pit-r Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Sposoby i terminy przesyłania informacji o dochodach za 2019 r.

Sposoby i terminy przesyłania informacji o dochodach za 2019 r.

potwierdzisz w prawym dolnym rogu formularza. PIT-11, PIT-R oraz PIT 4R, PIT 8AR sporządź na właściwych wzorach formularzy: PIT-11(25), PIT-R(20), PIT-4R(9), PIT-8AR(8). PIT-11, (...)

Płatniku, pamiętaj o terminowym przesłaniu informacji PIT

Płatniku, pamiętaj o terminowym przesłaniu informacji PIT

środków komunikacji elektronicznej: PIT-4R, PIT-8AR – do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R - do końca lutego (...)

Przesyłanie informacji o dochodach za 2019 r.

Przesyłanie informacji o dochodach za 2019 r.

. PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-8AR dla urzędu skarbowego sporządzasz i wysyłasz wyłącznie elektronicznie. Jak podpisać i przesłać formularze? Wszystkie formularze możesz podpisać (...)

Zmiany dla pracodawców na 2019 r.

Zmiany dla pracodawców na 2019 r.

).   Na podst. portalpodatkowy.mf.gov.pl pracodawca, płatnik, podatek, informacja, urząd skarbowy, deklaracja, PIT-11, PIT-8C, PIT-R

31 stycznia - ważna data dla płatników

31 stycznia - ważna data dla płatników

znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza. PIT-11, PIT-R, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C dla urzędu skarbowego należy sporządzić i wysłać wyłącznie elektronicznie.  Interaktywne (...)

Jak złożyć wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR)?

Jak złożyć wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR)?

. (sumę wszystkich przychodów wykazanych w PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/11A); po uwierzytelnieniu system podaje informacje o dokumentach źródłowych, na podstawie których przygotowano

Płatnik 2018 – w styczniu i lutym sprawdź obowiązkowe zgłoszenia i wyślij raporty PIT

Płatnik 2018 – w styczniu i lutym sprawdź obowiązkowe zgłoszenia i wyślij raporty PIT

pracowników. Z końcem lutego upływa natomiast termin sporządzenia formularzy PIT-4R, PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1R oraz PIT-8AR. Dla tych wszystkich, którzy nie zdecydują (...)

Nowe terminy i sposób przesyłania informacji o dochodach

Nowe terminy i sposób przesyłania informacji o dochodach

-R). Jest na to czas do 31 stycznia 2019 r. ##baner##Nie zmienia się natomiast termin składania rocznej deklaracji PIT-4R, PIT-8AR – trzeba to zrobić do 31 stycznia. Z kolei (...)

Nowe zasady składania PIT-ów do urzędów skarbowych

Nowe zasady składania PIT-ów do urzędów skarbowych

-11, PIT-R, IFT-1, IFT-3 oraz PIT-40, danymi autoryzującymi. W przypadku pozostałych podmiotów (niebędących osobami fizycznymi) e-deklaracje należy podpisywać bezpiecznym podpisem elektronicznym

Jak rozliczyć się za pomocą wstępnie wypełnionego PIT?

Jak rozliczyć się za pomocą wstępnie wypełnionego PIT?

: identyfikator podatkowy PESEL albo NIP, nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia, kwotę przychodu uzyskanego w 2017 r. (dla PFR PIT-37 sumę wszystkich przychodów wykazanych w PIT-11, PIT-8C, PIT-R, (...)

Organizacja pożytku publicznego a PIT

Organizacja pożytku publicznego a PIT

;dochodowy", PIT-R(19) – „Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznychi obywatelskich", PIT-4R(8) – „Deklaracja (...)

Deklaracja roczna PIT-4R

Deklaracja roczna PIT-4R

deklarację za odprowadzone zaliczki? PIT-4R to formularz, który zastąpił składane przez pracodawców do końca 2006 roku miesięczne deklaracje PIT-4. Druk PIT-4R jest składany (...)

Złóż wniosek PIT-WZ, aby rozliczyć PIT-37

Złóż wniosek PIT-WZ, aby rozliczyć PIT-37

PIT-WZ? Wniosek PIT-WZ może złożyć każdy, kto uzyskał w 2017 r. przychody – wykazane przez płatników lub organy rentowe w informacjach: PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40A/PIT-11A (...)

Deklaracje PIT-4 a rok podatkowy

Deklaracje PIT-4 a rok podatkowy

.  PIT-4, PIT-8A, PIT-4R, PIT-8AR, płatnik, rok podatkowy

Do kiedy należy złożyć formularz PIT-4R?

Do kiedy należy złożyć formularz PIT-4R?

Płatnicy dokonujący wypłat należności m.in. ze stosunku pracy, umów zlecenia czy umów o dzieło mają obowiązek składania deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Z obowiązku tego, (...)

Składamy deklaracje podatkowe

Składamy deklaracje podatkowe

w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej. Na przykład wyłącznie elektronicznie złożysz: PIT-4R – deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, PIT-8AR (...)

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

przy obliczaniu zaliczek na podatek. Natomiast jeżeli w rocznej deklaracji PIT-4R pracodawca wykazał przychody z uwzględnieniem 50% kosztów uzyskania przychodu (a dzieło nie powstało), (...)

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

był płatnikiem (np. z tytułu zatrudniania  pracowników), powinien pamiętać o terminowym złożeniu deklaracji: PIT-4R (deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy), PIT-8AR

Przygotuj się na rozliczenie podatkowe PIT za 2017 rok

Przygotuj się na rozliczenie podatkowe PIT za 2017 rok

zawartych w informacjach PIT-11, PIT-R i PIT-8C. Jeżeli płatnicy nie przekażą podatnikowi do końca lutego danych o rozliczanych za ich pośrednictwem przychodach, podatnik w przypadku nieudanej (...)

PIT 2013. Kalendarz podatnika. Styczeń.

PIT 2013. Kalendarz podatnika. Styczeń.

i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego - PIT-4R - deklaracja roczna o pobranych przez płatnika zaliczkach na podatek dochodowy (płatnik przesyła (...)

PIT 2013. Kalendarz podatnika. Luty.

PIT 2013. Kalendarz podatnika. Luty.

;b zagranicznych.   PIT-R – płatnicy dokonujący wypłat należności wolnych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osobom

Terminy przekazania informacji niezbędnych do wypełnienia zeznania podatkowego za 2004 r.

Terminy przekazania informacji niezbędnych do wypełnienia zeznania podatkowego za 2004 r.

wysokości wypłacanego podatnikowi stypendium. PIT-R Ten dokument sporządza podmiot dokonujący wypłat należności z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich. Ma to być (...)

Uaktualnienie niektórych wzorów deklaracji podatkowych w PIT

Uaktualnienie niektórych wzorów deklaracji podatkowych w PIT

fizycznych (PIT). ##baner## Nowe wzory deklaracji  Rozporządzenie określa nowe wzory deklaracji składanych przez płatników PIT, tj. PIT-4R i PIT-8AR, które dotyczą podatków

Przesunięcie terminu wpłaty zaliczek PIT od pracowników

Przesunięcie terminu wpłaty zaliczek PIT od pracowników

wykonywanej osobiście, a także z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych. Przedłużenie dotyczy deklaracji PIT-4R i PIT-8AR. Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wcześniejsze

Nowe wzory formularzy podatkowych PIT

Nowe wzory formularzy podatkowych PIT

podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Minister Finansów określił wzory formularzy podatkowych, m.in. PIT-11, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-6. ##baner

Twój e-PIT - nowa jakość w rozliczeniu podatku

Twój e-PIT - nowa jakość w rozliczeniu podatku

maksymalnie 45 dni, zamiast 3 miesięcy" – dodała minister Czerwińska. KAS poinformuje o nowej usłudze Płatnicy przesłali 35 mln dokumentów (PIT-8C, PIT-R, PIT-40A, PIT-11, PIT-11A). (...)

Które PIT-y składamy do 2 marca?

Które PIT-y składamy do 2 marca?

2 marca upływa termin składania przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika informacji PIT-8C, PIT 11, PIT-R, IFT-1R oraz rocznego obliczenia

Fakturowanie a oddział w Polsce

Fakturowanie a oddział w Polsce

Niemiecka jednostka otwiera oddział w Polsce. Urząd Skarbowy nadaje numer NIP oddziałowi, gdyż zatrudnia on pracowników, czyli występuje jako płatnik składek ZUS oraz podatku PIT-4R. Zgodnie (...)

Ponad milion e-deklaracji już w fiskusie

Ponad milion e-deklaracji już w fiskusie

-7, ponad 78 tys. PIT-8C, prawie 33 tys. PIT-4R oraz prawie 15 tys. VAT-UE. Do urzędów trafiło również ponad 29 tys. zeznań e-PIT-37 od osób fizycznych, które nie (...)

Bezrobotni a ulga odsetkowa

Bezrobotni a ulga odsetkowa

BEZROBOTNI. Nawet jeśli za bezrobotnego kredyt mieszkaniowy będzie spłacało państwo, to on sam skorzysta z ulgi odsetkowej w PIT.7.09.2009 r., dziennik.pl podatki, bezrobotni, świadczenia dla

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne