niekorzystne zjawiska atmosferyczne Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Pomoc dla poszkodowanych rolników

Pomoc dla poszkodowanych rolników

rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, w tym suszę – pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne (...)

Wsparcie za straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

Wsparcie za straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187, z późn. zm.) - § 13zh ust. 12.  wsparcie, pomoc, straty, niekorzystne zjawiska

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu

Ostrzeżenia konsumenckie - co to takiego?

Ostrzeżenia konsumenckie - co to takiego?

uzasadnione podejrzenie stosowania przez konkretnego przedsiębiorcę praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, która może spowodować znaczne straty lub niekorzystne skutki dla (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

przyczyn niezależnych od przewoźnika takich jak m.in. złe warunki atmosferyczne, strajk na lotnisku lub niestabilna sytuacja polityczna. Procedura reklamacyjna krok po kroku Wniosek o odszkodowanie

Czy działanie wichury to już stan klęski żywiołowej?

Czy działanie wichury to już stan klęski żywiołowej?

;lności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, (...)

Ofiary katastrof zwolnione z podatku za pomoc

Ofiary katastrof zwolnione z podatku za pomoc

sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach (...)

Pomoc publiczna - kto i kiedy może ją uzyskać?

Pomoc publiczna - kto i kiedy może ją uzyskać?

, który występował przed zaistnieniem okoliczności wywołujących niekorzystne zjawiska społeczno – gospodarcze. Dopuszczalna z mocy prawa jest zatem pomoc (tzw. ipso iure): o charakterze (...)

Umowy na dostawy produktów rolnych

Umowy na dostawy produktów rolnych

zewnętrzny. Koszt tego badania powinna pokrywać strona, dla której wyniki będą niekorzystne. Siła wyższa Interesy dostawcy powinny być chronione, jeśli proces produkcji zostanie zakłócony

Nowelizacja przepisów o prądzie

Nowelizacja przepisów o prądzie

mają ograniczyć niekorzystne zjawiska środowiskowe, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej, a także ma poprawić efektywność wykorzystania nośników

Najważniejsze zmiany w 2020 roku

Najważniejsze zmiany w 2020 roku

;minimalna stawka godzinowa  dla określonych umów cywilnoprawnych. Jej główny cel to ograniczania zjawiska nadużywania umów cywilnoprawnych oraz ochrona osoby najniżej

Rabaty stosowane przez sieci handlowe - raport UOKiK

Rabaty stosowane przez sieci handlowe - raport UOKiK

podejmowania przez sieć prób wykorzystania położenia słabszego kontrahenta. Niekorzystne dla dostawców jest również jednoczesne stosowanie wobec nich wielu rabatów (np. (...)

Przygotowanie Polski na wypadek pandemii grypy

Przygotowanie Polski na wypadek pandemii grypy

konsekwencje działań, jakie w tym zakresie będą podejmowane. Istnieje ryzyko, rozwiązania jakie zostaną wypracowane będą niekorzystne dla przedsiębiorstw stąd niezbędnym jest informowanie przedsiębiorstw

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne