konfliktem na ukrainie Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Sankcje Unii Europejskiej oraz Polski nałożone na Rosję w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

Sankcje Unii Europejskiej oraz Polski nałożone na Rosję w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

Dowiedz się, jakie sankcje wobec Rosji wprowadziła Unia Europejska oraz Polska, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Zobacz polską listę osób i podmiotów objętych (...)

Jak obywatel Ukrainy może założyć w Polsce firmę?

Jak obywatel Ukrainy może założyć w Polsce firmę?

na pobyt tolerowany lub dokument zgoda na pobyt tolerowany zgoda na pobyt ze względów humanitarnych numer karty pobytu decyzja o zezwoleniu na pobyt ze względów

Zmiana zasad poboru opłat na autostradach w związku z konfliktem na Ukrainie

Zmiana zasad poboru opłat na autostradach w związku z konfliktem na Ukrainie

tłumaczenie na język ukraiński w załączonym piśmie: Informacja MI w sprawie poboru opłat od pojazdów i konwojów humanitarnych pobór opłat, opłata, autostrad, konfliktem (...)

Nowelizacja ustawy o pomocy Ukraińcom

Nowelizacja ustawy o pomocy Ukraińcom

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i złożyli wniosek o zarejestrowanie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (...)

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy?

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy?

podstawie, na przykład zezwolenia na pobyt czasowy. Pracownik z Ukrainy zatrudniony na podstawie zgłoszenia do powiatowego urzędu pracy może swobodnie zmienić pracodawcę. W okresie 18 (...)

Prawa każdego pacjenta – bez dyskryminacji

Prawa każdego pacjenta – bez dyskryminacji

przed wojną w Ukrainie? Twoje prawa do świadczeń medycznych określa ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Gdzie złożyć skargę? Jeśli

Ułatwienia w edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy

Ułatwienia w edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy

W związku z aktualną sytuacją w Ukrainie, w dniu 12 marca br. została uchwalona ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wprowadzone (...)

Rozpoczynanie działalności gospodarczej na Ukrainie

Rozpoczynanie działalności gospodarczej na Ukrainie

działalności gospodarczej na Ukrainie podlegają takim samym podatkom i składkom, każda z nich posiada jednak odrębne, właściwe sobie cechy. W większości sytuacji, ze względu na większą (...)

Opodatkowanie VAT dostawy towaru za granicę

Opodatkowanie VAT dostawy towaru za granicę

Nasza firma zajmuje się zakupem towarów na Ukrainie, dokładnie na warunku DAF, a następnie sprzedażą tych towarów na warunkach DAF na granicy ukraińsko-polskiej polskim (...)

Spotkanie z dziennikarzami ukraińskimi, UKIE, 15 września 2008

Spotkanie z dziennikarzami ukraińskimi, UKIE, 15 września 2008

;łdziałania na rzecz budowania administracyjnych struktur integracji europejskiej na Ukrainie"; na liście tym oparty jest realizowany przez UKIE projekt pomocy Ukrainie. Działania (...)

Czy cudzoziemcowi z polskim obywatelstwem przysługuje emerytura?

Czy cudzoziemcowi z polskim obywatelstwem przysługuje emerytura?

lat pracy musi Pani zwrócić się do organu emerytalnego na Ukrainie o wyliczenie częściowego świadczenia z uwzględnieniem lat pracy w Polsce oraz na Ukrainie. Przepisy u.p.s.w. (...)

PE: Wielki Głód na Ukrainie był zbrodnią przeciwko ludzkości

PE: Wielki Głód na Ukrainie był zbrodnią przeciwko ludzkości

rewolucyjnym ruchom na Ukrainie i wszelkim sprzeciwom wobec Moskwy doprowadził naród, który od pokoleń opierał się na rolnictwie, do olbrzymiego głodu. Poprzez konfiskatę (...)

Stopy w górę!

Stopy w górę!

przeciw Ukrainie na polską gospodarkę. NBP będzie podejmował wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim w celu ograniczenia (...)

Ta reforma uchroni Ukrainę przed działaniami Rosji

Ta reforma uchroni Ukrainę przed działaniami Rosji

na groźne pomysły federalizacji czy autonomii – podkreślił. - Dziś śledzimy wszystkie zagrożenia o charakterze militarnym na Ukrainie, na tym skupiamy uwagę, ale miejmy (...)

Rozliczenie PIT przez Ukraińców dochodów uzyskanych w 2020 roku z zatrudnienia w Polsce

Rozliczenie PIT przez Ukraińców dochodów uzyskanych w 2020 roku z zatrudnienia w Polsce

Usługa jest dostępna w e-Urzędzie Skarbowym na podatki.gov.pl . Możesz się zalogować na 2 sposoby: 1. przez login.gov.pl to jest profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczna; 2. (...)

Częściowe zniesienie wiz dla Ukraińców

Częściowe zniesienie wiz dla Ukraińców

stowarzyszeniu wpłynął już na zwiększenie wzajemnej wymiany handlowej, zwiększenie dobrobytu przedsiębiorców, przyczynił się do rozpoczęcia i konsolidacji szeregu reform na Ukrainie, (...)

Zasady rozliczania dochodów uzyskanych w 2021 r. z zatrudnienia w Polsce rezydentów podatkowych Ukrainy

Zasady rozliczania dochodów uzyskanych w 2021 r. z zatrudnienia w Polsce rezydentów podatkowych Ukrainy

tylko w państwie rezydencji podatkowej, czyli na Ukrainie. W takim przypadku rolnik nie pobiera zaliczek na podatek w trakcie roku i nie wystawia informacji PIT‑11. Jeżeli jednak wykonujesz

Rezydencja podatkowa i zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce

Rezydencja podatkowa i zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce

czasie pobytu w Polsce, pan Piotr wyjechał z kraju tylko raz na dwa tygodnie w odwiedziny do rodziców, którzy pozostali na Ukrainie. Czy ze względu na długość pobytu (...)

Jak uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?

Jak uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?

wydanych zezwoleniach na pracę sezonową dla tego cudzoziemca. Jeśli chcesz, aby cudzoziemiec pracował dla ciebie, po upływie okresu na jaki zostało wydane zezwolenie na pracę sezonową, (...)

Umowa o pomocy przy zbiorach a PIT

Umowa o pomocy przy zbiorach a PIT

podstawie umowy o pomocy przy zbiorach przez osobę mającą miejsce zamieszkania na Ukrainie lub w Białorusi, podlega opodatkowaniu wyłącznie na Ukrainie lub w Białorusi, zatem (...)

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

pozwolenie na wywóz – wydaje Minister Kultury; wielokrotne pozwolenie indywidualne na czasowy wywóz – wydaje (na wniosek osoby fizycznej) Wojewódzki Konserwator (...)

Krajowa Grupa Spożywcza w budowie

Krajowa Grupa Spożywcza w budowie

Jacek Sasin, minister aktywów państwowych oraz Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa i rozwoju wsi. - "Dziś w obliczu zmian, które pociąga za sobą wojna na Ukrainie widać jak ważna (...)

Emerytury dla obywateli Ukrainy?

Emerytury dla obywateli Ukrainy?

świadczeniobiorców mieszkających w Polsce, na ich rachunki bankowe. Podobne uprawnienie przysługuje Polakom mieszkającym na Ukrainie i w innych krajach, z którymi Polska zawarła (...)

Ślub cywilny z obcokrajowcem i pobyt w Polsce

Ślub cywilny z obcokrajowcem i pobyt w Polsce

Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub posiadając prawo stałego pobytu, może nabyć obywatelstwo (...)

Reformy na Ukrainie z pomocą Polaków

Reformy na Ukrainie z pomocą Polaków

Ukrainie, administracja na Ukrainie

Łatwiejszy zakup sprzętu ochronnego w Polsce oraz jego wywóz i tranzyt na Ukrainę

Łatwiejszy zakup sprzętu ochronnego w Polsce oraz jego wywóz i tranzyt na Ukrainę

Technologii z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie) Chcesz nabyć sprzęt ochronny, by pomóc Ukrainie? Na terytorium (...)

Podatek u źródła w umowie z Ukrainą

Podatek u źródła w umowie z Ukrainą

Umawiającego się Państwa (np. polskiego) podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (w Polsce), chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie (na Ukrainie) (...)

Premier o EURO 2012 i kwestiach międzynarodowych w Kijowie

Premier o EURO 2012 i kwestiach międzynarodowych w Kijowie

wszystkie siły polityczne na Ukrainie. Podczas rozmów szefowie rządów poruszyli również kwestie międzynarodowe. - Mamy zbieżne poglądy na sprawy regionu i sprawy (...)

Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

niezbędnych na stanowisku służbowym na które zainteresowani mają być wyznaczeni po powołaniu do zawodowej służby wojskowej. Zaświadczenie organu właściwego do wyznaczenia na (...)

NIK pomaga ukraińskim kontrolerom

NIK pomaga ukraińskim kontrolerom

złożył prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. - Nasza oferta złożona stronie ukraińskiej dotyczy zarówno szkoleń, które chcemy organizować na Ukrainie, jak i w ośrodku dydaktycznym Izby (...)

Rodzinny kapitał opiekuńczy na dzieci z Ukrainy

Rodzinny kapitał opiekuńczy na dzieci z Ukrainy

rodzicem starszego dziecka jest Twój partner, z którym wychowujesz dziecko, na które występujesz o RKO. Jak dowiesz się, czy otrzymałeś RKO? Informację w tej sprawie otrzymasz (...)

Dywidendy ze Słowacji i z Ukrainy

Dywidendy ze Słowacji i z Ukrainy

dywidendy odprowadzona na Słowacji i na Ukrainie. opodatkowanie dywidendy, PIT, Ukraina, Słowacja, unikanie podwójnego opodatkowania

Uznanie dyplomu lekarza dentysty, uzyskanego na Ukrainie

Uznanie dyplomu lekarza dentysty, uzyskanego na Ukrainie

dyplomu uzyskanego na Ukrainie kandydatowi będzie przysługiwało odwołanie do senatu uczelni.    uznanie, dyplomu, lekarza, dentysty, uzyskanego, ukrainie

Termin na złożenie powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy

Termin na złożenie powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy

z 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

Zasiłek opiekuńczy dla opiekuna tymczasowego dziecka z Ukrainy

Zasiłek opiekuńczy dla opiekuna tymczasowego dziecka z Ukrainy

być przetłumaczone na język polski. Zaświadczenie lekarskie wystawione w języku ukraińskim nie musi być przetłumaczone na język polski. Opieka nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 Oświadczenie

Odstępstwo od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach w roku 2022 w ramach zazielenienia

Odstępstwo od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach w roku 2022 w ramach zazielenienia

obliczu konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Decyzja umożliwia uznanie gruntów ugorowanych za odrębne uprawy w ramach dywersyfikacji upraw lub za obszary proekologiczne EFA, nawet jeśli na (...)

Świadczenie wychowawcze 500+ dla obywateli Ukrainy

Świadczenie wychowawcze 500+ dla obywateli Ukrainy

rynku pracy. Świadczenie wychowawcze rodzic może otrzymać na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli dziecko mieszka z nim wspólnie oraz pozostaje na jego utrzymaniu. Takie (...)

Rezolucja w sprawie konfliktu w Strefie Gazy

Rezolucja w sprawie konfliktu w Strefie Gazy

dostęp do wsparcia humanitarnego i pomocy w Strefie Gazy. Posłowie domagają się, aby władze izraelskie, zezwoliły prasie międzynarodowej na śledzenie wydarzeń na miejscu. Rezolucja podkreśla (...)

Podrobione środki ochrony roślin - to się nie opłaca

Podrobione środki ochrony roślin - to się nie opłaca

Polsce, a teraz mogę go nabyć tylko za granicą, np. na Ukrainie? O tym, czy środki są dostępne na rynku dla rolników decyduje wiele czynników. Jednym z nich jest bardzo (...)

Parlament o konflikcie w Strefie Gazy

Parlament o konflikcie w Strefie Gazy

, te dyplomatyczne działania zmierzają do wpłynięcia na Hamas i dają nadzieję na zawieszenie broni. Na koniec dodała, że pojednanie pośród Palestyńczyków jest kluczowe. Dla trwałego (...)

Wspólne obrady delegacji parlamentów Polski i Ukrainy

Wspólne obrady delegacji parlamentów Polski i Ukrainy

Młodzieży. Delegacje uznały też za konieczne udzielenie pomocy i wsparcia dzieciom-ofiarom konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Deklaracja zachęca też do dalszego otwartego i konstruktywnego ukraińsko-polskiego

100 mln zł na wieczystą ochronę Cmentarza Żydowskiego w Warszawie

100 mln zł na wieczystą ochronę Cmentarza Żydowskiego w Warszawie

, Ukrainie, Białorusi we Francji Włoszech i na Łotwie, m.in. na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, w Kolegiacie Świętej Trójcy w Ołyce na Wołyniu, Kolegiacie Świętego (...)

Wkrótce zniesienie wiz dla Ukraińców

Wkrótce zniesienie wiz dla Ukraińców

;tkoterminowych: najwięcej wiz otrzymali Rosjanie (3,1 mln), Chińczycy (2,1 mln) i Ukraińcy (1,36 mln). Odsetek decyzji odmownych o wydaniu wiz na Ukrainie wyniósł 3,4% (na świecie (...)

Czy stracimy EURO 2012 w Polsce?

Czy stracimy EURO 2012 w Polsce?

Nożnej w 2012 roku Polsce i Ukrainie. Podkreślił, że była to decyzja umożliwiająca obydwu krajom otwarcie na świat, dająca im niepowtarzalną szansę na modernizację i rozwój. (...)

UE - Ukraina: od Euronestu do Unii Czarnomorskiej

UE - Ukraina: od Euronestu do Unii Czarnomorskiej

państwa prawa, które pozwoli wprowadzić na Ukrainie nowe sieci hotelowe. Zdaniem sprawozdawcy jest to sprawa szczególnie istotna, jeśli zważyć, że w 2012 r. Ukraina będzie (...)

Jak wygląda procedura złożenia rezygnacji przez zarząd spółki z o.o. - opinia prawna

Jak wygląda procedura złożenia rezygnacji przez zarząd spółki z o.o. - opinia prawna

z brakiem realnych szans na doinwestowanie spółki, a także w związku ze spodziewanym konfliktem z właścicielem co do kierunku dalszej działalności zarząd spółki chce podać się do dymisji. (...)

Na konferencji poświęconej przestępczości gospodarczej i praniu pieniędzy...

Na konferencji poświęconej przestępczości gospodarczej i praniu pieniędzy...

;w: Współpracy Międzynarodowej w Sprawach Karnych na Ukrainie (UPIC) i Projektu przeciwko Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu na Ukrainie (MOLI-UA-2). Projekty te są (...)

Jak przygotować się na nową naziemną telewizję cyfrową?

Jak przygotować się na nową naziemną telewizję cyfrową?

Decyzją o zmianie przeznaczenia), na mocy której Państwa Członkowskie UE zostały zobowiązane do  odostępnienia pasma 700 MHz (zakres 694-790 MHz) na potrzeby usług szerokopasmowych (...)

PE: Wzmocnić Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa, pogłębiać współpracę z NATO

PE: Wzmocnić Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa, pogłębiać współpracę z NATO

niespokojnym, wstrząsanym terroryzmem świecie, gdzie niestabilne państwa sieją zagrożenie dla swych sąsiadów, a ambicje atomowe totalitarnych reżimów zagrażają katastrofą na skalę globalną, (...)

1

2

3

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne