psy Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Podatek od psów

Podatek od psów

. Jednocześnie zauważyć należy, iż nie jest możliwe wyjaśnienie przyczyn nałożenia podatku akurat na psy (a nie na inne zwierzęta). Jest to suwerenna decyzja polskiego ustawodawcy, którą oczywiście (...)

Zagraniczne podróże ze zwierzętami

Zagraniczne podróże ze zwierzętami

niektórych gatunków zwierząt. Zob. Króliki domowe - świadectwo zdrowia Psy, koty, fretki Psy, koty i fretki muszą być zidentyfikowane Chodzi o takie same dokumenty, (...)

Zwierzaki w Policji

Zwierzaki w Policji

dobre ręce. Liczba i rasa psów policyjnychObecnie w Policji pełnią służbę 1552 psy. 1295 czworonogów służy w komórkach organizacyjnych pionu prewencji Policji. Są to psy (...)

Agresywny pies sąsiada, jak spowodować odebranie psa?

Agresywny pies sąsiada, jak spowodować odebranie psa?

Na terenie osiedla na którym mieszkam właściciel wypuszcza bez opieki agresywne psy (bez kagańca, bez smyczy!) . Psy te zaatakowały i pogryzły bawiące się na osiedlu dziecko. W jaki sposób (...)

Zmiana ustawa o ochronie zwierząt - ważne dla posiadaczy ras agresywnych

Zmiana ustawa o ochronie zwierząt - ważne dla posiadaczy ras agresywnych

przewiduje obowiązek uzyskania takiego zezwolenia również dla psów mieszańców rasy niebezpiecznej. Uznano bowiem, że takie psy także stanowią ogromne zagrożenie, a w szczególności psy, (...)

Wyrok za uniemożliwienie kontroli

Wyrok za uniemożliwienie kontroli

pracodawcę. W czasie, gdy na posesji zakładu przebywali kontrolujący, pracodawca zamknął bramę wjazdową i spuścił dwa psy (owczarek niemiecki i rottweiler). Psy podbiegły do kontrolujących (...)

Kiedy jest dopuszczalny odstrzał zwierzyny? - opinia prawna

Kiedy jest dopuszczalny odstrzał zwierzyny? - opinia prawna

. Myśliwy zastrzelił psa będącego pod opieką twierdząc, że miał do tego prawo. Uzasadnił to tym, że psy goniły sarnę, czego nikt więcej nie może potwierdzić. Zaznaczam, że te psy nigdy (...)

Naruszenie dóbr osobistych oraz immisje

Naruszenie dóbr osobistych oraz immisje

Co mamy robić, gdy u naszego sąsiada są uciążliwe psy? To są duże psy rasowe, oni bardzo się w nich lubują. My w nocy nie możemy spać, bo ciągle słychać u nas intensywne szczekania począwszy (...)

Procedura GIW dotycząca przemieszczania zwierząt towarzyszących z Ukrainy do Polski

Procedura GIW dotycząca przemieszczania zwierząt towarzyszących z Ukrainy do Polski

życia Zwierzęta należące do gatunku: psy (Canis lupus familiaris), koty (Felis silvestris catus), fretki (Mustela putorius furo):  do 8 tygodnia życia - poza wypełnieniem wniosku żadnych

Problemy z OC rolnika...

Problemy z OC rolnika...

przez psa wykorzystywanego w gospodarstwie użytkowo wynika, iż w znakomitej większości zakłady ubezpieczeń ostatecznie uznały swą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez te psy" – (...)

Odszkodowanie z OC rolnika za szkody wyrządzone przez jego psa

Odszkodowanie z OC rolnika za szkody wyrządzone przez jego psa

przeciwieństwie do szkód wyrządzonych przez psy chowane dla przyjemności, a więc domowe, powinny być objęte odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń. Samo zdarzenie będące źródłem (...)

Obowiązek szczepienia psów

Obowiązek szczepienia psów

niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarzy weterynarii. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje

Naruszanie prawa do prywatności i spokoju

Naruszanie prawa do prywatności i spokoju

cierpienia, czy też stres spowodowany zaistniałą sytuacją. Udowodnienie powstania szkody na osobie i związku tej szkody z nieustannym zakłócaniem odpoczynku nocnego przez wyjące psy spoczywa na Panu, (...)

Puszczenie psów po lesie luzem

Puszczenie psów po lesie luzem

powinno się do nich strzelać. W pozostałych sytuacjach uśmiercanie psów odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie ogólnych zasad wyrażonych w ustawie o ochronie zwierząt i w sytuacjach tam wskazanych. (...)

Przebywanie psów w miejscach publicznych

Przebywanie psów w miejscach publicznych

jednak taki zakaz ustalić osoby zarządzające takimi budynkami. psy

Opłata za posiadanie psa

Opłata za posiadanie psa

wzięły zwierzę ze schroniska albo mają psy oznakowane chipem. Sprawdź na stronie internetowej swojej gminy, czy wprowadziła dodatkowe zwolnienia. Kiedy trzeba zapłacić opłatę za psa? Jeśli (...)

Kiedy szczepienie psa przeciwko wściekliźnie jest obowiązkowe?

Kiedy szczepienie psa przeciwko wściekliźnie jest obowiązkowe?

życia. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy (...)

NIK: Ochrona zwierząt wymaga zmian w prawie

NIK: Ochrona zwierząt wymaga zmian w prawie

. Nowelizacja przepisów zaproponowana przez NIK stwarza szansę na lepszą opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. ochrona zwierząt, NIK, psy

Dziesięciopunktowy program wsparcia osób niepełnosprawnych

Dziesięciopunktowy program wsparcia osób niepełnosprawnych

wypowiedziane podczas uroczystości podpisania projektu „Psy przewodniki” początkującego budowę kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników (...)

Zmiany dla uczciwych obywateli?

Zmiany dla uczciwych obywateli?

związku z przypadkami pogryzień przez psy, nowe regulacje przewidują karę ograniczenia wolności oraz wyższą niż obecnie grzywnę (do 1.000 zł zamiast do 250 zł) dla osoby, która nie zachowuje

Warunki użycia urządzeń technicznych i psów, przeszukania osoby i rewizji bagażu w trakcie kontroli celno-skarbowej

Warunki użycia urządzeń technicznych i psów, przeszukania osoby i rewizji bagażu w trakcie kontroli celno-skarbowej

kontrolne przy użyciu psów służbowych wykonuje się w sposób niepowodujący szkód oraz zagrożenia dla życia lub zdrowia osób. Podczas wykonywania czynności kontrolnych psy (...)

Zakłócanie ciszy nocnej

Zakłócanie ciszy nocnej

Czy sąsiad mieszkający w domku jednorodzinnym ma prawo wypuszczać na dwór psy, które nieustannie szczekają przed godziną 6.00 rano i po godzinie 22.00? Psy szczekają nieustannie powodując (...)

Szykanowanie małżonki przez sąsiadów

Szykanowanie małżonki przez sąsiadów

małżonki w wyniku których żona straciła zdrowie. Będę domagał się odszkodowania. Podobno w trakcie mojej nieobecności była nachodzona we własnym domu przez sąsiadów i straszona. W bloku psy (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

kuriera. ##baner## Zwierzęta  Zwierzęta domowe, towarzyszące podróżnym (psy, koty, fretki, w liczbie nieprzekraczającej 5 sztuk zwierząt) mogą być przywożone do Polski, pomiędzy państwami

Maksymalne stawki opłat lokalnych w 2018 r.

Maksymalne stawki opłat lokalnych w 2018 r.

na urządzeniu reklamowym. Opłata od posiadania psów Rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Opłatę tę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. Opłaty (...)

Wyjazd zagraniczny - o czym warto pamiętać?

Wyjazd zagraniczny - o czym warto pamiętać?

kuriera. Zwierzęta Zwierzęta domowe, towarzyszące podróżnym (psy, koty, fretki, w liczbie nieprzekraczającej 5 sztuk zwierząt), mogą być przywożone do Polski, między państwami członkowskimi (...)

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

oddalać się od nich, ponieważ dla poszukujących z powietrza, właśnie w takich miejscach będzie najbardziej widoczny. Obce psy Dziecko nigdy nie powinno podchodzić do nieznanych psów, 

Opłata od posiadania psów

Opłata od posiadania psów

? Opłatę tę pobiera się wówczas od osób fizycznych posiadających psy. Od kogo nie można pobierać opłaty od posiadania psów? Opłaty od posiadania psów nie pobiera (...)

Wracasz z podróży? Dowiedz się co możesz wwieźć do Unii Europejskiej

Wracasz z podróży? Dowiedz się co możesz wwieźć do Unii Europejskiej

to głównie psy, koty, fretki, bezkręgowce (z wyjątkiem pszczół i skorupiaków), ozdobne ryby tropikalne, płazy, gady, wszystkie gatunki ptaków z wyjątkiem drobiu objętego (...)

Czy możesz kontrolować swoją spółdzielnię, czyli odmowa wglądu w dokumentację spółdzielni ze względu na ochronę danych osobowych

Czy możesz kontrolować swoją spółdzielnię, czyli odmowa wglądu w dokumentację spółdzielni ze względu na ochronę danych osobowych

swoich członków przetwarzać, oczywiście pod warunkiem, iż będzie to służyć wypełnianiu jej zadań. Np. spółdzielnia zebrała informacje na temat członków, którzy posiadają psy i dzięki nim (...)

Sąsiad nie sprząta po psie? Zrób zdjęcie

Sąsiad nie sprząta po psie? Zrób zdjęcie

niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych oraz częściach psie odchody, odchody, sprzątanie po psie, zwierzęta, psy, cgodnik, Straż Miejska, mandat, (...)

Więcej czasu na zapłatę mandatu i inne zmiany w wykroczeniach

Więcej czasu na zapłatę mandatu i inne zmiany w wykroczeniach

spraw niż obecnie. Surowa kara za psy bestie Ustawa zaostrza kary za niedopilnowanie niebezpiecznych zwierząt. Jeśli właściciel np. groźnego psa trzyma go na nieogrodzonej posesji lub puszcza go wolno

Nowelizacja Kodeksu wykroczeń dla uczciwych obywateli

Nowelizacja Kodeksu wykroczeń dla uczciwych obywateli

, do których trafiać może nawet o 150 tys. mniej drobnych spraw niż obecnie. - "To realna pomoc dla sądów" – powiedział. Surowa kara za bestialskie psy Projekt przewiduje

Będą zmiany w zasadach używania broni palnej

Będą zmiany w zasadach używania broni palnej

. W proponowanym projekcie ABW mogłaby wykorzystywać m.in. (do tej pory tego nie miała) psy służbowe jako środki przymusu bezpośredniego. Projekt założeń projektu ustawy o środkach przymusu

Przymus bezpośredni na nowych zasadach

Przymus bezpośredni na nowych zasadach

wykorzystywać m.in. (do tej pory tego nie miały) psy służbowe jako środki przymusu bezpośredniego. (DM), msw.gov.pl przymus bezpośredni, policja, broń palna

Celnicy apelują, by odwołać zabijanie psów

Celnicy apelują, by odwołać zabijanie psów

finansów przewiduje natomiast, że psy, które nie są już wykorzystywane w służbie (z różnych przyczyn) mogą być usypiane. Celnicy zauważają też, że dokument nie przewiduje (...)

Sposób złożenia oferty - opinia prawna

Sposób złożenia oferty - opinia prawna

osób z wyższym wykształceniem, osób urodzonych w określonym roku lub też posiadających psy określonej rasy a nawet do osób, które legitymują się określonym rozmiarem (...)

Zlikwidowana nielegalna

Zlikwidowana nielegalna "wytwórnia" białych robaków

posesji. Jej właściciel nie chciał jednak nikogo wpuścić na swój teren, zamknął bramę i spuścił z uwięzi dwa psy. Oba owczarki kaukaskie zachowywały się bardzo agresywnie i nie dopuszczały (...)

Pogryzienie przez psa a odszkodowanie

Pogryzienie przez psa a odszkodowanie

przedstawić (dołączyć do pozwu o zapłatę) rachunki od weterynarza. Wyleczenie obrażeń psa nie w każdym wypadku będzie jednak oznaczało całkowitej naprawienie szkody. Jeśli chodzi o rasowe psy (...)

Stawki podatków i opłat lokalnych na 2008 rok

Stawki podatków i opłat lokalnych na 2008 rok

podjecie przez radę gminy uchwały w sprawie wprowadzenia tej opłaty na terenie gminy. Opłata od posiadania psów będzie pobierana od osób fizycznych posiadających psy, z wyłączeniem:  (...)

Kłopotliwy pies sąsiada

Kłopotliwy pies sąsiada

milczeniu. Dla porządku muszę dodać, że sam mam psa, ale jest on, podobnie jak inne psy na osiedlu, trzymany w domu i wyprowadzany na spacer kilkakrotnie w ciągu dnia. Sąsiad wypuszcza swojego psa (...)

Kopanie psa

Kopanie psa

Mam nieszczęście mieszkać na parterze, przed balkonem którego wyprowadzane przez wlaścicieli psy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Nie pytam, co im grozi, bo wiem, że mogą to robić bezkarnie

Zagryzienie zwierzęcia przez inne zwierze

Zagryzienie zwierzęcia przez inne zwierze

się nie stało. Psy skoczły na siebie i tamten pies został pogryziony. Za kilka chwil podbiegł własciciel tamtego psa i go zabrał. Odszedł razem z psem. Po kilku godzinach zadzwonił do domu i krzycząc (...)

SLD chce wpuścić psy do parków narodowych

SLD chce wpuścić psy do parków narodowych

Osoby niepełnosprawne, którym towarzyszą psy pomagające, nie mogą wchodzić do rezerwatów. SLD chce to zmienić. Dlatego posłowie tego ugrupowania przedstawili projekt zmian w prawie, który zmieniłby

Nie będzie zakazu strzelania do zdziczałych psów?

Nie będzie zakazu strzelania do zdziczałych psów?

zwierząt jest rozwiązaniem ostatecznym i dyskusyjnym, niestety najskuteczniejszym i uzasadnionym – cytuje dziennik oświadczenie PZŁ. ochrona zwierząt, myśliwy, zdziczałe psy, zwierzęta domowe

Opłata porządkowa zamiast podatku od psa

Opłata porządkowa zamiast podatku od psa

. opłata, porządkowa, pies, podatek, psy, gmina

Nowe przepisy pomogą bezdomnym zwierzętom

Nowe przepisy pomogą bezdomnym zwierzętom

życie 1 stycznia 2012 r., wprowadzają zakaz prowadzenia handlu zwierzętami domowymi na targach, targowiskach i giełdach. Rozmnażać psy i koty w celach handlowych będą mogli wyłącznie zarejestrowani

Pies musi mieć paszport na wakacyjny wyjazd

Pies musi mieć paszport na wakacyjny wyjazd

zapoznać się z przepisami obowiązującymi w kraju, do którego się wybieramy. Na terenie całej Unii Europejskiej obowiązują podobne zasady. Według nich przewożone psy, koty i fretki muszą (...)

Psi paszport

Psi paszport

przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym (nr 998/2003) - przp. red.] przewożone psy, koty i fretki muszą być zidentyfikowane za pomocą czytelnego tatuażu lub mikroczipa. Podczas (...)

17-latek zostanie przeszukany

17-latek zostanie przeszukany "jak dorosły"

, do których użycia upoważni go odpowiednie zaświadczenie o odbyciu szkolenia. Jeśli zajdzie ku temu potrzeba, to do akcji wkroczą psy służbowe, koniecznie w kagańcach i na smyczy jeśli przy

Jeszcze straż miejska, czy już Policja?

Jeszcze straż miejska, czy już Policja?

udaremniania ucieczki. Na najgroźniejsze osoby, posługujące się bronią palną lub innym niebezpiecznym narzędziem, psy obronne będą mogły być poszczute bez zabezpieczających kagańców. Konie (...)

Tragedia w Chorzowie

Tragedia w Chorzowie

straży pożarnej, Janusza Skulicha, pod gruzami hali nadal są zwłoki ludzi. (...)Rzecznik wojewody śląskiego Krzysztof Mejer poinformował, że psy szkolone do odnajdywania ludzi w gruzach nie wskazały (...)

Senat o rasach agresywnych, czyli sprzeciw wobec zmian ustawy o ochronie zwierząt

Senat o rasach agresywnych, czyli sprzeciw wobec zmian ustawy o ochronie zwierząt

Większość senatorów głosowała przeciwko kontrowersyjnej nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Senatorowie uważają, że nowela zamiast pomóc, zaszkodzi. W rezultacie wejścia w życie nowego prawa psy

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne