indywidualne zdarzenie losowe Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Definicja indywidualnego zdarzenia losowego

Definicja indywidualnego zdarzenia losowego

Jaki zakres zdarzeń uwzględnia pojęcie "indywidualne zdarzenie losowe" użyte w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od osób fizycznych? Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku (...)

Pomoc socjalna dla twórców i artystów z Funduszu Promocji Kultury

Pomoc socjalna dla twórców i artystów z Funduszu Promocji Kultury

choroba. Przez „indywidualne zdarzenie losowe” należy rozumieć wszelkie zdarzenia, które są nieprzewidziane, niemożliwe do uniknięcia. Zdarzenia losowe mogą być spowodowane (...)

Zdarzenie losowe a ubezpieczenie

Zdarzenie losowe a ubezpieczenie

to być zdarzenie przyszłe, możliwe, ale niepewne, tj. zdarzenie, które w okresie trwania danego stosunku ubezpieczenia może, ale nie musi, nastąpić. Obie te cechy zbliżają zdarzenie (...)

Warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat w majątku firmy

Warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat w majątku firmy

do uniknięcia, można uznać za zdarzenie losowe, które uzasadnia zaliczenie powstałej straty w ciężar kosztów uzyskania przychodów. Nie można uznać za zdarzenie (...)

Zalanie mieszkania a zdarzenie losowe, za które przysługuje odszkodowanie od ubezpieczyciela

Zalanie mieszkania a zdarzenie losowe, za które przysługuje odszkodowanie od ubezpieczyciela

. ubezpieczenie majątkowe, umowa, zalanie, zdarzenie losowe, odpowiedzialność, warunki, ogólne,

Księgowanie faktury a koszt uzyskania przychodu

Księgowanie faktury a koszt uzyskania przychodu

Spółka z o.o. otrzymała odszkodowanie z ubezpieczenia majątkowego, za straty spowodowane przez zdarzenie losowe (awaria centralnego ogrzewania w wyniku którego zalano część pomieszczenia). (...)

Ubezpieczenie mieszkania - zabezpieczyć się na wszelki wypadek

Ubezpieczenie mieszkania - zabezpieczyć się na wszelki wypadek

, wody wydobywającej się z instalacji wodnej lub grzewczej, uderzenie lub upadek pojazdu powietrznego, przepięcie prądu, podciśnienie, powódź lub inne zdarzenie losowe. Czy ubezpieczenie mieszkania

Ostrożnie z optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych

Ostrożnie z optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych

interpretacje indywidualne wydane na podstawie zbliżonych treściowo wniosków. CIT, podatek dochodowy, transakcje, przekształcenia majątkowe przedsiębiorstw, optymalizacja podatkowa, podatkowa (...)

Działalność gwarancyjna spółki z o.o. - opinia prawna

Działalność gwarancyjna spółki z o.o. - opinia prawna

utraty pracy. Jest to zdarzenie losowe, niezależne od woli stron ( teoretycznie ). Wprowadzony mamy tu więc do czynności prawnej element zdarzenia losowego, co do którego strony przy zawieraniu (...)

Przestępstwo wyłudzenia ubezpieczenia

Przestępstwo wyłudzenia ubezpieczenia

rozumie się zdarzenie losowe, przyszłe i niepewne pod względem samego wystąpienia zdarzenia, jak też jego skutków. Typowym tego przykładem jest jakaś forma fizycznego zniszczenia przedmiotu

Stypendium szkolne, zasiłek szkolny i inne wsparcie w związku z nauką

Stypendium szkolne, zasiłek szkolny i inne wsparcie w związku z nauką

lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe

Ubezpieczenie firmy – Twoja niezbędna ochrona

Ubezpieczenie firmy – Twoja niezbędna ochrona

Ubezpieczający realizując usługę, gdyby nie wystąpiło określone zdarzenie losowe, wyłączające możliwość świadczenia usług całość lub część obiektów, w których te (...)

Wniosek o zwolnienie z opieki

Wniosek o zwolnienie z opieki

zwolnienie opiekuna z objęcia opieki – jednakże te zachodzą dopiero w toku sprawowania opieki. Przykładem może być podeszły wiek opiekuna, powiększenie rodziny opiekuna, zdarzenie losowe (...)

Z jakiej pomocy materialnej mogą skorzystać uczniowie?

Z jakiej pomocy materialnej mogą skorzystać uczniowie?

długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. (...)

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

interpretacje indywidualne w trybie ustawy – Ordynacja podatkowa. W wielu przypadkach określenie prawidłowej stawki podatku dla towaru lub usługi wiąże się z wcześniejszym wyeliminowaniem możliwości

Prawa i obowiązki podatnika

Prawa i obowiązki podatnika

odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego – otrzymasz odpowiednią część opłaty; zapłacisz więcej, niż powinieneś – otrzymasz nadpłaconą kwotę. Indywidualne interpretacje (...)

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

sposób ogrzewania mieszkania. z sieci ze źródła ciepła zasilającego jeden budynek wielomieszkaniowy centralne ogrzewanie indywidualne piec/piece pozostałe Proszę wskazać (...)

Skuteczna pomoc dla zadłużonych

Skuteczna pomoc dla zadłużonych

– Prawo upadłościowe podpisał już Prezydent RP Andrzej Duda. Obecnie Polacy, jeśli przecenią swoje możliwości finansowe, stracą pracę, dotknie ich choroba lub nieszczęśliwe zdarzenie losowe, (...)

Nowy model upadłości zadłużonych osób prywatnych?

Nowy model upadłości zadłużonych osób prywatnych?

konsumenckiej. Dziś Polacy, jeśli przecenią swoje możliwości finansowe, stracą pracę, dotknie ich choroba lub nieszczęśliwe zdarzenie losowe, przez co nie są w stanie spłacać zobowiązań, (...)

Czy osadzenie w zakładzie karnym można uznać za zmianę miejsca zamieszkania?

Czy osadzenie w zakładzie karnym można uznać za zmianę miejsca zamieszkania?

też zdarzenie losowe nie mogą wywoływać dla strony negatywnych skutków. SN zauważył też, że przepisy o brzmieniu zbliżonym do obecnego art.139 § 1 k.p.k. funkcjonowały w procesie

Opinia projektu dot. przygotowania zawodowego dorosłych

Opinia projektu dot. przygotowania zawodowego dorosłych

jako elementu dołączanego do umowy, ale nie będącego formalnie jej treścią. W innym bowiem przypadku, każde losowe zdarzenie z udziałem osób na liście, będzie pociągało za sobą konieczność (...)

Uprawnienia komornika we wszczętej egzekucji

Uprawnienia komornika we wszczętej egzekucji

faktyczne, powodujące wygaśnięcie egzekwowanego zobowiązania lub niemożność jego egzekwowania; nie chodzi tu zaś o jakieś przypadki, czy też zajścia losowe. Przy czym przyjmuje się, iż zdarzeniami (...)

Ile za wyrejestrowanie auta?

Ile za wyrejestrowanie auta?

sytuacji, gdy wyrejestrowanie auta przez właściciela jest następstwem zdarzenia losowego. To zdarzenie losowe będzie trzeba udokumentować, no i za wyrejestrowanie zapłacić, o czym mowa we wspomnianej (...)

Jak ubiegać się o wydanie interpretacji podatkowej?

Jak ubiegać się o wydanie interpretacji podatkowej?

. 770)    indywidualne interpretacje podatkowe, Ordynacja podatkowa, prawo podatkowe, podatki, Minister Finansów, organy podatkowe, izby skarbowe, województwo

O czym pamiętać, gdy administrator zawiadamia o naruszeniu ochrony danych osobowych?

O czym pamiętać, gdy administrator zawiadamia o naruszeniu ochrony danych osobowych?

indywidualne zawiadomienie osób, których dane dotyczą, z przyczyn obiektywnych jest utrudnione lub niemożliwe. Administrator, decydując się na wydanie publicznego komunikatu lub innego

Cyberbezpieczeństwo wdrożone

Cyberbezpieczeństwo wdrożone

realizowanego przez podmiot publiczny; Incydent zwykły - zdarzenie, które ma lub może mieć niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo – ten incydent nie podlega zgłoszeniu, ale też (...)

Podatek od sprzedaży na Allegro. Zobacz, kiedy musisz zapłacić

Podatek od sprzedaży na Allegro. Zobacz, kiedy musisz zapłacić

lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem wniosku.   Jaka kara za unikanie zapłaty podatku? Wydatek na interpretację może jednak być opłacalny zważywszy na kary, jakie grożą za prowadzenie

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne