las Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Ochrona lasów wokół miast i uzdrowisk

Ochrona lasów wokół miast i uzdrowisk

publicznego i pożarowego. Nowa kategoria lasu – „las o zwiększonej funkcji społecznej” pozwoli nadleśnictwom na wytyczanie rejonów, które nie będą podlegały klasycznej

Kto musi płacić podatek leśny?

Kto musi płacić podatek leśny?

pobór podatku odbywa się w formie inkasa).   Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1821, ze zm.). podatek leśny, las, (...)

Kto i na jakich zasadach ma płacić podatek leśny?

Kto i na jakich zasadach ma płacić podatek leśny?

: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. 2002 r. Nr 200 poz. 1682 ze zm.) podatek leśny, obowiązek podatkowy, podatnik, lasy, las, grunty leśne, stawki podatku leśnego, właściciel

Roszczenie o zwrot lasu

Roszczenie o zwrot lasu

podstaw do odstąpienia od niego.   Rzeczpospolita 10.09.2008 r. las, lasy, parcele, dekret, Skarb Państwa, właściciele, własność, zwrot lasu

Las jako pojęcie ustawowe

Las jako pojęcie ustawowe

przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne. las, definicja, (...)

Podatek od nieruchomości. Kto zapłaci więcej?

Podatek od nieruchomości. Kto zapłaci więcej?

podlegał opodatkowaniu, jeśli jest on wykorzystywany do wykonywania działalności innej niż leśna. podatek od gruntów, las, podatek od nieruchomości

Wycinka lasu

Wycinka lasu

uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją jest możliwe wyłącznie w przypadkach losowych; decyzje w tej sprawie, na wniosek właściciela lasu, wydaje starosta. wycinka lasu, las prywatny, plan (...)

Zaśmiecanie środowiska - odpowiedzialność

Zaśmiecanie środowiska - odpowiedzialność

przyrody. śmieci, środowisko, ochrona przyrody, przyroda, gmina, las, droga

Budowa w lesie

Budowa w lesie

brak planu i ma być wydana decyzja o warunkach zabudowy. budowa w lesie, las, plan miejscowy, zagospodarowanie przestrzenne, zmiana planu

Wyłączenie gruntów leśnych z produkcji

Wyłączenie gruntów leśnych z produkcji

na wycinkę drzewa Wycięcie drzewa owocowego na działce las, wyłączenie gruntów, produkcja leśna, zmiana przeznaczenia, wycięcie lasu, drzew

Zapłata podatku leśnego przez dzierżawcę lasu

Zapłata podatku leśnego przez dzierżawcę lasu

podatku leśnego przez dzierżawcę lasu, las, dzieżawa, posiadacz zależny, właściciel, posiadacz samoistny, użytkownik wieczysty lasu, obowiązek podatkowy, podatnik

Ograniczenia zmiany przeznaczenia gruntu leśnego na cele rolne

Ograniczenia zmiany przeznaczenia gruntu leśnego na cele rolne

kwalifikowana przesłanka. W praktyce za uzasadnione potrzeby uznaje się zazwyczaj chęć poszerzenia produkcji rolnej – kiedy las sąsiaduje z gruntami rolnymi aktywnie wykorzystywanymi. Ograniczenia

Uwłaszczenie a zasiedzenie

Uwłaszczenie a zasiedzenie

rzeczywistości las został oddany w użytkowanie i użytkownik wykonuje swoje prawo nie wykraczając poza jego zakres (wykonuje użytkowanie zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki i zasadami ustalonymi (...)

Wiele lasów może być prywatną własnością

Wiele lasów może być prywatną własnością

albo ich spadkobiercom. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 6 lutego 2009 r. (sygn. IV CSK 404/08).Rzeczpospolita 12.02.2009 r. las, własność, prywatna, lasy państwowe

Więcej pieniędzy za zalesianie

Więcej pieniędzy za zalesianie

Rolnicy, którzy zechcą zasadzić las na swojej ziemi, dostaną na to więcej pieniędzy niż dotychczas. To rozwiązanie głównie dla właścicieli gruntów mało żyznych. Rzeczpospolita 1.08.2007 r. (...)

Leśne kamery wyłapią śmieciarzy

Leśne kamery wyłapią śmieciarzy

. Urządzenie zarejestrowało już pierwsze osoby zaśmiecające las. Teraz zostaną one wezwane zapłaty mandatu, który wynosi od 100 do 500 zł. Jeśli odmówią, to sprawa zostanie skierowana (...)

Oczywista omyłka pisarska może drogo kosztować

Oczywista omyłka pisarska może drogo kosztować

lub wyższym wykształceniem leśnym. Ubiegająca się o to zamówienie firma EKO-LAS dołączyła do oferty kopię umowy o pracę z osobą spełniającą ten warunek. Popełniła jednak błąd w dacie. (...)

Wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

powietrzu na terenie szkoły. 23.  Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących (...)

Specjalne przeznaczenie gruntów leśnych...

Specjalne przeznaczenie gruntów leśnych...

, które upatrują w nich szanse rozwoju - poinformował resort środowiska. specjalne przeznaczenie gruntów leśnych, las, Lasy Państwowe, grunt, działka, inwestycja

Znoszenie ograniczeń związanych z epidemią

Znoszenie ograniczeń związanych z epidemią

-19, pandemia, ograniczenia, działalność gospodarcza, sklep, market, zakupy, wyjście z domu, dzieci, odległość, zgromadzenia, park, las, rekreacja, choroba, bezpieczeństwo, zakażenie, zarażenie

Ochrona Puszczy Białowieskiej

Ochrona Puszczy Białowieskiej

;w Państwowych.   Obszar Natura 2000, Puszcza Białowieska, środowisko, kornik, drzewa, drewno, las, dyrektywa siedliskowa, ptaki, ptactwo, dyrektywa ptasia, wyrok, TSUE

Hu Jia laureatem Nagrody imienia Sacharowa 2008

Hu Jia laureatem Nagrody imienia Sacharowa 2008

Mandela i Anatolij Marczenko (pośmiertnie)1989 Aleksander Dubczek1990 Aung San Suu Kyi1991 Adem Demaçi1992 Las Madres de la Plaza de Mayo1993 Oslobodjenje1994 Taslima Nasreen1995 Layla Zana1996 Wei

Nagroda im. Sacharowa 2008: wybrano trzech finalistów

Nagroda im. Sacharowa 2008: wybrano trzech finalistów

1988 Nelson Rolihlahla Mandela i Anatolij Marczenko (pośmiertnie)1989 Aleksander Dubczek1990 Aung San Suu Kyi1991 Adem Demaçi1992 Las Madres de la Plaza de Mayo1993 Oslobodjenje1994 Taslima Nasreen

Natura 2000 - rozwój w harmonii z przyrodą

Natura 2000 - rozwój w harmonii z przyrodą

pracy z samorządami (PDF: 3,2M) Natura 2000 - gospodarka wodna (PDF: 756K) Natura 2000 - Inwestycje (PDF: 686K) Natura 2000 - Las (PDF: 897K) Natura 2000 - Partnerstwo dla przyrody (PDF: 3,3M) Natura 2000

Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego - opinia prawna

Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego - opinia prawna

mieszkalny, ponosząc podobne nakłady finansowe. Ojciec pracował w GS, ale pomagał też w prowadzeniu gospodarstwa. Wujek był osobą płacącą podatki i czerpiącą pożytki z gospodarstwa. W latach 80. sprzedał (...)

NIK: blisko 100 mln zł nie poszło w las, a powinno

NIK: blisko 100 mln zł nie poszło w las, a powinno

96 mln zł przeznaczono na kolacje, prezenty, siedzibę GDL i dopłaty dla tych nadleśnictw, które nie powinny pieniędzy otrzymać - wynika z kontroli NIK przeprowadzonej w Lasach Państwowych. Najwyższa (...)

Obowiązki właściciela lasu

Obowiązki właściciela lasu

przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów. (…) las, właściciel, obowiązki

Zmiana przeznaczenia gruntu leśnego na cele rolne

Zmiana przeznaczenia gruntu leśnego na cele rolne

Państwowych, na wniosek nadleśniczego; 2) w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa decyzję wydaje starosta na wniosek właściciela lasu. las, użytek, rolny, zmiana, (...)

Podział gruntu leśnego

Podział gruntu leśnego

nieruchomości podlegającej podziałowi, że dla tej nieruchomości brak jest obowiązującej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. podział, nieruchomosć, las, grunt leśny, współasność, (...)

Puszczenie psów po lesie luzem

Puszczenie psów po lesie luzem

, których właściciela trudno ustalić mogą być schwytane i umieszczone w przeznaczonych do tego schroniskach. pies, las, zwierzęta, puszczanie psa luzem, prowadzenie psa na smyczy

Darowizna gospodarstwa rolnego

Darowizna gospodarstwa rolnego

Mój ojciec chciałby przepisać na mnie swoje gospodarstwo rolne w akcie darowizny. Powierzchnia około 6 ha z czego około 2 ha to las. Co należy zrobić i gdzie się udać, żeby sprawę załatwić

Pozyskiwanie drewna z własnego lasu

Pozyskiwanie drewna z własnego lasu

Jestem rolnikiem. Posiadam również las. Proszę o wyjaśnienie jakie są ograniczenia w pozyskiwaniu przeze mnie drzewa. Mam propozycję od firmy, która chciałaby zakupić ode mnie drewno

Zgłoszenie zgubienia tablic rejestracyjnych do urzędu rejestrowego

Zgłoszenie zgubienia tablic rejestracyjnych do urzędu rejestrowego

Wczoraj jadąc przez las zgubiłem jedną z tablic rejestracyjnych. Niestety nie znalazłem ich. Czy urząd mi w to uwierzy i wyda nowe tablice? W przypadku zgubienia tablic (tablicy

Opłaty za korzystanie z gruntu gminy

Opłaty za korzystanie z gruntu gminy

granicach ogrodzenia - przenośny nietrwale związany z gruntem garaż blaszany. Z terenu na którym rośnie dziki las w żaden sposób nie korzystam ale znajduje się on w "granicach" a bardziej w obrębie

Wysokość podatku od spadku

Wysokość podatku od spadku

się 12.12.2009 r. W skład spadku wchodzi mieszkanie własnościowe 46 m2 - o wartości 120.000 pln i las o powierzchni 0,2 ha i wartości 15.000 zł. Jaką wysokość podatku będzie zobowiązany zapłacić (...)

Usuwanie drzew

Usuwanie drzew

bieżące utrzymanie nieruchomości (zakładamy tu, że drzewa te nie stanowią żadnego istotnego elementu nieruchomości wspólnej - tzn. nie jest ona w połowie zajęta przez las czy park, który (...)

Wydatki za pobyt w domu opieki społecznej

Wydatki za pobyt w domu opieki społecznej

chorego w domu opieki. Majątek chorego to 1/2 posesji, z której ja z żoną i dziećmi posiadam drugą połowę. Chory jest właścicielem części innych gruntów takich jak las, grunt pod zabudowę, (...)

Skutki zmiany postanowienia o nabyciu spadku

Skutki zmiany postanowienia o nabyciu spadku

W lipcu 2004 r. wraz z żoną nabyliśmy nieruchomość (dom, rola, las). Sprzedającymi była matka i 4 pełnoletnich dzieci. Wszyscy byli współwłaścicielami tej nieruchomości w różnych częściach. (...)

Oddziaływanie ponad przeciętną miarę

Oddziaływanie ponad przeciętną miarę

mieć widok na 10, 100, czy 200 metrów z mojego okna, czy musze widzieć las, czy cementownię. Bardziej interesuje mnie kwestia przesłonięcia oświetlenia. Sam zanim zabrałem się za robienie ogrodzenia

Małżeństwo Polaków za granicą

Małżeństwo Polaków za granicą

Czy dwoje obywateli polskich zamieszkałych na stałe w Polsce może zawrzeć związek małżeński za granicą (np. Las Vegas, Jerozolima) i czy związek ten będzie respektowany przez prawo polskie i ew

Nabycie gruntu pod zalesienie a podatek dochodowy

Nabycie gruntu pod zalesienie a podatek dochodowy

Złotoryi (PD/415/1/7/07). Rzeczpospolita 28.12.2007 r. nabycie, nieodpłatne, grutn, las, zalesienie

Zezwolenie na urządzenie lasu

Zezwolenie na urządzenie lasu

prace, o niezbędnym wyposażeniu technicznym. Szczegółowe wymagania dotyczące warunków udzielania zezwoleń ma określić minister w rozporządzeniu. Rzeczpospolita 11.07.2005 r. las, urządzenie lasu

Kto jest zobowiązany do sporządzenia planu urządzenia lasu?

Kto jest zobowiązany do sporządzenia planu urządzenia lasu?

. Rzeczpospolita 24.08.2006 r. plan, las, lasy państwowe, plan lasu, plan urządzenia lasu

Nielegalne wycinanie drzewek

Nielegalne wycinanie drzewek

rozpoznać po pniakach drzew. Siekierą ścięte jodełki, nieraz na wysokości pasa – bo wygodniej, bo czubek najładniejszy, czasem porzucone – bo dalej rosła ładniejsza. Las jest chroniony (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne