podniesieniem emerytur i rent dla opozycjonistów z czasów prl-u Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Podniesienie emerytur i rent dla opozycjonistów z czasów PRL-u

Podniesienie emerytur i rent dla opozycjonistów z czasów PRL-u

Senat jednomyślnie za podniesieniem emerytur i rent dla opozycjonistów z czasów PRL-u Ustawa przyznająca świadczenie wyrównawcze dla (...)

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

aktem prawnym w zakresie emerytur i rent jest ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r., (...)

Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2018 r.

Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2018 r.

najniższych Od 1 marca 2018 r. obowiązują również nowe kwoty: najniższych emerytur i rent, dodatków i świadczeń pieniężnych wypłacanych wraz z emeryturą (...)

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od marca 2019 r.

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od marca 2019 r.

;rent rolniczych? Waloryzacja to coroczna marcowa podwyżka świadczeń (nie tylko pobieranych z ZUS, ale i z KRUS). Wprowadzono ją, by emeryci i renciści nie tracili (...)

Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 marca 2009 r.

Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 marca 2009 r.

2 578,26 zł. Waloryzacja rent socjalnych Zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej świadczenie to waloryzuje się na zasadach i w trybie określonych dla (...)

PKPP Lewiatan o roku rządów koalicji PO-PSL

PKPP Lewiatan o roku rządów koalicji PO-PSL

rent z tytułu niezdolności do pracy, spójne z nowym systemem emerytur. Są one obecnie w parlamencie i liczymy, że wkrótce wejdą w życie.Uzupełnieniem zmian (...)

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

;łowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent (Dz.U z 1989 Nr 11, poz. 63, z późn. zm.); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1990 (...)

Jak renty i emerytury będą waloryzowane?

Jak renty i emerytury będą waloryzowane?

emerytur i rent? Zmienione przepisy przewidują, iż emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia 1 marca. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i (...)

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

ustawy o PIT), dalej: organ rentowy od wypłat z tytułu emerytur i rent; 4. organ rentowy – od wypłat z tytułu zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, (...)

Rosną emerytury i renty!

Rosną emerytury i renty!

niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa - 1200 zł; renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem (...)

Waloryzacja emerytur i rent od dnia 1 marca 2019 r.

Waloryzacja emerytur i rent od dnia 1 marca 2019 r.

kwoty najniższych emerytur i rent oraz kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą albo samoistnie, a także kwoty maksymalnego (...)

Wyższe świadczenia z ZUS

Wyższe świadczenia z ZUS

chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa 1501,06 zł renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 1125,79 zł Dodatki (...)

„Emerytura+” już w maju!

„Emerytura+” już w maju!

rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz rent inwalidów (...)

Projekt ustawy o tzw. czternastej emeryturze

Projekt ustawy o tzw. czternastej emeryturze

. czternastej emerytury będzie przebiegała na podobnych zasadach, jak wypłata „trzynastek”. Świadczenia będą wypłacane z urzędu, a proponowane rozwiązanie będzie miało zastosowanie (...)

Emerytury i renty w 2019 r.

Emerytury i renty w 2019 r.

Poznaj obowiązujące kwoty najniższych emerytur i rent, dodatków do emerytur i rent, kwotę bazową, wysokość renty socjalnej i świadczenia przedemerytalnego, (...)

Dla kogo świadczenie „Emerytura+”?

Dla kogo świadczenie „Emerytura+”?

, która obecnie wynosi 1,1 tys. złotych brutto. Wraz z coroczną waloryzacją rent i emerytur nowe świadczenie ma być realnym wsparciem finansowym dla wszystkich emerytur (...)

Waloryzacja rent i emerytur w 2018 roku

Waloryzacja rent i emerytur w 2018 roku

waloryzacji emerytur i rent na poziomie 102,98% oznacza, że najniższa emerytura wzrośnie o 29,80 zł – z 1.000 zł do 1.029,80 zł, a przeciętna emerytura z Funduszu (...)

Emerytury i renty w 2018 r.

Emerytury i renty w 2018 r.

Waloryzacja rent i emerytur w 2018 r. W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami, dotyczącymi waloryzacji rent i emerytur w przyszłym roku, MRPiPS (...)

Waloryzacja 2020

Waloryzacja 2020

kompensacyjnych, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych, 52,50 zł – w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 35 zł (...)

Terminy przekazywania PIT-ów- stan prawny na 26.01.2004

Terminy przekazywania PIT-ów- stan prawny na 26.01.2004

socjalnych oraz świadczeń pieniężnych dla cywilnych ofiar wojny. Ten sam termin obowiązuje także: banki, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy - od (...)

Świadczenie „Emerytura+” już w Sejmie

Świadczenie „Emerytura+” już w Sejmie

na wniosek. Świadczenie to będzie przysługiwało osobom uprawnionym do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników oraz służb mundurowych, (...)

Ustalenie prawa do emerytury w razie zniszczenia dokumentacji płacowej

Ustalenie prawa do emerytury w razie zniszczenia dokumentacji płacowej

wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz zmianie niektórych (...)

„Emerytura+” co roku?

„Emerytura+” co roku?

uzupełniające. W 2020 r. będzie to kosztowało ok. 11,75 mld zł. Proponowane rozwiązanie będzie zastosowane do: emerytur i rent w systemie powszechnym, emerytur i (...)

Kwota najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

Kwota najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych (...)

Podwyżki dla emerytów i rencistów w 2019 roku

Podwyżki dla emerytów i rencistów w 2019 roku

emerytów i rencistów. Szczególną ochroną państwa powinni być objęci najubożsi świadczeniobiorcy. Waloryzacja emerytur w marcu Proponowane rozwiązanie będzie zastosowane (...)

Koordynacja bilateralna systemów zabezpieczenia społecznego

Koordynacja bilateralna systemów zabezpieczenia społecznego

odniesieniu do rolników http://www.krus.gov.pl  Dla emerytur i rent, świadczeń z tytułu wypadku przy pracy, choroby zawodowej, zasiłków pogrzebowych DLA (...)

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

związku z Niemką. Ja mieszkam w Polsce i tutaj pracuję, a moja partnerka Niemczech i tam jest zatrudniona. W listopadzie 2006 r. urodziło się córka. Ma ona obywatelstwo niemieckie (...)

Jakie przedmioty i jakie sumy są wyłączone spod egzekucji?

Jakie przedmioty i jakie sumy są wyłączone spod egzekucji?

renty? Świadczenia te podlegają egzekucji w zakresie określonym w tych przepisach. Do egzekucji z rent przysługujących z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i z (...)

Emerytury i renty w górę?

Emerytury i renty w górę?

osoba niepełnosprawna nie utraci praw do tego świadczenia w związku z ustawowym wzrostem rent i emerytur. Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej (...)

Od 1 marca emerytury i renty w górę

Od 1 marca emerytury i renty w górę

poprzednim roku kalendarzowym. W 2021 roku wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. wynosi 104,24 proc. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. wynosi 104,24 (...)

Czekają nas spore wyzwania - wywiad z prezesem ZUS, Sylwestrem Rypińskim

Czekają nas spore wyzwania - wywiad z prezesem ZUS, Sylwestrem Rypińskim

emerytur z II filaru, jak i rent kapitałowych przygotujemy czasowo funkcjonującą aplikację wspomagającą. Planujemy, że takie narzędzie będzie gotowe jeszcze przed końcem bieżącego (...)

PKPP Lewiatan o wecie Prezydenta do reformy rentowej

PKPP Lewiatan o wecie Prezydenta do reformy rentowej

podstawy obliczenia emerytur i rent dla osób urodzonych po 1948 r., zachowana byłaby - niezbędna dla współistnienia obu systemów - relacja wysokości świadczeń (...)

ZUS w sprawach międzynarodowych - elektronicznie ponad granicami

ZUS w sprawach międzynarodowych - elektronicznie ponad granicami

przyznania prawa i obliczenia wysokości emerytur z Polski, Irlandii i Niemiec. Komunikacja ta obywa się teraz elektronicznie poprzez system EESSI. Oznacza to, że ZUS nie wysyła dokumentów (...)

Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wyższy niż prognozowano

Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wyższy niż prognozowano

;sł z kolei 1,7 proc. (20 proc. realnego wzrostu cen – 0,34 proc.). W związku z tym wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. wynosi 104,24 proc. Co to oznacza w (...)

Dobre wyniki funduszy zarządzanych przez ZUS

Dobre wyniki funduszy zarządzanych przez ZUS

działalność ZUS W 2007 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał średnio 7,5 mln emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zmniejszył się udział rent (...)

Emerytury i renty za granicą

Emerytury i renty za granicą

pozwolą na przyznanie prawa do "częściowych" emerytur z Francji i Belgii - wyliczonych zgodnie z przepisami tych państw. 5. Zaliczkowa wypłata emerytur Ustalenie prawa do (...)

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

wpłynie przychód z tytułu najmu czy dzierżawy, a także z niektórych rodzajów pracy, np. przychody z umowy zlecenia uczniów szkół ponadpodstawowych i (...)

Przeliczenie emerytur nie dla wszystkich

Przeliczenie emerytur nie dla wszystkich

wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru od zarobków:  z tej samej liczby lat kalendarzowych i z tego samego okresu, jaki wskazałeś do ustalenia poprzedniej podstawy wymiaru;  z (...)

Najniższe emerytury w górę

Najniższe emerytury w górę

;nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Dodatki do emerytur i rent zostaną podwyższone ustawowym wskaźnikiem waloryzacji. Świadczenia osób, które nie mają prawa do najniższej (...)

Wyższe limity dla dorabiających emerytów i rencistów

Wyższe limity dla dorabiających emerytów i rencistów

. Kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi obecnie 646,67 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 485,04 zł - dla rent z tytułu (...)

Kiedy nastąpi zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń pracującego emeryta lub rencisty?

Kiedy nastąpi zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń pracującego emeryta lub rencisty?

kalendarzowych przed rokiem, w którym wyda decyzję o rozliczeniu emerytury lub renty. Na czym polega roczne rozliczenie emerytur i rent? ZUS porównuje Twój przychód (...)

Potrącanie zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych

Potrącanie zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych

, a pozostałe 1,25% z kwoty netto emerytury lub renty. Zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych (...)

Świadczenia dla emerytów w górę

Świadczenia dla emerytów w górę

najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej; do 900 zł (wzrost z 825 zł) w przypadku najniższej renty z tytułu (...)

Projekt ustawy o systemie ubezpieczenia społecznego rolników

Projekt ustawy o systemie ubezpieczenia społecznego rolników

wyeliminowaniu finansowania przez fundusz emerytalno-rentowy świadczeń nie związanych z systemem rent i emerytur rolnych.   Znosi się fundusz administracyjny, z którego (...)

Trzynasta emerytura w konsultacjach społecznych

Trzynasta emerytura w konsultacjach społecznych

będzie rozwiązaniem stałym, zapowiedział w swoim exposé premier Mateusz Morawiecki. Proponowane rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur (...)

Jaki jest budżet 2018?

Jaki jest budżet 2018?

programu "Rodzina 500 plus" i rewaloryzacji emerytur i rent z 2017 roku. Uwzględniono także m.in. skutki wynikające z: obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla (...)

Sejm przyjął nowelizację ustawy dotyczącą waloryzacji rent i emerytur

Sejm przyjął nowelizację ustawy dotyczącą waloryzacji rent i emerytur

mogła być niższa niż 125 zł. Waloryzacja będzie także dotyczyć emerytur i rent rolników indywidulanych, służb mundurowych, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń (...)

Fundusze rezerwowe gwarancją wysokości Twojej renty i emerytury

Fundusze rezerwowe gwarancją wysokości Twojej renty i emerytury

którego finansowane są wypłaty emerytur, rentowy, z którego finansowane są wypłaty rent z tytułu niezdolności do pracy, rent szkoleniowych, rent rodzinnych, (...)

Wejście w życie umowy o zabezpieczeniu społecznym z USA

Wejście w życie umowy o zabezpieczeniu społecznym z USA

polskich i amerykańskich ubezpieczonych w zakresie przyznawania świadczeń i ich wypłaty, w każdym z państw.Porozumienie zawiera przepisy konieczne dla sprawnej realizacji Umowy (...)

Zmiany wysokości świadczeń ZUS

Zmiany wysokości świadczeń ZUS

Społecznych, w efekcie podwyżek emerytur i rent oraz dodatków pielęgnacyjnych i dla sierot zupełnych przeciętne świadczenie emeryta/rencisty wzrośnie o około 37 zł, (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne