rezygnacja z internetu Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Rezygnacja z internetu - potrzebny czas do namysłu

Rezygnacja z internetu - potrzebny czas do namysłu

Odbiorca Internetu musi mieć czas na rozważenie, czy zrezygnować z usługi - minimum dwa tygodnie, a nie jeden dzień.   (...)Klient miał możliwość uniknięcia tego automatycznego przedłużenia

Dane dzieci bezpieczne w Internecie

Dane dzieci bezpieczne w Internecie

korzystają z usług telekomunikacyjnych. W jakim wieku dzieci zaczynają korzystać z telefonów komórkowych? Z jakich usług korzystają w telefonie? Jakie portale społecznościowe (...)

Jak wygląda procedura złożenia rezygnacji przez zarząd spółki z o.o. - opinia prawna

Jak wygląda procedura złożenia rezygnacji przez zarząd spółki z o.o. - opinia prawna

wypowiedzenia (rezygnacji) z funkcji członka zarządu jak również sposób rezygnacji. Umowa spółki może wskazywać także podmiot któremu należy złożyć rezygnację z funkcji. Co do zasady (...)

Ceny mobilnego Internetu

Ceny mobilnego Internetu

skorzystało z usługi bezprzewodowego Internetu wykorzystując w tym celu swoje telefony. Choć ten drugi rodzaj dostępu nie może jeszcze być porównywany z usługami świadczonymi poprzez (...)

Rezygnacja ze stanowiska prezesa.

Rezygnacja ze stanowiska prezesa.

.” - postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 sierpnia 2004 r., V CK 600/03, LEX nr 359340. „Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu następuje poprzez złożenie oświadczenia (...)

Detaliczny rynek dostępu do Internetu szerokopasmowego

Detaliczny rynek dostępu do Internetu szerokopasmowego

Internetu szerokopasmowego w Polsce. W zakresie rozwoju infrastruktury służącej do dostarczania szerokopasmowego Internetu, Polska, a szczególnie województwa Polski Wschodniej, zajmują jedne (...)

Wkrótce będzie Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Wkrótce będzie Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

28% uczniów nigdy nie spotkało się z użyciem internetu na zajęciach z języka obcego, a prawie 35% na zajęciach z języka polskiego. Co czwarty respondent zadeklarował, (...)

Jak nie dać się cyberprzemocy?

Jak nie dać się cyberprzemocy?

;źnowieczornym surfowaniem w sieci. Coraz młodsi Z roku na rok obniża się wiek, w którym dzieci po raz pierwszy samodzielnie korzystają z Internetu. Obecni uczniowie podstawówek (...)

Masz Internet? Sprawdź, czy i ile możesz odliczyć

Masz Internet? Sprawdź, czy i ile możesz odliczyć

przyczynowym z prowadzoną działalnością, mieć związek z wysokością osiąganych z tego tytułu przychodów lub z zachowaniem czy zabezpieczeniem źródła przychodów, ustawa (...)

Sprzedaż przez internet a podatki

Sprzedaż przez internet a podatki

;b fizycznych nieprowadzących działalności (z uwzględnieniem zwolnień od tego wymogu zgodnie przewidzianych w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia

Neutralność Internetu

Neutralność Internetu

pakietowe mogą bowiem zwiększać korzystanie z aplikacji i usług uprzywilejowanych, a w związku z tym powodować mniejsze zainteresowanie korzystaniem z innych dostępnych aplikacji i usług, (...)

Fair play w internecie?

Fair play w internecie?

prasowym związane z korzystaniem z ich treści przez dostawców usług online, wzmocnienie pozycji negocjacyjnej podmiotów praw autorskich w zakresie wynagrodzenia z tytułu korzystania (...)

Umowa Orange z rządem w sprawie cyfryzacji

Umowa Orange z rządem w sprawie cyfryzacji

różnego rodzaju pomocy i usług oferowanych przez rząd oraz różnego rodzaju organizacje. Z badań wynika, że nawet ludzie, którzy mają dostęp do Internetu nie zawsze z niego korzystają. (...)

Rynek telekomunikacyjny w Polsce na przełomie lat 2005 - 2007/2008

Rynek telekomunikacyjny w Polsce na przełomie lat 2005 - 2007/2008

wychodzącego ruchu telekomunikacyjnego z telefonii ruchomej w krajowej walucie (w milionach). Obejmuje on detaliczne i hurtowe przychody z usług głosowych, danych i Internetu świadczone (...)

Rozliczenie roczne – ulga internetowa

Rozliczenie roczne – ulga internetowa

zwrócić również na sytuacje, w których małżonkowie wspólnie korzystając z internetu. Z ulgi internetowej może skorzystać każdy z małżonków (...)

Obrót instrumentami finansowymi

Obrót instrumentami finansowymi

; Czemu służy nowa ustawa? Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi jest jedną z trzech ustaw wydzielonych z zakresu regulacji znajdującej się w dotychczas obowiązującej ustawie (...)

Odrzucenie rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu spółki z o.o. - opinia prawna

Odrzucenie rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu spółki z o.o. - opinia prawna

, można zrezygnować z funkcji członka Zarządu w każdym czasie i z każdej przyczyny, jednakże w razie, gdy z tytułu pełnionej funkcji członek Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, a rezygnacja (...)

Ochrona wolności słowa użytkowników serwisów społecznościowych

Ochrona wolności słowa użytkowników serwisów społecznościowych

Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka , Rzecznik Praw Pacjenta czy Komisja Nadzoru Finansowego. Milionowe grzywny Istotną zmianą jest też  rezygnacja z dotychczasowej formy nakładania administracyjnych (...)

Z jakimi ulgami podatkowymi możemy się pożegnać?

Z jakimi ulgami podatkowymi możemy się pożegnać?

Dwie stawki PIT, zwolnienie z podatku darowizn dla najbliższych oraz rezygnacja z VAT od importu to pozytywne zmiany w projektach ustaw podatkowych. Jednak np. likwidacja ulgi na Internet oraz (...)

Kiedy i w jaki sposób likwidator spółki może zrezygnować z funkcji - opinia prawna

Kiedy i w jaki sposób likwidator spółki może zrezygnować z funkcji - opinia prawna

wynikającej ze złożonego wypowiedzenia (rezygnacji). Gdy zlecenie (pełnienie funkcji likwidatora) jest odpłatne, a wypowiedzenie (rezygnacja) następuje z ważnych powodów, wypowiadający nie (...)

Szerokopasmowy Internet najlepszą drogą do ożywienia europejskiej wsi

Szerokopasmowy Internet najlepszą drogą do ożywienia europejskiej wsi

korzysta z Internetu składając wnioski o dofinansowanie ze środków UE). W innych regionach - takich jak włoska Toskania czy Węgry - z Internetu korzysta natomiast zaledwie co czwarty (...)

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu

materiały pornograficzne z udziałem dzieci, a 14 % zgłosiło to odpowiedniej organizacji lub instytucji. Ponadto 77% polskich internautów jest zdania, że dostawcy Internetu powinni „obowiązkowo (...)

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

z pełnienia tej funkcji. Rezygnacja jest trzecią, obok śmierci i odwołania przyczyną wygaśnięcia mandatu członka zarządu przed upływem jego kadencji. Możliwość rezygnacji z pełnionej (...)

Będzie System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego

Będzie System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego

przepisy wchodzą w życie? Nowelizacja wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 3 ustawy w zakresie dodawanych art. 29j pkt 2 i 3 oraz art. 29k (...)

Ułatwienia dla przedsiębiorców. Kolejny pakiet

Ułatwienia dla przedsiębiorców. Kolejny pakiet

nieprzekraczającej 1 MW22. Redukcja obowiązku przekazywania wykazu informacji wykorzystywanych do ustalenia wysokości opłat środowiskowych23. Rezygnacja z oryginałów i uwierzytelnionych kopii (...)

Wsparcie w zdalnej nauce

Wsparcie w zdalnej nauce

maturalnego z języka polskiego; materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego zbiory zadań z matematyki; 76 filmów dotyczących (...)

Szybki internet we wszystkich szkołach

Szybki internet we wszystkich szkołach

odbywa się bez użycia nowoczesnych technologii. Jedna czwarta uczniów nawet na lekcjach informatyki nie korzysta z internetu. Bez szybkiego internetu nie jest możliwe jednoczesne (...)

Jak zrezygnować z metody kasowej?

Jak zrezygnować z metody kasowej?

począwszy od III kwartału 2012 r.   Czy rezygnacja z metody kasowej jest równoznaczna z rezygnacją z rozliczenia kwartalnego?  Rezygnacja z metody (...)

Większa ochrona dla abonentów

Większa ochrona dla abonentów

;zagrożeniach Ustawa zawiera też bardzo istotną zmianę ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 209 i 1566). Zmiana polega na wprowadzeniu nowego systemu (...)

Naruszenie dóbr osobistych pracownika

Naruszenie dóbr osobistych pracownika

internetu za miesiąc maj 2006 r. z podaniem ilości godzin, które każdy z pracowników korzystał z internetu. Lista upubliczniona została bez jakichkolwiek wcześniejszych (...)

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej

; KontekstNa mocy unijnej dyrektywy w sprawie usługi powszechnej z 2002 r. usługa powszechna oznacza, że obywatele muszą mieć możliwość połączenia z publiczną siecią telefoniczną w określonym (...)

Rząd rozszerza Tarczę antykryzysową

Rząd rozszerza Tarczę antykryzysową

podejmowania decyzji za pomocą środków porozumienia się na odległość. Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych obrotu kryptowalutami Zwolnienie od 1 lipca 2020 r. z podatku (...)

NIK alarmuje o żenującym tempie prac nad szybkim internetem

NIK alarmuje o żenującym tempie prac nad szybkim internetem

Rozwoju zapewnia, że przy stałym monitoringu postępu prac budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu zostanie zakończona w terminie i wszystkie zakontraktowane środki z Unii Europejskiej (...)

Telepraca - Internet pracownika

Telepraca - Internet pracownika

podkreślił organ  "w innej sytuacji nie ma możliwości zweryfikowania, iż pracownik w ramach refundowanej w postaci z góry określonego ryczałtu kwoty korzysta z Internetu jedynie (...)

14 Raport Komisji Europejskiej

14 Raport Komisji Europejskiej

, osiągając liczbę ponad miliona abonentów.Usługi mobilnego Internetu w Polsce według analiz europejskich analityków są najtańsze w Europie i traktowane substytucyjnie wobec Internetu przewodowego (...)

Egzaminy szkolne w latach 2021-2023

Egzaminy szkolne w latach 2021-2023

maturalnych, w tym arkusze egzaminu próbnego z marca 2021 r. zbiory dodatkowych zadań egzaminacyjnych z wszystkich przedmiotów filmy o egzaminie maturalnym z biologii, chemii (...)

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; ustawa (...)

Będzie Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Będzie Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

oraz MC, kompleksowej inwentaryzacji stanu dostępu do Internetu w jednostkach oświatowych, z której wynikało, że jedynie ok. 23% z nich znajduje się w zasięgu sieci o przepustowości (...)

Rezygnacja z pełnienia funkcji prezesa sp. z o.o. a odpowiedzialność prawna - opinia prawna

Rezygnacja z pełnienia funkcji prezesa sp. z o.o. a odpowiedzialność prawna - opinia prawna

2000 r z funkcji prezesa ...". Czy moja rezygnacja zwalnia mnie z dalszej odpowiedzialności finansowej za spółkę z dniem rezygnacji i czy nie musiałem dopisywać do podanej (...)

Rezygnacja prokurenta spółki z ograniczoną odpowiedzialnością opinia prawna

Rezygnacja prokurenta spółki z ograniczoną odpowiedzialnością opinia prawna

podstawie umowy o pracę. Jeżeli wykonywanie obowiązków prokurenta należy jednocześnie do obowiązków wynikających z umowy o pracę, rezygnacja z funkcji prokurenta może (...)

Rezygnacja z funkcji prezesa zarządu

Rezygnacja z funkcji prezesa zarządu

istnieć także inny stosunek prawny - np. wynikający z umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej np. kontraktu menedżerskiego. Rezygnacja z funkcji prezesa zarządu jest zawsze możliwa. (...)

Oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jedną z przyczyn wygaśnięcia mandatu członka zarządu spółki z o.o. jest jego rezygnacja - jednostronna czynność prawna składana spółce. Rezygnacja może mieć charakter natychmiastowy (...)

Rezygnacja z funkcji członka zarządu

Rezygnacja z funkcji członka zarządu

odwołania ze składu zarządu. Do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. Jak więc wynika z powyższego przepisu

Rezygnacja z funkcji członka zarządu

Rezygnacja z funkcji członka zarządu

najprawdopodobniej znikają z rynku) ma dodatkowy przychód. Zgodnie z umową najmu po naprawie ew. zniszczeń (kilka zostało wypisanych w protokole oddania lokalu - sposób naprawy miał być z (...)

Zwrot pracownikowi kosztów Internetu w domu

Zwrot pracownikowi kosztów Internetu w domu

prywatnych, nie można uznać, że zwrot 50, 75 czy 100 proc. kosztów abonamentu dotyczy korzystania z niego wyłącznie w związku z wykonywaniem zadań służbowych. Prywatne telefony (łącza (...)

Ceny Internetu szerokopasmowego

Ceny Internetu szerokopasmowego

przepustowości 512 kbit/s, 1 Mbit/s, 2 Mbit/s i 6 Mbit/s. Wyjątkiem jest tu Netia S.A. oraz operatorzy telewizji kablowych Aster Sp. z o.o. i UPC Sp. z o.o. oferujący inne pośrednie przepływności, (...)

Tańsze rozmowy na wakacjach za granicą

Tańsze rozmowy na wakacjach za granicą

mogli wówczas wyrazić zgodę na dalsze korzystanie z internetu po przekroczeniu limitu. Jeżeli tego nie zrobimy, to wraz z przekroczeniem 50 euro (bez VAT) usługa zostanie zablokowana (...)

Zgłoś się do „małego ZUS”

Zgłoś się do „małego ZUS”

ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się 05 10. Możesz też zrezygnować z uprawnienia do małej działalności gospodarczej po pewnym okresie korzystania z niego. Zrezygnujesz (...)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

postępowania za pośrednictwem Internetu. Z rozwiązań niemieckich z kolei przejęto zasadę, iż nakaz zapłaty wydawany jest w wersji elektronicznej, zaczerpnięto też pewne rozwiązania (...)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

postępowania za pośrednictwem Internetu. Z rozwiązań niemieckich z kolei przejęto zasadę, iż nakaz zapłaty wydawany jest w wersji elektronicznej, zaczerpnięto też pewne rozwiązania (...)

1

2

3

4

5

...

19

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne