oc Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Obowiązkowe ubezpieczenie OC kierowców - zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela

Obowiązkowe ubezpieczenie OC kierowców - zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela

granicznego oraz w razie zbycia pojazdu. Co z ubezpieczeniem OC, gdy sprzedajesz samochód? Co do zasady jest tak, iż w razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia (...)

Warto mieć aktualną polisę OC!

Warto mieć aktualną polisę OC!

ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego (OC rolnika) oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych (...)

Co jeśli sprawca wypadku nie ma polisy OC?

Co jeśli sprawca wypadku nie ma polisy OC?

. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje co do zasady tylko zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Co do zasady umowę ubezpieczenia OC posiadaczy (...)

Obowiązkowe OC podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych

Obowiązkowe OC podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych

. Powyższe kwoty są ustalane przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez NBP po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta. Umowy ubezpieczenia OC zawarte (...)

Obowiązkowe ubezpieczenie OC prawników

Obowiązkowe ubezpieczenie OC prawników

zawieszeniem;  powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.  Tak jak w przypadku adwokata minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, (...)

Samochód trzeba ubezpieczyć - rodzaje ubezpieczeń dla samochodu firmowego

Samochód trzeba ubezpieczyć - rodzaje ubezpieczeń dla samochodu firmowego

związku z ruchem tych pojazdów, czyli ubezpieczenie OC. Posiadacz pojazdu mechanicznego jest zatem obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC za szkody powstałe w związku (...)

Kierowca łatwiej zmieni ubezpieczyciela

Kierowca łatwiej zmieni ubezpieczyciela

przekracza 14 dni. Zamiast oryginału wystarczy wydruk Obecnie podczas kontroli musimy pokazać policjantowi oryginał polisy OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie. Resort finansów

Polisa OC przy darowiźnie

Polisa OC przy darowiźnie

upływu terminu na który została zawarta, istnieje obowiązek uiszczania obu składek. umowa, ubezpieczenie OC, wypowiedzenie, składki

Problemy z OC rolnika...

Problemy z OC rolnika...

płynące z zakładów ubezpieczeń bywają kontrowersyjne i wytyczne mogą okazać się niebezpieczne dla klientów. Zob. Analiza OC Rolnika – zasady i główne problemy Co (...)

OC rolnika

OC rolnika

powinien być objęty ubezpieczeniem OC. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników powstaje w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego. Dlatego też dla celów ubezpieczenia (...)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

stosunku do ubezpieczonego w przypadku ubezpieczeń OC „zawodowych” (podobnie do rozwiązań w zakresie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz OC rolników). Obecnie (...)

Od 1 października pojedziemy bez dowodu rejestracyjnego

Od 1 października pojedziemy bez dowodu rejestracyjnego

nadal muszą wozić ze sobą dowód rejestracyjny pojazdu CEPiK po zmianach Co wozić w aucie, by nie zapłacić kary? Co grozi za jazdę bez polisy OC?   Na podst.: Ministerstwo Cyfryzacji

Darowizna samochodu - formalności jakich musisz dopełnić?

Darowizna samochodu - formalności jakich musisz dopełnić?

zawierać ponownie umowy OC, gdyż obowiązuje go ta zawarta przez poprzednika. Jeżeli natomiast Ty jako nabywca (czy to obdarowany, czy tez kupujący) nie dokonasz wypowiedzenia tej umowy ubezpieczenia (...)

Odszkodowanie z OC rolnika za szkody wyrządzone przez jego psa

Odszkodowanie z OC rolnika za szkody wyrządzone przez jego psa

jest uzasadniona i ze względów społecznych wskazana - uznał SN. odszkodowanie, OC, rolnik, szkoda, pies, zakład ubezpieczeń, ubezpieczenie, gospodarstwo rolne, zwierzę

Data wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC

Data wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC

października to sobota i niedziela, a tych dniach biuro ubezpieczyciela mogło być zamknięte. W przypadku nie dochowania wskazanego terminu, to nie ubezpieczyciel przedłuża umowę ubezpieczenia OC, (...)

Zwrot składki OC w przypadku uszkodzonego pojazdu

Zwrot składki OC w przypadku uszkodzonego pojazdu

Czy w przypadku uszkodzenia pojazdu można zaprzestać płacenia składek OC i odzyskać już zapłacone? Niestety naszym zdaniem nie ma możliwości odzyskania składki na ubezpieczenie OC w całości. (...)

Odpowiedzialność biura rachunkowego

Odpowiedzialność biura rachunkowego

ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań.  Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, (...)

Odpowiedzialność biura rachunkowego

Odpowiedzialność biura rachunkowego

gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, zależna jest od przedmiotu działalności podmiotów uprawnionych do wykonywania (...)

Likwidacja szkody komunikacyjnej z OC - typowa procedura

Likwidacja szkody komunikacyjnej z OC - typowa procedura

). szkoda; OC; odpowiedzialność cywilna; odszkodowanie; wypadek; kolizja; samochodowy; komunikacyjny; likwidacja;

Jeśli zdarzy się wypadek samochodowy...? Czynności, które należy wykonać aby ułatwić sobie uzyskanie odszkodowania

Jeśli zdarzy się wypadek samochodowy...? Czynności, które należy wykonać aby ułatwić sobie uzyskanie odszkodowania

prowadzącego ubezpieczenia OC), który wypłaca odszkodowanie tylko za szkodę na osobie. Jeżeli sprawca jest znany, a nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC, Fundusz wypłaca osobie uprawnionej (...)

Co grozi za jazdę bez polisy OC?

Co grozi za jazdę bez polisy OC?

udzielenie informacji mamy 30 dni na zapłacenie kary lub udowodnienie, że w chwili kontroli mieliśmy polisę. Ile za brak OC? Wysokość opłaty karnej za brak OC uzależniona jest od: 1. rodzaju (...)

Ubezpieczenie OC samochodu-towaru

Ubezpieczenie OC samochodu-towaru

; Rozwiązanie umowy OC również przewidziane jest ustawą w określonych przypadkach:   Art.33. Umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ulega rozwiązaniu: 1) z (...)

Skutki nieopłacenia składki OC

Skutki nieopłacenia składki OC

majątkowe, ubezpieczenie OC, składka, nieopłacenie składki

Składka OC a sprzedaż auta

Składka OC a sprzedaż auta

zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia zakładu ubezpieczeń, w terminie 30 dni od dnia zbycia pojazdu mechanicznego, o fakcie zbycia tego pojazdu (...)

Odszkodowanie z OC lub Autocasco

Odszkodowanie z OC lub Autocasco

korzystniej dla mnie rozliczyć szkodę z OC sprawcy czy mojego autocasco i czy mam prawo takiego wyboru, gdyż do tej pory nie spytano mnie o to? Korzystniejszym rozwiązaniem jest dochodzenie odszkodowania (...)

Kto zapłaci za leczenie ofiar wypadków komunikacyjnych?

Kto zapłaci za leczenie ofiar wypadków komunikacyjnych?

, OC, NFZ, ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej

NFZ będzie mógł się domagać zwrotu kosztów leczenia poszkodowanych w wypadkach od ubezpieczyciela

NFZ będzie mógł się domagać zwrotu kosztów leczenia poszkodowanych w wypadkach od ubezpieczyciela

cywilny (Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zm.) NFZ, poszkodowani w wypadkach samochodowych, leczenie, koszty opieki szpitalnej, Narodowy Fundusz Zdrowia, umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC, sprawca

Wyższe kary dla kierowców. Za co?

Wyższe kary dla kierowców. Za co?

to niemożliwe i trzeba opłacać dwie polisy jednocześnie. Dariusz Madejski, e-prawnik.pl ubezpieczenie, polisa, polisa OC, kierowca, kary, grzywna

Obowiązkowe OC księgowej

Obowiązkowe OC księgowej

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia (...)

Wypowiedzenie OC samochodu

Wypowiedzenie OC samochodu

. ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, OC pojazdu, samochodu, rekalkulacja składki, odpowiedzialność cywilna

zasady ustalania wysokości odszkodowania AC i OC

zasady ustalania wysokości odszkodowania AC i OC

AC są mniej korzystne niż zasady ustalania i wypłacania odszkodowania z ubezpieczenia OC. W razie szkody komunikacyjnej radzimy więc skorzystać z ubezpieczenia OC sprawcy. szkoda, odszkodowanie, (...)

Przewłaszczenie na zabepieczenie a OC pojazdu

Przewłaszczenie na zabepieczenie a OC pojazdu

ubezpieczenia OC, gdyż obowiązek zawarcia umowy OC aktualizuje się w razie istnienia co najmniej stanu potencjalnego zagrożenia odpowiedzialnością odszkodowawczą, a ten wystąpi w razie (...)

OC i AC skradzionego samochodu

OC i AC skradzionego samochodu

decyzji dotyczącej zarejestrowania, należy stwierdzić, że w dniu zawierania umowy ubezpieczenia OC samochód nie był zarejestrowany. Powyższe nie stanowi jednak przeszkody do zawarcia umowy ubezpieczenia (...)

Renta alimentacyjna z OC sprawcy

Renta alimentacyjna z OC sprawcy

na jego ojca? Dzieci i żony pasażerów dostały renty ZUS. Czy przysługują im też renty z polisy OC? Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność (...)

Polisa OC a zatrzymanie dowodu rejestracyjnego

Polisa OC a zatrzymanie dowodu rejestracyjnego

objęty. Tak więc stwierdzić należy, iż zatrzymanie dowodu rejestracyjnego, a co za tym idzie i zatrzymanie pojazdu było w świetle obowiązujących przepisów dopuszczalne. polisa, oc, posiadacz pojazdu

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC

zawarcia nowej umowy ubezpieczenia na okres 01.01.2010 - 31.12.2010 r. Przypadki rozwiązania umowy ubezpieczenia OC określa art. 33 ustawy. Zgodnie z jego treścią do rozwiązania dojdzie, gdy:a) upłynie (...)

OC wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny

OC wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny

; Kiedy powstaje obowiązek setOstatni( '39' ); takiego ubezpieczenia OC? Obowiązek setOstatni( '39' ); ubezpieczenia OC powstaje: w dniu, w którym wprowadzający setOstatni( '40' ); sprzęt (...)

Wyrejestrowanie odziedziczonego samochodu

Wyrejestrowanie odziedziczonego samochodu

(samochód był zarejestrowany tylko na męża) i syn. Co zrobić żeby nie trzeba było już płacić OC. Samochodu wyrejestrować nie można, bo właściciel nie żyje. Składki OC trzeba niestety (...)

Co grozi za brak ubezpieczenia OC?

Co grozi za brak ubezpieczenia OC?

Każdy posiadacz auta musi wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC). Za choćby trzydniowe spóźnienie można dostać mandat. Będzie to 410 zł kary, czyli więcej niż średnia (...)

Dane z dowodu rejestracyjnego „trafiły” na smartfony

Dane z dowodu rejestracyjnego „trafiły” na smartfony

Źródło: www.gov.pl/web/cyfryzacja mPojazd, dane, dowód rejestracyjny, kierowca, samochód, smartfon, karta pojazdu, polisa OC

Skutki ugody poszkodowanego z ubezpieczycielem (OC) sprawcy szkody

Skutki ugody poszkodowanego z ubezpieczycielem (OC) sprawcy szkody

odpowiedzialności współsprawcy szkody ani jego ubezpieczyciela. Zob. uzasadnienie wyroku IC SN w sprawie o sygn. akt I CSKP 76/21 skutki ugody, ugoda, poszkodowany, ubezpieczyciel, (...)

Zasady pokrywania kosztów rzeczoznawcy z OC komunikacyjnego

Zasady pokrywania kosztów rzeczoznawcy z OC komunikacyjnego

uszczerbku na zdrowiu. Dodatkowo będzie je można odnosić również do szkód likwidowanych np. z ubezpieczenia OC rolników, czy innych polis odpowiedzialności cywilnej. - "Takie stanowisko

Ubezpieczenie OC za samochód. Co się zmienia?

Ubezpieczenie OC za samochód. Co się zmienia?

umowę zawartą np. 20 grudnia 2011 roku, sam musi przypilnować terminu jej wypowiedzenia, gdy chce zmienić ubezpieczyciela. ubezpieczenie, polisa, polisa OC, kierowca

Poważnie poszkodowani w wypadkach mają zapewnione renty

Poważnie poszkodowani w wypadkach mają zapewnione renty

wypadkach gwarancję wsparcia finansowego z ubezpieczenia OC komunikacyjnego czy OC rolnika pomimo wyczerpania sumy gwarancyjnej" – powiedział Aleksander Daszewski, radca prawny w biurze (...)

Będą ułatwienia dla kierowców

Będą ułatwienia dla kierowców

. OC) – jeśli poruszają się po terytorium Polski. Potwierdzenie posiadania dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego i ważnej polisy OC będzie następowało przez organ kontroli (...)

Odszkodowanie z OC a VAT

Odszkodowanie z OC a VAT

) w zakresie, w jakim poszkodowany nie może obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku naliczonego. OC, odszkodowanie, podatnik VAT, szkoda

Ubezpieczenie OC głównej księgowej

Ubezpieczenie OC głównej księgowej

, ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych za szkody wyrządzone w następstwie (...)

Odpowiedzialność właściciela pojazdu czy kierowcy

Odpowiedzialność właściciela pojazdu czy kierowcy

odszkodowania w Pańskim przypadku najprawdopodobniej spowoduje utratę zniżek za bezszkodową jazdę.   ubezpieczenie OC, wypadek, odszkodowanie

Odszkodowanie za wypadek śmiertelny

Odszkodowanie za wypadek śmiertelny

odszkodowania z ubezpieczenia OC kierowcy samochodu osobowego. Tak samo z ubezpieczenia OC kierowcy transita może być ściągnięta suma odszkodowania dla drugiego kierowcy. Ważna jest też w tym (...)

Wypowiedzenie umowy obowiązkowego ubezpieczenia

Wypowiedzenie umowy obowiązkowego ubezpieczenia

Ubezpieczeń Komunikacyjnych, jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (...)

1

2

3

4

5

...

8

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne