mąż Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

wykazanie, że mąż matki nie jest ojcem dziecka. Art. 68. Zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne, jeżeli dziecko zostało poczęte w następstwie zabiegu medycznego, na który mąż matki (...)

Zaprzeczenie ojcostwa - Co jeśli Twój mąż nie jest ojcem dziecka?

Zaprzeczenie ojcostwa - Co jeśli Twój mąż nie jest ojcem dziecka?

prokurator, Z żądaniem takim można wystąpić jedynie w ściśle określonych terminach, po upływie których nie jest już możliwe zaprzeczenie ojcostwa, chociażby dla każdego było oczywiste, że (...)

Co wpłynie na podział majątku rozwodzących się małżonków – opinia prawna

Co wpłynie na podział majątku rozwodzących się małżonków – opinia prawna

Pani ustalić adres, pod którym przebywa mąż. Jeżeli podała/poda Pani adres miejsca zameldowania i mąż korespondencji nie odbierze wówczas wszelkie pisma będą wracać do sądu (...)

Alimenty po zaprzeczeniu ojcostwa

Alimenty po zaprzeczeniu ojcostwa

Z pierwszego małżeństwa mam 2 dzieci. Po rozwodzie z mężem przeprowadziłam test na ojcostwo, a wynik badania udowodnił, że były mąż nie jest ojcem jednego z dzieci. Były mąż płacił (...)

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

wystąpił mąż np. za miesiąc, o odroczenie postępowania? Słyszałam, że jest to możliwe, maksymalnie chyba na lat 5. Zależy mi na tym, ponieważ mąż chce zakończyć jak najszybciej (...)

Problem z rozliczeniem alimentów po zmianie wyroku - opinia prawna

Problem z rozliczeniem alimentów po zmianie wyroku - opinia prawna

październik 2005 - luty 2006 i kwotę tę mąż wpłacił wraz z odsetkami na podane przez córkę nowe konto bankowe. Podobnie jak alimenty za sierpień br. Na przekazach pocztowych mąż (...)

Czy były mąż może sprzedać bez mojej zgody nasz dom?

Czy były mąż może sprzedać bez mojej zgody nasz dom?

majątku wspólnego – nawet kiedy drugim współwłaścicielem byłaby inna osoba, niż były mąż. Aby tego uniknąć, mogłaby Pani skierować do sądu wniosek o zakaz zbywania nieruchomości (...)

Umowa dożywocia a kwestia dziedziczenia

Umowa dożywocia a kwestia dziedziczenia

przebywać wraz ze swoim przyszłym mężem?  Czy jeżeli umrę pierwsza mój przyszły mąż nadal będzie mógł przebywać w tym mieszkaniu? Czy po mojej śmierci mój przyszły (...)

Prawo do korzystania z mieszkania po rozwodzie

Prawo do korzystania z mieszkania po rozwodzie

zamieszczonych na wstępnie, należy przypomnieć, że mąż już w tym momencie mógłby skierować pozew o eksmisję, jako że nie ma Pani tytułu prawnego do lokalu, a „prawnorodzinny\" tytuł (...)

Zasiedzenie nieruchomości w czasie małżeństwa

Zasiedzenie nieruchomości w czasie małżeństwa

nieruchomości. W przedstawionym stanie faktycznym posiadaczem samoistnym był Pani mąż, jednakże zasiedzenie nastąpiło na rzecz obojga małżonków. Po śmierci męża ustała wspólność (...)

Rodzinna spółka cywilna

Rodzinna spółka cywilna

spółki, jej nazwa powinna zostać odpowiednio zmieniona. Mąż może nadal prowadzić dokumentację spółki. Warto jednak zastanowić się w tym wypadku nad tym, na jakiej podstawie będzie świadczona (...)

Legalizacja pobytu męża obcokrajowca - opinia prawna

Legalizacja pobytu męża obcokrajowca - opinia prawna

539/2001 lub, w określonym przypadku, prawem krajowym. Po wjeździe na terytorium Państwa członkowskiego, mąż powinien złożyć wniosek o wydaniu o wydanie karty pobytowej członka rodziny. Uzyskanie (...)

Jak rozliczyć nakłady na majątek stanowiący masę spadkową - opinia prawna

Jak rozliczyć nakłady na majątek stanowiący masę spadkową - opinia prawna

mamy. Nie doszło jednak do podziału majątku. W październiku 1985 r. wyszła za mąż za Pana A.T. i zmieniła nazwisko. W 1988 r. mama i jej drugi mąż A.T. występują do banku o kredyt na remont (...)

Wymeldowanie bez zgody zainteresowanego

Wymeldowanie bez zgody zainteresowanego

stosowanie przemocy). Możliwe jest także zawarcie wniosku o orzeczenie eksmisji męża w pozwie rozwodowym (w tym wypadku sąd może orzec eksmisję jeszcze przed orzeczeniem rozwodu). eksmisja, wymeldowanie, (...)

Alimenty na dziecko od ojca biologicznego.

Alimenty na dziecko od ojca biologicznego.

ojcostwa przeciwko mężowi i dziecku, a jeżeli mąż nie żyje - przeciwko dziecku. Jeśli ww. terminy na wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa minęły, powództwo może wytoczyć (...)

Mieszkanie spółdzielcze własnościowe po rozwodzie

Mieszkanie spółdzielcze własnościowe po rozwodzie

mieszkaniowej za zadłużenie, jeśli były mąż nie będzie płacił czynszu (to mąż jest członkiem spółdzielni)? Czy wymeldowanie się żony byłoby w tej sytuacji korzystniejsze dla niej? (...)

Zwrot nakładów poniesionych na nieruchomość

Zwrot nakładów poniesionych na nieruchomość

wierze. Wystąpienie przez Panią z takim roszczeniem budzi wiele wątpliwości. Naszym zdaniem z tym roszczeniem powinien wystąpić Pani mąż. Jego można bowiem uznać za posiadacza w dobrej wierze. (...)

Szybkość postępowania rozwodowego

Szybkość postępowania rozwodowego

przed upływem 180 dnia od zawarcia małżeństwa, a zaprzeczenia ojcostwa żąda mąż matki. Dla wydania wyroku zgodnego z tym żądaniem wystarcza wtedy, żeby mąż złożył oświadczenie, że (...)

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

; Jestem osobą rozwiedzioną, mam dwójkę dzieci. Otrzymuję alimenty zasądzone w Polsce na dwoje dzieci. Mój były mąż pracuje i mieszka w Niemczech od 2002 r. Starałam się o rodzinne (...)

Zmiana właściciela firmy czy rejestracja nowej

Zmiana właściciela firmy czy rejestracja nowej

działalność gospodarczą, a mąż będzie musiał ją zarejestrować.Odrębną kwestią jest możliwość korzystania przez męża ze składników majątkowych po działalności żony. Sposób (...)

Pozew cywilny o zwrot kosztów komorniczych

Pozew cywilny o zwrot kosztów komorniczych

płacenia alimentów przez pewien okres. Ostatecznie o tym, czy Pani mąż ma podstawy do kwestionowania naliczonych kosztów komorniczych będzie rozstrzygał sąd.  Natomiast kwestia, (...)

Podział zarobków w małżeństwie

Podział zarobków w małżeństwie

nie posiada własnych dochodów. Wspólnym gospodarstwem od tego czasu zarządza mąż. Poza tym niedawno mąż podjął pracę zarobkową przynoszącą mu ok. 5000 zł miesięcznego zarobku netto. (...)

Przypisanie winy przy rozwodzie

Przypisanie winy przy rozwodzie

do niego pod jej nieobecność wynosząc rożne rzeczy. W chwili obecnej znajoma wniosła o oddalenie pozwu. Mąż zarabia ok. 8000 zł, znajoma 900 zł. Dobrowolnie mąż płaci 1000 zł na dziecko (...)

Rozwód i podział majątku wspólnego

Rozwód i podział majątku wspólnego

. O czym mąż sam mnie informuje. Mąż stawia mi jakieś absurdalne warunki, które musiałabym spełnić, żeby on wrócił do domu (mam nie być na niego zła za to co zrobił i robi, i traktować (...)

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie

. Były mąż twierdzi, że cały powyższy majątek należy do niego i stawia świadków, że przed ślubem miał dużo pieniędzy pochodzących ze spadku. Od 12 lat były mąż przebywa w USA, ma (...)

Prowadzenie postępowania w sprawach rodzinnych

Prowadzenie postępowania w sprawach rodzinnych

nie utrudniam mu kontaktów z córką, mąż do nich nie dąży. Czy gdybym wycofała sprawę o alimenty i odbyłaby się tylko sprawa rozwodowa czy może mnie reprezentować moja matka? I czy mogę się (...)

Zwrot nakładów na dom

Zwrot nakładów na dom

zobowiązana nie uiści, mąż będzie mógł wszcząć postępowanie o egzekucję z nieruchomości. rozwód, podział majątku, nakłady, zwrot nakładów, dom, licytacja, umowa, postępowanie

Równa stopa życiowa małżonków

Równa stopa życiowa małżonków

Mąż wyprowadził się z domu. Sąd nie udzielił rozwodu. W związku z tym 12.10. br. mąż wystąpił o separację. Moja sytuacja finansowa jest zła. Do tego mąż nie opłaca czynszu za (...)

Alimenty a kieszonkowe dla dziecka

Alimenty a kieszonkowe dla dziecka

sądu o alimenty nie będzie konieczne, gdyż mąż cały czas płaci na utrzymanie syna dobrowolnie. Być może wystarczającym będzie zobowiązanie się męża do uiszczania na utrzymanie syna przed sądem, (...)

Ustalenie adresu byłego męża

Ustalenie adresu byłego męża

albo, jeśli w ogóle nie wiadomo gdzie mieszka były mąż, z Centralnego Biura Adresowego. Informacja prawna Ustalenie adresu dłużnika wyjaśni, jak uzyskać te dane. Jeśli były mąż (...)

Darowizna z majątku wspólnego małżonków

Darowizna z majątku wspólnego małżonków

Żona dokonuje darowizny (pieniądze) na rzecz swojej siostry. Informuje o tym męża (ustnie) i mąż się zgadza. Po pewnym czasie mąż dochodzi do wniosku, że chce zmienić zdanie. Czy określony (...)

Co zrobić w sytuacji kiedy podejrzewam że moja córka, nie jest moim dzieckiem?

Co zrobić w sytuacji kiedy podejrzewam że moja córka, nie jest moim dzieckiem?

od dnia uchylenia ubezwłasnowolnienia, a jeżeli mąż powziął wiadomość o urodzeniu się dziecka dopiero później - sześć miesięcy od dnia, w którym tę wiadomość powziął. Art. (...)

Ustalenie widzeń dziecka z ojcem

Ustalenie widzeń dziecka z ojcem

widzeń na dwa dni w tygodniu, jednakże nie ustalono dokładnie miejsca widzeń. Zatem Pani były mąż może spotykać się z dzieckiem tam, gdzie sobie zażyczy. Natomiast uniemożliwianie ojcu kontaktów (...)

Pozew rozwodowy

Pozew rozwodowy

pogorszenie sytuacji materialnej. A zatem, jeżeli  któreś z Państwa popadnie w niedostatek, może żądać od drugiej strony alimentów (były mąż może ich żądać od Pani). Natomiast (...)

Zgoda żony na wyrejestrowanie z KRUS

Zgoda żony na wyrejestrowanie z KRUS

Pani protestować, że podpis został podrobiony. Mąż może jednak w odpowiedzi wskazać, że nie spełnia Pani przesłanek, które uprawniają do świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników

Alimenty od drugiej żony byłego męża

Alimenty od drugiej żony byłego męża

stanie i tak niewiele to pomaga, gdyż mąż jako rencista takich możliwości mieć nie będzie. Fakt, że mąż żyje na wyższej stopie życiowej nie ma znaczenia, gdyż jak zostało wskazane, (...)

Zmiana głównego najemcy mieszkania kwaterunkowego

Zmiana głównego najemcy mieszkania kwaterunkowego

którego były mąż rozwiąże umowę najmu, a jedynym najemcą stanie się była żona lub syn. Zasadniczo możliwa jest też taka zmiana umowy przed rozwodem, jednakże musiałaby istnieć taka (...)

Rozwód - podział majątku wspólnego

Rozwód - podział majątku wspólnego

Na początku marca br. wyszłam za mąż, szybko jednak okazało się, że ta decyzja była pomyłką, w związku z czym kilka dni temu złożyłam pozew o rozwód. Mój mąż od początku trwania (...)

Wynagrodzenie konkubiny a alimenty

Wynagrodzenie konkubiny a alimenty

zobowiązany jest/będzie Pani mąż. Fakt ten ma znaczenie dla sprawy rozwodowej, w której byłby to dowód na trwały rozkład pożycia małżeńskiego będący przesłanką orzeczenia rozwodu. alimenty, (...)

Dziedziczenie przez dzieci małżonka

Dziedziczenie przez dzieci małżonka

współwłaścicielami tego majątku. W tym przypadku w testamencie mąż będzie mógł swobodnie rozporządzać swoją częścią majątku. Będzie więc mógł przekazać swój (...)

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

, a jeżeli mąż nie żyje - przeciwko dziecku. Dziecko zaś powinno wnieść powództwo przeciwko mężowi matki i matce, a jeżeli matka nie żyje - przeciwko jej mężowi albo przeciwko kuratorowi, (...)

Odwołanie darowizny wobec jednego z małżonków - opinia prawna

Odwołanie darowizny wobec jednego z małżonków - opinia prawna

mąż będzie się sprzeciwiał? Co mówi na ten temat orzecznictwo Sądu Najwyższego?Opinia prawnaNiniejsza opinia prawna została sporządzona w oparciu o ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (...)

Zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa dzieci urodzonych w małżeństwie - opinia prawna

Zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa dzieci urodzonych w małżeństwie - opinia prawna

KRO „Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie dziecka przez ojca (...)

Mąż nie che się ze mną dzielić pieniędzmi z utargu.

Mąż nie che się ze mną dzielić pieniędzmi z utargu.

;d doprowadzi do zniesienia wspólności majątkowej, w której miejsce powstanie cywilnoprawna współwłasność w częściach równych majątku wspólnego. Po drugie, mąż (...)

Mąż nie chce się ze mną dzielić pieniędzmi z utargu.

Mąż nie chce się ze mną dzielić pieniędzmi z utargu.

zniesienia wspólności majątkowej, w której miejsce powstanie cywilnoprawna współwłasność w częściach równych majątku wspólnego. Po drugie, mąż może teoretycznie (...)

Mój mąż oczernia mnie wśród znajomych i rodziny.

Mój mąż oczernia mnie wśród znajomych i rodziny.

wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego ustala się na kwotę 300 zł.  Mając na uwadze powyższe, może Pani starać się aby mąż odpowiedział karnie za swoje czyny. To jednak o jakim (...)

Powinowactwo - ojczym

Powinowactwo - ojczym

. Krewni pozostający w stosunku powinowactwa z drugim małżonkiem mogą być w linii prostej lub bocznej. Dlatego też córka matki, która po raz drugi wyszła za mąż jest powinowatą męża swojej matki

Odrębne działalności gospodarcze małżonków

Odrębne działalności gospodarcze małżonków

. i 0,8358 zł dla samochodów o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm sześc. wspólność majątkowa, mąż, żona, działalność gospodarcza, samochód osobowy, kilometrówka

Podatek od sprzedaży domu

Podatek od sprzedaży domu

informację w sytuacji, kiedy mąż będzie chciał sprzedać dom po 5 latach: - czy mąż musi być w tym domu zameldowany i jak długo, aby nie płacić podatku dochodowego przy sprzedaży domu, (...)

Kolejność słuchania świadków

Kolejność słuchania świadków

oświadczenie żony (która również zeznaje) na piśmie, że mąż przebywa za granicą? Czy starzy i schorowani świadkowie mają prawo żądać przesłuchania w swym domu i w jaki sposób? Co zrobić (...)

1

2

3

4

5

...

21

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne