ohp Wyszukiwarka e-prawnik.pl


W jaki sposób uczestnicy OHP mogą uzupełnić wykształcenie lub zdobyć kwalifikacje zawodowe?

W jaki sposób uczestnicy OHP mogą uzupełnić wykształcenie lub zdobyć kwalifikacje zawodowe?

zainteresowań uczestników OHP; dostępnej oferty kształcenia i szkolenia; szans na uzyskanie zatrudnienia po zakończeniu kształcenia.   W razie problemów, na każdym etapie (...)

Refundacje wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

Refundacje wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

pracownikom, Funduszu Pracy, pracodawca, uczeń, OHP

Refundowanie ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

Refundowanie ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

młodocianych uczestników OHP zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych OHP,Ochotniczych Hufców Pracy.Podstawa:Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego

W jaki sposób uczestnicy OHP mogą uzupełnić wykształcenie lub zdobyć kwalifikacje zawodowe?

W jaki sposób uczestnicy OHP mogą uzupełnić wykształcenie lub zdobyć kwalifikacje zawodowe?

tych szkół. Nowa regulacja dotyczy uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w OHP oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych. W razie problemów, na każdym etapie kształcenia uczestnicy (...)

Umowa o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom

Umowa o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom

wypłaconych młodocianym pracownikom i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, uczeń, przygotowanie zawodowe, Fundusz Pracy, pracodawca, OHP

Opinia do wniosku o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym

Opinia do wniosku o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym

młodocianym, OHP, składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, uczeń, młodociany pracownik, przygotowanie zawodowe, centrum edukacji i pracy młodzieży

Od szkolenia do zatrudnienia

Od szkolenia do zatrudnienia

, OHP, Ochotniczy Hufciec Pracy, warsztat

Blisko 53 mln złotych na aktywizację młodych

Blisko 53 mln złotych na aktywizację młodych

. Na zakończenie OHP pomogą znaleźć zatrudnienie uczestnikom projektów. aktywizacja, młody, OHP, Od szkolenia do zatrudnienia, EFS, YEI, młodzież, praca, Ochotnicze Hufce Pracy

Zasady rozwiązania stosunku pracy z młodocianym

Zasady rozwiązania stosunku pracy z młodocianym

pracownik jest zobowiązany wykorzystać ten urlop. praca, przygotowanie zawodowe, OHP, urlop, wypowiedzenie, umowa o pracę

Wniosek pracodawcy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom

Wniosek pracodawcy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom

refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom, młodociany pracownik, zatrudnienie, OHP, młodzież, Fundusz Pracy, uczeń, przygotowanie zawodowe

Młodzi w pracy

Młodzi w pracy

. praktyki, podwyżka, praca, płaca, młodociany pracownik, wynagrodzenie, przygotowanie zawodowe, nauka zawodu, pracodawca, refundacja, młodzież, OHP

Pomoc dla poszkodowanych przez huragan

Pomoc dla poszkodowanych przez huragan

sprzętu ciężkiego i maszyn budowlanych z Ośrodków Szkolenia Zawodowego OHP. Poszkodowani i ich rodziny mogą także skorzystać nieodpłatnie z miejsc zakwaterowania i wyżywienia w Ośrodkach (...)

Opinia ws. wynagrodzeń dla młodocianych pracowników

Opinia ws. wynagrodzeń dla młodocianych pracowników

zmianą jest wydłużenie czasu trwania umowy z Ochotniczym Hufcem Pracy (OHP) na cały okres przygotowania zawodowego. Zmiana ta na pewno przyczyni się do uproszczenia procedury refundacji oraz ograniczy

Polskie uczelnie kształcą bezrobotnych

Polskie uczelnie kształcą bezrobotnych

,- Zakładów Doskonalenia Zawodowego, - laboratoriów technicznych wyższych uczelni,- Naczelnej Organizacji Technicznej,- OHP,- pracodawców,- innych partnerów.Decyzja co do wyboru (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne