pies i prawo Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu 2019

Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu 2019

SPRAWIEDLIWOŚĆ  Małgorzata Maria GOSIEWSKA - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  Jarosław Karol KRAJEWSKI - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Paweł Jacek LISIECKI - KW PRAWO (...)

Kłopotliwy pies sąsiada

Kłopotliwy pies sąsiada

na dworze a jedynie na noc jest wpuszczany do garażu. Od godziny 6 rano pies biega po posesji sąsiada i ujada. Domy nasze położone są między 2 uliczkami i pies reaguje ujadaniem (...)

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001 r. Nr 135, poz.1516, z późn. zm.)). Czas prowadzenia pojazdu i odpoczynku - wybrane zagadnienia Planując (...)

Odszkodowanie za pogryzienie przez psa

Odszkodowanie za pogryzienie przez psa

pani domaga się teraz ode mnie odszkodowania i grozi sadem. Czy w opisanej sytuacji prawo jest po jej stronie, według jakich przepisów może mnie oskarżyć i dochodzić odszkodowania, a (...)

Uciążliwe zachowanie się psa sąsiada

Uciążliwe zachowanie się psa sąsiada

spowodowany ciągłym szczekaniem i zapachy przenikające z nieruchomości na której znajduje się pies są imisjami pośrednimi i materialnymi. W takiej sytuacji można zmusić sąsiada do (...)

Zwierzaki w Policji

Zwierzaki w Policji

lat. Przez cały ten czas zwierzę i jego przewodnik tworzą nierozłączny duet. Zwykle pies mieszka w domu swojego "partnera". Często zaprzyjaźniają się tak bardzo, że kiedy pies (...)

Mienie PKP

Mienie PKP

, że niezbędna jest dodatkowa wykładnia artykułu 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości i art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy Przepisy (...)

Jakie są prawa człowieka?

Jakie są prawa człowieka?

; Prawo do zawarcia małżeństwa Mężczyźni i kobiety w wieku małżeńskim mają prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny, zgodnie z ustawami krajowymi regulującymi (...)

Kierujący pojazdami

Kierujący pojazdami

masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy; 15) kategorii B i C1+E, B i D1+E, B i C+E (...)

Przewozisz zwierzaka? Pamiętaj o przepisach!

Przewozisz zwierzaka? Pamiętaj o przepisach!

W pociągu i samolocie pies musi mieć bilet i ważne szczepienia. Autem powinien jechać w specjalnych pasach lub boksie transportowym. Przepisy ruchu drogowym nie precyzują tego, w jaki sposób

Jakie prawa ma pacjent?

Jakie prawa ma pacjent?

medyczną ma osoba, którą upoważniłeś za życia. Upoważnienie powinno zawierać: miejscowość i datę, Twoje dane (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL), dane osoby upoważnionej (...)

Jakie kwoty można odliczyć z tytułu ulgi rehabilitacyjnej

Jakie kwoty można odliczyć z tytułu ulgi rehabilitacyjnej

środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusach rehabilitacyjnych,  zakładach opiekuńczych, leczniczych i pielęgnacyjnych  oraz na koloniach i obozach dla dzieci i (...)

Celnicy rozłożą kolczatkę i użyją paralizatora

Celnicy rozłożą kolczatkę i użyją paralizatora

, to funkcjonariusze muszą przystąpić do zabezpieczenia śladów i dowodów, zawiadomić przełożonego i prokuraturę. Dariusz Madejski, e-prawnik.pl celnik, Służba Celna, paralizator, (...)

Rozpytywanie sąsiadów przez Policję

Rozpytywanie sąsiadów przez Policję

, tylko po sąsiadach jeżdżą wypytują i mi poniekąd opinię szarpią. W tym momencie pouczyli mnie, jak się mam zajmować psem i obrócili to wszystko w żart. Jestem osobą znaną w środowisku (...)

Pies bez kagańca

Pies bez kagańca

W przypadku, gdy w rejonie brak Straży Miejskiej, kto ma prawo ukarać właściciela, którego pies biega bez kagańca i bez smyczy wbrew wszelkim zasadom i uchwale Gminnej ? Policja (...)

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych

. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, (...)

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

i macierzyńskich: właściwa władza: Minister Pracy i Polityki Społecznej, instytucje łącznikowe: centrale ZUS i KRUS, Zakład Emerytalno- Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (...)

Złośliwe niepokojenie sąsiada-wykroczenie

Złośliwe niepokojenie sąsiada-wykroczenie

Pies sąsiada czyni szkody na mojej posesji. Prośba, aby zbudował mu ogrodzenie nie spotkała się z jego aprobatą i nadal umyślnie spuszcza psa z łańcucha który biega po mojej posesji. Jak (...)

Jak uzyskać prawo jazdy?

Jak uzyskać prawo jazdy?

zdasz egzamin praktyczny na prawo jazdy, WORD wyśle do Twojego urzędu informację. Odbierz prawo jazdy. Prawo jazdy będzie gotowe po 9 dniach roboczych od wysłania przez WORD informacji (...)

Zagryzienie zwierzęcia przez inne zwierze

Zagryzienie zwierzęcia przez inne zwierze

się nie stało. Psy skoczły na siebie i tamten pies został pogryziony. Za kilka chwil podbiegł własciciel tamtego psa i go zabrał. Odszedł razem z psem. Po kilku godzinach zadzwonił (...)

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

emerytury. Uzyskany wynik to nowa kwota emerytury z I filaru. Nie może być ona niższa niż suma pobieranych dotychczas emerytur: z I i II filaru. Emerytura częściowa Czy po 30 września (...)

Czynności Policji na podstawie anonimu

Czynności Policji na podstawie anonimu

zdumienie, kiedy spotkałam sąsiadkę, która mieszka 4-domy dalej, i która powiedziała mi, że Policja jeździ i wypytuje o mnie i o mojego psa po sąsiadach. Zadzwoniłam na Policję z (...)

Jakim prawem działa samorząd terytorialny?

Jakim prawem działa samorząd terytorialny?

- "Samorząd terytorialny oznacza prawo i zdolność społeczności lokalnych, w granicach określonych prawem, do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych na ich (...)

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej. Z uwagi na fakt, iż ograniczenie dotyczy (wszelkiego rodzaju) opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z (...)

Kodeks wyborczy

Kodeks wyborczy

zaufania.informacje o jednostceakty wykonawcze z Dz.U. i M.P.Art. 31. O dopisaniu lub wpisaniu do spisu wyborców osób, o których mowa w art. 28, art. 29 § 1 i art. 30 § (...)

Co komornik może zabrać dzieciom?

Co komornik może zabrać dzieciom?

, jak i drogi garnitur od Armaniego i sportowe obuwie Versace. Nigdy nie można ich zająć, gdy taka odzież jest niezbędna dłużnikowi i członkom jego rodziny. Kodeks zabrania ponadto zabierania (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

. Przy tym zakres takich prac i ich koszty nie mogą być zbyt duże, gdyż podział nie znosi współwłasności, lecz jedynie określa sposób korzystania z rzeczy i nie ma charakteru (...)

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

miesiąc, w którym wydano decyzję ustalającą prawo do świadczeń lub decyzję ustalającą prawo do świadczeń w podwyższonej wysokości. Potrącenia będą realizowane zgodnie z  (...)

Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

; 1 pkt 3 lit. a i art. 11 § 1 pkt 5 stanowi, że prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) oraz prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) ma w wyborach do rady gminy - (...)

Zagraniczne podróże ze zwierzętami

Zagraniczne podróże ze zwierzętami

: pozostawały w izolacji przez okres co najmniej 10 dni poprzedzających wywóz i zostały poddane badaniu na występowanie antygenu lub genomu grypy ptaków H5 i H7, przeprowadzonemu (...)

Procedura ukarania mandatem karnym

Procedura ukarania mandatem karnym

sprawach o wykroczenia, dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych (...)

Czy policja miała prawo do tej interwencji?

Czy policja miała prawo do tej interwencji?

; najprawdopodobniej cała sprawa skończy się umorzeniem. W kwestii zasadności podjęcia przez organy ścigania interwencji, należy wskazać, że Policja może dokonywać przeszukiwania osób i (...)

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

(Dz.U. z 2018 r. poz. 165 i 650); ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160, 138 i 650); ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i (...)

Za psa na łańcuchu areszt lub grzywna

Za psa na łańcuchu areszt lub grzywna

targowiskach i giełdach. Po wejściu ustawy w życie zabronione będzie również rozmnażanie psów i kotów w celach odsprzedaży (z wyjątkiem hodowli zarejestrowanych). Ustawa (...)

Odszkodowanie za potrącenie zwierzęcia

Odszkodowanie za potrącenie zwierzęcia

pies zdąży przejść i nie zatrzymał się. Pies nie był sam, lecz z moim synem i szedł w jego kierunku. Pies miał zapiętą smycz. Kierowca pewnie nieumyślnie aczkolwiek (...)

Kodeks pracy

Kodeks pracy

dyskryminacyjnego. Art. 181.  § 1. Pracownicy i pracodawcy, w celu reprezentacji i obrony swoich praw i interesów, mają prawo tworzyć organizacje i przystępować do tych (...)

Fair play w internecie?

Fair play w internecie?

zawarto pięć różnych środków mających na celu wzmocnienie pozycji autorów i wykonawców: zasadę odpowiedniego i proporcjonalnego wynagrodzenia dla autorów (...)

Jak gminy

Jak gminy "opiekują" się zwierzętami za pieniądze państwowe

wymogów i większą kontrolę nad całym systemem wyłapywania zwierząt i opieki na nimi w schroniskach. Dodałbym do tego badania psychologiczne dla prowadzących schroniska – często (...)

Pies pogryzł dziecko, odpowie właściciel

Pies pogryzł dziecko, odpowie właściciel

odwiedziny do swoich rówieśników. Właściciel psa przywołał go do siebie i przytrzymywał za obrożę. W pewnym momencie pies wyrwał się z jego rąk i rzucił się na dziecko. (...)

Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

ograniczone prawo kontroli, w ramach którego wyodrębnia się zwykłe i nadzwyczajne prawo kontroli. Istnieją znaczne rozbieżności pomiędzy uprawnieniami kontrolnymi-informacyjnymi (...)

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

;rych mowa w § 5, oraz wszystkie pozostałe elementy budynku, a także estetykę budynku i jego otoczenia. Kontrola obejmująca zakres kontroli rocznej i pięcioletniej Zakres kontroli rocznej (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

tego, jak system dobiera treści i w jaki sposób są profilowani. Manipulowanie rekomendacjami i nadużywanie systemów reklamowych może prowadzić do niebezpiecznej dezinformacji i

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

§ 2 i 3 oraz działu I rozdziału 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych stosuje się odpowiednio. W art. 12b § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

; gdy towary przywożone są w transporcie lotniczym i morskim. Przywóz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych zwolniony z podatku VAT i należności celnych podlega (...)

Przeciwko bestialskiemu traktowaniu zwierząt

Przeciwko bestialskiemu traktowaniu zwierząt

także systematykę kar w ochronie zwierząt, gdyż w ustawie - Prawo łowieckie już od 1995 r. kara za różne formy kłusownictwa i polowania niezgodnie z przepisami (np. w okresie ochronnym) (...)

Dziesięciopunktowy program wsparcia osób niepełnosprawnych

Dziesięciopunktowy program wsparcia osób niepełnosprawnych

inaugurującej start wziął udział Krzysztof Michałkiewicz, wiceminister w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. – "Ostatnio wiele mówiliśmy o różnego rodzaju działaniach (...)

Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

rozporządzeń. Zgodnie z art. 20 ustawy o stanie klęski żywiołowej zawartym w Rozdziale 3 "Zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela" ograniczenia wolności i praw człowieka (...)

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

ubezpieczeniowe pozostałych państw (Szwecji i Holandii), w których również przebyte zostały okresy ubezpieczenia, ustalą prawo i obliczą wysokość emerytury, stosując (...)

Jak przejść na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.?

Jak przejść na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.?

;rym składasz wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury. Uzyskany wynik to nowa kwota emerytury z I filaru. Nie może być ona niższa niż suma pobieranych dotychczas emerytur: z I i (...)

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

pełnego wymiaru czasu pracy zawierające jej  imię, nazwisko i PESEL albo serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, , jeżeli nie nadano jej numeru PESEL  oraz nazwę i (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne