pit 11 Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Zasady rozliczania dochodów uzyskanych w 2021 r. z zatrudnienia w Polsce rezydentów podatkowych Ukrainy

Zasady rozliczania dochodów uzyskanych w 2021 r. z zatrudnienia w Polsce rezydentów podatkowych Ukrainy

, przesyła Ci informację PIT11. PIT11 zawiera dane niezbędne do prawidłowego rozliczenia z urzędem skarbowym. Na jego podstawie wypełniasz zeznanie podatkowe. Umowa (...)

Nieprawdziwa informacja w PIT 11

Nieprawdziwa informacja w PIT 11

dla Pani. W takim przypadku Biuro powinno zająć się wyjaśnieniem sprawy.  PIT 11, nieprawda, deklaracja podatkowa, zaliczka

Brak PIT 11

Brak PIT 11

pracodawcy, informacja podatkowa, PIT 11, PIP, urząd skarbowy, podatek, rozliczenie

PIT 11 – krótki przewodnik po corocznym obowiązku pracodawcy

PIT 11 – krótki przewodnik po corocznym obowiązku pracodawcy

pracowników ma obowiązek przygotowania i dostarczenia pracownikowi oraz odpowiednim urzędom skarbowym deklaracji PIT-11, która stanowi podstawę do składania deklaracji PIT-36 i PIT-37. (...)

Odpowiedzialność pracodawcy za informację PIT 11

Odpowiedzialność pracodawcy za informację PIT 11

dochodach na drukach PIT-11 podpisane przez księgowa Zleceniodawcy. Obecnie Zleceniodawca żąda zwrotu nadpłaty prowizji, twierdząc, że pomylił się wypełniając druki PIT-11 (twierdzi, że (...)

Co nowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Co nowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

preferencyjne reżimy opodatkowania, w tym w tzw. rajach podatkowych (art. 30f ustawy o PIT). Zob. też: PIT i CIT do poprawki! Proinnowacyjne zmiany Na uwagę zasługują także zmiany wprowadzone ustawą (...)

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

ustawy o PIT (w tym ponad kwotę 85 528 zł), koszty uzyskania przychodów przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych (art. 22 ust. 10 i 10a ustawy o PIT). Prawa autorskie Zgodnie

Niskie podatki?: Kto zapłaci od lipca wyższe zaliczki i dlaczego?

Niskie podatki?: Kto zapłaci od lipca wyższe zaliczki i dlaczego?

oświadczenia PIT-2 (trwają już nad nim prace) będzie zagregowany. Oznacza to, że będzie można za jego pomocą złożyć wszystkie oświadczenia/wnioski, które przewiduje ustawa PIT. (...)

PIT 2013. Kalendarz podatnika. Luty.

PIT 2013. Kalendarz podatnika. Luty.

niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych do podatnika oraz urzędu podatkowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika   PIT- 11 – płatnik podatku (...)

Obowiązek wystawienia PIT-11/8B

Obowiązek wystawienia PIT-11/8B

kolejności należy podkreślić, iż obecnie nie funkcjonuje już deklaracja PIT 8B, ale PIT 11/8B, który to formularz powstał na skutek połączenia deklaracji PIT 11 i PIT (...)

Formularz rozliczenia renty z Francji

Formularz rozliczenia renty z Francji

zaliczki na podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Bank przesyła rozliczenie roczne w postaci PIT 11. Na jakim formularzu PIT powinienem rozliczyć Mamę? W zeszłym roku był to (...)

Granice swobody umów a umowa agencyjna

Granice swobody umów a umowa agencyjna

wynosić około 20% i mniej więcej tak była wypłacana i dochody te były potwierdzane na drukach PIT 11. Obecnie Zleceniodawca upomina się o zwrot nadpłaconej prowizji, twierdząc, że prowizja (...)

Jakie są skutki podatkowe obrotu kryptowalutami w PIT, VAT i PCC?

Jakie są skutki podatkowe obrotu kryptowalutami w PIT, VAT i PCC?

PIT, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT). Takimi kosztami są zatem wszelkie wydatki, które łącznie spełniają następujące warunki: zostały faktycznie (...)

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

. 5c i 5d ustawy PIT.  Na mocy art. 17 ust. 1 pkt 42 ustawy o CIT albo art. 21 ust. 1 pkt 122 ustawy o PIT, wolny od podatku dochodowego jest wkład własny, o którym mowa w art. 2 pkt (...)

Jak odliczyć darowizny w zeznaniu rocznym za 2020 r.?

Jak odliczyć darowizny w zeznaniu rocznym za 2020 r.?

osób fizycznych oraz art. 11, art. 57b i art. 57e ustawy o ryczałcie. Odliczenie darowizny sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych wykazuje się na formularzu PIT/O będącym

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej i nowego zwolnienia

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej i nowego zwolnienia

;re wykazuje w zeznaniu PIT- 37. Podatnik może odliczyć w zeznaniu PIT-37 poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Przykład: Podatnik w roku 2019 przeprowadził

Nowe wzory formularzy podatkowych PIT

Nowe wzory formularzy podatkowych PIT

podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Minister Finansów określił wzory formularzy podatkowych, m.in. PIT-11, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR, (...)

Które PIT-y składamy do 2 marca?

Które PIT-y składamy do 2 marca?

2 marca upływa termin składania przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika informacji PIT-8C, PIT 11, PIT-R, IFT-1R oraz (...)

Stawka i koszty zryczałtowane w PIT po zmianach

Stawka i koszty zryczałtowane w PIT po zmianach

następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia (art. 26e ust. 8 ustawy o PIT). Na zasadach określonych w art. 26ea ustawy o PIT, (...)

Wypłata niektórych należności przez zagraniczny zakład polskiego rezydenta na rzecz nierezydenta a CIT i PIT

Wypłata niektórych należności przez zagraniczny zakład polskiego rezydenta na rzecz nierezydenta a CIT i PIT

, art. 3 ust. 2d, art. 5a pkt 22, art. 29 ust. 1–2 i art. 41 ust. 4 ustawy o PIT. Ograniczony obowiązek podatkowy w świetle zasady terytorialności dochodu Ustawy o CIT i PIT nie zawierają

Wycofanie pracownika z ZUS a podatek

Wycofanie pracownika z ZUS a podatek

podatek od wynagrodzenia (brutto minus K.U.P.) i złożyć korektę PIT-4 i PIT 11 za rok 2006 oraz wypłacić wyższe wynagrodzenie netto pracownikowi, czy zsumować składki ZUS, które otrzymałem (...)

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

konieczność zwiększenia przychodów w podatkach PIT i CIT, odpowiedzialności solidarnej w podatku VAT. Konsekwencje w PIT i CIT Jeżeli podatnik dokona płatności za dostawę towarów (...)

PIT 2013. Chcesz ulg w podatkach? Wybierz załącznik.

PIT 2013. Chcesz ulg w podatkach? Wybierz załącznik.

natomiast uwzględnić w rozliczeniu stratę z działalności. Najczęściej wypełnianym załącznikiem do PIT będzie zapewne formularz PIT/O, który dodajemy m.in. do deklaracji PIT-37, (...)

Wymiana udziałów (akcji) a podatek dochodowy

Wymiana udziałów (akcji) a podatek dochodowy

prezentowane w judykaturze, należy zatem przyjąć za prawidłową taką interpretację przepisów art. 24 ust. 8a- 8c ustawy o PIT oraz art. 12 ust. 4d, 11 i 12 ustawy o CIT, która (...)

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą niższy PIT

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą niższy PIT

rozliczenia PIT Formularze zeznań: PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39 i PIT-38 będą składane w terminie (...)

Jak wypełnić PIT-11 z uwzględnieniem tzw. ulgi dla młodych?

Jak wypełnić PIT-11 z uwzględnieniem tzw. ulgi dla młodych?

przepisach ustawy PIT, w tym zagraniczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2a ustawy PIT, których podstawę stanowi przychód wymieniony w wierszach 2 i 6 części (...)

Skala podatkowa - Zasady ogólne według progresywnej skali podatkowej

Skala podatkowa - Zasady ogólne według progresywnej skali podatkowej

przychodach opodatkowanych PIT w inny sposób (jeśli nie są one uzyskiwane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej), tj.: PIT-38 – składają podatnicy, którzy uzyskali (...)

Ważne zmiany w PIT

Ważne zmiany w PIT

w zeznaniu PIT-40 (art. 37 ust. 1a pkt 4 ustay o PIT). Opodatkowanie dochodów z innych źródeł Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu przychodów z samodzielnej działalności, (...)

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą podatkową część Polskiego Ładu

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą podatkową część Polskiego Ładu

64 oraz art. 9 pkt 25, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; art. 3 pkt 1, art. 7 pkt 3, 11, 13, pkt 16 lit. b, pkt 17, 33 i 38, art. 12, art. 14 pkt 1–4, 9, 11&ndash

Rezydencja podatkowa i zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce

Rezydencja podatkowa i zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce

przypadającej na ten zagraniczny dochód. Za 2020 r. pani Monika ma obowiązek rozliczyć się w Polsce, składając zeznanie podatkowe PIT-36 oraz załącznik PIT/ZG, niezależnie od tego, (...)

Wystawienie PIT-11 dla pracownika młodocianego

Wystawienie PIT-11 dla pracownika młodocianego

miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5 (który dotyczy płatników wypłacających stypendia). PIT11 jest między (...)

Samorząd zawodowy wysyła nas na szkolenie - co z podatkiem?

Samorząd zawodowy wysyła nas na szkolenie - co z podatkiem?

. Art. 10 ust. 1 ustawy o PIT w katalogu źródeł przychodu wymienia także inne źródła (pkt 9). Z kolei zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, za przychody z innych źródeł, (...)

PIT-11 i NIP-3 prześlesz drogą elektroniczną

PIT-11 i NIP-3 prześlesz drogą elektroniczną

płatnikowi. Zostało już udostępnionych sześćdziesiąt deklaracji podatkowych. Kolejnych dwadzieścia, w tym między innymi PIT-40, PIT-28, zostanie udostępnionych podatnikom od 1 stycznia 2009 (...)

Jak odliczyć straty z lat ubiegłych w rozliczeniu za 2020 rok?

Jak odliczyć straty z lat ubiegłych w rozliczeniu za 2020 rok?

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 43, ze zm.) - art. 11 ust. 1-3 . odliczenia od dochodu, strata, PIT, rozliczenie roczne, zeznanie podatkowe, (...)

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

zgłoszenie zmiany do CEIDG. Jak zgłosić zmiany dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)? Jeżeli rozliczasz się z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), to (...)

Wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych a PIT

Wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych a PIT

wyłączeniem jednak paliwa, do którego powinno się stosować zasady ustalania przychodu przewidziane w art. 11 ust. 2 i ust. 2a pkt 4 ustawy o PIT. Stanowisko to podzielane było również (...)

Jakie darowizny można odliczyć od dochodu do opodatkowania w PIT?

Jakie darowizny można odliczyć od dochodu do opodatkowania w PIT?

podatek przez podatników uzyskujących podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej dochody: z działalności gospodarczej, z najmu, dzierżawy.  W zeznaniu rocznym (PIT-36 (...)

Sejm za Polskim Ładem

Sejm za Polskim Ładem

seniorów Wśród nowych rozwiązań znalazły się m.in. PIT-0 dla seniorów i PIT-0 dla rodzin 4+. PIT-0 dla seniorów to zachęta do pozostania na rynku pracy. Będą (...)

PIT-11 a brak wypłaty wynagrodzenia

PIT-11 a brak wypłaty wynagrodzenia

między dochodami wykazanymi w składanym PIT (gdzie podatnik winien rozliczyć się poprawnie według posiadanej dokuentacji oprócz PIT-11) a informacją pracodawcy przekazaną na druku PIT-11 (...)

Wartość przedmiotu sporu w sprawach pracowniczych

Wartość przedmiotu sporu w sprawach pracowniczych

naruszenie art. 264 ust. 1 kp, zwłaszcza, że w pozwie określono żądanie oraz iż umowa o pracę zawarta została na czas nieokreślony (ponadto dodano jako załącznik PIT 11)? Oznaczenie wartości (...)

Skuteczność doręczenia wezwania

Skuteczność doręczenia wezwania

poprzedniego pracodawcy zaczęły do mnie przychodzić na stary adres (PIT 11). Tymczasem, dzisiaj sąsiad z mojego starego mieszkania powiadomił mnie, iż dostałam wezwanie z prokuratury w charakterze (...)

Tarcza antykryzysowa - ułatwienia dla firm

Tarcza antykryzysowa - ułatwienia dla firm

płatności podatków PIT, CIT, VAT Wśród proponowanych rozwiązań znajduje się możliwość przesunięcia w czasie należności publiczno-prawne bez dodatkowych opłat. Chodzi o PIT, (...)

Brak poprawnego PIT-11 od pracodawcy

Brak poprawnego PIT-11 od pracodawcy

wykazał faktycznie otrzymane w roku podatkowym przychody, natomiast pracodawca wykazał w PIT-11 wynagrodzenia nigdy pracownikowi niewypłacone). Powinno to zabezpieczyć podatnika przed ewentualnymi sankcjami

PIT-0 dla rodzin 4+

PIT-0 dla rodzin 4+

na dzieci. Przykłady Rodzina 2+4, w której małżonkowie zarabiają wspólnie 11 500 zł brutto miesięcznie, zyska rocznie aż 8 945 zł. Małżonkowie nie dość, że nie zapłacą (...)

Ulga odsetkowa do rozliczenia PIT za 2020 rok

Ulga odsetkowa do rozliczenia PIT za 2020 rok

najwcześniej za rok podatkowy, w którym zakończono inwestycję mieszkaniową – w zeznaniu podatkowym PIT‑36, PIT‑37, PIT-28. Do zeznania podatkowego, w którym (...)

Podatek dochodowy - Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych

Podatek dochodowy - Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych

i karta podatkowa - alternatywy rozliczania PIT przedsiębiorców Karta podatkowa Opodatkowanie w formie karty podatkowej następuje na wniosek podatnika wyrażony w złożonej deklaracji (PIT

Uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

uprawnia do uzyskania statusu "małego podatnika” - z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Rozwiązanie to obejmie ok. 25 tys. przedsiębiorców, w tym 14 tys. rozliczających PIT oraz 11 (...)

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

jednocześnie stosować art. 21 ust. 1 pkt 10, 11 i 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)? Na gruncie ustawy o PIT stosowanie jednego zwolnienia nie wyklucza stosowanie (...)

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

był płatnikiem (np. z tytułu zatrudniania  pracowników), powinien pamiętać o terminowym złożeniu deklaracji: PIT-4R (deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy), PIT-8AR

Podatek u źródła (WHT)

Podatek u źródła (WHT)

podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2541).   Na podst. www.podatki.gov.pl podatek u źródła, WHT, należności, płatnik, dochód, nierezydent, PIT, CIT, (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne