nik Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Kontrole NIK

Kontrole NIK

NIK   Standardy kontroli NIK zapewniają utrzymanie profesjonalnego poziomu kontroli przeprowadzanych przez Izbę. Stanowią jednolitą płaszczyznę odniesienia dla planowania i prowadzenia

Według NIK fundusze unijne przynoszą efekty

Według NIK fundusze unijne przynoszą efekty

osiągnięcie zakładanych rezultatów projektów. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości beneficjenci naprawiali powstałe błędy już w trakcie kontroli NIK. Skontrolowani przez NIK (...)

NIK o ochronie brzegów morskich

NIK o ochronie brzegów morskich

prawnego organy administracji morskiej mają utrzymać linię brzegową z 2000 roku, choć od kontroli NIK sprzed pięciu lat wiadomo, że nie mają wiedzy jak ona przebiegała. Mimo zaleceń NIK (...)

Kontrola NIK. Grunty skarbu państwa użytkowane bezprawnie

Kontrola NIK. Grunty skarbu państwa użytkowane bezprawnie

prawnego tych terenów oraz zapewnienie równych zasad traktowania osób zainteresowanych dzierżawą. W wyniku kontroli NIK sformułowała także następujące wnioski de lege ferenda do Ministra Rolnictwa (...)

Kontrola NIK w lubuskiem. Wszystkie szkoły z uchybieniami w kwestii BHP

Kontrola NIK w lubuskiem. Wszystkie szkoły z uchybieniami w kwestii BHP

technicznej. Ponieważ trudno byłoby w ramach prawnych ująć wprost cały katalog zasad higieny pracy umysłowej uczniów, NIK zachęca organy sprawujące nadzór nad szkołami do wypracowania we współpracy (...)

Kontroli nie ma, promienie harcują...

Kontroli nie ma, promienie harcują...

promieniowaniem elektromagnetycznym - prezentacja (plik PDF) Wypowiedź prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego - materiał emisyjny audio MP3 Wypowiedź prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego, - materiał (...)

NIK alarmuje w sprawie odpadów medycznych

NIK alarmuje w sprawie odpadów medycznych

nowe rozporządzenie dopuszczało tylko i wyłącznie spalanie zakaźnych odpadów medycznych. NIK zwraca uwagę, że wciąż obowiązujące rozporządzenie dopuszcza - wbrew ustawie - także inne metody (...)

Raport NIK. Uczelnie przegrywają z piratami

Raport NIK. Uczelnie przegrywają z piratami

poszanowania cudzej własności intelektualnej, a także o, wydawałoby się oczywistych, zasadach cytowania literatury i materiałów źródłowych. W ramach kontroli NIK przeprowadzono anonimową ankietę (...)

Ustawa śmieciowa. Raport NIK ujawnił smutna rzeczywistość

Ustawa śmieciowa. Raport NIK ujawnił smutna rzeczywistość

, a także wdrożenie przetargowego wyboru ofert na ich odbiór, powinno obniżyć koszty całego systemu. Tymczasem w wielu przypadkach ceny rosną. Zdaniem NIK warto zwrócić uwagę m.in. na przetargi, (...)

Reformy na Ukrainie z pomocą Polaków

Reformy na Ukrainie z pomocą Polaków

, by Ukraina mogła być demokratycznym i niezawisłym państwem, dążącym z własnego wyboru do członkostwa w Unii Europejskiej - deklaruje Krzysztof Kwiatkowski. Na zakończenie swojej wizyty Prezes NIK (...)

Państwo bezradne wobec oszustów podatkowych. Oto raport NIK

Państwo bezradne wobec oszustów podatkowych. Oto raport NIK

opóźnień w udzielaniu odpowiedzi na wnioski formułowane przez administracje państw członkowskich UE. źródło: www.nik,gov.pl podatki, oszustwa podatkowe, NIK, kontrola, fiskus

Kontrola NIK w ZUS. Ustalenia prawomocne

Kontrola NIK w ZUS. Ustalenia prawomocne

dziedzinie. NIK zaznacza, że w dziedzinie zamówień publicznych - poza opisanymi nieprawidłowościami - ZUS postępował w zgodzie z obowiązującymi zasadami. Możliwości zapoznania się z dokumentacją (...)

NIK o zapobieganiu patologiom w szkołach

NIK o zapobieganiu patologiom w szkołach

realizację obowiązku nauki oraz organizować uczniom czas wolny np. w świetlicach. źródło: NIK

NIK o ochronie drzew przy inwestycjach w miastach

NIK o ochronie drzew przy inwestycjach w miastach

zdaniem NIK, aby proces kompensacji nie był jedynie urzędniczą formalnością, ale aby przynosił spodziewane efekty, szczegółowego uregulowania wymaga kwestia warunków, jakie nowo sadzone drzewa (...)

NIK w systemie zarządzania państwem

NIK w systemie zarządzania państwem

, że według badań CBOS w 2013 roku NIK odnotowała wzrost ocen o 9 punktów procentowych w odniesieniu do 2010 roku. Ten stan zaufania Prezes Kwiatkowski uznał za zaszczytny efekt profesjonalizmu i

NIK ocenił działalność spółek komunalnych

NIK ocenił działalność spółek komunalnych

publicznych. Źródło: nik.gov.pl nik, spółki komunalne,

NIK sprawdza sprawozdania finansowe CERNu

NIK sprawdza sprawozdania finansowe CERNu

traktujemy wyjątkowo. Polska jest członkiem Organizacji, dlatego czujemy się współodpowiedzialni za jakość jej zarządzania - powiedział. NIK kończy pierwszy rok audytu w CERN Zadanie NIK (...)

NIK o realizacji zamówień publicznych

NIK o realizacji zamówień publicznych

: nik.gov.pl NIK, zamówienia publiczne w Polsce

NIK pozytywnie o naszych wojskach specjalnych

NIK pozytywnie o naszych wojskach specjalnych

NIK pozytywnie ocenia zdolność polskich wojsk specjalnych do prowadzenia działań operacyjnych. Izba zakończyła trwającą od maja do grudnia 2013 roku kontrolę wojsk specjalnych. NIK uważa, (...)

Oto prawdziwe problemy wychowanków domów dziecka

Oto prawdziwe problemy wychowanków domów dziecka

NIK dobrze widoczna jest potrzeba jest stworzenie całościowego systemu, w którym młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą, mieliby zapewnione odpowiednie wsparcie finansowe, emocjonalne i

NIK: Ochrona zwierząt wymaga zmian w prawie

NIK: Ochrona zwierząt wymaga zmian w prawie

Zespołu poseł Paweł Suski poinformował o tym prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego. Przed kilkoma miesiącami prezes NIK przedstawił w Sejmie najważniejsze ustalenia Izby dotyczące

Ustawa śmieciowa do poprawki? Raport NIK

Ustawa śmieciowa do poprawki? Raport NIK

zapobiegają zaśmieceniu terenów niezamieszkałych. Szczególnie wnikliwie Izba przyjrzy się przetargom na gospodarowanie odpadami. (nik.gov.pl) NIK, śmieci, ustawa smieciowa, opłaty za śmieci

NIK o inwestycjach na obszarach objętych ochroną przyrody

NIK o inwestycjach na obszarach objętych ochroną przyrody

należy pobierać od właściciela w przypadku jej sprzedaży. Kontrola NIK pokazała, że powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego nie reagują odpowiednio na samowole budowlane. Na zbadanych przez NIK (...)

Druzgocący raport NIK. Polska nie jest państwem bezpiecznym

Druzgocący raport NIK. Polska nie jest państwem bezpiecznym

odpowiedniego finansowania działań związanych z bezpieczeństwem IT.Źródło: nik.gov.pl bezpieczeństwo cybernetyczne, atak cybernetyczny, NIK

NIK ostro o 112 i systemie ochrony przed klęskami

NIK ostro o 112 i systemie ochrony przed klęskami

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opublikowało swoje stanowisko na temat raportu NIK, twierdząc, że raport ten przedstawia sytuację sprzed roku. Pokontrolne wystąpienie NIK nie uwzględnia (...)

NIK krytykuje przekształcania szpitali w spółki kapitałowe

NIK krytykuje przekształcania szpitali w spółki kapitałowe

. Źródło: nik.gov.pl Nik, szpitale, przekształcanie, przekształcanie szpitali w spółki kapitałowe, spółki kapitałowe

Uzdrowiska trują. Alarmujący raport NIK

Uzdrowiska trują. Alarmujący raport NIK

pokąpielowych 17,61 zł. Wnioski Zdaniem NIK, aby poprawić gospodarowanie ściekami pokąpielowymi w gminach uzdrowiskowych, niezbędne jest, aby Minister Zdrowia uzależniał wydanie decyzji potwierdzającej

NIK przyjrzy się kontrolom NATO

NIK przyjrzy się kontrolom NATO

wykonania Programu - ok. 66 proc.). Przedsięwzięcia te zostały przez NIK ocenione pozytywnie. NIK prowadziła kontrole realizacji wielu projektów w ramach Programu, m. in. dotyczące modernizacji (...)

NIK sprawdził, jak szkoli się policjanta

NIK sprawdził, jak szkoli się policjanta

wspominając już o wielu nowych zjawiskach, które pojawiają się w otoczeniu objętym zakresem zadań poszczególnej służby. (nik.gov.pl) NIK, raport, policja, szkolenia

NIK skontrolował działanie szpitali klinicznych. Krytycznie o NFZ

NIK skontrolował działanie szpitali klinicznych. Krytycznie o NFZ

do spłacenia - podaje NIK. Sytuacja ekonomiczna skontrolowanych szpitali klinicznych była bardzo zróżnicowana: od braku problemów do sytuacji grożącej upadkiem. W opinii NIK tak duże zróżnicowanie

NIK krytykuje rząd za opieszałą repatriację

NIK krytykuje rząd za opieszałą repatriację

były objęte również te gminy, które zapraszają wskazanych imiennie repatriantów.Źródło: nik.gov.pl repatrianci, ustawa repatriacyjna, repatriacja, nik

NIK i GIODO łączą siły. Skontrolują pozyskiwanie bilingów

NIK i GIODO łączą siły. Skontrolują pozyskiwanie bilingów

wspierał NIK w czasie sejmowej debaty nad uprawnieniami NIK, dotyczącymi pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych. Izba korzystała też z pomocy GIODO przy okazji kontroli dotyczącej bilingów. (...)

Polskie urzędy nie lubią się z komputerami. Raport NIK

Polskie urzędy nie lubią się z komputerami. Raport NIK

zakresie - wynika z wniosków po kontroli NIK. Co gorsza, urzędnicy nie przykładają wystarczającej wagi do bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. W ocenie NIK przed samorządami jeszcze (...)

Wykorzystanie nieruchomości ministerstw, urzędów centralnych i państwowych osób prawnych

Wykorzystanie nieruchomości ministerstw, urzędów centralnych i państwowych osób prawnych

, gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, kontrola, wynajmowanie nieruchomości, NIK

Kontrola NIK na Dolnym Śląsku. Brakuje miejsc w szpitalach

Kontrola NIK na Dolnym Śląsku. Brakuje miejsc w szpitalach

- hospitalizując pacjentów z chorobą nowotworową w schyłkowym okresie życia na oddziałach wewnętrznych. Źródło: nik.gov.pl szpiatale, hospitalizacja, miesca w szpitalach, NIK

Polsko-indyjskie spotkanie specjalistów od kontroli informatycznej

Polsko-indyjskie spotkanie specjalistów od kontroli informatycznej

międzynarodowych standardów ISSAI w działalność kontrolną.Urząd Kontrolera i Audytora Generalnego Indii posiada 136 delegatur, a w lutym 2014 r. zatrudniał prawie 48 tys. pracowników. Pracownicy (...)

NIK skontrolował system egzaminów w oświacie

NIK skontrolował system egzaminów w oświacie

, pozwalający zdać egzamin dojrzałości jest za niski. Uważa tak 86 proc. nauczycieli przedmiotów maturalnych, którzy wzięli udział w ankiecie NIK. 42 proc. badanych jest zdania, że próg ten (...)

ETO i NIK wspólnie skontrolują unijny program

ETO i NIK wspólnie skontrolują unijny program

uczestniczył w reformowaniu Trybunału. źródło: NIK Najwyższa Izba KOntroli

NIK ocenił możliwości szkół do nauczania 6-latków

NIK ocenił możliwości szkół do nauczania 6-latków

trzech szkołach (9,4%) dla uczniów klas pierwszych nie zapewniono dostosowanych do wymagań ergonomii rozwiązań w sanitariatach szkolnych W wystąpieniach do gmin oraz do dyrektorów szkół NIK sformułowała

Jak polskie miasta wydają pieniądze na promocję? Wielka kontrola NIK

Jak polskie miasta wydają pieniądze na promocję? Wielka kontrola NIK

projektom unijnym także do konstruowania podobnego modelu rozliczania przedsięwzięć realizowanych z budżetu miasta. NIK wskazuje jako przykłady dobrych praktyk: dbałość o wprowadzenie zewnętrznych

Najwyższa Izba Kontroli prześwietliła finanse CERN

Najwyższa Izba Kontroli prześwietliła finanse CERN

powołała także Komitet Sterujący, na którego czele stoi wiceprezes Jacek Uczkiewicz. Komitet na bieżąco monitoruje postępy prac. Podstawowy mandat NIK wygasa za rok, ale Rada CERN zwróciła

Funkcjonowanie wybranych placówek opiekuńczo-wychowawczych

Funkcjonowanie wybranych placówek opiekuńczo-wychowawczych

. Plik z treścią dokumentów dotyczących kontroli: 2008144a.pdf Źródło: http://bip.nik.gov.pl dzieci, sieroty, placówki opiekuńczo-wychowawcze, kontrola NIK

NIK kontroluje Pocztę Polską

NIK kontroluje Pocztę Polską

NIK postanowiła w ramach tej kontroli poznać opinie konsumentów na temat jakości usług świadczonych przez Pocztę Polską SA. W tym celu Izba opracowała internetową ankietę, która pozwoli na (...)

NIK o kadrach w służbie zagranicznej

NIK o kadrach w służbie zagranicznej

dyplomatycznych w trybie szczególnym osobom nie spełniającym wymagań stawianych członkom korpusu służby zagranicznej. NIK przypomina, że wyjątek zapisany w prawie nie może stawać się (...)

NIK krytycznie o programie Ministerstwa Zdrowia

NIK krytycznie o programie Ministerstwa Zdrowia

chorób nowotworowych” ma charakter interwencyjny, wspierający działania w zakresie onkologii. Mając na względzie uzasadnione plany kontynuowania Programu przez Ministerstwo Zdrowia, NIK zwraca

NIK przyjrzy się szkoleniom kierowców

NIK przyjrzy się szkoleniom kierowców

nastąpi poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach. Informacja o wynikach kontroli zostanie opublikowana na początku II kwartału przyszłego roku. [źródło: nik.gov.pl] nauka jazdy, prawo jazdy, word, nik

NIK razem z Niemcami będzie szkoliła Gruzinów

NIK razem z Niemcami będzie szkoliła Gruzinów

. [źródło: nik.gov.pl] nik, Najwyższa Izba Kontroli

NIK o podatku PIT za sprzedaż nieruchomości

NIK o podatku PIT za sprzedaż nieruchomości

Ministra Finansów o sprawdzenie powyższych kwestii w całym kraju. Ponadto NIK wystąpiła do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy o podjęcie działań mających na celu ujednolicenie procedury przesyłania (...)

Urzędnicy gminni opieszali. Zobacz raport NIK

Urzędnicy gminni opieszali. Zobacz raport NIK

: www.nik.gov.pl NIK, kontrola, drogi, odszkodowania

1

2

3

4

5

...

7

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne