Wsparcie za straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

atmosferyczne, deszcz, rolnik, producent rolny, przymrozki, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawina, szkoda

Na jaką pomoc mogą liczyć poszkodowani przez wichurę i inne klęski?

Na jaką pomoc mogą liczyć poszkodowani przez wichurę i inne klęski?

, wichura, burza, klęska żywiołowa, remont, odbudowa, budynek mieszkalny, mieszkanie, huragan

Pomoc dla producentów rolnych w związku z ograniczeniami na rynku rolnym związanymi z epidemią

Pomoc dla producentów rolnych w związku z ograniczeniami na rynku rolnym związanymi z epidemią

2020 r. w Dz.U. poz.1375 oraz 2058). klęska żywiołowa, rolnik, ogrodnik, sprzedawca, pomoc, producent rolny, epidemia, koronawirus, COVID-19, obostrzenia, ograniczenia, płynność, susza, huragan, grad

Ubezpieczenie firmy – Twoja niezbędna ochrona

Ubezpieczenie firmy – Twoja niezbędna ochrona

, które chroni przed skutkami ognia, pioruna, wybuchu i upadku statku powietrznego, huragan, powódź, uderzenie pojazdu lądowego w ubezpieczony przedmiot, grad, obsunięcie się ziemi, następstwa

Pomoc dla poszkodowanych przez huragan

Pomoc dla poszkodowanych przez huragan

;wkach ZUS lub na jego stronie internetowej. pomoc, poszkodowany, wichura, huragan, wiatr, klęska żywiołowa, ośrodek pomocy społecznej

Na jaką pomoc możesz liczyć po huraganie i powodzi?

Na jaką pomoc możesz liczyć po huraganie i powodzi?

– pomoc sięgała 300 tys. zł. Dariusz Madejski, e-prawnik.pl ustawa powodziowa, powódź, zasiłek celowy, dochody, huragan, pomoc

Akcje ratownicze na terenach dotkniętych nawałnicami – czas podsumowań

Akcje ratownicze na terenach dotkniętych nawałnicami – czas podsumowań

powietrzna, huragan, klęska żywiolowa, burze, tereny dotknięte nawałnicami

Ochrona abonentów przed naciągaczami

Ochrona abonentów przed naciągaczami

obywateli o zagrożeniach, które mogą spowodować sytuację kryzysową na danym obszarze (chodzi np. o huragan lub powódź). Na telefony wszystkich abonentów przebywających na określonym

Pomoc finansowa dla gospodarstw rolnych dotkniętych suszą w 2015 r.

Pomoc finansowa dla gospodarstw rolnych dotkniętych suszą w 2015 r.

z następujących  ryzyk: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawina, susza, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Jedno gospodarstwo rolne

Pomoc dla młodych rolników na zakup ziemi

Pomoc dla młodych rolników na zakup ziemi

, deszcz nawalny, powódź, huragan, zbiór transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt gospodarskich. Pomoc przewidziana w rozporządzeniu obejmie także kształcenie mieszkańców wsi uprawnionych (...)

Odzyskasz pieniądze za odwołaną wycieczkę

Odzyskasz pieniądze za odwołaną wycieczkę

zanieczyścił atmosferę pyłem i zablokował możliwość latania nad określonym rejonem; powódź czy huragan). PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o usługach turystycznych (...)

Zalanie mieszkania a zdarzenie losowe, za które przysługuje odszkodowanie od ubezpieczyciela

Zalanie mieszkania a zdarzenie losowe, za które przysługuje odszkodowanie od ubezpieczyciela

warunków Ubezpieczenia. Zgodnie z § 2 ust. 50. OWU: Zdarzenia losowe - tj. deszcz nawalny, dym i sadza, grad, huragan, lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, (...)

Realizacja zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Realizacja zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;kształcenie

Pomoc dla poszkodowanych podczas huraganu

Pomoc dla poszkodowanych podczas huraganu

; Rzeczpospolita 2.10.2008 r. pomoc, poszkodowani, ofiary huraganu, huragan, rolnicy, gospodarstwa rolne, odszkodowania

Benzyna po 4 zł

Benzyna po 4 zł

, jeśli nie dojdzie do żadnej katastrofy klimatycznej typu huragan "Katrina" - uważa Rafał Zywert. Kraje OPEC, a głównie Arabia Saudyjska, doszły już do wniosku, że windowanie cen (...)

Odszkodowanie w razie katastrofy

Odszkodowanie w razie katastrofy

spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r.O jednorazowy zasiłek będą się mogły ubiegać rodziny rolnicze (takie, w których co najmniej jedna osoba podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników

Odszkodowanie za zniszczone gospodarstwo

Odszkodowanie za zniszczone gospodarstwo

tego gospodarstwa od ognia i innych zdarzeń losowych, jak np. huragan, powódź, podtopienie, gradobicie czy uderzenie pioruna. (...)Za brak polisy grożą opłaty w wysokości

Ropa coraz droższa

Ropa coraz droższa

nad Zatoką Meksykańską przez huragan Katrina. We wtorek rano za 159 litrów ropy z majowych kontraktów płacono 70,88 dolara. Życie Warszawy 19.04.2006 r. benzyna, ropa, ceny

Benzyna zdrożeje

Benzyna zdrożeje

odpowiadał głównie huragan "Katrina", który spustoszył instalacje naftowe w Zatoce Meksykańskiej. By obniżyć ceny paliw na stacjach, we wrześniu rząd Marka Belki zdecydował się obniżyć stawkę (...)

Polisa chroni miejsce pochówku

Polisa chroni miejsce pochówku

niezależne od zarządcy cmentarza, np. huragan czy podtopienie miejsc pochówku w wyniku powodzi. W takiej sytuacji zarządca może zdjąć z siebie odpowiedzialność za powstałe zniszczenia, powołując (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne