punkt kompleksowej współpracy Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Transgraniczne przetwarzanie danych

Transgraniczne przetwarzanie danych

, organ nadzorczy, RODO, punkt kompleksowej współpracy, organ ochrony danych, dane osobowe, administrator

Możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

Możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

trzecich lub terytoriów trzecich w przesyłce o wartości nieprzekraczającej 150 EUR. Punkt kompleksowej obsługi ułatwia przedsiębiorstwom sprzedającym towary i świadczącym usługi (...)

Uwaga na klimat!

Uwaga na klimat!

klimatu będzie musiała stanowić centralny punkt wszystkich obszarów polityki UE. Adaptacja musi również stanowić istotny element polityki zagranicznej UE, tak by wspierać najbardziej dotknięte kraje (...)

Jakie zmiany wprowadził pakiet VAT e-commerce?

Jakie zmiany wprowadził pakiet VAT e-commerce?

importowanych (SOTI). OSS, IOSS, USZ Nowe przepisy: rozszerzyły mały punkt kompleksowej obsługi (MOSS) na inne transakcje B2C – pojawiły się OSS; wprowadziły importowy punkt (...)

VAT bez wyjątków - opodatkowanie w miejscu przeznaczenia

VAT bez wyjątków - opodatkowanie w miejscu przeznaczenia

;punkt kompleksowej obsługi”) dla przedsiębiorstw handlowych Żeby zmiany przepisów dotyczących VAT były jak najmniej uciążliwe dla przedsiębiorstw, przewidziane jest wprowadzenie (...)

Bony i vouchery a VAT - co nowego od 2019 r.?

Bony i vouchery a VAT - co nowego od 2019 r.?

od towarów i usług, VAT, talon, bon, voucher, opodatkowanie, usługi elektroniczne, mały punkt kompleksowej obsługi, MOSS, rozliczenie podatku, Unia Europejska

VAT do zmiany

VAT do zmiany

do pobierania podatku VAT, a następnie likwidowania swojej działalności bez przekazania podatku administracji skarbowej. Punkt kompleksowej obsługi: Punkty kompleksowej obsługi sprawią, (...)

Umowa o handlu i współpracy UE – UK

Umowa o handlu i współpracy UE – UK

. Informacji (ICO) nie będzie już uczestniczył w mechanizmie kompleksowej współpracy Od 1 stycznia 2021 r. mechanizm kompleksowej współpracy (OSS) w odniesieniu do (...)

Duża pomoc dla ofiar przestępstw

Duża pomoc dla ofiar przestępstw

Pokrzywdzonym zakłada utworzenie sieci pomocy składającej się z 60 ośrodków regionalnych i 337 punktów lokalnych. Tak aby na terenie każdego powiatu był co najmniej jeden punkt (...)

Konsumencie masz problem? Dowiedz się, do kogo się zwrócić

Konsumencie masz problem? Dowiedz się, do kogo się zwrócić

Europejskich Centrów Konsumenckich jest dostarczenie konsumentom kompleksowej obsługi - od informacji na temat ich praw konsumenckich po pomoc w uwzględnianiu ich skarg i rozwiązywaniu sporów

NIK ocenił działalność spółek komunalnych

NIK ocenił działalność spółek komunalnych

Zarządzani Jakością wg norm ISO. Określono zasady współpracy między poszczególnymi organami tj. zgromadzeniem wspólników, radami nadzorczymi i zarządami spółek. Ponadto szczegółowe informacje (...)

Jak odpowiednio zabezpieczyć się przy współpracy z kontrahentem zagranicznym?

Jak odpowiednio zabezpieczyć się przy współpracy z kontrahentem zagranicznym?

pomiędzy konsumentami.   Jeżeli chcemy przeanalizować, jakie prawo i sąd będą właściwe w danym przypadku, należy dokonać kompleksowej analizy ww. przepisów prawa. Przed takim obrotem (...)

Nowe kary za nielegalne zatrudnienie

Nowe kary za nielegalne zatrudnienie

. Począwszy od 1 grudnia 2014 roku, ograniczenia kontroli sądowej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i roli Komisji, jako strażnika Traktatu w dziedzinie współpracy sądowej w sprawach karnych, (...)

Zmiany w ordynacji podatkowej przygotuje specjalna komisja kodyfikacyjna

Zmiany w ordynacji podatkowej przygotuje specjalna komisja kodyfikacyjna

. Przygotowanie nowej ordynacji podatkowej umożliwi przebudowę i uproszczenie prawa podatkowego. Akt prawny, który będzie fundamentem dla całego systemu podatkowego, powinien powstać w wyniku współpracy (...)

Kiedy sąd ostatniej instancji musi wystąpić do ETS z zapytaniem wstępnym?

Kiedy sąd ostatniej instancji musi wystąpić do ETS z zapytaniem wstępnym?

a Trybunałem Sprawiedliwości. Punkt 3 Artykułu 177 zmierza w szczególności do uniknięcia tego, aby wewnątrz Wspólnoty pojawiły się sprzeczności w orzecznictwie odnośnie kwestii związanych z (...)

Spotkanie europejskich partnerów społecznych z Komisją Europejską

Spotkanie europejskich partnerów społecznych z Komisją Europejską

Europie.Europejscy partnerzy społeczni z zadowoleniem przyjęli także jako punkt wyjścia europejski plan naprawy gospodarczej i wyrazili gotowość do współpracy, aby zapewnić jego skuteczne (...)

5 lat w UE - UOKiK

5 lat w UE - UOKiK

Prezesa UOKiK w zakresie pomocy publicznej obejmują głównie - opiniowanie i zgłaszanie pomocy publicznej Komisji Europejskiej oraz koordynowanie procesu współpracy organów udzielających pomoc oraz (...)

Trzecie posiedzenie Zespołu do Spraw Wzmocnienia Potencjału Administracji Samorządowej KWRiST

Trzecie posiedzenie Zespołu do Spraw Wzmocnienia Potencjału Administracji Samorządowej KWRiST

przedstawionych projektów.Ostatni punkt spotkania stanowił opracowany w MSWiA projekt ankiety zmierzającej do zdiagnozowania funkcjonowania samorządu terytorialnego. Zgodnie z intencjami autorów ankieta (...)

Zachować pamięć. Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży

Zachować pamięć. Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży

pozoru nie do pogodzenia. We wszystkich tych programach chodzi o to, żeby zrozumieć punkt widzenia innej osoby, uczyć się z dobrych i złych doświadczeń oraz wykorzystać tę wiedzę do wspólnego (...)

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

dyskryminacji ze względu na:  kraj rejestracji pojazdu;  kraj zamieszkania kierowcy;  kraj siedziby przedsiębiorstwa;  początkowy i docelowy punkt podróży;  rodzaj tachografu

Dokumentowanie sprzedaży komisowej

Dokumentowanie sprzedaży komisowej

niezależnie". Problemem jest dla mnie punkt 7. komisant wystawia rachunek za usługę komisu komitentowi - nie wiem co to ma być za dokument, gdy obie strony są VATowcami. Skutki podatkowe umów komisu (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne