rhb Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Zakup udziałów w spółce

Zakup udziałów w spółce

organizacji”. Spółka już istnieje, a zmiana wspólników nie powoduje powstania nowej spółki. spółka z o.o., udziały, sprzedaż udziałów, rhb

"Uśpienie" działalności spółki

, zgodnie z art. 7 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, podmioty, wpisane do dotychczasowych rejestrów (RHB) podlegają obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. (...)

Skutki braku przerejestrowania spółki

Skutki braku przerejestrowania spółki

przerejestrowaniem. rejestracja, krs, przerejestrowanie, spółki, podmiot, wpis, opłaty, rhb

Obowiązek przerejestrowania spółki

Obowiązek przerejestrowania spółki

ograniczoną odpowiedzialnością regulowane jest natomiast przez ustawę kodeks spółek handlowych. rejestr, handlowy, przedsiębiorców, krajowy, sądowy, spółka, rhb, krs

Likwidacja nieprzerejestrowanej spółki

Likwidacja nieprzerejestrowanej spółki

wykreślenie podmiotu z rejestru. likwidacja, spółka, rozwiązanie, wpis, wniosek, nieprzerejesrowana, rejestracja, krs, rhb

Doręczenie nakazu zapłaty spółce z o.o.

Doręczenie nakazu zapłaty spółce z o.o.

wyprowadziła się z adresu podanego w rejestrze RHB i doręczenie tam nie będzie możliwe, kierując się art.139#3 KPC wskazałem w pozwie nowy adres, który był mi znany. Sąd doręczył nakaz wraz (...)

Brak zezwolenia na prowadzenie domu opieki

Brak zezwolenia na prowadzenie domu opieki

Spółka przed wejściem w życie zmian do ustawy o pomocy społecznej tj. od roku 1997 prowadziła na podstawie postanowienia sądu (wpis do RHB i KRS) działalność w zakresie placówki zapewniającej

Opłaty za przerejestrowanie spółki

Opłaty za przerejestrowanie spółki

Ile wynosi wpis stały za przerejestrowanie sp. z o.o. z RHB do KRS, a ile wynosi zarejestrowanie zmiany aktu założycielskiego sp. z o.o. wpisanej do KRS? Jakie są dodatkowe opłaty? Zgodnie z ustawą

Likwidacja spółki nie wpisanej do KRS

Likwidacja spółki nie wpisanej do KRS

Likwidujemy "uśpioną" spółkę z o.o. Sporządzona została u notariusza uchwała o rozwiązaniu spółki i poświadczone wzory podpisu likwidatora. Spółka nie była rejestrowana w KRS i posiada tylko nr RHB

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne