licznik na gaz Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Będzie system inteligentnego opomiarowania w sektorze elektroenergetycznym

Będzie system inteligentnego opomiarowania w sektorze elektroenergetycznym

; Przewidziano też usprawnienie kontroli i nadzoru na rynkiem energii, paliw gazowych oraz paliw ciekłych. Wprowadzone będą ułatwienia dla działalności przedsiębiorstw energetycznych polegające (...)

Jakość paliwa w Polsce. Jest coraz gorzej

Jakość paliwa w Polsce. Jest coraz gorzej

: olej napędowy, benzynę, gaz LPG, biopaliwa. Obowiązująca od sześciu lat ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw pozwala na kontrolę na każdym etapie dystrybucji (...)

UOKiK skontrolował jakość paliwa na rynku

UOKiK skontrolował jakość paliwa na rynku

nieprawidłowości znacząco spadła i utrzymuje się na poziomie poniżej 5 proc. Od ośmiu lat obowiązuje ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw pozwalająca na kontrolę (...)

Jakie zmiany Prawa energetycznego przygotowano?

Jakie zmiany Prawa energetycznego przygotowano?

ustawie oraz na powołaniu Operatora Informacji Pomiarowych. Jak można zgłaszać uwagi? W dniu 23 października br. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych

Termin opuszczenia użyczonego lokalu komunalnego

Termin opuszczenia użyczonego lokalu komunalnego

czynsz i gaz płacony jest na nazwisko głównego najemcy, licznik energii elektrycznej i telefon jest przepisany na mnie. Nie ma i nie było zaległości z żadnymi płatnościami. (...)

Obowiązek meldunkowy a stosunek najmu

Obowiązek meldunkowy a stosunek najmu

czynsz i gaz płacony jest na nazwisko głównego najemcy, licznik energii elektrycznej i telefon jest przepisany na mnie. Nie ma i nie było zaległości z żadnymi płatnościami. (...)

Brak instrukcji obsługi licznika energii

Brak instrukcji obsługi licznika energii

licznik powienien posiadać plombę legalizacyjną Głównego Urzędu Miar. Obowiązek dołączania instrukcji przewidują przepisy o sprzedaży konsumenckiej. Aby w ogóle je stosować, musi (...)

Jakich wydatków dotyczy zwrot VAT za materiały budowlane?

Jakich wydatków dotyczy zwrot VAT za materiały budowlane?

podgrzewacze płytowe, z żeliwa, stali lub miedzi, nieelektryczny - wyłącznie: - urządzenia do gotowania i podgrzewacze płytowe, na gaz, z piekarnikiem na gaz lub na (...)

Odbiorcy mediów wygrywają procesy o kradzież

Odbiorcy mediów wygrywają procesy o kradzież

gazownia naliczyła opłatę za nielegalny pobór gazu, choć zainteresowani podkreślali, że licznik znajdował się na zewnątrz ich lokalu w miejscu dostępnym dla wielu osób i w (...)

Umowa z ceną dynamiczną dla odbiorców energii

Umowa z ceną dynamiczną dla odbiorców energii

fotowoltaiczną. Dostarczanie energii oparte na takiej „prywatnej” linii, przyczyni się do oszczędności na rachunkach. W rezultacie, budowa linii bezpośrednich może skutecznie zabezpieczyć

Ruszyła rządowa tarcza antyinflacyjna 2.0

Ruszyła rządowa tarcza antyinflacyjna 2.0

Antyinflacyjnej 2.0 obowiązują od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. To konkretne działania, tj.: obniżka VAT na paliwo z 23% do 8%, obniżka VAT na gaz z 8% do 0%, obniżka VAT na podstawowe (...)

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

, instalacji wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, z wyłączeniem instalacji gazowych, utwardzanie powierzchni gruntu na działkach budowlanych. Obecnie pozwolenie na budowę w (...)

Legalizacja wodomierzy

Legalizacja wodomierzy

grzywny. Istnieje możliwość kwestionowania pomiarów dokonanych przez licznik, jednakże to na Panu będzie ciążyło wskazanie, że licznik nie odnotował poprawnej wielkości zużytej (...)

Droższy gaz, ale niewiele

Droższy gaz, ale niewiele

zużywających gaz na potrzeby przygotowania posiłków (średnio rocznie ok.126 m3) oznacza to wzrost płatności o 1.05 zł netto miesięcznie (4,5%). Odbiorcy zużywający gaz na (...)

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

szczególnych na opakowaniu, w załączonym dokumencie lub na etykiecie, informacje umożliwiające identyfikację wyrobu umieścić na wyrobie, a w przypadkach określonych w przepisach (...)

UOKiK zgadza się na duże przejęcie, ale...

UOKiK zgadza się na duże przejęcie, ale...

na stronie UOKiK. Obie spółki działają w branży paliwowej. Przejmujący jest największym dystrybutorem gazu płynnego LPG w Polsce, dostarcza przedsiębiorcom oraz konsumentom autogaz, gaz w (...)

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

przesłanek, naczelnik urzędu skarbowego w drodze postanowienia wyraża zgodę na przekazanie środków zgromadzonych na wskazanym przez podatnika rachunku VAT na wskazany przez niego (...)

Budowa gazociągu północnego musi być zgodna z prawodawstwem UE w zakresie oceny oddziaływania na środowisko

Budowa gazociągu północnego musi być zgodna z prawodawstwem UE w zakresie oceny oddziaływania na środowisko

Planowany gazociąg północny na dnie Bałtyku jest jednym z wielu gazowych projektów infrastrukturalnych niezbędnych do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania UE na gaz. Należy (...)

Dostawcy gazu na celowniku. Co odkrył UOKiK?

Dostawcy gazu na celowniku. Co odkrył UOKiK?

gaz i nie ma zastrzeżeń do sprzedawców tego paliwa - wynika z badań społecznych. W ramach Światowego Dnia Konsumentów, urząd zwraca uwagę na problemy odbiorców gazu. W marcu 2013 roku TNS (...)

Procedury budowlane

Procedury budowlane

posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę określa wzory: Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (...)

Kasa fiskalna w przedsiębiorstwie

Kasa fiskalna w przedsiębiorstwie

skarbowego ulgę, którą otrzymałeś na zakup kasy fiskalnej. Miałeś na to czas do 31 sierpnia 2019 r. Jak rozpocząć pracę z kasą fiskalną? Przed rozpoczęciem użytkowania kasy, bez (...)

Spór gazowy na forum Parlamentu

Spór gazowy na forum Parlamentu

o kilkadziesiąt dolarów więcej za gaz, Kreml dąży do zwiększenia wpływów i dominacji w Europie Środkowowschodniej. Ukraina ma znaczenie strategiczne ze względu na stacjonowanie (...)

NIK negatywnie o budowie terminalu LNG

NIK negatywnie o budowie terminalu LNG

inwestycyjnych (Terminal LNG oraz Gazociąg Świnoujście-Szczecin) zostały znacznie opóźnione na skutek wielu nieprawidłowości, które głównie polegały na: nieskutecznym nadzorze wykonywanym (...)

Będą preferencje podatkowe na CNG i LNG?

Będą preferencje podatkowe na CNG i LNG?

, Norwegia i USA. Zatem wprowadzenie preferencji podatkowych na CNG i LNG pozwoli skuteczniej walczyć ze smogiem szczególnie na obszarach miejskich. Zerowa stawka akcyzy na gaz (...)

Stosowanie zerowej stawki akcyzy dla gazu

Stosowanie zerowej stawki akcyzy dla gazu

Resort finansów przedstawił informacje na temat stosowania zerowej stawki akcyzy na gaz ziemny CNG i LNG oraz biogaz, biowodór i wodór przeznaczone do napędu silników

Jak e-sąd wydaje nakazy zapłaty?

Jak e-sąd wydaje nakazy zapłaty?

sądu tzw. zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności na nakaz zapłaty, czyli pismo, w którym nie zgadzamy się na to, aby na podstawie niedoręczonego (...)

Kto może ubiegać się o dodatek osłonowy?

Kto może ubiegać się o dodatek osłonowy?

pielęgnacyjny wliczają się do dochodu? Zasiłek rodzinny oraz pielęgnacyjny nie wliczają się do dochodu. Jak rozlicza się zasiłki wypłacane dla osób niepracujących z tytułu oczekiwania na (...)

Transakcje nieautoryzowane

Transakcje nieautoryzowane

;w” – najczęściej za pośrednictwem jednego z popularnych komunikatorów, instalowanych na smartfonach. Kliknięcie w link wysłany przez oszusta spowoduje przekierowanie na fałszywą (...)

Będą surowe kary za cofanie liczników w samochodach

Będą surowe kary za cofanie liczników w samochodach

wskazywałby na to jego rzeczywisty stan techniczny. Po zmianie prawa proceder ten będzie można skutecznie zwalczać, co nie było możliwe na podstawie obecnych przepisów. ##baner## Procedura (...)

Terminy na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

Terminy na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

Przypominamy o terminach na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych 30 czerwca upływa termin na dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA. To również termin (...)

Ochrona odbiorców przed nadmiernym wzrostem cen gazu

Ochrona odbiorców przed nadmiernym wzrostem cen gazu

kreowany przez działania rosyjskiego Gazpromu. Działania te są obliczone na wywarcie presji na UE, która okazała solidarność z Ukrainą. ##baner## Prowadzona przez Polskę polityka – (...)

Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

wysokościowych należy stosować po dwa zawory 52 na każdym pionie na kondygnacji podziemnej i na kondygnacji położonej na wysokości powyżej 25 m oraz po jednym zaworze 52 na (...)

Przed wakacjami - zabezpiecz mieszkanie

Przed wakacjami - zabezpiecz mieszkanie

na to, jakie informacje zamieszczamy o sobie na portalach społecznościowych. Nie publikujmy zdjęć, na których w tle widoczne jest wyposażenie naszego mieszkania. Zachowajmy powściągliwość (...)

Dla kogo kasy fiskalne w 2008 roku?

Dla kogo kasy fiskalne w 2008 roku?

; Obowiązek zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących dotyczy tylko tych kas, których dotyczą zdarzenia wymienione powyżej. Obowiązek zwrotu (...)

Kasy fiskalne - o czym warto pamiętać?

Kasy fiskalne - o czym warto pamiętać?

mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od daty złożenia (...)

Za co płacisz w rachunku za ogrzewanie, prąd i gaz?

Za co płacisz w rachunku za ogrzewanie, prąd i gaz?

Instalacyjnej "Instal" w Warszawie., Pamiętaj o tym, że także ciepło z kuchenki, czy też parującej wody w wannie może mieć wpływ na podzielnik na kaloryferze.     Podstawa prawna: Ustawa (...)

Umowa najmu a opłata za media

Umowa najmu a opłata za media

energię elektryczną, wodę, gaz itp.) wystawiane są na wynajmującego, ponieważ to on jest stroną umów na dostawę mediów. Aby jednak najemca, który jest faktycznym konsumentem tych (...)

Inwestycje alternatywne - policz i nie przelicz się

Inwestycje alternatywne - policz i nie przelicz się

na blogach czy portalach społecznościowych, liczba followersów (to wszystko pokazuje rzetelność podmiotu). Kto i w jaki sposób promuje określoną inwestycję – uważaj na (...)

NIK sprawdził bezpieczeństwo sieci gazowych

NIK sprawdził bezpieczeństwo sieci gazowych

dokładny i możliwie stały, ze względu na zwiększone zagrożenia życia i zdrowia. Pracownicy GAZ-SYSTEM S.A. kontrolowali realizację obowiązków wykonywanych przez nadzór budowlany, ale (...)

Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorcy. UOKiK karze

Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorcy. UOKiK karze

gazowych oraz czujników gazu i Sobex Gaz (wcześniej Domex Gaz) z Okonka (woj. wielkopolskie) zajmującego się sprzedażą i montażem czujników gazu. Bezprawne procedury windykacyjne Spółka (...)

Wyrok Sądu UE w sprawie gazociągu OPAL

Wyrok Sądu UE w sprawie gazociągu OPAL

na zastąpieniu narzuconego na podstawie decyzji Komisji z 2009 r. ograniczenia zdolności przesyłowych, które mogą zostać zarezerwowane przez przedsiębiorstwa dominujące, ciążącym (...)

Licznik przedpłatowy

Licznik przedpłatowy

mieszkanie. Dotychczas stroną umowy na dostawę energii elektrycznej do lokalu był lokator. Teraz udałem się do zakładu energetycznego celem podpisania umowy na dostawę energii. Chciałbym jednak (...)

O czym konsument energii i gazu powinien pamiętać przed wyjazdem na urlop?

O czym konsument energii i gazu powinien pamiętać przed wyjazdem na urlop?

zakończeniu. Poniżej jego rady dla odbiorców energii przed wyjazdem na zasłużony urlop, aby po powrocie obyło się bez nieprzyjemnej niespodzianki. Zabezpiecz urządzenia na wypadek wyładowań

Kontrola poboru prądu

Kontrola poboru prądu

elektrycznej lub ciepła z warunkami określonymi w umowie.  Sprawdzanie gniazdek prawdopodobnie ma na celu zbadanie czy w chwili poboru z nich prądu, chodzi licznik. Jeśli nie, są podstawy (...)

Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości komercyjnych

Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości komercyjnych

istotne czy doszło do przeniesienia na nabywcę integralnych dla transakcji obejmujących nieruchomości komercyjne elementów – w szczególności – takich jak: ruchomości stanowiące

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

przysługuje zażalenie. Zażalenie przysługuje więc zarówno na postanowienie, którym sąd stwierdził swoją niewłaściwość, jak i na postanowienie nieuwzględniające wniosku (...)

Atrakcyjna grecka gospodarka

Atrakcyjna grecka gospodarka

Rosji do różnych części w Europie. The Turkey-Greece-Italy (TGI) Interkonektor gazowy przeprowadza gaz z Morza Kaspijskiego do Europy, Grecja otrzymuje również gaz naturalny z Algierii.Grecja (...)

Topolanek w PE: Europa bez barier, Europa zasad

Topolanek w PE: Europa bez barier, Europa zasad

Topolanek zwrócił zwłaszcza uwagę na pracę na rzecz konkurencyjności Unii na rynkach światowych a także na potrzebę inwestycji w edukację, badania i nowe technologie.  (...)

Kto i kiedy musi montować kasy fiskalne?

Kto i kiedy musi montować kasy fiskalne?

w wysokości 20 000 zł, z działalności polegającej na sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwolnienie obowiązuje (...)

Prawo wyboru sprzedawcy energii elektrycznej

Prawo wyboru sprzedawcy energii elektrycznej

ubezpieczenie) i kary umowne. Te pozycje wpłyną na wysokość Twojego rachunku! Należy również pamiętać, że od każdej umowy zawartej na odległość można odstąpić. Konsument ma (...)

1

2

3

4

5

...

8

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne