rejestr agentow ubezpieczeniowych Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Czego można się dowiedzieć z rejestru pośredników ubezpieczeniowych?

Czego można się dowiedzieć z rejestru pośredników ubezpieczeniowych?

, zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych. Rejestr pośredników ubezpieczeniowych jest jawny i dostępny dla osób trzecich. Rejestr (...)

Zaostrzenie wymogów dla sprzedawców ubezpieczeń?

Zaostrzenie wymogów dla sprzedawców ubezpieczeń?

ubezpieczeniowych i brokerów. Zgodnie z projektem ustawy, powstanie nowy rejestr pośredników ubezpieczeniowych, do którego będą wpisywani: agenci ubezpieczeniowi, agenci (...)

Nadzór nad działalnością agenta ubezpieczeniowego

Nadzór nad działalnością agenta ubezpieczeniowego

pośredników ubezpieczeniowych. Rejestr pośredników ubezpieczeniowych składa się z: -rejestru agentów ubezpieczeniowych, -rejestru brokerów ubezpieczeniowych. (...)

W jakich przypadkach nie trzeba rejestrować firmy?

W jakich przypadkach nie trzeba rejestrować firmy?

sprzedaży albo informacje o rodzaju transakcji. Dokładna ewidencja pozwoli szybko ustalić, czy nie przekroczono progu dochodów uprawniających do prowadzenia działalności nierejestrowej. Rejestr (...)

Życie publiczne ma być jawne

Życie publiczne ma być jawne

000 do 500 000 zł. Rejestr korzyści Przewidziano poszerzenie katalogu osób zobowiązanych do zgłaszania informacji do Rejestru Korzyści o radnych. Wprowadzone zostaną też przepisy karne za

Sankcje Unii Europejskiej oraz Polski nałożone na Rosję w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

Sankcje Unii Europejskiej oraz Polski nałożone na Rosję w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

usług ubezpieczeniowych, reasekuracyjnych i konserwacyjnych w odniesieniu do towarów i technologii nadających się do wykorzystania w przemyśle lotniczym i kosmicznym; zakazano świadczenia pomocy

Zakończenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną

Zakończenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną

, działalność gospodarcza, zaprzestanie prowadzenia, wykreślenie, rejestr, ewidencja działalności gospodarczej, REGON, urząd gminy, wniosek, decyzja

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

, pewnej kategorii usług, wymienionych w ustawie takich jak np. transakcje walutowe, usługi zarządzania instrumentami finansowymi, udzielanie kredytów i pożyczek, itp., usług ubezpieczeniowych (...)

Jak zarejestrować indywidualną działalność gospodarczą?

Jak zarejestrować indywidualną działalność gospodarczą?

kwotę wykraczającą poza limit (powyżej 200 tys. zł).  Jeżeli korzystasz ze zwolnienia, to skrupulatnie prowadź rejestr sprzedaży. Pozwoli ci to uniknąć sprzedaży podlegającej opodatkowaniu (...)

Po ślubie koniecznie do fiskusa

Po ślubie koniecznie do fiskusa

ubezpieczeniowych, a zatem osób objętych rejestrem NIP. Przedsiębiorcy wpisani do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) uaktualnienia swoich danych dokonują (...)

Obowiązek rejestracji transakcji pieniężnej

Obowiązek rejestracji transakcji pieniężnej

majątkowe mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, ma obowiązek zarejestrować taką transakcję, bez względu na jej wartość i charakter. Rejestr transakcji oraz dokumenty dotyczące

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne