pora nocna przeciwskazania Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Dodatek za pracę w porze nocnej

Dodatek za pracę w porze nocnej

. Nie ma możliwości modyfikowania ustalonej przez kodeks pracy pory nocnej. noc, pora nocna, dodatek, wynagrodzenie, prawo pracy

Infomacja dla pracownika o warunkach stosunku prac

Infomacja dla pracownika o warunkach stosunku prac

21.00 a 7.00 albo wskazanie przepisu art. 151 z ind. 7 par. 1 k.p. - należałoby przyjąć, że porą nocną byłyby wszystkie godziny pomiędzy 21.00 a 7.00. informacja, stosunek pracy, pracodawca, umowa o pracę, (...)

Praca w porze nocnej opiekującej się dzieckiem

Praca w porze nocnej opiekującej się dzieckiem

, pora nocna, dziecko, opieka, opiekujący się, czas pracy

Dodatek za pracę w porze nocnej

Dodatek za pracę w porze nocnej

porze nocnej. praca, wynagrodzenie, noc, pora nocna, pracownik, dodatek, pracujący w nocy, wykonujący pracę w nocy

Szkolenie pracownika poza godzinami pracy

Szkolenie pracownika poza godzinami pracy

nadliczbowych. Fakt popełnienia wykroczenia przez pracodawcę nie tylko można, ale nawet należy zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy. praca, pora nocna, wykroczenie, szkolenie, bhp

Praca w porze nocnej a praca w niedziele

Praca w porze nocnej a praca w niedziele

wynagrodzenie pracownika za godziny nadliczbowe wykonywane w porze nocnej w niedzielę. pora nocna, praca, dodatek, niedziele, pracownik, czas pracy, wynagrodzenie

Wynagrodzenie za nadgodziny

Wynagrodzenie za nadgodziny

, pora, nocna, awaria, okres rozliczeniowy, odpoczynek, obowiązek

Obowiązki informacyjne pracodawcy związane z zawarciem z pracownikiem umowy o pracę

Obowiązki informacyjne pracodawcy związane z zawarciem z pracownikiem umowy o pracę

, warunki pracy, świadczenie, pora nocna, rozliczenie, norma czasu pracy, urlop wypoczynkowy, wypowiedzenie, układ zbiorowy pracy

Szczególna ochrona pracy kobiet zatrudnionych na umowę o pracę

Szczególna ochrona pracy kobiet zatrudnionych na umowę o pracę

wzbronione, karmienie piersią, przerwa, zmiana, kobieta w ciąży, stałe miejsce pracy, zgoda, pora nocna, przerywany czas pracy, godzinach nadliczbowych, upadłość, likwidacja

Rozwiązanie umowy o pracę - czego może się domagać pracownik?

Rozwiązanie umowy o pracę - czego może się domagać pracownik?

za pracę. Pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godzinami 21.00 a 7.00. Natomiast godzinami nadliczbowymi są te godziny, w których pracownik pracuje ponad obowiązujące normy czasu pracy (...)

Zasady świadczenia pracy w porze nocnej, niedziele i święta

Zasady świadczenia pracy w porze nocnej, niedziele i święta

zapoznać się z niniejszym artykułem, by poznać przysługujące nam przywileje. Co to jest praca w porze nocnej? Zgodnie z definicją zawartą w kodeksie pracy – pora nocna obejmuje 8 godzin (...)

Czas pracy po zmianach

Czas pracy po zmianach

. Praca w nocy, niedziele i święta Pora nocna to praca wykonywana pomiędzy godzinami 21.00 - 07.00. Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy (...)

Ochrona pracy kobiet (kobieta w ciąży) - opinia prawna

Ochrona pracy kobiet (kobieta w ciąży) - opinia prawna

, rozwiązanie, wypowiedzenie, z winy pracownika, urlop macierzyński, godziny nadliczbowe, pora nocna, stałe miejsce pracy, whrona pracy kobiet, kobieta w ciąży

Wyższe minimalne wynagrodzenie

Wyższe minimalne wynagrodzenie

za pracę w nocy Podwyżka płacy minimalnej oznacza też wzrost dodatku za pracę w porze nocnej. Pora nocna to osiem godzin przypadających między godzinami 21.00 a 7.00 rano, przy czym (...)

Warunki zatrudnienia osoby niepełnoletniej - opinia prawna

Warunki zatrudnienia osoby niepełnoletniej - opinia prawna

czasu pracy.Młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Pora nocna dla młodocianego przypada pomiędzy godzinami 22°° a 6°°. Przerwa w pracy (...)

Koszty dojazdu do pracy w porze nocnej

Koszty dojazdu do pracy w porze nocnej

więc takiego obowiązku. Koszt dojazdu, pora nocna, dojazd, podróż służbowa

Przeszukanie mieszkania w porze nocnej

Przeszukanie mieszkania w porze nocnej

przeprowadzenie go bez postanowienia sądu lub prokuratora i w godzinach nocnych. przeszukanie, postanowienie sądu lub prokuratora, postępowanie karne, postanowienie, przeszukanie pomieszczeń, pora nocna

Dodatek za pracę w nadgodzinach

Dodatek za pracę w nadgodzinach

przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1. Stanowi o tym art. 1511 § 1 kodeksu pracy. Za pracę w porze nocnej (pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00) przysługuje (...)

Godzina policyjna dla nieletnich nie podoba się samorządowcom

Godzina policyjna dla nieletnich nie podoba się samorządowcom

ten pomysł Ministerstwa Edukacji. Dziennik Polski 17.08.2007 r. godzina policyjna, małoletni, nieletni, noc, pora nocna, zakaz, samorządy, Ministerstwo Edukacji

Kodeks pracy

Kodeks pracy

   Przepisy ogólne DZIAŁ PIERWSZY Art. 1.  Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.Art. 2. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne