program vzm 1 na 2011 rok Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenia. Na wniosek ww. osoby starosta może wypłacić zaliczkę na refundację kosztów opieki nad dzieckiem. Na powyższych (...)

Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

rozpocznie kampanię informacyjną dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Na stronie: www.men.gov.pl/rekrutacja zamieszczony zostanie informator oraz odpowiedzi na (...)

Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

100 kW, co najmniej raz na 4 lata - dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW; 2. okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności (...)

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

"Mieszkanie dla Młodych". Pozwoli to na wykorzystanie dodatkowych 68 mln złotych na dofinansowanie zakupu mieszkań w ramach środków na 2017 rok. - "Chcemy pomóc polskim (...)

Nowe regulacje prawne na Nowy Rok

Nowe regulacje prawne na Nowy Rok

udzielenie:  jednorazowo zezwolenia na pobyt czasowy na okres 5 lat lub zezwolenia na pobyt stały.  W ten sposób obywatele brytyjscy będący pracownikami delegowanymi będą (...)

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

z art. 1 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o prawie autorskim przedmiotem prawa autorskiego (przysługującego twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej) jest każdy przejaw działalności (...)

Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń. Dokument taki wydaje lekarz na czas określony w (...)

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

. rozszerzyła zakres stosowania rozporządzeń nr 883/2004 i nr 987/2009  do spraw emerytalno-rentowych na stosunki pomiędzy Szwajcarią a państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Z dniem 1 (...)

Emp@tia Dobry Start - Złóż wniosek o świadczenie „dobry start”

Emp@tia Dobry Start - Złóż wniosek o świadczenie „dobry start”

, w których 1 osoba pracuje za granicą, nie będą musiały czekać na przyznanie środków przez wojewodę, tak jak to jest z 500+? Świadczenie dobry start rodzicom na uczące (...)

Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

z prawej strony na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 i 7: 1) na jezdni jednokierunkowej; 2) na jezdni dwukierunkowej, (...)

Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego?

Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego?

rzeczoznawców majątkowych - rok 2011 (PDF 343 KB) Przykładowe pytania na egzamin pisemny dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych - rok 2009 (PDF (...)

Postaraj się o zwrot VAT za materiały budowlane!

Postaraj się o zwrot VAT za materiały budowlane!

-1 wraz z załącznikami o symbolach VZM-1/A oraz VZM-1/B), to może to uczynić w części „Dodatkowe informacje”. Pamiętaj, że: W przypadku złożenia korekty wniosku, termin na (...)

Kierujący pojazdami

Kierujący pojazdami

Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania pojazdami na drogach publicznych oraz na drogach położonych w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu; 2) wymagania (...)

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

niepełnosprawnościami (RTF 39 KB) Przykładowe pytania z odpowiedziami na egzamin pisemny Przykładowe pytania na egzamin pisemny dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych (...)

Dla kogo świadczenie „Dobry Start”?

Dla kogo świadczenie „Dobry Start”?

" przez PUE ZUS Jeśli chcesz złożyć wniosek za pomocą PUE ZUS, musisz mieć konto na PUE ZUS. Krok 1 - przygotuj się do złożenia wniosku Jeżeli chcesz otrzymywać świadczenie na (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

trzeba składać raz do roku. Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres 1 roku – od 1 października do 30 września. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia danego (...)

Dziesięciopunktowy program wsparcia osób niepełnosprawnych

Dziesięciopunktowy program wsparcia osób niepełnosprawnych

minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska ogłosiła plan działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych na rok 2019. W sumie to dziesięciopunktowy program (...)

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

. Podstawę wymiaru emerytury i renty stanowi przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne na podstawie przepisów prawa (...)

Od 1 stycznia 2021 r. trzeba informować ZUS o zawarciu umowy o dzieło

Od 1 stycznia 2021 r. trzeba informować ZUS o zawarciu umowy o dzieło

, bowiem jej specyfika polega na starannym wypełnieniu poszczególnych rubryk, tak by zawierały właściwe wpisy. Wykonanie przedmiotu umowy nie pozwala na daleką idącą swobodę wykonawcy. (...)

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

nianią może zostać podpisana na dowolny okres czasu, np. na czas nieokreślony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia warunków pracy lub na 2 lata, a następnie przedłużona na (...)

Nabór wniosków w programie „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy

Nabór wniosków w programie „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy

1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. : od 1 lutego do 30 kwietnia 2022 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie - do 30 czerwca 2022 r., od 1 do 31 maja 2022 r. – ZUS (...)

Wsparcie dla rodzin zmienione

Wsparcie dla rodzin zmienione

500 mln złotych rocznie na miejsca opieki dla najmłodszych, czyli o 350 mln zł więcej niż obecnie. Uruchomione środki będą przekazywane na powstanie nowych miejsc opieki nad dziećmi, a także (...)

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

? Wysokość emerytury z I filaru ZUS ustali na wniosek zainteresowanego. Do jej obliczenia weźmie pod uwagę: jego składki na ubezpieczenie emerytalne, zapisane na koniec miesiąca poprzedzającego (...)

Wyrok Sądu UE w sprawie gazociągu OPAL

Wyrok Sądu UE w sprawie gazociągu OPAL

na zastąpieniu narzuconego na podstawie decyzji Komisji z 2009 r. ograniczenia zdolności przesyłowych, które mogą zostać zarezerwowane przez przedsiębiorstwa dominujące, ciążącym (...)

Kodeks wyborczy

Kodeks wyborczy

wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów. Przepisy ogólne Rozdział 1 Art. 10. § 1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) ma:  1)   w wyborach do Sejmu (...)

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników

najmniej 50 osób (według stanu na 30 czerwca 2019 r.); od 1 lipca 2020 r. – podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób (według stanu na 31 grudnia (...)

Gotowa konstytucja dla nauki

Gotowa konstytucja dla nauki

to m.in. z zasadniczymi modyfikacjami dotyczącymi terminologii opisującej system szkolnictwa wyższego i nauki. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r., z wyjątkiem: art. 1 pkt (...)

Nowe wieloletnie plany rządu

Nowe wieloletnie plany rządu

Europejskiego, począwszy od Rocznej Analizy Wzrostu Gospodarczego na 2017 r., a skończywszy na szczegółowych zaleceniach Rady UE dla Polski. Krajowy Program Reform obejmuje scenariusz (...)

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

;wskazanym miejscu? krócej niż rok – proszę podać od kiedy (miesiąc i rok) rok lub dłużej Gdzie ta osoba mieszkała na stałe? pod innym adresem (...)

Nowy Polski Ład

Nowy Polski Ład

pięciorgiem dzieci – 85 tys. zł (opcja 1) lub 130 tys. zł (opcja 2), małżeństwo z sześciorgiem dzieci – 100 tys. zł (opcja 1) lub 145 tys. zł (opcja 2). Rządowy program (...)

Płyną pieniądze na zdrowie...

Płyną pieniądze na zdrowie...

unijnym wsparciu na portalu poświęconym funduszom europejskim. Zmiana ustawy o działalności leczniczej – opinia MZ o wpływie niespełniania wymagań dotyczących pomieszczeń lub urządzeń na

Polityka dla seniorów

Polityka dla seniorów

starszych – o blisko 11,5 tys. ASOS, czyli Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 Rządowy Program na rzecz (...)

Jak zostać dawcą narządów?

Jak zostać dawcą narządów?

wieloletniego na lata 2011–2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” Załączniki do Uchwały nr 150 2020 Rady Ministrów Harmonogram_realizacji_Narodowego_Programu

Uproszczenia w budownictwie

Uproszczenia w budownictwie

obiekt wybudowany został na podstawie zatwierdzonej decyzji pozwolenia na budowę lub uzyskał decyzję pozwolenia na użytkowanie. Problematyczne w procesie inwestycyjno-budowlanym jest nabywanie

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej i nowego zwolnienia

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej i nowego zwolnienia

przypadku, gdy na fakturze VAT brak jest informacji o dniu sprzedaży przyjmuje się, że dzień ten przypada na dzień, w którym wystawiono fakturę. Przykład: Podatnik wpłacił zaliczkę (...)

Złóż wniosek PIT-WZ, aby rozliczyć PIT-37

Złóż wniosek PIT-WZ, aby rozliczyć PIT-37

, wydatków, które poniosłeś na cele rehabilitacyjne, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów czy przekazania 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku (...)

Jaki jest budżet 2018?

Jaki jest budżet 2018?

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wynosi więc 299 mln złotych.  W ustawie budżetowej na 2018 rok na świadczenia rodzinne przeznaczono 12,813 mld zł. Co ważne, w budżetach (...)

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

dodatkowo 418 mln zł na pokrycie waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli. W 2018 roku samorządy otrzymały 1,2 mld zł na sfinansowanie podwyżek nauczycieli. W subwencji na (...)

Bezpieczniej w nowym roku szkolnym

Bezpieczniej w nowym roku szkolnym

obowiązku przynoszenia do szkoły (lub przedszkola) artykułów higienicznych i biurowych. O te materiały powinien zadbać organ prowadzący. Wsparcie dla uczniów Już drugi rok uczniowie (...)

Co nowego w nowym roku szkolnym 2019/2020?

Co nowego w nowym roku szkolnym 2019/2020?

;2,8 mld zł, tj. o 6,6 proc. Wzrost kwoty uwzględnia m.in. środki na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2019 r. Na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 (...)

Czy Rząd zablokuje inwestycje w sektorze energetycznym?

Czy Rząd zablokuje inwestycje w sektorze energetycznym?

wytwórców, stawek rekompensat na 2009 rok o 9% w stosunku do obowiązujących w 2008 roku. Przy obserwowanym wzroście cen na rynku hurtowym utrzymywanie rekompensat z tytułu rozwiązania (...)

NIK krytycznie o programie Ministerstwa Zdrowia

NIK krytycznie o programie Ministerstwa Zdrowia

Program co najmniej 250 mln rocznie, a na samo wczesne wykrywanie chorób nowotworowych nie mniej niż 10% wydatków na Program. W rzeczywistości sumy przekazywane na wczesną (...)

Kredyt na studia medyczne

Kredyt na studia medyczne

zwracać się w tej sprawie osobno do BGK. Czy będąc na 3. roku studiów mogę ubiegać się o kredyt na studia medyczne?Semestr, ani rok na którym się studiuje, nie (...)

Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie z programu „Dobry start”

Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie z programu „Dobry start”

bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Zaloguj się na swój profil na portalu PUE ZUS i przejdź do zakładki [Dobry start] > [Szczegóły Twoich wniosków].  Na (...)

Złóż wniosek o 500+

Złóż wniosek o 500+

.   Krok 2 – logowanie na PUE ZUS Żeby złożyć wniosek, zaloguj się na swoim profilu na PUE. Aby zalogować się na swój profil na PUE, na stronie (...)

Reforma edukacji

Reforma edukacji

zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich – będzie miał możliwość przedłużenia okresu nauki w szkołach nowego typu: a) w szkole podstawowej: o 1 rok na pierwszym etapie (...)

Więcej pieniędzy na opiekę nad dziećmi

Więcej pieniędzy na opiekę nad dziećmi

na: moduł 1 (dla j.s.t.): tworzenie nowych miejsc opieki i zapewnienie funkcjonowania tych miejsc, a także samo utworzenie miejsc: - moduł 1a: dofinansowywane będą zadania na terenie (...)

Indywidualizacja kształcenia

Indywidualizacja kształcenia

programu i toku nauki określone w obowiązujących przepisach. Zmieniony został zapis o czasie na jaki udzielane będzie zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki (dotychczas (...)

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

obowiązany dokonywać ponownie takiego zawiadomienia w sytuacji, gdyby kolejna wpłata została dokonana na ten sam rachunek spoza Wykazu, o którym podatnik już raz poinformował organy, składając (...)

Jaki budżet na rok 2019?

Jaki budżet na rok 2019?

Start czy program "Za życiem". Co więcej, na niektóre zadania środki uległy znaczącemu zwiększeniu.  - „Cieszę się, że w projekcie budżetu na przyszły rok (...)

1

2

3

4

5

...

8

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne