ke Wyszukiwarka e-prawnik.pl


KE podwyższa prognozę wzrostu PKB dla Polski do 5,4 proc.

KE podwyższa prognozę wzrostu PKB dla Polski do 5,4 proc.

prognozy: w kwietniu prognozowała tegoroczną inflację w Polsce w wysokości 4,3 proc., zaś w lutym 3,8 proc. Poza czynnikiem płac, KE tłumaczy korektę wzrostem cen paliw i energii.W strefie euro KE (...)

PE: Deputowani solidarni w obronie polskich stoczniowców

PE: Deputowani solidarni w obronie polskich stoczniowców

w swoje banki dziesiątki miliardów euro nie licząc się z zasadami konkurencji, negatywna decyzja KE byłaby odebrana w Polsce jako akt złej woli. Poseł Bielan zwrócił uwagę, że KE (...)

Co z Krajowym Planem Odbudowy?

Co z Krajowym Planem Odbudowy?

, kluczowych kwestiach. Wśród najważniejszych wiceminister Buda wymienia między innymi zwiększenie wskaźników dotyczących nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 z 36 tys. do 47,5 tys. - "KE

KE proponuje na stałe obniżony VAT w budownictwie i na pieluszki

KE proponuje na stałe obniżony VAT w budownictwie i na pieluszki

stawkę zredukowaną w usługach gastronomicznych (np. Polska), podczas gdy 16 pozostałym tego nie wolno. Podobnie jest w usługach o dużym nakładzie pracy ręcznej. Poniedziałkowe propozycje KE idą (...)

Cyfrowa przyszłość Europy

Cyfrowa przyszłość Europy

- w ramach jednolitego rynku wewnętrznego - wykorzystania danych oraz popytu na produkty i usługi oparte na danych. Strategia KE w tym zakresie ma cztery główne filary. W ramach pierwszego

Debata o kryzysie finansowym po spotkaniu na szczycie państw G20

Debata o kryzysie finansowym po spotkaniu na szczycie państw G20

KE uznaje za priorytet dalsze rozszerzenie UE o Bałkany.Andrzej Jan SZEJNA (PSE, PL): mamy do czynienia z porażka neoliberalnych teorii ekonomicznych. Deklaracje po G20 przypominają budowanie

Wykorzystanie funduszy europejskich – stan na koniec maja 2008 r.

Wykorzystanie funduszy europejskich – stan na koniec maja 2008 r.

przypadku Funduszu Spójności wartość wniosków przekazanych do KE w maju br. wyniosła 54,2 mln EUR. Kwota płatności otrzymanych z KE osiągnęła natomiast wielkość 95,7 mln EUR, (...)

Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE

Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE

KE zarzuca opóźnienia zarówno na rynku gazu, jak i energii elektrycznej. Miesiąc temu KE skierowała do Luksemburga skargi przeciwko Szwecji i Grecji, oraz wystosowała ostateczne

Pomoc publiczna - kto i kiedy może ją uzyskać?

Pomoc publiczna - kto i kiedy może ją uzyskać?

i może wnieść o przesłanie takiego wniosku do KE niezależnie od stanowiska UOKiK. Teoretycznie procedura notyfikacji przed KE trwać powinna 2 miesiące od wpłynięcia kompletnego wniosku, jednakże (...)

Kara dla Polski. 61 tysięcy euro dziennie

Kara dla Polski. 61 tysięcy euro dziennie

sprawie, ale KE stwierdziła, że żaden z nich nie wdraża w dostatecznym stopniu dyrektywy. Co więcej nasz kraj nie zmienił tego od marca 2013 roku, kiedy KE poinformowała, że wnosi przeciwko (...)

Nowe regulacje w sprawie żywności

Nowe regulacje w sprawie żywności

mieć na celu rzeczywista kontrolę jakości. Plusem jest to, że KE zauważyła problem związany z fałszowaniem żywności. Zaproponowano również system wymiany informacji, który pozwoli w przyszłości (...)

14 Raport Komisji Europejskiej

14 Raport Komisji Europejskiej

detaliczne na polskim rynku komórkowym zdaniem KE wzrastają, pomimo istnienia konkurencyjnej oferty P4. Metodologia KE oparta o koszyki cenowe opracowane przez firmę Teligen nie bierze jednak pod (...)

Wykorzystanie Funduszy Europejskich - stan na koniec grudnia 2008 r.

Wykorzystanie Funduszy Europejskich - stan na koniec grudnia 2008 r.

2004-2006. Kwota płatności otrzymanych w grudniu 2008 r. z KE w ramach Funduszu Spójności wyniosła ponad 106,3 mln EUR. Tym samym, całkowita kwota płatności przekazanych przez KE do końca (...)

Wstrzymanie płatności przez KE.

Wstrzymanie płatności przez KE. "Jesteśmy stroną poszkodowaną"

sytuacji. KE nie zabiera Polsce żadnych środków; KE prowadzi standardowe działania, podobne postępowania prowadzone są wobec innych krajów w momencie, kiedy Komisja chce sprawdzić, czy (...)

KE za dalszym ograniczeniem flot połowowych

KE za dalszym ograniczeniem flot połowowych

;w jest nadmiernie eksploatowanych.Z zapowiedzi KE wynika, że w ramach zreformowanej WPRyb "zrównoważenie ekologiczne" ma stanowić cel nadrzędny wobec "zrównoważenia

Reforma prawa autorskiego w planach prac Komisji Europejskiej

Reforma prawa autorskiego w planach prac Komisji Europejskiej

którymi KE wyjdzie w przyszłym roku. Pakiet - oprócz innych propozycji legislacyjnych - będzie obejmować modernizację prawa autorskiego - poinformowano w dokumentach KE. Prace nad nowymi uregulowaniami (...)

Cyfrowe propozycje Komisji Europejskiej

Cyfrowe propozycje Komisji Europejskiej

, sieć, opieka zdrowotna, leczenie, dane, informacje, internet, ogólnounijny kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji, UE, KE, fake-news, dezinformacja

10 działań antykryzysowych dla firm

10 działań antykryzysowych dla firm

gwarancją płynnościową dla dużych firm. Rozwiązanie wymaga zgody KE. Rozwiązanie przeznaczone jest dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi, a także dla wszystkich branż. 5. Dofinansowanie (...)

Coraz bliżej e-dowody

Coraz bliżej e-dowody

2019 r. KE podkreśla, że do tego czasu Polska powinna rozpocząć wydawanie elektronicznych dowodów osobistych. W przypadku niezakończenia projektu w wyznaczonym czasie bądź odstąpienia od jego

Stanowisko PKPP Lewiatan w sprawie rewizji dyrektywy w sprawie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS)

Stanowisko PKPP Lewiatan w sprawie rewizji dyrektywy w sprawie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS)

CO2. Propozycje innych rozwiązańKrytyka proponowanych przez KE narzędzi realizacji strategii klimatycznej nie oznacza kwestionowania przez PKPP Lewiatan samych celów Programu. Zmiana klimatu

Wykorzystanie funduszy europejskich - stan na koniec czerwca 2008 r.

Wykorzystanie funduszy europejskich - stan na koniec czerwca 2008 r.

, co stanowi blisko 67,2 proc. zobowiązań na lata 2004-2006. W przypadku Funduszu Spójności wartość wniosków przekazanych do KE w czerwcu br. wyniosła 185,1 mln EUR. Łącznie, od

Komisja Europejska zamraża fundusze dla Bułgarii

Komisja Europejska zamraża fundusze dla Bułgarii

prawo. W przyjętym w środę raporcie, KE skrytykowała brak postępów w walce z korupcją na wysokim szczeblu w tym kraju. Dlatego - jak tłumaczył rzecznik KE Johannes Laitenberger - zdecydowała (...)

KE chce odszkodowań dla pasażerów opóźnionych autobusów

KE chce odszkodowań dla pasażerów opóźnionych autobusów

niezależnych ciał, które mają zajmować się rozstrzyganiem sporów.Propozycje KE, by wejść w życie muszą zostać przyjęte zarówno przez Parlament Europejski jak i przez Radę (...)

KE zwiększa pomoc dla biednych w Unii Europejskiej

KE zwiększa pomoc dla biednych w Unii Europejskiej

uczestniczyć w programie. W tym celu będzie musiał przesłać do KE trzyletni plan dystrybucji żywności. W latach 2010-12 kraje będą mogły uzyskać z budżetu UE dofinansowanie programu dożywiania (...)

Wygrana przed Sądem europejskim

Wygrana przed Sądem europejskim

anulowanie tej decyzji KE. Rzeczpospolita Polska oraz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Enel X sp. z o.o., oraz Enspirion sp. z o.o. przystąpiły do sprawy w charakterze interwenientów po stronie (...)

Swobodny przepływ danych do Wielkiej Brytanii

Swobodny przepływ danych do Wielkiej Brytanii

stosowania w tym zakresie brytyjskich przepisów o ochronie danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych przed wydaniem decyzji wykonawczych KE Zgodnie z tzw. klauzulą pomostową

Dla zwiększenia wykorzystania środków europejskich...

Dla zwiększenia wykorzystania środków europejskich...

przeniesieniu procesu koordynacji programów horyzontalnych KE z instytucji dotychczas nimi zarządzających do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. fundusze europejskie, UE, środki unijne, program

Porozumienie ECOFIN w sprawie pośredników w planowaniu podatkowym

Porozumienie ECOFIN w sprawie pośredników w planowaniu podatkowym

priorytetów KE. Ma ona wzmocnić gospodarkę Europy i pobudzać inwestycje, co poskutkuje stworzeniem nowych miejsc pracy. Jej celem jest zmobilizowanie kapitału i skierowanie go do wszystkich przedsiębiorstw (...)

O handlu uprawnieniami do emisji CO2 w latach 2013–2020

O handlu uprawnieniami do emisji CO2 w latach 2013–2020

wrażliwych jest następujący: 2 połowa czerwca: kolejne spotkanie interesariuszy z European Climate Change Programme (ECCP). Jest to forum KE umożliwiające interesariuszom dyskusję nad legislacją (...)

Antykryzysowe działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Antykryzysowe działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

na dany rok - w 2009 r. 16,8 mld zł. Koncepcja ta zakłada określanie docelowego poziomu wydatków certyfikowanych do KE który pozwoli uniknąć kumulacji wydatków w 2013 roku, co jest szczególnie ważne (...)

Nicolas Sarkozy w PE: Najważniejszy wspólny głos Europy wobec kryzysów

Nicolas Sarkozy w PE: Najważniejszy wspólny głos Europy wobec kryzysów

proponowany przez KE system bardzo nierówno rozkłada koszty ograniczenia emisji. Kraje o energetyce opartej na węglu ponosiłyby koszty rzędu miliardów euro rocznie. Polacy odczuliby te (...)

Debata w PE: Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej i kryzys finansowy

Debata w PE: Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej i kryzys finansowy

odpowiedzialność instytucji europejskich. KE twierdziła kilkanaście miesięcy temu, że nie ma potrzeby legislacyjnej regulacji gwarancji depozytów i lokat bankowych. Pakiet klimatyczny, mimo (...)

Podważanie fuzji banków jeszcze nie zakończone

Podważanie fuzji banków jeszcze nie zakończone

. (...)Strona polska wspiera swoje argumenty zarzutami, że KE niewłaściwie oceniła skutki koncentracji, nie wzięła pod uwagę historii sektora bankowego w Polsce oraz źle oceniła przyczyny, dla których (...)

Propozycje KE dla konsumentów i konkurencji

Propozycje KE dla konsumentów i konkurencji

którym obowiązuje wspólna waluta. Teraz KE proponuje, aby taką samą możliwość mieli mieszkańcy i firmy spoza eurozony. Projekt ma na celu rozszerzenie tych korzyści na osoby i

Tarcza Finansowa PFR 2.0

Tarcza Finansowa PFR 2.0

(będzie ogólna decyzja KE w tym zakresie) Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie Tarczy Finansowej PFR 2.0? Warunki, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie z Tarczy Finansowej (...)

Inicjatywa na rzecz zrównoważonych produktów

Inicjatywa na rzecz zrównoważonych produktów

bardziej trwałe, nadają się do ponownego wykorzystania, naprawy, recyklingu i są energooszczędne. Problemem, który KE chce uregulować, jest kwestia obecności szkodliwych substancji w takich (...)

Swobodny przepływ danych w UE

Swobodny przepływ danych w UE

Komunikacyjnych, Treści i Technologii Komisji Europejskiej (DGSKTiT KE), Pierre Chastanet, szef biura ds. usług Chmurowych i Oprogramowania DGSKTiT KE oraz eksperci pracujący w międzynarodowychGrupach (...)

Co dalej z podatkiem od sprzedaży detalicznej?

Co dalej z podatkiem od sprzedaży detalicznej?

. całkowicie podzielił stanowisko Polski, stwierdził nieważność obu decyzji KE i orzekł, że podatek od sprzedaży detalicznej nie stanowi pomocy państwa.       Komisja Europejska, (...)

Ustawa o rynku mocy - już wkrótce

Ustawa o rynku mocy - już wkrótce

Komisji Europejskiej w tej sprawie nie została jeszcze podjęta.  Prace w ramach prenotyfikacji projektu ustawy o rynku mocy znajdują się na zawansowanym etapie, jednak formalna zgoda KE nie została

Wiek emerytalny nie podoba się Komisji Europejskiej...

Wiek emerytalny nie podoba się Komisji Europejskiej...

, nadal zachowany został zróżnicowany wiek emerytalny w najbliższych latach.  Wskazywana przez KE dyrektywa 79/7/EWG z dnia 19 grudnia 1978 r. obowiązuje już prawie 40 lat (ponad 38), a od (...)

Przeglądy techniczne będą mocno zaostrzone

Przeglądy techniczne będą mocno zaostrzone

wielu zmianom. Wprowadzenie nowych przepisów powinno zapobiec ponad 36 000 wypadków spowodowanych usterkami technicznymi, w których śmierć może ponieść ponad 1200 osób - podaje KE. Wiceprzewodniczący (...)

Czy limity w handlu emisjami zagrożą firmom w UE?

Czy limity w handlu emisjami zagrożą firmom w UE?

otrzymają po roku 2012 100% nieodpłatnych uprawnień do emisji CO2.Dodatkowo, przedstawiciele KE zaprezentowali plan prac na najbliższe miesiące z którego wynika, iż KE przygotuje listę sektorów (...)

Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej, ale... najpierw wybory do PE

Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej, ale... najpierw wybory do PE

Lizbońskiego dowodzi, że procedura uchwalania reform traktatowych jest zła. "Wymóg jednomyślności był błędem" - stwierdziła. Frassoni podkreśliła, że cały skład KE, jej przewodniczący (...)

Komisja Europejska koryguje prognozy gospodarcze

Komisja Europejska koryguje prognozy gospodarcze

4-6,9%. Z powodu kryzysu KE prognozuje poroszenie sytuacji na rynku pracy. Bezrobocie w strefie euro wzrośnie z 7,5 do 9,3% (aż 10,2% w 2010 r.): w 2009 r. we Francji ma wynieść 9,8%, w Niemczech 7,7%, (...)

Parlament przyjął pakiet klimatyczny

Parlament przyjął pakiet klimatyczny

przechwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS). Kolejne 2% redukcji umożliwią działania w ramach Mechanizmu Czystego Rozwoju ONZ.W roku 2012 KE dokona przeglądu wdrażania dyrektywy i oceni zasadność (...)

Międzynarodowo o pomocy publicznej

Międzynarodowo o pomocy publicznej

Szczecina. KE ma bowiem wątpliwości, czy przeprowadzone dotychczas oraz planowane działania restrukturyzacyjne doprowadzą do odzyskania przez stocznie trwałej zdolności do konkurowania na rynku, czy (...)

Rozporządzenie ws. obniżki roamingu będzie przedłużone do 2013 r.

Rozporządzenie ws. obniżki roamingu będzie przedłużone do 2013 r.

rozporządzenia, jeśli KE uzna, że nie jest już ono potrzebne.Z dniem 30 sierpnia 2008 roku stawki ulegną dalszemu obniżeniu do 0,46 euro bez VAT za minutę za połączenia wykonywane i 0,22 euro za (...)

Raport Komisji Europejskiej dotyczący ochrony interesów finansowych UE

Raport Komisji Europejskiej dotyczący ochrony interesów finansowych UE

złożonych do KE. Dzięki przeprowadzonym kontrolom oraz weryfikacji dokumentów składanych przez beneficjentów, instytucje odpowiedzialne za refundację wydatków zapobiegły nieprawidłowej

Dlaczego KE krytykuje polski budżet?

Dlaczego KE krytykuje polski budżet?

(KE) ostrzega, że Polska nie będzie w stanie zrealizować swoich zobowiązań w sprawie obniżenia deficytu budżetowego. KE krytycznie ocenia polskie plany budżetowe zawarte w tzw. planie konwergencji (...)

Czy będzie jedna książka telefoniczna dla wszystkich sieci?

Czy będzie jedna książka telefoniczna dla wszystkich sieci?

Komisja Europejska (KE) zarzuca nam brak książki telefonicznej obejmującej użytkowników wszystkich sieci - komórkowych i stacjonarnych. Chodzi o brak transpozycji do polskiego prawa unijnej dyrektywy

Nowe zasady rozliczeń FTR i MTR

Nowe zasady rozliczeń FTR i MTR

i stacjonarnej) zasilone danymi od operatorów z krajów UE. Dla zainteresowanych stron KE dwukrotnie zorganizowała konsultacje publiczne dotyczące zakresu regulacji. Swoje stanowiska

Prognoza gospodarcza KE dla Polski

Prognoza gospodarcza KE dla Polski

2009 r. i 0,6 pkt proc. wzrost w 2010 r. Kraje UE doświadczą zatem spadku PKB w 2009 r. o 1,8 proc., który jednak już w 2010 r. wzrośnie o 0,5 proc.Zobacz strony KE z prognozami.Źródło: www.mg.gov.pl

KE zapowiada koniec postępowania przeciw Polsce ws. numeru 112

KE zapowiada koniec postępowania przeciw Polsce ws. numeru 112

dzwoniących pod numer 112 jest już gotowy i rozpoczęto jego testy.W listopadzie zeszłego roku KE pozwała Polskę do unijnego Trybunału Sprawiedliwości, bo na terenie naszego kraju nie działała lokalizacja

Polska jako jeden z pierwszych krajów UE gotowa do uruchomienia e-recepty transgranicznej

Polska jako jeden z pierwszych krajów UE gotowa do uruchomienia e-recepty transgranicznej

Polska otrzymała od Komisji Europejskiej (KE) zgodę na uruchomienie usługi wymiany e-recepty transgranicznej z innymi krajami członkowskimi. Ta nowa funkcjonalność umożliwi zagranicznym pacjentom

PKPP Lewiatan o komunikacie KE - Nowe umiejetności w nowych miejscach pracy

PKPP Lewiatan o komunikacie KE - Nowe umiejetności w nowych miejscach pracy

zunifikowania na poziomie unijnym prognoz dotyczących rynku pracy. Tylko dzięki temu można będzie otrzymywać wiarygodne dane o jednolitym europejskim rynku pracy. Zwracamy również uwagę, że KE zachęca (...)

Pakiet Fit for 55

Pakiet Fit for 55

uznania roli gazu na tym etapie przejściowym. Rozmowy trwają Z powyższych względów Polska pozostanie aktywnym partnerem do rozmów dla KE i innych państw członkowskich. Przedstawiono jedynie

Umowa społeczna dla górnictwa podpisana

Umowa społeczna dla górnictwa podpisana

Śląska, ale dla całej Polski. Oczekujemy w zamian zrozumienia i zagwarantowania czasu potrzebnego na transformację" – dodał szef MAP. Przekazaliśmy już wniosek prenotyfikacyjny do KE za

Porozumienie dla polskiego górnictwa

Porozumienie dla polskiego górnictwa

podpisaniu planujemy niezwłocznie wystąpić do KE w wnioskiem prenotyfikacyjnym i notyfikacyjnym. Zdajemy sobie sprawę, że będzie to proces trudny, ale jesteśmy w kontakcie z Komisją Europejską" (...)

UOKiK notyfikował przedłużenie programów pomocowych

UOKiK notyfikował przedłużenie programów pomocowych

;w i przedsiębiorców czasie niezwykle ważne jest podtrzymanie rządowego wsparcia, udzielanego w ramach pomocy publicznej. W piątek, 13 listopada przekazaliśmy do KE notyfikację przedłużającą

Polska przeciwna decyzji Parlamentu Europejskiego o przyjęciu Pakietu Mobilności I bez poprawek

Polska przeciwna decyzji Parlamentu Europejskiego o przyjęciu Pakietu Mobilności I bez poprawek

przedłożenia przez Polskę propozycji, która zyskała poparcie państw członkowskich UE  i KE wprowadzono m.in. wyłączenie kierowców z przepisów dotyczących 12-miesięcznego (...)

Przepisy ws. interwencji rynkowych w związku z COVID-19

Przepisy ws. interwencji rynkowych w związku z COVID-19

. Rozporządzenia zawarte w przyjętym przez KE pakiecie:  1. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) w sprawie przyznania dopłat do prywatnego przechowywania świeżego lub schłodzonego mięsa z bydła (...)

Autostrada Wielkopolska zwróci Polsce niedozwoloną pomoc publiczną

Autostrada Wielkopolska zwróci Polsce niedozwoloną pomoc publiczną

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, potwierdza on ustalenia KE oraz argumenty prezentowane w imieniu Polski przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, przy współpracy z Ministerstwem

Korzystne dla Polski porozumienie w sprawie budżetu UE na rok 2020

Korzystne dla Polski porozumienie w sprawie budżetu UE na rok 2020

środków na płatności w budżecie, KE niezwłocznie zaprezentuje zmiany w budżecie UE w trakcie 2020 r. Dodatkowo przewiduje się szybką ścieżkę w przyjmowaniu przez Radę UE i Parlament Europejski (...)

UE określi wspólne standardy bezpieczeństwa 5G

UE określi wspólne standardy bezpieczeństwa 5G

należy uwzględnić wyniki skoordynowanej unijnej oceny ryzyka oraz skuteczność unijnego zestawu środków. Kontekst prawny zaleceń KE W swoich konkluzjach z 22 marca Rada Europejska (...)

Zwolnienie od akcyzy pojazdów elektrycznych, hybrydowych i z napędem wodorowym

Zwolnienie od akcyzy pojazdów elektrycznych, hybrydowych i z napędem wodorowym

Komisja Europejska zatwierdziła zwolnienie od podatku akcyzowego pojazdów elektrycznych, hybrydowych i z napędem wodorowym. Decyzja KE 18 grudnia 2018 r. Komisja Europejska (KE

Zwalczanie „fake news” - w kierunku większej cenzury?

Zwalczanie „fake news” - w kierunku większej cenzury?

;joanna.malczewska@mc.gov.pl oraz aleksandra.chmielecka@mc.gov.pl. Przesłane materiały zostaną wykorzystane do przygotowania oficjalnego stanowiska polskiego rządu do projektu. Zob.: Treść (...)

Cydr z niższą akcyzą?

Cydr z niższą akcyzą?

, co może sprawić, że legalny handel będzie finansowo nieopłacalny. Kontekst prawny propozycji KE Podatek akcyzowy to podatek pośredni od sprzedaży lub użytkowania określonych produktów, takich

Mechanizm podzielonej płatności VAT jednak obowiązkowy?

Mechanizm podzielonej płatności VAT jednak obowiązkowy?

Wniosek do KE ws. mechanizmu podzielonej płatności w VAT Rząd przyjął 7 maja 2018 r. wniosek do Komisji Europejskiej (KE), który umożliwi Polsce ewentualne zastosowanie obowiązkowego

Polska przeciw relokacji

Polska przeciw relokacji

sposób widoczny obarczone są licznymi błędami wynikającymi właśnie z przyjętego przez KE pospiesznego trybu" – podkreślił szef MSWiA. Pomoc Polski Polska wspiera niesienie pomocy humanitarnej (...)

Europa w ruchu, czy w bezruchu?

Europa w ruchu, czy w bezruchu?

odpowiednich warunków i czasu odpoczynku pracownikom. Długoterminowe korzyści płynące z tych środków, w opinii KE, wykraczają daleko poza sektor transportu poprzez promowanie wzrostu (...)

Unijne wsparcie dla rozwoju łączności szerokopasmowej

Unijne wsparcie dla rozwoju łączności szerokopasmowej

dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnych i jakość ich wykorzystania (w tym inwestycje w sieci szerokopasmowe); pomoc państwa - KE określiła szczególne zasady mające ułatwić przyznawanie (...)

Prostsze przepisy oznaczają wzrost gospodarczy

Prostsze przepisy oznaczają wzrost gospodarczy

; a nawet wycofuje – niektóre unijne zasady i przepisy. KE podejmie dalsze działania w ramach programu sprawności i wydajności regulacyjnej. Prawodawstwo UE, które dobrze służy zamierzonym (...)

Almunia: widzę ciemność...

Almunia: widzę ciemność...

stabilności i konwergencji pod lupą KE Przeczytaj też: Budżet na kryzys   Źródło: Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce - http://ec.europa.eu/polska  PKB w Unii Europejskiej

Jesienna prognoza finansowa Komisji Europejskiej

Jesienna prognoza finansowa Komisji Europejskiej

przyszłym roku do 3,5%, zaś w 2010 r. do 2,6%, co zdaniem KE wyniknie z ustabilizowania się cen energii i żywności.Lepsze perspektywy ekonomiczne dla Unii Europejskiej i wzrost unijnego PKB o 1,1%. (...)

Większość krajów za zniesieniem ceł antydumpingowych na buty z Chin i Wietnamu

Większość krajów za zniesieniem ceł antydumpingowych na buty z Chin i Wietnamu

automatycznie.Środowe nieformalne głosowanie w jednym z unijnych komitetów ekspertów nie było wiążące dla KE i nie przesądza, jakie będzie jej stanowisko. Rzecznik KE ds. handlu (...)

Koniec z regulowaniem krzywizny ogórka

Koniec z regulowaniem krzywizny ogórka

np. dopuszczalną zawartość pestycydów, brak szkodników itd.Wycofanie rygorystycznych przepisów wpisuje się w prowadzoną przez KE politykę zmniejszenia obciążeń biurokratycznych (...)

Polska proponuje zmiany w systemie płatności rolnych

Polska proponuje zmiany w systemie płatności rolnych

maju m.in. w odpowiedzi na rosnące ceny, by znieść obowiązujące kwoty w niektórych sektorach rolnych, a także ograniczyć dopłaty do produkcji największych gospodarstw. KE chce, by już teraz, (...)

Wolontariat ponad granicami - promocja mobilności młodzieży

Wolontariat ponad granicami - promocja mobilności młodzieży

społeczno- oświatowym specjalizującym się w pracy z młodzieżą jak i młodzieży mniej uprzywilejowanej. KE zapowiada kampanię promowania europejskiego wolontariatu młodzieży wśród pracodawców

Unijny plan polityki w dziedzinie azylu

Unijny plan polityki w dziedzinie azylu

Urzędu Wsparcia ds. Polityki Azylowej, który będzie odpowiedzialny za koordynowanie działań w ramach praktycznej współpracy. KE zapowiada też pomoc, np. z unijnego funduszu dla uchodźcó

Będzie Pełnomocnik ds. Prezydencji w UE

Będzie Pełnomocnik ds. Prezydencji w UE

rozpoczną się prace nad "identyfikacją tego co się w Unii dzieje np. na etapie różnych dokumentów konsultacyjnych KE, tak aby rozpisywać sobie w poszczególnych obszarach to (...)

Ulga na biopaliwa

Ulga na biopaliwa

nadesłało — poinformowało nas biuro prasowe UOKiK. Z chwilą, kiedy komplet informacji opracowany przez ministerstwo trafi do KE, kraje członkowskie mają jeszcze dwa miesiące na notyfikację

Unia chce zmniejszyć biurokrację

Unia chce zmniejszyć biurokrację

Aż o 1,5 proc. może wzrosnąć PKB UE, jeśli Komisja Europejska wspólnie z krajami członkowskimi zredukuje do 2012 roku o 25 proc. obciążenia administracyjne dla przedsiębiorstw - ogłosiła we wtorek KE

Unia sprawdza prawidłowość przyznawania dotacji unijnych rolnikom

Unia sprawdza prawidłowość przyznawania dotacji unijnych rolnikom

kontrole, ale zanim KE podejmie decyzję (w sprawie ewentualnej kary), wysłucha argumentów polskiej strony" - powiedział Mann. (...)O tym, że KE przywiązuję jednak bardzo dużą wagę do przestrzegania (...)

Dotacje na kapitał obrotowy

Dotacje na kapitał obrotowy

znajdziesz w art. 2 pkt 18 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

Rynek farmaceutyczny do kontroli KE

Rynek farmaceutyczny do kontroli KE

przekazywaniu Komisji informacji o prowadzonych postępowaniach. W ramach swoich uprawnień KE może wszcząć postępowanie antymonopolowe, a jeżeli zarzuty się potwierdzą nałożyć na przedsiębiorców (...)

KE monitoruje sprawę irlandzkiej wieprzowiny

KE monitoruje sprawę irlandzkiej wieprzowiny

niedzielę, że wycofuje z rynku wszystkie produkty, w których wykorzystano wieprzowinę z powodu wykrycia w niej toksycznych dioksyn.Według rzecznika KE Pietro Petrucciego eksperci z UE w dniu wykrycia

KE zatwierdziła polski Program Operacyjny 2007-2013 dla rybołówstwa

KE zatwierdziła polski Program Operacyjny 2007-2013 dla rybołówstwa

bezpieczeństwa i warunków pracy na statkach". Cele te, jak informuje KE, będą realizowane za pomocą polskiego planu restrukturyzacji floty bałtyckiej.Drugi priorytet, na który przewidziano

Hazard mniej szkodliwy. KE zmieni prawo w tym zakresie?

Hazard mniej szkodliwy. KE zmieni prawo w tym zakresie?

monitorowania zgodności z zaleceniem. Hazard mniej szkodliwy. KE zmieni prawo w tym zakresie? Informacje o zagrożeniach wynikających z hazardu, uniemożliwienie dostępu osób nieletnich do stron internetowych (...)

KE proponuje pół miliarda euro dla Gruzji na lata 2008-10

KE proponuje pół miliarda euro dla Gruzji na lata 2008-10

, wskazując między innymi Ukrainę, Mołdawię, Azerbejdżan i Armenię. Zapewniła, że KE "bardzo przyspieszyła" pracę nad Partnerstwem Wschodnim, by do grudnia przedstawić konkretne propozycje (...)

Zmiany w sposobie obliczania stabilizującej reguły wydatkowej

Zmiany w sposobie obliczania stabilizującej reguły wydatkowej

2022 r. rząd oczekuje bardziej szczegółowych wytycznych KE dotyczących docelowych ram polityki fiskalnej w Unii Europejskiej. Wtedy też przeprowadzony zostanie przegląd reguły oraz zostaną

Komisja Europejska zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Komisja Europejska zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

raportować KE nt. KPO i przekazywać wnioski o płatność. KPO, Komisja Europejska, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, gospodarka, środki, UE

Odstępstwo od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach w roku 2022 w ramach zazielenienia

Odstępstwo od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach w roku 2022 w ramach zazielenienia

2022 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał akty prawne wdrażające decyzję do przepisów krajowych. ##baner## Co przewidzuje decyzja KE? W kampanii 2022 Komisja Europejska zmieniła zasady

Zwolnienie z cła i VAT przywozu sprzętu ochronnego i medycznego spoza UE

Zwolnienie z cła i VAT przywozu sprzętu ochronnego i medycznego spoza UE

medycznego KE wydała 22 grudnia 2021 r. decyzję (UE) 2021/2313 (data publikacji 28 grudnia br.), która umożliwia dalsze stosowanie zwolnienia z należności celnych przywozowych i VAT przywozu (...)

VAT na artykuły spożywcze nie może być niższy...

VAT na artykuły spożywcze nie może być niższy...

po zakończeniu prac nad projektem dyrektywy VAT. Ministerstwo Finansów już wcześniej formalnie wnioskowało w ramach derogacji o zastosowanie stawki 0% VAT na książki i transport. Odpowiedzi KE

Nowelizacja ustawy o rynku mocy

Nowelizacja ustawy o rynku mocy

notyfikacji KE. - "Nowy sposób naliczania opłaty mocowej będzie premiować stabilny pobór energii i jej zużywanie w godzinach pozaszczytowych oraz pozwoli odbiorcom obniżyć ponoszone przez (...)

Komisja Europejska czeka na opinie ws. standardowych klauzul umownych

Komisja Europejska czeka na opinie ws. standardowych klauzul umownych

stanowisko Prezesa UODO do projektów zostanie przygotowane wspólnie z pozostałymi członkami Europejskiej Rady Ochrony Danych i również zostanie przekazane KE. Gdzie można

Podatek od sprzedaży detalicznej dalej zawieszony

Podatek od sprzedaży detalicznej dalej zawieszony

postępowaniem. Wyrok SUE jest jednak nieprawomocny. KE odwołała się od niego do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE). Biorąc pod uwagę toczące się postępowanie w TSUE, konieczne jest zawieszenie (...)

Będzie jednak podatek od sprzedaży detalicznej?

Będzie jednak podatek od sprzedaży detalicznej?

;ra nakazała zawieszenie stosowania podatku. Pobór podatku jest zawieszony od początku obowiązywania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. W decyzji z 19 września 2016 r. KE stwierdziła

Unia Europejska przyjęła mandaty na negocjacje z USA dot. handlu

Unia Europejska przyjęła mandaty na negocjacje z USA dot. handlu

Przewodniczącego KE J.C. Junckera z 25 lipca 2018 r. Konsultacje nt. dobrowolnej współpracy regulacyjnej z USA Wstępna analiza ekonomiczna Treść mandatu negocjacyjnego UE dla umowy oceny (...)

W niedzielę nad ranem przedostatnia zmiana czasu...

W niedzielę nad ranem przedostatnia zmiana czasu...

niedzielę marca, a jego odwołanie następuje w ostatnią niedzielę października. Jesienią czas lokalny przesuwany jest godzinę do tyłu. ##baner## Propozycja KE rozpoczęła konsultacje projektu w (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne