pkd Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Tarcza antykryzysowa 7.0 - od 1 lutego 2021 r. dodatkowe wsparcie dla wybranych branż

Tarcza antykryzysowa 7.0 - od 1 lutego 2021 r. dodatkowe wsparcie dla wybranych branż

PKD wymienionym wyżej, ZUS oceni, czy spełniasz warunek dotyczący oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, na podstawie danych (...)

Tarcza 8.0 - dla kogo?

Tarcza 8.0 - dla kogo?

;dane zawarte w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020 roku. Jeśli przedsiębiorca zmienił kod PKD przeważającej działalności w CEIDG lub KRS na kod PKD uprawniający do (...)

Tarcza 6.0 – nowe wsparcie dla wybranych branż

Tarcza 6.0 – nowe wsparcie dla wybranych branż

. Aby otrzymać wsparcie, wskazany kod PKD musi być kodem twojej przeważającej działalności gospodarczej. Oceny oznaczenia przeważającej działalności według PKD dokonuje się na podstawie (...)

Można już składać wnioski o wsparcie z tarczy antykryzysowej...

Można już składać wnioski o wsparcie z tarczy antykryzysowej...

(PKD) 2007, na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na 30 września 2020 r. Jeśli zmieniłeś kod PKD przeważającej działalności w CEIDG po 30 września 2020 r. (z datą (...)

Przejdź na nową Polską Klasyfikację Działalności - PKD 2007

Przejdź na nową Polską Klasyfikację Działalności - PKD 2007

Polską Klasyfikację Działalności (PKD) - wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - stosuje się bowiem (...)

Jak wypełnić wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1?

Jak wypełnić wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1?

powiązań PKD 2007 - PKD 2004. Przedsiębiorca jest bowiem obowiązany do końca 2009 r. podawać rodzaj wykonywanej działalności również według kodów PKD 2004. Nie są to (...)

Nowości w tarczy antykryzysowej

Nowości w tarczy antykryzysowej

opłacania składek, musisz spełnić następujące warunki: rodzaj Twojej przeważającej działalności na 30 listopada 2020 r., według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony był (...)

Jak wnioskować o wsparcie z tarczy antykryzysowej?

Jak wnioskować o wsparcie z tarczy antykryzysowej?

następujące warunki: rodzaj Twojej przeważającej działalności na 31 marca 2021 r., według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony był kodem PKD wymienionym wyżej, ZUS (...)

Zasady określania działalności według PKD

Zasady określania działalności według PKD

działu należy określić grupę PKD, która ma największy udział liczony według wartości dodanej,  w ramach tej grupy należy określić klasę PKD, która ma największy udział liczony (...)

Zmiana PKD w KRS

Zmiana PKD w KRS

) oraz jakie są wymogi przy zmianie nazwy spółki jawnej i czy w nazwie spółki jawnej możemy pominąć nazwiska wspólników. W związku z obowiązkiem zmiany PKD do końca 2009r. powstają wątpliwości, (...)

Tarcza 6.0 – jakie wnioski można złożyć od 30 grudnia

Tarcza 6.0 – jakie wnioski można złożyć od 30 grudnia

z opłacania składek, musisz spełnić następujące warunki: rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony był kodem PKD wymienionym (...)

Zmiana PKD a umowa spółki

Zmiana PKD a umowa spółki

Spółka istnieje wiele lat na rynku. Posiada w umowie spółki wpisane PKD bardzo obszernie. Została zmieniona ustawa o PKD i jest nowe. Stare obowiązuje do końca roku. Czy spółka ma obowiązek (...)

Na jakich zasadach udziela się wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

Na jakich zasadach udziela się wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

statków pełnomorskich o pojemności nie mniejszej niż 100 GT (podklasa 35.11.B PKD), generalnej odbudowy statków pełnomorskich o pojemności nie mniejszej niż 1 000 GT (podklasa 35.11.B (...)

Jak zarejestrować spółkę w systemie S24?

Jak zarejestrować spółkę w systemie S24?

wpis PKD tak, aby w rejestrze występowało maksimum 10 pozycji PKD, w tym jedna pozycja określająca kod działalności przeważającej. W celu dokonania zmiany należy przepisać treść umowy (...)

Wsparcie z ZUS w ramach tzw. tarczy antykryzysowej

Wsparcie z ZUS w ramach tzw. tarczy antykryzysowej

zwolnienie z obowiązku opłacania składek za grudzień i styczeń 2021 r. płatnik składek, który prowadzi przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną określonym PKD od 1 lutego (...)

Wnioski o zwolnienie z opłacania składek ZUS za lipiec–wrzesień 2020 r.

Wnioski o zwolnienie z opłacania składek ZUS za lipiec–wrzesień 2020 r.

strony gov.pl. Jeśli na dzień złożenia wniosku: rodzaj przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, masz oznaczony kodem PKD 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

prowadzącego usługę udostępniania pracowników czy podklasę PKD pracodawcy użytkownika? Zgodnie z przepisami ustawy oraz projektem rozporządzenia należy podać podklasę PKD pracodawcy (...)

Klasyfikacja działalności w PKD

Klasyfikacja działalności w PKD

PKD, w którym mieści się jej podstawowa działalność. Podstawowa działalność jednostki to ta działalność, która w najwyższym stopniu uczestniczy w wartości dodanej brutto liczonej po cenie (...)

Klasyfikacja czynności na gruncie PKD

Klasyfikacja czynności na gruncie PKD

wykonywanych przez podatnika na gruncie PKD. Jeśli bowiem wykonywane czynności zostałyby zakwalifikowane do czynności wchodzących w zakres wykonywanej działalności gospodarczej to również (...)

Tarcza 5.0 - czyli tarcza branżowa

Tarcza 5.0 - czyli tarcza branżowa

opłacania składek? 1. Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek, musisz spełnić następujące warunki: rodzaj przeważającej działalności, którą prowadzisz musi być oznaczony kodem (...)

Nowe świadczenie postojowe i zwolnienie ze składek ZUS za 3 miesiące

Nowe świadczenie postojowe i zwolnienie ze składek ZUS za 3 miesiące

49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z (wykaz PKD poniżej), jeżeli: byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 30 czerwca 2020 r

Wykonywanie czynności bez odpowiedniego nr PKD

Wykonywanie czynności bez odpowiedniego nr PKD

grzywny (20-5000 zł). działalność gospodarcza, PKD, kara

Oznaczenie przedmiot działalności spółki

Oznaczenie przedmiot działalności spółki

. przedmiot działalności, spółka, PKD, Krajowy Rejestr Sądowy

Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

działalność wykonuje, bowiem jeżeli wpisanie danego kodu PKD do KRS jest w istocie „martwe” i nie łączy się z podejmowaną działalnością nie może dojść do naruszenia zakazu konkurencji (...)

Stan epidemii a działalność przedsiębiorców

Stan epidemii a działalność przedsiębiorców

działalności klubów filmowych (PKD 59.14.Z), związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (PKD 56.30), związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych; bibliotek

Sejm uchwalił tarczę branżową

Sejm uchwalił tarczę branżową

przyznanie kolejnego wsparcia dla branży turystycznej.  Ile będzie kosztować tarcza branżowa?  Zwolnienie z ZUS za listopad 2020 r. dla 32 kodów PKD będzie generowało skutki finansowe (...)

Nowa klasyfikacja PKD

Nowa klasyfikacja PKD

klasyfikacja (PKD 2007) różni się w wielu miejscach od swojej poprzedniczki (PKD 2004). To oznacza, że brzmienie umów spółek często przestało odpowiadać obowiązującym przepisom. Tak samo (...)

Błędne numery PKD w umowie spółki

Błędne numery PKD w umowie spółki

powszechnie PKD. Niewątpliwie numery PKD winny być zgodne z obowiązującą w dniu złożenia wniosku o wpis do KRS Klasyfikacją. Jeżeli akt założycielski zostanie złożony do KRS w dotychczasowym (...)

Znów zwolnienie ze składek ZUS, postojowe i dotacja

Znów zwolnienie ze składek ZUS, postojowe i dotacja

rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni – PKD 93.29.A; pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z. Zwolnienie (...)

Dostępne tarcze antykryzysowe

Dostępne tarcze antykryzysowe

za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 Prawo do zwolnienia z opłacania składek przysługuje ci, jeżeli łącznie spełniasz następujące warunki: prowadzisz przeważającą działalności z kodem PKD: (...)

Jaki VAT przy sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne?

Jaki VAT przy sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne?

Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. nr 251, poz. 1885, z póżn. zm.); ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (...)

Rencista płatnikiem VAT – opinia prawna

Rencista płatnikiem VAT – opinia prawna

zmiana przeznaczenia wspomnianego lokalu z użytkowego na mieszkalny i uzyskanie stosownego pozwolenia. rencista, VAT, działalność gospodarcza, wynajem lokalu użytkowego, PKD

Tarcza 6.0 gotowa

Tarcza 6.0 gotowa

;  30 września 2020 r., działalność oznaczoną według klasyfikacji PKD, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A

PKD dla sprzedaży komputerów

PKD dla sprzedaży komputerów

klasyfikowana w grupie 72. 5 PKD i w podklasie 72.50.Z - konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego. PKD, Polska Klasyfikacja Działalności, sklep komputerowy, (...)

Wpis do CEIDG a przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej

Wpis do CEIDG a przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej

? Jedną z informacji jaka powinna znaleźć się we wniosku od wpis do CEIDG jest określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD). (...)

Sezonowa sprzedaż napojów

Sezonowa sprzedaż napojów

). Handel obwoźny został w PKD ujęty w dziale 47 „Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi” w podgrupie 9 obejmującej pozostałą sprzedaż detaliczną (...)

Kto zapłaci za zmiany w PKD?

Kto zapłaci za zmiany w PKD?

;techniczne” zmiany, tymczasem okazuje się, że stwarzają wiele problemów przedsiębiorcom.– Urzędnicy w sądzie rejestrowym tłumaczą, że obowiązek zmiany kodu PKD przyniosły przepisy (...)

Tarcza Finansowa PFR 1.0 – rozliczenie i umorzenie subwencji

Tarcza Finansowa PFR 1.0 – rozliczenie i umorzenie subwencji

. to przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarcza w wymienionych w regulaminie kodach PKD), to maksymalne umorzenie, na jakie możesz liczyć, wynosi 75% otrzymanej subwencji. Pamiętaj: (...)

Tarcza antykryzysowa 6.0 – jakie wsparcie można otrzymać z ZUS?

Tarcza antykryzysowa 6.0 – jakie wsparcie można otrzymać z ZUS?

Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem: 55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 79.12.Z - działalność organizatorów turystyki, 93.11.Z - działalność obiektów sportowych. Aby

Jak żyć z HIV i AIDS w Polsce?

Jak żyć z HIV i AIDS w Polsce?

IV generacji. Wyniki testów wykonanych w PKD często są znane już następnego dnia, niekiedy 2 – 3 dni później. Aby wykonać test, nie musisz być na czczo. Wynik negatywny Wynik

Jak zarejestrować indywidualną działalność gospodarczą?

Jak zarejestrować indywidualną działalność gospodarczą?

sprawnie, przed połączeniem z konsultantem przygotuj informacje dotyczące firmy, takie jak m.in.: forma opodatkowania, przedmiot działalności (kod PKD - zob. wyszukiwarkę kodów PKD

Przedmiot działalności spółki - Załącznik do wniosku o rejestrację spółki (KRS-WM) - wzór

Przedmiot działalności spółki - Załącznik do wniosku o rejestrację spółki (KRS-WM) - wzór

, że właściwym byłoby użycie nawet pięciu symboli PKD. Niniejszy formularz KRS-WM jest wypełniony. Formularz do wypełnienia można pobrać m.in. ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl (...)

Do 30 września można składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek

Do 30 września można składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek

. może również złożyć przedsiębiorca, który świadczył usługi na rzecz muzeów oznaczone kodem PKD 79.90.A. Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek, przedsiębiorca (...)

Nowa pomoc dla turystyki

Nowa pomoc dla turystyki

przychodu o co najmniej 80% oraz oznaczenie przeważającej działalności kodami PKD: 55.10.Z (Hotele i podobne obiekty zakwaterowania), 82.30.Z (działalność związana z organizacją targów, (...)

PKD dla świadczenia pomocy prawnej

PKD dla świadczenia pomocy prawnej

obejmuje zaś działalności sądów, sklasyfikowanej w 75.23.Z. prawo administracyjne, działalność gospodarcza, PKD

Biuro doradztwa prawnego

Biuro doradztwa prawnego

sądowych.   działalność gospodarcza, PKD, pomoc prawna, biuro prawne, porady, prawnik, sprawy

Stawka VAT na usługi projektantów ubiorów

Stawka VAT na usługi projektantów ubiorów

Tworzę grafiki, wzory haftów, loga, projekty ubiorów. Jaka stawka VAT obowiązuje na usługi świadczone w ramach 74.87 B (wg PKD)? Według PKD kod 74.87.B określa działalność komercyjną pozostałą, (...)

Nabycie gospodarstwa rolnego zwolnione z PCC

Nabycie gospodarstwa rolnego zwolnione z PCC

sprzedaży. W międzyczasie planuję rozszerzyć zakres działalności spółki o pewne zapisy z Sekcji A PKD (np. 01.4 PKD). Czy jeśli zapis o rozszerzonej działalności znajdzie się w KRS przed (...)

Kiedy należy zaktualizować kody PKD?

Kiedy należy zaktualizować kody PKD?

, ale i krajów należących do ONZ. Rzeczpospolita, 20.02.2008 r. kod PKD, zmiana, aktualizacja, nowe kody, nowa ustawa, obowiązek

Tarcza - można wystąpić o zwolnienie ze składek i świadczenie postojowe

Tarcza - można wystąpić o zwolnienie ze składek i świadczenie postojowe

rodzaju przeważającej działalności (na 31 marca 2021 r.) oznaczonego kodem PKD 2007. Aby otrzymać świadczenie postojowe, płatnik musi mieć  przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej (...)

Tarcza finansowa dla MŚP 2.0

Tarcza finansowa dla MŚP 2.0

i średnich przedsiębiorstw Przeznaczona dla firm zatrudniających do 249 pracowników z 38 branż PKD o rocznym obrocie nie przekraczającym 50 000 000 EUR lub sumie bilansowej nie

Jak skorzystać z bonu turystycznego 500+?

Jak skorzystać z bonu turystycznego 500+?

Polsce. Musi też zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Nie musi przy tym podawać numeru PKD. Infolinia w sprawie Polskiego Bonu Turystycznego Od 24 lipca od godziny 8.00 (...)

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

spółki poprzez wybór odpowiednich kodów PKD. 4. Wygenerowanie dokumentów i wniosku Przed podpisaniem, każdy z wygenerowanych dokumentów widniejących na liście, można

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

sezonowe określonych w: rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), (...)

Zakładanie firmy w tzw. jednym okienku

Zakładanie firmy w tzw. jednym okienku

zakładu głównego, przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej według PKD, daty rozpoczęcia działalności gospodarczej, numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej, informacji (...)

Zasady prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej obowiązujące od 1 stycznia 2004r. do 1 października 2008 r.

Zasady prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej obowiązujące od 1 stycznia 2004r. do 1 października 2008 r.

przedmiotu działalności zgodnie z PKD), w terminie do 1 stycznia 2005 r. obowiązujące od 1 stycznia 2004 r. zasady wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ulegają zmianie z dniem 1 października (...)

Choroby zawodowe. Jakie świadczenia przysługują z tytułu choroby zawodowej?

Choroby zawodowe. Jakie świadczenia przysługują z tytułu choroby zawodowej?

rodzaj przeważającej działalności według PKD, dwie pierwsze cyfry wskazują do jakiej grupy działalności płatnik należy, po ustaleniu grupy szukamy przyporządkowanej jej stopy procentowej składki

Jak rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej? (porada nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Jak rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej? (porada nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

2004 r., obowiązany jest uzupełnić brakujące dane (w szczególności przedmiot wykonywanej działalności zgodnie z PKD) w terminie do 1 stycznia 2005 r. pod rygorem odmowy wydania zaświadczenia (...)

Wsparcie z ZUS dla sklepików szkolnych i pilotów wycieczek

Wsparcie z ZUS dla sklepików szkolnych i pilotów wycieczek

świadczą usługi na rzecz muzeów (kod PKD 79.90.A). Wniosek RDZ-M będzie można składać od 23 lipca do końca września. Świadczenie postojowe będzie można uzyskać tyle razy, w ilu miesiącach

Pomoc dla sklepików szkolnych, najemców galer

Pomoc dla sklepików szkolnych, najemców galer

, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek oświatowych, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) kodami 47.11.Z (...)

Termin na złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

Termin na złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

kodem PKD: 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z na rzecz muzeów (wniosek RDZ-M), prowadzą muzeum (wniosek RDZ-M). Wniosek RDZ-B albo RDZ-M można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług

Rozszerzona tarcza branżowa

Rozszerzona tarcza branżowa

wsparcia jest prowadzenie działalności gospodarczej oznaczonej określonym kodem PKD jako rodzaj przeważającej działalności na dzień 30 listopada 2020 r. oraz wykazanie spadku przychodów o (...)

Przedłużenie i rozszerzenie pomocy z tarczy branżowej

Przedłużenie i rozszerzenie pomocy z tarczy branżowej

(PKD), jako rodzaj przeważającej działalności. Pomoc będzie rozszerzona o 6 kodów PKD: 55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.20.Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca

Kolejny pakiet pomocowy z antykryzysowej tarczy branżowej

Kolejny pakiet pomocowy z antykryzysowej tarczy branżowej

rodzaju przeważającej działalności (PKD) oraz oświadczenia o spadku przychodów. W myśl nowelizacji rząd będzie mógł, na drodze rozporządzenia, przyznać ewentualną wypłatę kolejnych (...)

Nowa sportowa rzeczywistość

Nowa sportowa rzeczywistość

;ć usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD. 96.04.Z). Działalność związana ze sportem, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.0) polegająca na

Świadectwo pracy wydaje się inaczej

Świadectwo pracy wydaje się inaczej

;…………………… (podstawa prawna - art. 97 § 2¹ Kodeksu pracy)     SPOSÓB WYPEŁNIANIA ŚWIADECTWA PRACY Nr REGON-PKD - stanowi

Eksperci: Potrzebne zmiany w zamówieniach publicznych

Eksperci: Potrzebne zmiany w zamówieniach publicznych

niebezpiecznych przedsięwzięciach wziąć udział - powiedział prezes PKD. Zaznaczył, że jeżeli branża drogowa i strona publiczna nie porozumieją się co do trybu realizacji inwestycji, to nie uda (...)

Do końca stycznia czas na złożenie ZUS IWA

Do końca stycznia czas na złożenie ZUS IWA

zwrócić szczególną uwagę na pole 01 w bloku IV "Rodzaj działalności według PKD", w którym to polu należy wpisać pięcioznakowy kod PKD wg klasyfikacji PKD "2004" z jakim (...)

Sprzedaż materiałów budowlanych wraz z usługą montażu - opinia prawna

Sprzedaż materiałów budowlanych wraz z usługą montażu - opinia prawna

działalność gospodrczą jako: handel PKD 51 oraz budownictwo PKD 45.Czy możemy zawierać umowy z naszymi klientami na roboty budowlane dotyczące sprzedaży i montażu instalacji sanitarnych (np.instalacja (...)

PKD - pisanie artykułów do gazet

PKD - pisanie artykułów do gazet

budynków, sklasyfikowanego w dziale 45,   działalności obiektów kulturalnych, sklasyfikowanej w 92.32.Z.   pkd, literacka, artykuł, gazeta, twórca, artysta

Koncerty zespołowe a koncerty solowe według PKD

Koncerty zespołowe a koncerty solowe według PKD

rodzaju działalności PKD 92.31.G umożliwia jedynie występy solowe, nie zaś występy zespołów muzycznych. Polska Klasyfikacja Działalności, PKD, działalność artystyczna, zespół muzyczny, (...)

Stawka podatku VAT na usługi pakowania

Stawka podatku VAT na usługi pakowania

wysokości 0 %. stawka VAT, pakowanie, eksport towarów, PKD, PKWiU

Klasyfikacja usług

Klasyfikacja usług

gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu (74.50.B) PKD, klasyfikacja, pośrednictwo, wyjazd, nauka języka

Działalność gospodarcza - salon masażu

Działalność gospodarcza - salon masażu

umiejętności żadnym dokumentem (dyplomem). działalność gospodarcza, uprawnienia, masaż, salon masażu, PKD, klasyfikacja działalności

Prowadzenie toalety

Prowadzenie toalety

; działalność gospodarcza, pkd, toaleta, prowadzenie toalety, działalność sanitarna

Czy usługi sprzątania w urzędach państwowych/instytucjach państwowych można zaliczyć do usług publicznych?

Czy usługi sprzątania w urzędach państwowych/instytucjach państwowych można zaliczyć do usług publicznych?

Działalności (PKD) - Dz.U.2007.251.1885 z późn. zm. Działalność związana ze sprzątaniem oraz z ochroną klasyfikowana jest zatem przez polskiego ustawodawcę we wspólnej sekcji usług (...)

Licencja na transport drogowy towarów

Licencja na transport drogowy towarów

drogowy.\" W konsekwencji należy uznać, że niezależnie od zgłoszonego zakresu działalności według PKD, przedsiębiorca dokonujący w sposób faktyczny transportu drogowego będzie miał zawsze (...)

Wydatki na samochód jako koszt uzyskania przychodu

Wydatki na samochód jako koszt uzyskania przychodu

działalności gospodarczej również o ten zakres (PKD 73.1 - Reklama). Należy jednak pamiętać o ograniczeniach nałożonych przez ustawodawcę jeśli samochód osobowy wykorzystywany w działalności (...)

Amortyzacja w firmie męża lokalu - współwłasności

Amortyzacja w firmie męża lokalu - współwłasności

nieruchomości (PKD 68.20.Z), inną jest doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), którą w sposob ciągły prowadzę i uzyskuję przychody opodatkowane (...)

Koszt uzyskania przychodu wynajmującego

Koszt uzyskania przychodu wynajmującego

. Zatem było to opłacalne i miało sens. Urząd Skarbowy nie podważył faktu, że otrzymywany czynsz z najmu nieruchomości i maszyn księgowany był jako nasz przychód, mimo iż w PKD naszej firmy (spółka (...)

Sektor Transportu a pomoc de minimis

Sektor Transportu a pomoc de minimis

jednoznaczne wskazanie rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które mają być zaliczone go sektora transportu jest bardzo trudne. Jak również wskazano w piśmie UOKiK, (...)

Rozszerzenie działalności o nowy wpis

Rozszerzenie działalności o nowy wpis

Chcę rozszerzyć działalność o nowy wpis PKD, który jest wykluczony z obecnie stosowanej przeze mnie formy rozliczenia - ryczałtu ewidencjonowanego. Rozszerzenie działalności o nowy wpis PKD (...)

Tworzenie wzorów haftów, projektów ubiorów, grafik

Tworzenie wzorów haftów, projektów ubiorów, grafik

niesklasyfikowana (74.87 B). W tym wypadku będzie to więc 74.87 B PKD.  Zgodnie z art. 94 ustawy Prawo własności przemysłowej wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze (...)

Inwestycje spółki na giełdzie

Inwestycje spółki na giełdzie

branża, rodzaj działalności spółki nie zmienia się, nie jest wymagana zmiana PKD. Pojawia się natomiast pytanie o cel założenia, działalności spółki z o.o., które to kwestie wymagałyby

Przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP

Przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP

działalności PKD 80.42.B? Szkolenia z zakresu BHP mogą być prowadzone w oparciu o rozporządzenie MGiP wydane w dniu 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (...)

Ubezpieczenie w KRUS

Ubezpieczenie w KRUS

Czy zakładając działalność usługową w branży rolniczej (pkt. 01.4 PKD) podlega się pod ZUS czy KRUS? Jest to ważne z ekonomicznego punktu widzenia. Działalność określona jako 01.04 PKD

Umowa współpracy

Umowa współpracy

świadczy usługi na rzecz innego kontrahenta poprzez pracę jej pracowników. Należy bowiem zwrócić uwagę, że pod symbolem 74.50.A PKD (Działalność związana z pośrednictwem pracy) sklasyfikowano (...)

Najem lokalu użytkowego, a działalność gospodarcza

Najem lokalu użytkowego, a działalność gospodarcza

lokalu nie spełnia zazwyczaj przesłanki zorganizowania i ciągłości działalności. Najem lokali (PKD 7020Z) będzie wówczas działalnością gospodarczą, gdy działalność ta będzie miała charakter (...)

Co zmieniło się po 1 maja? - sprawdź!

Co zmieniło się po 1 maja? - sprawdź!

. Żródło: Dz. U. 2004 Nr11, poz 97 Polska Klasyfikacja działalności gospodarczej Od 1 maja 2004 r. obowiązuje nowy schemat klasyfikacji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). PKD została (...)

Zmiany w zasadach uznawania reprezentatywności organizacji pracowników i pracodawców

Zmiany w zasadach uznawania reprezentatywności organizacji pracowników i pracodawców

działalności określony jest w więcej niż w połowie sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).Ponadto, strona pracowników może zapraszać do udziału w pracach Komisji, z głosem doradczym, (...)

Przedsiębiorcy muszą pamiętać o zmianie kodów PKD

Przedsiębiorcy muszą pamiętać o zmianie kodów PKD

. przedsiębiorca, PKD, kod, zmiana, wpis, rejestr

PKD - schemat klasyfikacji - 2004

PKD - schemat klasyfikacji - 2004

Gospodarczej. Od 1 stycznia 2008 r. obowiązuje nowa klasyfikacja. PKD, polska klasyfikacja działalności gospodarczej, działalność, spółka partnerska, jawna, komandytowa, z ograniczoną odpowiedzialnością

Jak obywatel Ukrainy może założyć w Polsce firmę?

Jak obywatel Ukrainy może założyć w Polsce firmę?

szczególności sektora finansowego. Jeśli nie wiesz, czy wybrany przez ciebie rodzaj działalności podlega dodatkowym wymogom, sprawdź to w wyszukiwarce kodów PKD. Co jest potrzebne (...)

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy?

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy?

prowadzących agencje zatrudnienia – w przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który prowadzi agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej, symbol PKD (...)

Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców – zmiana – przedmiot działalności – (KRS-ZM) – wzór

Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców – zmiana – przedmiot działalności – (KRS-ZM) – wzór

, przedmiot działalności, pkd, ekd, wpis, załącznik, spółka, statut, umowa spółki

Jak założyć spółkę komandytową?

Jak założyć spółkę komandytową?

zmianami). spółka komandytowa, założenie, firma, umowa, wspólnicy, komandytariusz, komplementariusz, wkład, formularz, opłata, ogłoszenie, Monitor Sądowy i Gospodarczy, wniosek, KRS, PKD, przedmiot

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

zakwaterowania, zawodów oraz rodzajów działalności (PKD). Zawiera również dodatkowe wyjaśnienia i definicje pojęć. Poniżej podajemy szczegółowe Wytyczne do 

Tarcza Finansowa PFR 2.0 - wsparcie dla mikro i MŚP z 45 branż

Tarcza Finansowa PFR 2.0 - wsparcie dla mikro i MŚP z 45 branż

uwagę całość obrotów gospodarczych przedsiębiorcy w porównywanych okresach, a nie tylko obroty z działalności w ramach wybranych 45 kodów PKD. nie mogą posiadać zaległości (...)

Nawet 250 tys. zł na założenie biznesu na wsi

Nawet 250 tys. zł na założenie biznesu na wsi

. kodów PKD. Więcej informacji: www.arimr.gov.pl,  w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii - tel

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne