prezes głównego urzędu miar Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Opłaty za czynności organów administracji miar wykonywane w ramach systemu tachografów cyfrowych

Opłaty za czynności organów administracji miar wykonywane w ramach systemu tachografów cyfrowych

207 z 5.08.2002, str. 1)  tachograf cyfrowy, opłaty za czynności organów administracji miar, system tachografów cyfrowych, Prezes Głównego Urzędu Miar, transport drogowy (...)

Nowa ustawa o tachografach

Nowa ustawa o tachografach

i ust. 2 oraz art. 65–69, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; art. 62 pkt 2, który chodzi w życie z dniem 31 grudnia 2018 r.   Prezes Głównego Urzędu (...)

Oszustwa na paliwie. NIK ujawnia raport

Oszustwa na paliwie. NIK ujawnia raport

trakcie kontroli sprawdzano tylko wybrane dystrybutory, a nie wszystkie na danej stacji. Tymczasem zgodnie z wytycznymi Prezesa Głównego Urzędu Miar przyrządy pomiarowe powinny podlegać (...)

UOKiK skontrolował jakość paliwa na rynku

UOKiK skontrolował jakość paliwa na rynku

paliwa niż mieści się w baku pojazdu, zwróćmy się do Głównego Urzędu Miar. Inspektorzy Urzędu Miar mogą skontrolować wskazaną stację i sprawdzić, czy licznik (...)

Jakość paliwa w Polsce. Jest coraz gorzej

Jakość paliwa w Polsce. Jest coraz gorzej

dystrybutor na stacji paliw wskazał ilość paliwa o kilka litrów większą niż mieści się w baku pojazdu, zwróćmy się do Głównego Urzędu Miar. Inspektorzy Urzędu Miar (...)

Państwowy zasób kadrowy

Państwowy zasób kadrowy

dyrektora generalnego urzędu wykonują w tych urzędach ich kierownicy.  Dyrektor generalny urzędu (dyrektor generalny służby zagranicznej) ma podlegać kierownikowi urzędu. Dyrektor (...)

Platformy Paliwowe wyeliminują nieuczciwe stacje paliw?

Platformy Paliwowe wyeliminują nieuczciwe stacje paliw?

;łorganizatorami warsztatów były Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.  W (...)

Działalność UOKiK w 2008

Działalność UOKiK w 2008

do Komisji Europejskiej, która podejmuje decyzje w sprawach zgodności wsparcia ze Wspólnym Rynkiem. W 2008 roku Prezes Urzędu wydał 46 opinii, z których 26 dotyczyło programów pomocowych, (...)

Kontrola UOKiK

Kontrola UOKiK

Urzędu, a na wniosek Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej - wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Prezes Urzędu może również upoważnić do udziału w kontroli w określonych (...)

Usługi wodociągowo-kanalizacyjne. UOKiK ma uwagi

Usługi wodociągowo-kanalizacyjne. UOKiK ma uwagi

Wałczu (woj. zachodniopomorskie). Prezes Urzędu wydała dwie decyzje dotyczące tego przedsiębiorcy. Zakwestionowane zostały między innymi postanowienia, które spółka stosowała w umowach (...)

Umowy ze SKOK-ami sprawdzone przez UOKiK

Umowy ze SKOK-ami sprawdzone przez UOKiK

Głównego Urzędu Statystycznego. W rezultacie minimalna zmiana stóp procentowych przez bank centralny mogła być pretekstem do znacznego podniesienia przez SKOK oprocentowania pożyczki. Prezes (...)

Wcześniejsza emerytura dla pracownika prowadzącego działalność gospodarczą - opinia prawna

Wcześniejsza emerytura dla pracownika prowadzącego działalność gospodarczą - opinia prawna

wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia. (...)

Jakie informacje należy umieścić w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych?

Jakie informacje należy umieścić w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych?

internetowej urzędu. Po przekazaniu sprawozdania drogą elektroniczną sprawozdanie utworzone za pomocą formularza przekazuje się niezwłocznie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych pisemnie (...)

Lasy ukarane

Lasy ukarane

surowca. Prezes Urzędu nakazała zmianę stosowanej praktyki. System sprzedaży drewna powinien stwarzać jasne i przejrzyste oraz równe dla wszystkich przedsiębiorców zasady zakupu. Zgodnie z (...)

SKOK w Wołominie. Niezgodne z prawem praktyki

SKOK w Wołominie. Niezgodne z prawem praktyki

praktyki Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Od czerwca ubiegłego roku Prezes Urzędu wydała łącznie pięć decyzji kwestionujących praktyki SKOK w tym: stosowanie niezgodnych (...)

Składka zdrowotna przedsiębiorców

Składka zdrowotna przedsiębiorców

publicznych (Dz. U. 2008 r., Nr 164, poz. 1027, ze zm.);Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (...)

Wysokość dochodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty emerytury lub renty

Wysokość dochodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty emerytury lub renty

% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.Ponadto, prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu (...)

Konkursy na stanowiska prezesów

Konkursy na stanowiska prezesów

(m.in. Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska). Rzeczpospolita 28.07.2005 r. obsadzanie stanowisk, prezes, stanowisko prezesa, konkurs

Zmiany w prokuraturach

Zmiany w prokuraturach

-administracyjnego, głównego księgowego i audytora wewnętrznego. Niedopuszczalne będzie też delegowanie, bez zgody zainteresowanego, do sądu, prokuratury lub Ministerstwa Sprawiedliwości, (...)

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie środków do dezynfekcji rąk

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie środków do dezynfekcji rąk

pozwoleń. Wpisów do Wykazu Produktów Biobójczych i zmian wpisów z urzędu, na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych dokonuje Prezes Urzędu Rejestracji

Kara dla dostawców wody

Kara dla dostawców wody

odpowiedzialności za przerwy w dostawie wody, nie przyznając jednocześnie klientom z tego tytułu prawa do odszkodowania Prezes Urzędu nałożyła na PWiK Jarocin karę w wysokości 12 957 zł, (...)

Jesteśmy odporni na kryzys

Jesteśmy odporni na kryzys

politycy - powiedział premier. Szef rządu przyznał, iż informacje Głównego Urzędu Statystycznego, choć dają Polakom nadzieję i optymizm, są bardzo dalekie od marzeń i aspiracji sprzed (...)

Rozwiązanie problemu opcji walutowych przedmiotem prac Komitetu Rady Ministrów

Rozwiązanie problemu opcji walutowych przedmiotem prac Komitetu Rady Ministrów

Komisji Nadzoru Finansowego i Prezes Głównego Urzędu Statystycznego dokonają analizy bieżącej sytuacji związanej z obowiązującymi umowami o opcje walutowe. Przewodniczący Komisji (...)

Rząd planuje w 2010 r. powszechny spis rolny

Rząd planuje w 2010 r. powszechny spis rolny

komisarze spisowi).Źródło: www.premier.gov.pl Podstawa:Rządowy projekt ustawy o powszechnym spisie rolnym 2010 r., przedłożony przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (sejmowy druk (...)

Tegoroczne odpisy socjalne

Tegoroczne odpisy socjalne

pomniejszonej o składki emerytalne, rentowe i chorobowe ogłasza prezes Głównego Urzędu Statystycznego w obwieszczeniu do 20 lutego. Rzeczpospolita 27.02.2008 r. odpis, socjalny, fundusz, (...)

Jaka jest wysokość odpisu na ZFSŚ i świadczenie urlopowe za 2008 r.?

Jaka jest wysokość odpisu na ZFSŚ i świadczenie urlopowe za 2008 r.?

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2007 r. i w drugim półroczu 2007 r. ogłosił w dniu 19 lutego 2008 r. Prezes Głównego Urzędu (...)

Do końca września trzeba wpłacić drugą część środków na zakładowy fundusz socjalny

Do końca września trzeba wpłacić drugą część środków na zakładowy fundusz socjalny

zatrudnienie w każdym z miesięcy roku kalendarzowego. (...)Do 20 lutego prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza przeciętne wynagrodzenie, od którego ustala się odpisy. (...)Do (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne