rejestr sprzedaży i zakupów Wyszukiwarka e-prawnik.pl


JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

. poz. 201, z późn. zm.). Jednolity Plik Kontrolny, JPK_VAT, VAT, zwrot podatku, rejestr sprzedaży i zakupów

JPK_VAT - obowiązek wszystkich podatników VAT

JPK_VAT - obowiązek wszystkich podatników VAT

zakresie JPK służą też kancelarie podatkowe i biura rachunkowe. Zob. też: prezentację MF nt. JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (plik pptx)  JPK_VAT, ewidencja, rejestr sprzedaży (...)

Jak złożyć JPK_VAT z deklaracją?

Jak złożyć JPK_VAT z deklaracją?

i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług Na podst. biznes.gov.pl i podatki.gov.pl JPK_VAT z deklaracją, JPK_VAT, ewidencja, rejestr sprzedaży i (...)

Zmiany w JPK_VAT z deklaracją

Zmiany w JPK_VAT z deklaracją

rozporządzenia w Dzienniku Ustaw   JPK_VAT z deklaracją, JPK_VAT, ewidencja, rejestr sprzedaży i zakupów, VAT, deklaracja VAT

Jak złożyć JPK_VAT?

Jak złożyć JPK_VAT?

identyfikujących podatnika (np. nazwa, NIP) oraz danych, które dotyczą dokumentów sprzedażowych i zakupowych. JPK_VAT odzwierciedla dane zawarte w ewidencji zakupu i sprzedaży. (...)

Powiadomienia ws. korekty JPK_VAT

Powiadomienia ws. korekty JPK_VAT

miesiąca przesyłania JPK przez wszystkich czynnych podatników VAT      JPK_VAT, ewidencja, rejestr sprzedaży i zakupów, VAT, Ministerstwo Finansów, e-mail, (...)

Co nowego w JPK?

Co nowego w JPK?

wymagać aktualizacji oprogramowania wykorzystywanego przez podatników. JPK_VAT, ewidencja, rejestr sprzedaży i zakupów, VAT, JPK_VAT z deklaracją, księgi rachunkowe, podatnik

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży VAT

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży VAT

wpisów na podstawie dobowych raportów fiskalnych; oraz ewidencję (rejestr) zakupów VAT.   ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, rejestr VAT, ewidencja przychodów, sprzedaż

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

rejestr kategorii czynności przetwarzania z art. 30 ust. 2 RODO nie obejmuje tych samych elementów, co rejestr czynności z art. 30 ust. 1 RODO? W odróżnieniu od rejestru czynności (...)

Zbliża się termin składania JPK_VAT za styczeń

Zbliża się termin składania JPK_VAT za styczeń

(rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłają ją jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Obowiązek złożenia pliku JPK_VAT za styczeń upływa 26 lutego (...)

Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

wydanie zaświadczenia i potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej na adres: Ministerstwo Inwestycji i RozwojuDepartament Architektury, Budownictwa i Geodezjiul. Chałubińskiego 4/600-928 (...)

W jakich przypadkach nie trzeba rejestrować firmy?

W jakich przypadkach nie trzeba rejestrować firmy?

podatku od towarów i usług. Co powinien zawierać rejestr sprzedaży? Przepisy nie regulują, jakie dokładnie elementy powinien zawierać uproszczony rejestr sprzedaży. (...)

Data księgowania faktury w PKPiR i rejestrach VAT

Data księgowania faktury w PKPiR i rejestrach VAT

zaksięgować faktury w rejestrze zakupów i w książce przychodów i rozchodów, jeżeli faktura wystawiona jest np. 28.04.2006 r., a dotyczy kwartału 20.04.2006 r. do 30.06.2006 r., a inna (...)

Odpady w 2020 r. - rejestracja, ewidencja i sprawozdawczość

Odpady w 2020 r. - rejestracja, ewidencja i sprawozdawczość

: odpadów takich jak: odchody zwierzęce, odpady kory i korka, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych (...)

Kto może prowadzić kantor wymiany walut?

Kto może prowadzić kantor wymiany walut?

kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, będących przedmiotem obrotu. lokal i jego wyposażenie spełniające warunki techniczne i organizacyjne niezbędne do bezpiecznego i prawidłowego (...)

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów; ustawa z dnia 20

Podstawowe rejestry oraz uczestnicy procedury zakupu mieszkania

Podstawowe rejestry oraz uczestnicy procedury zakupu mieszkania

. warunkuje istnienie tych podmiotów) oraz inne podmioty, niekoniecznie związane z działalności gospodarczą; rejestr pośredników sprzedaży nieruchomości – taki rejestr (...)

Jak zarejestrować indywidualną działalność gospodarczą?

Jak zarejestrować indywidualną działalność gospodarczą?

dotyczące sprzedaży oraz zakupu towarów i usług musisz wpisywać w twojej firmie do księgi przychodów i rozchodów lub do rachunku zysków i strat w kwocie (...)

Kodeks wykroczeń

Kodeks wykroczeń

zabronionym jest zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej.§ 2. Przestępstwami i wykroczeniami podobnymi są przestępstwa i wykroczenia należące do tego samego rodzaju; przestępstwa (...)

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy

wniesieniu wkładów na kapitał zakładowy i uiszczeniu wpłat na akcję, podpisywać listę wspólników. Z utrwalonej linii orzeczniczej i doktryny wynika również, że (...)

Przeciw oszustwom w obrocie całkowicie skażonym alkoholem

Przeciw oszustwom w obrocie całkowicie skażonym alkoholem

Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) oraz ilość odebranych wyrobów; imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub adres siedziby podmiotu odbierającego; numer PESEL lub numer (...)

Udzielanie kredytów hipotecznych na nowych zasadach

Udzielanie kredytów hipotecznych na nowych zasadach

reklamy kredytów konsumenckich (6 miesięcy od ogłoszenia) i wskaźnika referencyjnego (1 lipca 2018 r.). Do ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

chwili ustanowienia zarządu sukcesyjnego zarządca sukcesyjny wykonuje prawa i obowiązki zmarłego przedsiębiorcy wynikające z wykonywanej przez niego działalności gospodarczej oraz prawa i (...)

Akwizytor zapuka do drzwi? Zobacz, jak sobie radzić

Akwizytor zapuka do drzwi? Zobacz, jak sobie radzić

przedstawić klientowi. W Dni Sprzedaży Bezpośredniej, UOKiK przypomina o prawach kupujących poza lokalem przedsiębiorcy. Dziś Dzień Sprzedaży Bezpośredniej. 48 proc. konsumentów przyznało, (...)

eYouGuide - nowy przewodnik Komisji Europejskiej po

eYouGuide - nowy przewodnik Komisji Europejskiej po "cyfrowych prawach" konsumenta

zachętą do dokonania zakupów w sieci w inny państwie, ale tylko 7% faktycznie decyduje się takie transakcje. "Jeśli chcemy, aby konsumenci swobodnie dokonywali zakupów i korzystali (...)

Lasy ukarane

Lasy ukarane

Państwowe Przedsiębiorstwo Leśne Lasy Państwowe będzie musiało zmienić dyskryminujące przedsiębiorców zasady sprzedaży drewna - uznała Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (...)

Sankcje Unii Europejskiej oraz Polski nałożone na Rosję w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

Sankcje Unii Europejskiej oraz Polski nałożone na Rosję w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

, czasowo poza jurysdykcją Ukrainy Krym i Sewastopol zakazano importu towarów z Krymu i Sewastopola; wprowadzono restrykcje handlowe i inwestycyjne w niektórych sektorach gospodarki (...)

Zakup i sprzedaż towaru przed rejestracją VAT

Zakup i sprzedaż towaru przed rejestracją VAT

zakupów. Na fakturach dotyczących tej sprzedaży i zakupów nie ma oczywiście nr NIP i VAT spółki, bo wtedy nie były one jeszcze znane. Czy spółka postąpiła prawidłowo (...)

Umowy o kredyt hipoteczny kompleksowo uregulowane

Umowy o kredyt hipoteczny kompleksowo uregulowane

zaciągania kredytów. Określa m.in. zasady i tryb zawierania umów o kredyt hipoteczny, prawa i obowiązki: kredytodawców, pośredników kredytu hipotecznego i agentów (...)

Zaostrzenie wymogów dla sprzedawców ubezpieczeń?

Zaostrzenie wymogów dla sprzedawców ubezpieczeń?

ubezpieczenia  uzupełniające (rejestr agentów), brokerzy ubezpieczeniowi oraz brokerzy reasekuracyjni (rejestr brokerów). Rejestr pośredników ubezpieczeniowych (...)

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych

. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, (...)

Faktura VAT marża - zasady ewidencjonowania

Faktura VAT marża - zasady ewidencjonowania

ewidencjonowanie. Podkreślić wyraźnie należy, że sprzedaży na zasadzie opodatkowania marży nie można wykazać w standardowych rejestrach sprzedaży VAT – ponieważ nie zawierają one (...)

Bezpieczny zakup samochodu

Bezpieczny zakup samochodu

samochodu potwierdzona umową kupna-sprzedaży i przekazaniem dowodu rejestracyjnego oraz samego samochodu jest ostateczna i staje się Pan właścicielem pojazdu. Ale mimo to osoba trzecia (...)

Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów (...)

Pułapki regulaminów sklepów internetowych

Pułapki regulaminów sklepów internetowych

konsumentom, że akt ten kompleksowo reguluje ich prawa i obowiązku  jest, w przypadku działalności polegającej na sprzedaży towarów konsumentom informacją nierzetelną i (...)

Działalność regulowana wymaga odrębnego wpisu

Działalność regulowana wymaga odrębnego wpisu

stałych objętych własnością górniczą, wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów, wytwarzanie i obró

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

;wkowych na rachunek podmiotu kwalifikowanego - w jego imieniu) i reprezentanta podmiotu kwalifikowanego, a także jego beneficjenta rzeczywistego,  datę ustanowienia pełnomocnika lub reprezentanta (...)

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Krajowym Rejestrze Sądowym; ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ustawa z dnia 13 października (...)

Przetwarzanie danych osobowych przez firmy windykacyjne

Przetwarzanie danych osobowych przez firmy windykacyjne

przypadku podstawą do przetwarzania danych), ale i żądania usunięcia naszych danych przez administratora, prowadzącego taki rejestr. Prawo do bycia zapomnianym także nie ma  zastosowania (...)

Zasady postępowania w stosunku do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską

Zasady postępowania w stosunku do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską

należyte warunki: naukowego badania i dokumentowania zabytku;   prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku;   zabezpieczenia i utrzymania (...)

Sprzedaż towaru z gratisem

Sprzedaż towaru z gratisem

reklamę, ponieważ reklama jest to czynność poprzedzająca zawarcie transakcji sprzedaży i ma na celu zachęcenie do zakupów m.in. poprzez wydanie upominków do anonimowych klientów, (...)

Sprzedawca – zawód ponadczasowy

Sprzedawca – zawód ponadczasowy

- jak było kiedyś, tak jest i obecnie. Jedyną istotną modyfikacją stał się pomysł sprzedaży przez Internet, co wywołało ogromne zmiany w świadomości konsumentów i w sposobie prowadzenia (...)

Sprzedawca – zawód ponadczasowy

Sprzedawca – zawód ponadczasowy

- jak było kiedyś, tak jest i obecnie. Jedyną istotną modyfikacją stał się pomysł sprzedaży przez Internet, co wywołało ogromne zmiany w świadomości konsumentów i w sposobie prowadzenia (...)

Dzień bezpiecznego Internetu – zakupy w sieci

Dzień bezpiecznego Internetu – zakupy w sieci

obowiązek przyjąć taki towar. Pamiętajmy, mamy prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i żadnych konsekwencji finansowych. Wystarczy złożyć odpowiednie oświadczenie (...)

Kupując na aukcji internetowej od osoby prywatnej możesz zapłacić podatek

Kupując na aukcji internetowej od osoby prywatnej możesz zapłacić podatek

zakupu. Jaki zapłacimy podatek? Podstawę do opodatkowania stanowi umowa sprzedaży zarówno rzeczy ruchomych (sprzęt RTV i AGD, sprzęt sportowy, odzież, książki), jak i praw majątkowych (...)

Sejm przyjął 2 ważne ustawy z sektora mieszkaniowego i budownictwa

Sejm przyjął 2 ważne ustawy z sektora mieszkaniowego i budownictwa

-CRUB to zupełnie nowe oprogramowanie, które zastąpi dotychczasowy Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane oraz rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej (...)

Podstawowe definicje w zamówieniach publicznych - co powinieneś wiedzieć?

Podstawowe definicje w zamówieniach publicznych - co powinieneś wiedzieć?

uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i (...)

Jak i kiedy depozyty będą likwidowane?

Jak i kiedy depozyty będą likwidowane?

wchodzi w miejsce depozytu, po potrąceniu kosztów sprzedaży.   Kto poniesie koszty przechowywania i ew. sprzedaży depozytu?  Koszty przechowywania i sprzedaży (...)

Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

, użytkowane przez członków/najemców lokali spółdzielni, związane są z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców i umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie (...)

Kodeks karny skarbowy

Kodeks karny skarbowy

§ 1 i 3, art. 79, art. 80 § 1 i 3, art. 81-83, art. 85, art. 86 § 1a, 2 i 3, art. 87, art. 88, art. 89 § 1, 1a i 3, art. 90, art. 92-98, art. 103 § 1, art. 106-108, (...)

1

2

3

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne