praca na pol etatatu w niemczech Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

; Pan X pracuje w Niemczech. W Polsce synowie Pana X studiują. W związku z powyższym gdzie należy złożyć wniosek oraz czy w związku z powyższym należą się świadczenia (...)

Świadczenie niektórych usług w Niemczech w ramach delegowania pracowników

Świadczenie niektórych usług w Niemczech w ramach delegowania pracowników

; Firmy wysyłające na Zachód swoich pracowników muszą w pełni przestrzegać tamtejszych przepisów regulujących umowę o dzieło. W przeciwnym wypadku (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

systemów zabezpieczenia społecznego oraz inne umowy międzynarodowe wiążące nasz kraj. W przypadku pozostałych obcokrajowców, którzy przebywają w Polsce na (...)

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

, jeśli jest przywożona w ilościach wskazujących na niehandlowy charakter przywozu (tj. na własne potrzeby). Przywóz żywności na własny użytek Ze względu na ryzyko (...)

Ulga dla młodych

Ulga dla młodych

napodstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania), w stosunku do tych przychodów, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, zaniechano poboru (...)

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw lub układów zbiorowych pracy, do wysokości diet za czas podróży służbowej na obszarze kraju, określonych w przepisach (...)

Praca za granicą

Praca za granicą

wykształcenia do celów akademickich. Adresy ośrodków dostępne są na stronie www.enic-naric.net. Natomiast uznawanie kwalifikacji zawodowych zależy od rodzaju zawodu. W (...)

Opodatkowanie dochodów z pracy w RFN

Opodatkowanie dochodów z pracy w RFN

roku albo jedna dużą? Czy pracując w Niemczech jako freelancer (mieszkanie w Niemczech plus zameldowanie w Polsce) trzeba płacić podatek z umów w Niemczech, (...)

Nowy Polski Ład

Nowy Polski Ład

składania określonych dokumentów w procesie inwestycyjno-budowlanym w postaci elektronicznej. Możliwość składania wniosków on-line jest podzielona na etapy. (...)

Gotowa konstytucja dla nauki

Gotowa konstytucja dla nauki

nowej klasyfikacji na podstawie standardów OECD. W tej chwili funkcjonuje w polskim systemie szkolnictwa wyższego 8 obszarów wiedzy i 102 dyscypliny, po zmianach (...)

Praca w RFN dla wykwalifikowanych

Praca w RFN dla wykwalifikowanych

, które będą regulowały dostęp cudzoziemców z zagranicy oraz cudzoziemców przybywających w Niemczech do niemieckiego rynku pracy, rozporządzenie w (...)

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej - zasady

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej - zasady

, na Litwie, w Luksemburgu, na Łotwie, Malcie, w Niemczech, Holandii, Polsce, Portugalii (w tym na Maderze i Azorach), Rumunii, na Słowacji, w Słowenii, (...)

Wyjazd zagraniczny - o czym warto pamiętać?

Wyjazd zagraniczny - o czym warto pamiętać?

wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu; świadczenie na wypadek śmierci - 100% sumy ubezpieczenia. Przed wyjazdem na wakacje za granicą w UE i EFTA warto wyrobić EKUZ Wyjeżdżając (...)

Zieleń i mała retencja zamiast betonu...

Zieleń i mała retencja zamiast betonu...

w to rolnictwo i pozostałe gałęzie gospodarki. PPSS to dokument porządkujący całą wiedzę na temat suszy w Polsce i wskazujący na sposoby przeciwdziałania skutkom tego dotkliwego (...)

Opodatkowanie dochodów z pracy w Niemczech

Opodatkowanie dochodów z pracy w Niemczech

podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (np. w Niemczech) otrzymuje z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym (...)

Zasady zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Niemczech

Zasady zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Niemczech

rozwoju sytuacji na rynku pracy.  Liczbę pracowników na podstawie umowy o dzieło ustalono przy tym na 21 670 osób, w tym w budownictwie - do 10 000 (...)

Będzie reforma dyrektywy o delegowaniu pracowników?

Będzie reforma dyrektywy o delegowaniu pracowników?

pracuje teraz Parlament Europejski. Celem jest ustanowienie takiej samej płacy za taką samą pracę w tym samym miejscu. Chodzi w założeniu projektodawców, żeby w (...)

Usługi na rynku UE

Usługi na rynku UE

prawników z państw członkowskich (adwokatów i radców prawnych) reguluje ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy (...)

Koordynacja świadczeń z tytułu bezrobocia w ramach UE

Koordynacja świadczeń z tytułu bezrobocia w ramach UE

; o zmiennej wysokości, wyliczony w oparciu o wysokość ostatnich zarobków. Tak jest np. w Niemczech. Jeżeli w danym państwie obowiązuje system, w którym (...)

Spółka za granicą? Jaką spółkę wybrać LTD, GmbH czy UG?

Spółka za granicą? Jaką spółkę wybrać LTD, GmbH czy UG?

kapitału zakładowego w wysokości 25.000 Waluta kapitału zakładowego EURO Forma wkładu na pokrycie udziału Pieniądz lub aport (mienie materialne i niematerialne, oraz praca). (...)

PIT studenta od umów zleceń w Polsce i Niemczech

PIT studenta od umów zleceń w Polsce i Niemczech

Umawiającym się Państwie (w Niemczech). Jeżeli praca jest tak wykonywana (w Niemczech), to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie (...)

Niemcy dadzą pracę i opiekę lekarza

Niemcy dadzą pracę i opiekę lekarza

lekarskiej. Praca w Niemczech, mieszkanie w Polsce Taka sytuacja może dotyczyć pracowników przygranicznych. Ubezpieczeni w Niemczech nie będą musieli (...)

Uwaga na oszustów obiecujących pracę za granicą po przeszkoleniu w Polsce

Uwaga na oszustów obiecujących pracę za granicą po przeszkoleniu w Polsce

Firma West-Pol, obiecując dobrze płatną pracę w Niemczech, zatrudnia za grosze setki robotników w zakładach masarskich w całej Polsce (...) Trzeba tylko przejść w (...)

Warunek przynależności religijnej dla zatrudnienia

Warunek przynależności religijnej dla zatrudnienia

w równowadze. Trybunał stanął na stanowisku, że w przypadku sporu musi istnieć możliwość skontrolowania wyniku wspomnianego wyważenia interesów przez niezależny (...)

Zatrudnienie obywatela polskiego zam. w Niemczech

Zatrudnienie obywatela polskiego zam. w Niemczech

, płace i podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (np. Niemczech) otrzymuje z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (...)

Jaka jest prawda o emeryturach pomostowych?

Jaka jest prawda o emeryturach pomostowych?

% osób w wieku 55-64 lat. W Szwecji jest to 70%, w Finlandii 54%, w Niemczech 50%, a w Czechach 45%. Młodzi emeryci przejadają środki na edukację, zdrowie, (...)

ELA mówi, ile zarabiają absolwenci

ELA mówi, ile zarabiają absolwenci

średnie zarobki w miejscu, w którym mieszkają). W przypadku nauk ścisłych w czołówce są również kierunki informatyczne z Akademii Górniczo-Hutniczej, (...)

Praca za granicą - ubezpieczenie w Polsce

Praca za granicą - ubezpieczenie w Polsce

. Wykazuje on w specjalnie przygotowanym druku m. in. liczbę zawieranych umów w Polsce i za granicą, liczbę pracowników zatrudnionych na naszym terenie i za granicą, (...)

RFN musi ograniczyć formalności przy przyjmowaniu delegowanych pracowników

RFN musi ograniczyć formalności przy przyjmowaniu delegowanych pracowników

przedstawienia zezwolenia na pobyt w formie wizy w celu wjazdu i pobytu na terytorium Niemiec. Paragraf 10 AuslG przewiduje natomiast, że obcokrajowcy zamierzający przebywać (...)

Ubezpieczenia społeczne a praca za granicą

Ubezpieczenia społeczne a praca za granicą

społecznie ubezpieczonym w dwóch krajach na raz. Jak to wygląda w odwrotnej sytuacji? Czy będąc zatrudnionym jedynie w Niemczech po założeniu działalności gospodarczej (...)

Polsko-niemiecka wymiana policjantów

Polsko-niemiecka wymiana policjantów

zmotoryzowanym na autostradach w rejonie Fuldy z policjantami z Bad Hersfeld. Byłem uczestnikiem kilku kontroli drogowych - przede wszystkim - kierowców samochodów ciężarowych (...)

Działalność gospodarcza w Polsce a umowa zlecenie

Działalność gospodarcza w Polsce a umowa zlecenie

Polsce z świadczeniem pracy na podstawie umowy zlecenia w Niemczech jest jak najbardziej dopuszczalne. Praca świadczona na terenie Niemiec nie musi być wykonywana przecież (...)

Dyrektywa w sprawie warunków pracy tymczasowej

Dyrektywa w sprawie warunków pracy tymczasowej

przepisy szczegółowe. W Wielkiej Brytanii i w Irlandii obowiązujące ramy regulacyjne są bardzo elastyczne. W Belgii, Francji i we Włoszech istnieją szczegółowe przepisy (...)

Najniższy od lat poziom wakatów w polskiej Policji

Najniższy od lat poziom wakatów w polskiej Policji

;Zawód policjanta to wyzwanie, a jednocześnie marzenie wielu młodych ludzi. Z pewnością jest to ciekawa praca umożliwiająca kontakty z innymi ludźmi, praca, w której każdy dzień jest (...)

Ograniczenie handlu w niedziele od marca!

Ograniczenie handlu w niedziele od marca!

aptekach i punktach aptecznych, w zakładach leczniczych dla zwierząt, w placówkach pocztowych, w środkach transportu, na dworcach i w portach lotniczych, w placówkach (...)

Usługi prawnicze a VAT

Usługi prawnicze a VAT

W jaki sposób wystawić fakturę na okoliczność: dla niemieckiej firmy załatwiłem w Polsce certyfikat na znak bezpieczeństwa "B". Moja praca polegała na zebraniu (...)

II etap programu „Za życiem”

II etap programu „Za życiem”

przeznaczy w ramach funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych 1,8 mld zł.  Co ważne, danina solidarnościowa, przeznaczana na konkretne cele, funkcjonuje w wielu państwach europejskich. (...)

Rząd za zakazem handlu w niedziele, ale z wyjątkami!

Rząd za zakazem handlu w niedziele, ale z wyjątkami!

znajdujące się na terenie punktów obsługi pasażerów, tj. lotnisk, portów morskich, dworców kolejowych i autobusowych, bez względu na ich (...)

Będą doktoraty wdrożeniowe

Będą doktoraty wdrożeniowe

październiku 2017 roku. Na sfinansowanie programu w pierwszym roku akademickim przewidziano 21 mln złotych. Maksymalny zaś przewidziany w ustawie poziom wydatków, który (...)

Niemcy zapłacą najmniej 6,89 euro za godzinę

Niemcy zapłacą najmniej 6,89 euro za godzinę

O takiej stawce mówią przepisy o płacy minimalnej dla wszystkich pracowników z zagranicy zatrudnionych w Niemczech na zasadzie leasingu pracowniczego. Dokument zacznie (...)

Nowe przepisy dotyczące pracowników wysyłanych do pracy w Niemczech

Nowe przepisy dotyczące pracowników wysyłanych do pracy w Niemczech

;w polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Republice Federalnej Niemiec. Do wniosków oraz do wniosków o (...)

Polacy popracują w Niemczech bez zezwolenia

Polacy popracują w Niemczech bez zezwolenia

;rstwo owocowo-warzywne i prace w tartakach. – Otwarcie rynku prac sezonowych od stycznia powinno przełożyć się na większe zainteresowanie Polaków pracą w Niemczech (...)

Ranking najpopularniejszych kierunków studiów w roku akademickim 2018/2019!

Ranking najpopularniejszych kierunków studiów w roku akademickim 2018/2019!

, na którą dokumenty złożyło ponad 45 tysięcy kandydatów. W ubiegłym roku zestawienie prezentowało się odwrotnie – na pierwszym miejscu była Politechnika (...)

Delegacje zagraniczne pracowników

Delegacje zagraniczne pracowników

sporadyczne - kilka razy w roku na święta. Pracownicy mają poświadczony druk E-101 na cały 2007 rok. Pracownicy otrzymują wynagrodzenie w złotych (PLN) wpłacane na ich (...)

Wniosek o przyznanie przydziału na realizację umów o dzieło w Republice Federalnej Niemiec

Wniosek o przyznanie przydziału na realizację umów o dzieło w Republice Federalnej Niemiec

. wniosek, przyznanie przydziału na realizację umów o dzieło w Republice Federalnej Niemiec, umowa o dzieło, RFN, Minister Gosporarki, pracownicy, zatrudnienie, praca w Niemczech

ZUS od pracy sezonowej od 1 lipca

ZUS od pracy sezonowej od 1 lipca

zatrudnianiem polskich pracowników sezonowych w Niemczech. Dotyczy to osób mających w Polsce stałe zatrudnienie, które w Niemczech podejmują się krótkotrwałych zajęć (...)

Emerytura po pracy w Polsce i w Niemczech

Emerytura po pracy w Polsce i w Niemczech

drugi na obliczeniu wysokości polskiej emerytury z uwzględnieniem łączonych okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce i Niemczech. ubezpieczenia społeczne, emerytura, wspólnota, unia, (...)

Mniej skradzionych samochodów w całej Polsce

Mniej skradzionych samochodów w całej Polsce

Niemczech ta liczba jest znacznie większa niż w Polsce. Zbliżona jest do 100 tysięcy. Według danych Europolu na terenie UE rocznie ginie około 1 miliona pojazdów. Zysk grup przestępczych (...)

Od niezapłaconego mandatu do poczucia bezkarności

Od niezapłaconego mandatu do poczucia bezkarności

, uiści dodatkowo tylko ok. 14 zł, kiedy dojdzie do jego przymusowej egzekucji. W tej sytuacji według ekspertów jednym z możliwych rozwiązań byłoby urealnienie kosztów windykacji. W Niemczech (...)

1

2

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne