ile wynosi podatek dochodowy w 2012 Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. Amortyzacja Do kosztów uzyskania przychodów zalicza się również odpisy amortyzacyjne. (...)

Jak ZUS ustala kwotę wolną od potrąceń i egzekucji?

Jak ZUS ustala kwotę wolną od potrąceń i egzekucji?

rodzinnych lub pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów w razie braku możliwości potrącenia z wypłacanych zasiłków rodzinnych, (...)

Można jeszcze wybrać opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej

Można jeszcze wybrać opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej

dochodowy Kto płaci zaliczki na podatek dochodowy? Wybierając opodatkowanie na zasadach ogólnych, masz obowiązek obliczać i wpłacać zaliczki na podatek dochodowy (...)

Skala podatkowa PIT

Skala podatkowa PIT

dochodowy Kto płaci zaliczki na podatek dochodowy Wybierając opodatkowanie na zasadach ogólnych, masz obowiązek obliczać i wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w (...)

Skala podatkowa - Zasady ogólne według progresywnej skali podatkowej

Skala podatkowa - Zasady ogólne według progresywnej skali podatkowej

on znajdować w wyczerpującym katalogu kosztów wyłączonych przez ustawodawcę – w art. 23 ustawy o PIT. Zaliczeniu do kosztów podatkowych (pomniejszających przychody) (...)

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

rodzica, w stosunku do którego orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, a także rodzica pozostającego w związku małżeńskim, jeżeli jego małżonek (...)

Jak unikniesz podwójnego opodatkowania? Metoda zaliczenia

Jak unikniesz podwójnego opodatkowania? Metoda zaliczenia

tych państwach (overall limitation). W tym przypadku różnice w opodatkowaniu wzajemnie się znoszą. Jednak w przypadku, gdy w jednym państwie źródła podatnik osiągnie (...)

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

;ł etatu. Czy w tej sytuacji powinien składać odrębne oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczki na podatek od przychodów z tych umów? Odpowiedź: (...)

Stawka i koszty zryczałtowane w PIT po zmianach

Stawka i koszty zryczałtowane w PIT po zmianach

Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania w 2019 r. podwyższonych kwotowych kosztów uzyskania przychodów i obniżonej stawki podatkowej (...)

Ulga dla młodych

Ulga dla młodych

przychodów Zastosowanie ulgi dla młodych wpływa na wysokość kosztów uzyskania przychodów zestosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz kosztów (...)

Jakie składki na ubezpieczenia społeczne płaci przedsiębiorca?

Jakie składki na ubezpieczenia społeczne płaci przedsiębiorca?

wysokości nieprzekraczającej 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz opłaca podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ulgi dla nowych i małych (...)

Jak osoby samotnie wychowujące dzieci mogą rozliczyć się z PIT?

Jak osoby samotnie wychowujące dzieci mogą rozliczyć się z PIT?

rodziców lub opiekunów prawnych i należy je wykazać w zeznaniu rocznym i załączniku PIT/M do zeznania. Od tej zasady łącznego opodatkowania dochodów rodziców (...)

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze. Wynikające z przepisów ograniczenie w zaliczaniu wskazanych kosztów do kosztów (...)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 2022 r.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 2022 r.

stosowania opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Rozliczenie składki zdrowotnej za rok ….. Kwota przychodów osiągniętych z działalności (...)

Tyle wyniosą obciążenia podatkowe w 2014 r.

Tyle wyniosą obciążenia podatkowe w 2014 r.

trzeba doliczyć podatek od nieruchomości, który w Warszawie za 2013 r. przy mieszkaniu 80m2 wyniósł ok. 80 zł (przy uwzględnieniu udziału w częściach wspólnych). Stawki podatku od (...)

Leasing operacyjny i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Leasing operacyjny i jego rozliczenie w podatku dochodowym

samochodów osobowych wynosi 20%, normatywny okres amortyzacji wynosi 5 lat (60 miesięcy). W związku z tym 40% normatywnego okresu amortyzacji wynosi 24 miesiące i jest (...)

Stosowanie ulgi podatkowej w PIT przez marynarzy

Stosowanie ulgi podatkowej w PIT przez marynarzy

, należy jednak wskazać, iż metoda określona w art. 27 ust. 9 i 9a ustawy znajdzie zastosowanie wyłącznie w przypadku gdy z tytułu zagranicznych dochodów podatnik zapłacił podatek (...)

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej i nowego zwolnienia

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej i nowego zwolnienia

wydatków. Podatnik, rozliczając podatek dochodowy za 2020 rok, ma obowiązek dokonać doliczenia kwoty wydatków objętych dotacją (w wysokości 10% poniesionych (...)

Jak uzyskać zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych małżonka?

Jak uzyskać zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych małżonka?

informacja o tym, ile wynosi zaległość (na przykład, że zaległość wynosi 450 zł) albo zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami — jeśli jego małżonek ma zapłacone wszystkie (...)

Potrącanie zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych

Potrącanie zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych

;nie przekroczą 13.000 zł odliczona zostanie kwota zmniejszająca podatek pomiędzy 1.440 zł a 556,02 zł. W przypadku emerytów/rencistów, których roczne (...)

Najniższa krajowa 2012 netto: ile wynosi?

Najniższa krajowa 2012 netto: ile wynosi?

swojej karierze zawodowej przynajmniej rok. Przy obecnej płacy minimalnej w wysokości 1386 zł osoba taka zarabia netto 1032,34 zł. Podwyższenie stawki oznacza więc, że realnie najniższa krajowa w (...)

Kto otrzyma jednorazowe świadczenie pieniężne?

Kto otrzyma jednorazowe świadczenie pieniężne?

zdrowotne; 935,00 zł - w przypadku obliczenia zaliczki na podatek dochodowy ze zmniejszeniem (o kwotę 46,33 zł) i ze składką na ubezpieczenie zdrowotne; 948,00 zł - w przypadku (...)

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

, pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. w przypadku  zasiłek macierzyński przysługuje za część miesiąca, kwota podwyższenia jest  (...)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w 2023 r.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w 2023 r.

opłaca od tych przychodów podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Składka za osobę współpracującą Podstawa wymiaru składki (...)

Podatek dochodowy - Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych

Podatek dochodowy - Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych

przychodów osób duchownych Podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych opłacają osoby duchowne prawnie uznanych wyznań, osiągające (...)

Estoński CIT w 2022 roku

Estoński CIT w 2022 roku

zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce. Ile wynosi estoński CIT? Ryczałt od dochodów jest płacony w momencie wypłaty zysku i w (...)

Podatek tonażowy już w 2007 roku

Podatek tonażowy już w 2007 roku

ładunków i pasażerów drogą morską. W tym zakresie podatek tonażowy zastąpi podatek dochodowy. Dzięki tej ustawie oddawanie polskich statków (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

informację o przepisach dotyczących minimalnych praw pasażerów, w tym prawa do odszkodowania i opieki polegającej na zapewnieniu posiłków i napojów adekwatnych (...)

Wykup samochodu z leasingu

Wykup samochodu z leasingu

kosztów uzyskania przychodów, o ile kwota na fakturze wykupowej nie przekracza 10 000 zł (netto dla czynnych podatników VAT lub brutto dla podatników (...)

Podarować tak, żeby nie płacić podatku - opinia prawna

Podarować tak, żeby nie płacić podatku - opinia prawna

dla najbliższych określone w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.Umowa darowizny musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Wynikiem tego są dodatkowe koszty związane (...)

Jak uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?

Jak uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?

zawarcie z cudzoziemcem umowy o pracę lub umowy o pomocy przy zbiorach w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników zamiast umowy cywilnoprawnej zawarcie z cudzoziemcem (...)

Pozapłacowe koszty pracy największym ciężarem dla małych firm

Pozapłacowe koszty pracy największym ciężarem dla małych firm

modyfikacja (odliczenie 50% VAT-u nie więcej niż 8 tys. zł w przypadku zakupu auta i prawo do odliczenia 50% VAT-u z faktury zakupu paliwa). W badaniu Tax Care i Idea Banku bariera w postaci (...)

PIT-2 - kiedy warto go złożyć?

PIT-2 - kiedy warto go złożyć?

(kilkukrotnego stosowania kwoty zmniejszającej podatek w trakcie roku) może się okazać, że podatnik musiałby dopłacać do podatku w rocznym rozliczeniu. Do jakich źródeł przychodów (...)

Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości

Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości

Jan Kowalski nabył w wyniku dziedziczenia testamentowego, w 2011r., spadek po zmarłych rodzicach. Ojciec zmarł 12.07.2008 r., a matka zmarła 13.06.2010 r. W styczniu 2012 r. zbył (...)

Działalność nierejestrowa w praktyce

Działalność nierejestrowa w praktyce

obowiązek respektować prawa konsumentów, w tym wykonywać obowiązki informacyjne, np. w zakresie udzielania informacji o prawie odstąpienia od umowy zawieranej na odległość. W (...)

Jak wykazać podatek w zeznaniu rocznym PIT-37?

Jak wykazać podatek w zeznaniu rocznym PIT-37?

opodatkowania stanowi połowa sumy dochodów małżonków. Podatek od tej kwoty mnoży się jednak x 2. Natomiast w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci podstawę (...)

Niższy PIT 17% od 1 października 2019 r.

Niższy PIT 17% od 1 października 2019 r.

: Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi ponad do   85 528 17% minus kwota zmniejszająca podatek 85 528   14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki (...)

Rząd zdradza plany na przyszłość

Rząd zdradza plany na przyszłość

Parlamencie Europejskim. Podatek od miedzi i srebra Złoża miedzi i srebra w Polsce są jednymi z największych w Europie. Dlatego podatek od tych kruszców oraz innych kopalin powinien (...)

Konsekwencje wypłaty zaległego wynagrodzenia w drodze ugody sądowej - opinia prawna

Konsekwencje wypłaty zaległego wynagrodzenia w drodze ugody sądowej - opinia prawna

, że będzie to kwota 4.305,9 zł. W związku z powyższym płatnik w przedstawionej sytuacji zobowiązany jest odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od 11.649,1 zł. Odpowiedzialność (...)

Trendy w opodatkowaniu nieruchomości w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Trendy w opodatkowaniu nieruchomości w państwach członkowskich Unii Europejskiej

krajów (skumulowane dane dotyczą roku 2012, przy czym w żadnym z systemów nie doszło w ostatnim czasie do zmian na tyle istotnych, by proporcje wskazane w (...)

Jak skorzystać z ulgi abolicyjnej?

Jak skorzystać z ulgi abolicyjnej?

rezydentką podatkową. Na co dzień pracuje jako nauczycielka w polskiej szkole. Polski dochód pani Ewy z tego tytułu wyniósł w 2021 r. 40 000 zł. Dodatkowo w wakacje 2021 (...)

Rozliczenie odpłatnego zbycia nieruchomości w zeznaniu PIT za 2018 r.

Rozliczenie odpłatnego zbycia nieruchomości w zeznaniu PIT za 2018 r.

roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, w terminie do 30 kwietnia należy złożyć zeznanie roczne PIT-39, w którym wykazuje się kwoty przychodu, (...)

Jak rozliczyć podatek dochodowy z tytułu kontraktu menedżerskiego? – opinia prawna

Jak rozliczyć podatek dochodowy z tytułu kontraktu menedżerskiego? – opinia prawna

% należności, pomniejszonej uprzednio o koszty uzyskania przychodu w wys. określonej dla przychodów uzyskiwanych przez pracowników (w roku 2003 miesięczny odpis kosztów (...)

Formy opodatkowania PIT przychodów z działalności gospodarczej

Formy opodatkowania PIT przychodów z działalności gospodarczej

podatnika (a nie przez inną osobę), nie zostały wymienione w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (pełen katalog wydatków (...)

Prawa i obowiązki podatnika

Prawa i obowiązki podatnika

przechowywania wszelkich dokumentów podatkowych (rachunków, faktur, ksiąg podatkowych, dokumentów związanych z poborem lub inkasem podatków itp.) do czasu (...)

Podatek u źródła (WHT)

Podatek u źródła (WHT)

Czym jest WHT oraz jakich przychodów dotyczy? Podatek u źródła (WHT) - czyli co? Podatek u źródła to podatek dochodowy (od osób prawnych i od osób (...)

Dla kogo świadczenia rodzinne?

Dla kogo świadczenia rodzinne?

rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony)  - na pokrycie zwiększonych (...)

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

% kosztów, to w celu uniknięcia obowiązku dopłaty w rozliczeniu rocznym, może zrezygnować (poprzez złożenie ww. oświadczenia) ze stosowania tych kosztów w (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

. przedsiębiorców, którzy ukończyli 65 rok życia. Rozwiązanie powstało w efekcie sygnałów zgłaszanych nam przez przedsiębiorców. Generacja obecnie (...)

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

alimentacyjnymi w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów mogą zostać skierowani przez starostę, na zasadach dotyczących robót publicznych, do (...)

1

2

3

4

5

...

11

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne