mśp Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Dostęp MŚP do publicznych rynków kapitałowych

Dostęp MŚP do publicznych rynków kapitałowych

pierwszych ofert publicznych MŚP w UE. Działania te obejmują w szczególności badanie na temat przeprowadzania analiz dotyczących MŚP dla potencjalnych inwestorów oraz zbadanie (...)

Jednolita polityka zakupowa sektora publicznego

Jednolita polityka zakupowa sektora publicznego

, które będą w stanie wykonać MŚP, równomierne i dostosowane do MŚP rozkładanie ciężaru finansowania zamówienia, strategie zakupowe zamawiających, umowy ramowe, zamówienia

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

barierach i utrudnieniach w zakresie wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Biuro Rzecznika MŚP Rzecznik MŚP wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura (...)

Small Business Act for Europe opublikowany

Small Business Act for Europe opublikowany

Komisję Europejską rozwiązaniach upatruje możliwości dużych ułatwień w finansowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez MŚP w Unii Europejskiej. Chociaż 99% przedsiębiorstw w UE to (...)

10 działań antykryzysowych dla firm

10 działań antykryzysowych dla firm

dla MŚP z gwarancjami; 17,0 mld na zwolnienie ze składek ZUS; 14,4 mld zł na kredyty dla dużych i średnich firm; 5,0 mld na świadczenie postojowe; 1,13 mld zł na finansowanie UE dla MŚP; 312,9 (...)

Co to jest Tydzień MŚP?

Co to jest Tydzień MŚP?

przedsiębiorstwa, organizacje wspomagające, władze lokalne i regionalne, itp. Tydzień MŚP jest częścią działań, które wdrażają w życie «Small Business Act», pierwsze całościowe (...)

BUSINESSEUROPE o możliwościach rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Europie

BUSINESSEUROPE o możliwościach rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Europie

biurokracją na jakie narażone są MŚP. Emer Daly dyrektor ds. polityk horyzontalnych w Dyrekcji Generalnej ds. Wspólnego Rynku Komisji Europejskiej podkreśliła, że zgodnie z założeniami better regulation,do (...)

Karta Małych Przedsiębiorstw dla Europy

Karta Małych Przedsiębiorstw dla Europy

Banku Inwestycyjnego przewidujący 30 miliardów euro na pożyczki dla MŚP, choć wyraża pogląd, że kwota ta nie wystarczy do rozwiązania bieżących problemów związanych z finansowaniem (...)

Automatyczne zatwierdzanie pomocy na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego

Automatyczne zatwierdzanie pomocy na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego

przez Komisję od 2001 r.: pomocy na rzecz MŚP, pomocy na badania i rozwój dla MŚP, pomocy na zatrudnienie, pomocy na szkolenia oraz pomocy regionalnej. Ponadto rozporządzenie ujmuje pięć (...)

Uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

;cenie okresu przechowywania sprawozdań finansowych. Sektor MŚP to ok. 2 mln aktywnych firm – to 99,8% firm działających w Polsce. Firmy sektora MŚP zapewniaj pracę 58,4% ogólnej (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

stworzenia lepszych warunków dla innowacji, wzrostu i konkurencyjności oraz ułatwi mniejszym platformom, MŚP i przedsiębiorstwom typu start-up działalność na większą skalę. Jednocześnie (...)

Pakiet MŚP czeka tylko na podpis Prezydenta

Pakiet MŚP czeka tylko na podpis Prezydenta

na złe długi w VAT – takie będą efekty przygotowanego przez MPiT tzw. Pakietu MŚP. Pakiet Sejm przyjął 9 listopada, Senat 23 listopada. Pakiet MŚP Nowelizacja niektórych ustaw (...)

Dla kogo maksymalna cena prądu?

Dla kogo maksymalna cena prądu?

energię i inflację, duża liczba firm planuje ograniczać swoje inwestycje, a nawet bieżąca produkcję. Byłoby to groźne dla polskiej gospodarki, ponieważ 49,6% polskiego PKB, tworzona jest przy udziale (...)

Nowe przepisy przeciwdziałające zatorom płatniczym?

Nowe przepisy przeciwdziałające zatorom płatniczym?

skład podatkowych grup kapitałowych uwolni od tego obowiązku niektóre podmioty z sektora MŚP – pojedyncze spółki wchodzące w skład podatkowych grup kapitałowych często nie są (...)

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

też należy brać pod uwagę kryteria unijne czyli badać wyniki dla całej grupy kapitałowej? Zgodnie z art. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 października 2022 r., status przedsiębiorcy MŚP należy (...)

Skuteczne przeciwdziałanie zatorom płatniczym

Skuteczne przeciwdziałanie zatorom płatniczym

których wierzycielem jest MŚP, a dłużnikiem duży przedsiębiorca. przeciwdziałanie zatorom płatniczym, zator płatniczy, płatność, zapłata, transakcja

Od 20 września ZUS rusza z wyrównywaniem nadpłat składek

Od 20 września ZUS rusza z wyrównywaniem nadpłat składek

, główny konsultant w Biurze Rzecznika MŚP.   składka, płatnik, ZUS, wyrównywanie nadpłat składek, składki, ubezpieczenia społeczne, tarcza, COVID-19, koronawirus, epidemia, Zakład

Koncepcja nowego prawa zamówień publicznych

Koncepcja nowego prawa zamówień publicznych

;wienia zastrzeżone dla MŚP,  częściowe płatności i zaliczki,  większy i tańszy dostęp do skarg na orzeczenia KIO,  wyrównanie pozycji wykonawcy: klauzule abuzywne, ograniczenie

Zasady tworzenia prawa gospodarczego

Zasady tworzenia prawa gospodarczego

, działalność gospodarcza, Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca, legislacja, prawo, akty prawne, projekty, MŚP, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Jak skorzystać z funduszy pożyczkowych i poręczeniowych?

Jak skorzystać z funduszy pożyczkowych i poręczeniowych?

wspierający finansowo powstawanie i rozwój MŚP świadczy o zasadności i wzroście efektywności funkcjonowania zróżnicowanych systemów, metod i instrumentów finansowania MŚP. (...)

Sejm przyjął ustawę antyzatorową

Sejm przyjął ustawę antyzatorową

jest MŚP, a dłużnikiem duży przedsiębiorca. ustawa antyzatorowa, zator płatniczy, płatność, zapłata, transakcja

Zatory płatnicze do likwidacji

Zatory płatnicze do likwidacji

, wierzyciel, dłużnik, MŚP, przedsiębiorca, ulga za złe długi, CIT, PIT, podatek dochodowy, termin zapłaty, transakcja, nakaz zapłaty, zapłata, kontrahent, płatność

Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

, i którego obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR. W kategorii MŚP, przedsiębiorstwo mikro jest zdefiniowane jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10

Europejski Tydzień MŚP

Europejski Tydzień MŚP

, organizacje oraz władze lokalne, regionalne i ogólnopolskie do aktywnego uczestnictwa w tygodniu MŚP. Na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/support_measures/smeweek

2,3 mld euro do wzięcia przez polskie firmy

2,3 mld euro do wzięcia przez polskie firmy

Europejską oraz udział MŚP w procesie decyzyjnym UE. Do roku 2014 w Polsce działało 30 ośrodków sieci, które były zgrupowane w 4 konsorcjach. Komisja Europejska w styczniu 2014 r. ogłosiła w ramach (...)

Tarcza finansowa

Tarcza finansowa

% przychodów MŚP za 2019 r., a maksymalna kwota to 3,5 mln zł. 25% kwoty subwencji jest umarzane automatycznie po 12 miesiącach pod warunkiem kontynuacji działalności, 25% zależy od utrzymania (...)

Tarcza antykryzysowa - ułatwienia dla firm

Tarcza antykryzysowa - ułatwienia dla firm

to maksymalnie 3,5 mln zł), bez prowizji pobieranej przy udzieleniu gwarancji. Ze zwiększonych gwarancji będzie mogła skorzystać każda firma sektora MŚP, która dotychczas spełniała kryteria (...)

Jak zmieniają się warunki do prowadzenia biznesu w Polsce?

Jak zmieniają się warunki do prowadzenia biznesu w Polsce?

sektora MŚP.   Co na to MŚP?   Dobre chęci Ministerstwa Gospodarki nie zawsze maja swe odbicie w opinii najbardziej zainteresowanych czyli przedsiębiorców. O to, co sądzą o (...)

Tarcza Finansowa PFR 1.0 – rozliczenie i umorzenie subwencji

Tarcza Finansowa PFR 1.0 – rozliczenie i umorzenie subwencji

umarzanie subwencji dla mikrofirm Rozliczanie i umarzanie subwencji dla MŚP Komunikat Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w sprawie rozliczenia Subwencji Finansowych Komunikat Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.1 (...)

Finansowanie dostępne dla MŚP

Finansowanie dostępne dla MŚP

stronie Banku Gospodarstwa Krajowego. finansowanie, kredyt, gwarancja, firma, przedsiębiorca, MŚP, Bank Gospodarstwa Krajowego, bank, portfelowa linia gwarancyjna

Pakiet MŚP już w Sejmie

Pakiet MŚP już w Sejmie

zaproponowanych rozwiązań ma obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. pakiet MŚP, podatki, VAT, mały podatnik, preferencje podatkowe, przedsiębiorca, firma, wierzyciel, PIT, CIT, ulga na złe długi, szkolenia (...)

Seminarium: WSPARCIE MŚP ZE ŚRODKÓW PROGRAMÓW RAMOWYCH

Seminarium: WSPARCIE MŚP ZE ŚRODKÓW PROGRAMÓW RAMOWYCH

. 10.15.  Źródło: PKPP Lewiatan - www.pkpplewiatan.pl PARP, MŚP, przedsiębiorstwa, dofinansowanie, fundusze unijne

Można się ubiegać o wsparcie projektów badawczo-rozwojowych dla MŚP

Można się ubiegać o wsparcie projektów badawczo-rozwojowych dla MŚP

;Program skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) koordynuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). ##baner## Dla kogo? O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie (...)

Konstytucja Biznesu przyjęta przez Sejm

Konstytucja Biznesu przyjęta przez Sejm

;w przez organ administracji. ##baner## Rzecznik MŚP Zadaniem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców będzie stanie na straży i ochrona praw przedsiębiorców z sektora MŚP. W (...)

Projekt programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Projekt programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

następujących obszarów: przedsiębiorczość: wsparcie start-upów, wykorzystanie procesów wzorniczych w MŚP, automatyzacja i robotyzacja MŚP, transformacja modeli biznesowych (...)

Podatkowy pakiet Polskiego Ładu po konsultacjach

Podatkowy pakiet Polskiego Ładu po konsultacjach

koncerny będą płacić takie same podatki, jak każdy inny biznes działający w Polsce. Odpowiedzią MF na apele sektora MŚP będzie podatek od wielkich koncernów, wzorowany na rozwiązaniach, (...)

Konstytucja Biznesu weszła w życie

Konstytucja Biznesu weszła w życie

informacji, przedsiębiorcy, MŚP, firma, biznes, przedsiębiorstwo, ulga na start, administracja

Konstytucja Biznesu podpisana przez Prezydenta

Konstytucja Biznesu podpisana przez Prezydenta

; Konstytucja Biznesu, Prezydent, administracja, przedsiębiorcy, prawo gospodarcze, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, MŚP, firma, przedsiębiorstwo, CEIDG, punkt informacji, działalność (...)

Konstytucja Biznesu gotowa do podpisu

Konstytucja Biznesu gotowa do podpisu

informacji, przedsiębiorcy, MŚP, firma, biznes, przedsiębiorstwo, ulga na start

Przepisy ratujące przedsiębiorców w kłopotach już wkrótce

Przepisy ratujące przedsiębiorców w kłopotach już wkrótce

restrukturyzacyjne, jeżeli jest przedsiębiorcą z sektora MŚP. A następnie – gdyby znów ta pomoc była niewystarczająca – o pomoc na restrukturyzację. W odniesieniu do dużych przedsiębiorców

Dla kogo estoński CIT?

Dla kogo estoński CIT?

gospodarki: większa odporność gospodarki na kryzysy, likwidacja barier rozwojowych dla polskiego sektora MŚP (niedokapitalizowanie), większa produktywność firm, a dzięki temu – wzrost ich

Tarcza 4.0 w Sejmie

Tarcza 4.0 w Sejmie

. Tego typu przedsiębiorcy będą mogli trzykrotnie złożyć wniosek o wypłatę świadczenia. Problem ten dotyczy znacznej grupy przedsiębiorców MŚP głównie z branży finansowej, handlowej

1,7 mld zł na leasing operacyjny i pożyczki

1,7 mld zł na leasing operacyjny i pożyczki

naczepą może wzmocnić bieżącą płynność spółki kwotą ok. 111 tys. zł).  Pożyczka obrotowa  Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP pozwoli na sfinansowanie

Harmonogram konkursów w POIR

Harmonogram konkursów w POIR

(konkurs ogólny, konkurs dla miast średnich oraz konkurs na rzecz dostępności), jeden konkurs w poddziałaniu „Kredyt na innowacje technologiczne” oraz jeden –„Wsparcie MŚP (...)

„Mały ZUS” - rejestracja tylko do 8 stycznia!

„Mały ZUS” - rejestracja tylko do 8 stycznia!

MŚP Adam Abramowicz wnioskuje o wydłużenie do końca stycznia 2019 r. możliwości skutecznego zawiadomienia ZUS o zmianie tytułu ubezpieczenia działalności przez beneficjentów przepisów (...)

Zawiadamianie pracownika o kontroli lekarza orzecznika ZUS

Zawiadamianie pracownika o kontroli lekarza orzecznika ZUS

. Zob. też: Pakiet MŚP już w Sejmie zawiadamianie, pracownik, pracodawca, ZUS, kontrola lekarza orzecznika, dane osobowe

Największa na świecie strefa wolnego handlu

Największa na świecie strefa wolnego handlu

MPiT. Co szczególnie istotne z perspektywy polskiej gospodarki charakteryzującej się dominującym udziałem małym i średnich przedsiębiorstw, w umowie poświęcono osobny rozdział firmom z sektora (...)

Porozumienie ECOFIN w sprawie pośredników w planowaniu podatkowym

Porozumienie ECOFIN w sprawie pośredników w planowaniu podatkowym

wierzytelności oraz transakcji, które są istotne dla finansowania MŚP". Szczegółowe informacje na temat przedstawionych wniosków (projektów): Europejskie obligacje zabezpieczone

VAT do zmiany

VAT do zmiany

roczne obroty nie przekraczają określonej kwoty, która różni się w zależności od kraju. Rozwijające się MŚP tracą dostęp do środków upraszczających wraz z przekroczeniem (...)

Prostsze przepisy oznaczają wzrost gospodarczy

Prostsze przepisy oznaczają wzrost gospodarczy

elektroniczne faktury VAT, zwolnienia lub specjalne systemy dla MŚP w dziedzinie rachunkowości, zużytego sprzętu elektronicznego i statystyk handlowych. W latach 2007–2012 obciążenia administracyjne (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne