s.c. Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Odpowiedzialność pełnomocnika wspólników spółki

Odpowiedzialność pełnomocnika wspólników spółki

Prezesa s.c. odpowiedzialnością odszkodowawczą za zobowiązania spółki to potrzebna byłaby w tym zakresie stosowna umowa. Może to być np. umowa zlecenia lub kontrakt menadżerski podpisany (...)

Skutki przekształcenia spółki cywilnej w jawną

Skutki przekształcenia spółki cywilnej w jawną

Do końca 2001 r. spółki cywilne miały obowiązek wyrejestrowania się z ewidencji działalności gospodarczej, gdyż SC pozbawione zostały miana przedsiębiorcy. Nasza sc przekształciła się (...)

Zawarcie małżeństwa przez wspólników s.c.

Zawarcie małżeństwa przez wspólników s.c.

nazwiska jednego z małżonków, zmianie ulegnie de facto nazwa spółki. Zamiast „ Rysio – Janina Adamus, Jan Kowalski s.c.”, będziemy mieli „ Rysio-Janina i Jan Kowalscy s.c.”

Likwidacja spółki cywilnej małżonków

Likwidacja spółki cywilnej małżonków

działalności przez ustanie bytu prawnego, co w sytuacji s.c. ma miejsce - ale przecież przedsiębiorcami są wspólnicy, a nie spółka cywilna. Czy mam posłużyć się innym drukiem, czy też odrębnym (...)

Podatek od nieruchomości zajętej pod przedszkole

Podatek od nieruchomości zajętej pod przedszkole

płacony z konta SC na konto Urzędu Gminy ale jako płatnik jest wskazana właścicielka tej nieruchomości czyli Pani X. Czy SC prowadząca Przedszkole niepubliczne i wynajmująca tę nieruchomość (...)

Leasingowane samochody przez spółkę cywilną

Leasingowane samochody przez spółkę cywilną

Spółka cywilna nabyła w ramach leasingu operacyjnego dwa samochody dostawcze na nazwisko jednego ze wspólników. SC likwiduje się, ja wykupuję cały majątek SC. Czy muszę też wykupić te samochody (...)

S.c a nowa działalność gospodarcza

S.c a nowa działalność gospodarcza

Jestem obecnie współwłaścicielem spółki cywilnej. Dodatkowo chcę prowadzić działalność jako osoba fizyczna. Czy muszę więc starać się o nowy numer REGON, i czy mogę posługiwać się swoim osobistym (...)

Rozdzielność majątkowa małżonków-wspólników s.c.

Rozdzielność majątkowa małżonków-wspólników s.c.

Małżeństwo prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. W skład kapitału spółki wchodzą między innymi nieruchomości związane z jej prowadzeniem (budynki produkcyjne) i środki obrotowe. (...)

Zawieszenie działalności przez wspólnika s.c.

Zawieszenie działalności przez wspólnika s.c.

W listopadzie 2009 r zawarłam umowę spółki cywilnej(dwuosobowej). Działalność spółki polega na sprzedaży detalicznej. W związku z tym, iż dodatkowo pracuję z tyt. umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu (...)

Wspólne postępowanie upadłościowe wspólników s.c.

Wspólne postępowanie upadłościowe wspólników s.c.

Wiem, że upadłość nie może zostać przeprowadzona dla spółki cywilnej, ale dla jej wspólników jako przedsiębiorców. Wiadomym jest też, że upadłość może zostać przeprowadzona jedynie przy spełnieniu (...)

Przekształcenie firmy jednoosobowej w s.c.

Przekształcenie firmy jednoosobowej w s.c.

Prowadzę działalność jako osoba fizyczna (jednoosobowo), na zasadach ogólnych, KPiR, zatrudniam 10 pracowników, posiadam halę, kilkanaście pojazdów, sprzęt budowlany, koparki. Chciałbym przekształcić (...)

Opodatkowanie bezpłatnego użyczenia lokalu s.c.

Opodatkowanie bezpłatnego użyczenia lokalu s.c.

Jakie "konsekwencje" finansowe-podatkowe wiążą się z zastosowania umowy bezpłatnego użyczenia lokalu spółce cywilnej przez jednego z czterech wspólników, będącego właścicielem spółdzielczego własnościowego (...)

Aneks do umowy spółki cywilnej

Aneks do umowy spółki cywilnej

wspólników spółki. umowa spółki cywilnej, aneks, zmiana, wspólnicy, s.c.,

Zakład Produkcyjny - umowa spółki cywilnej z przypisami

Zakład Produkcyjny - umowa spółki cywilnej z przypisami

jak najlepiej ukształtować własną umowę spółki cywilnej. spółka cywilna, s.c., kodeks cywilny, wspólnicy, umowa, aneks, firma

Wniosek o rejestrację spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej (KRS-W1)

Wniosek o rejestrację spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej (KRS-W1)

przerejestrowanie spółki cywilnej w spółkę jawną podpisują wszyscy wspólnicy. spółka cywilna, spółka jawna, s.c., sp,j. krs, KRS-W1, wniosek, KRS-WH, przekształcenie, połączenie, podział, (...)

Wspólnicy spółki jawnej – załącznik do wniosku o rejestrację spółki (KRS-WB)

Wspólnicy spółki jawnej – załącznik do wniosku o rejestrację spółki (KRS-WB)

szczególności nr PESEL, informacje o zawartych majątkowych umowach małżeńskich i ewentualnie powstałej rozdzielności majątkowej. spółka cywilna, spółka jawna, s.c., sp,j. krs, KRS-WB, wniosek, (...)

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

zgłosić jej likwidację do urzędu skarbowego na formularzu NIP-2 (dodatkowo przy zamykaniu s.c. składa się w GUS formularz RG-OP). Jeśli spółka, której wspólnikiem był zainteresowany

Uwaga na niedozwolone postanowienia w umowie kupna mieszkania!

Uwaga na niedozwolone postanowienia w umowie kupna mieszkania!

rozpoznanie sprawy przez sąd, który wedle ustawy nie jest miejscowo właściwy; pozwany: Pośrednictwo i Obrót Nieruchomościami Alians s.c. T. Zobek, R. Leśniak w Katowicach)  Więcej (...)

Rusza system monitorowania drogowego przewozu towarów

Rusza system monitorowania drogowego przewozu towarów

formalności pozwoli osobie fizycznej na pobranie certyfikatu niekwalifikowanego SC, który jest niezbędny do podpisania pozostałych wniosków składanych w usłudze „e-Klient", tj. rejestracji

Spotkania Szefów Ceł UE

Spotkania Szefów Ceł UE

innych krajów UE. W czasie kilku z takich spotkań przyjęto konkretne ustalenia dotyczące współpracy dwustronnej. IP SC Źródło: www.mf.gov.pl spotkania Szefów Ceł UE, cła, Wspólnotowy

Jak zrezygnować z rozpoczętego przekształcenia spółki cywilnej w sp. z o.o. na rzecz przekształcenia w spółkę jawną - opinia prawna

Jak zrezygnować z rozpoczętego przekształcenia spółki cywilnej w sp. z o.o. na rzecz przekształcenia w spółkę jawną - opinia prawna

wskazanych w art. 26 § 1-3 ksh, na podstawie uchwały wspólników s.c. z chwilą wpisu spółki jawnej do rejestru. Koszty tego wpisu to 1000 zł wpisu sądowego oraz 500zł opłaty za ogłoszenie w Monitorze (...)

Nazwa spółki cywilnej

Nazwa spółki cywilnej

nich inne elementy przewidziane odnośnie do firmy osoby fizycznej. Przykład Jan Dobry Zenon Zły spółka cywilna złom-zbyt. firma, spółka cywilna, wspólnicy, nazwa spółki, sc, firma spółki cywilnej

Aport w spółce cywilnej

Aport w spółce cywilnej

: Umowa spółki cywilnej Umowa spółki cywilnej z przypisami prawo cywilne, prawo spółek, spółka cywilna, s.c., wkład, wartość wkładu, przedmiot wkładu, umowa spółki, przeniesienie własności, (...)

Dbanie o dobro dziecka, na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Dbanie o dobro dziecka, na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

dziecka” w polskim prawie rodzinnym i opiekuńczym, SC, t. XXXI, Warszawa-Kraków 1981, s. 9 i 19) przyjmuje się, że na tle przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „<<dobro

Dobro dziecka a prawo cywilne

Dobro dziecka a prawo cywilne

polskim prawie rodzinnym i opiekuńczym, SC, t. XXXI, Warszawa-Kraków 1981, s. 9 i 19) przyjmuje, że na tle przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „<<dobro dziecka>>

Jakie skutki ma rozwód bez orzekania o winie?

Jakie skutki ma rozwód bez orzekania o winie?

alimentów małżonek znalazł się w niedostatku dopiero po upływie pewnego czasu od orzeczenia rozwodu (por. A. Szpunar, Obowiązek alimentacyjny między małżonkami po rozwodzie, SC 1981, t. XXXI, (...)

Składki ZUS w spółce cywilnej

Składki ZUS w spółce cywilnej

dochodu albo zaliczanie ich bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu. Gdyby przyjąć pierwsze rozwiązanie i powiększać koszty w pkir prowadzonej przez sc. powstaje problem z prawidłowym ustaleniem (...)

Niewłaściwy numer NIP

Niewłaściwy numer NIP

Małżeństwo prowadzi od 1998 roku działalność gospodarczą w formie s.c. posługując się NIP męża (dawniej spółka małżeńska). W 2005 roku w związku ze zmiana przepisów o działalności gospodarczej

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Z żoną, jako wspólnicy S.C., kupiliśmy działkę budowlaną, na której znajduje sie stara stodoła. Jesteśmy w trakcie załatwiania formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę tej (...)

Podmioty powiązane

Podmioty powiązane

, gdyby we wzajemnych kontaktach brały udział niezależne podmioty. Czy w tej sytuacji firmy te, tzn. sp. z o.o. firma jednoosobowa i s.c. są podmiotami powiązanymi? A jeśli tak, to czy mamy obowiązek

Wykup i sprzedaż leasingowanego urządzenia

Wykup i sprzedaż leasingowanego urządzenia

S.c. podpisała umowę leasingu operacyjnego (3-letnią) na urządzenie do parowania swetrów w sierpniu 2006. Kwota leasingu 14.000 zł. Raty leasingowe wpisywaliśmy w koszty. W maju 2007 r., w związku (...)

Likwidacja pracodawcy a przejście zakładu pracy

Likwidacja pracodawcy a przejście zakładu pracy

rachunek i pod taką nazwą jak s.c. Zamierzamy w związku z tym rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem (aktualnie na zwolnieniu lekarskim, a następnie będzie na urlopie wychowawczym). Czy rozwiązanie (...)

Samochód używany w różnych działalnościach

Samochód używany w różnych działalnościach

gospodarcza, siedziba w Warszawie, w ewidencji środków trwałych posiadam samochód Fiata. Kawiarnia miła s.c., w spółce posiadam 50 % udziałów, siedziba i miejsce prowadzenia działalności w Kołobrzegu. (...)

Prawo do nazwy firmy

Prawo do nazwy firmy

ich. Różnice między nazwami są często rozróżniane poprzez np. z.o.o. Sp.J lub S.C. Znalazłem dwie inne firmy, które nazywają się tak samo jak moja firma. Obie te firmy działają w podobnej branży, (...)

Spółka cywilna małżonków

Spółka cywilna małżonków

). Czy wobec tego nasza forma działalności traktowana jest w dalszym ciągu jako s.c.? Firma nasza ma nadane numery REGON i NIP jeszcze przed dokonaniem odrębnych wpisów do ewidencji działalności

Rolnik jako wspólnik spółki cywilnej

Rolnik jako wspólnik spółki cywilnej

Czy współwłaściciel S.C. będący rolnikiem może podlegać ubezpieczeniu KRUS? Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników ubezpieczeniu społecznemu w KRUS podlega z mocy ustawy rolnik, (...)

Opiekun dziecka jego przedstawicielem

Opiekun dziecka jego przedstawicielem

rodzicielskiej przez rodziców. Zgodnie z poglądem doktryny (K. Jagielski "Istota i treść władzy rodzicielskiej", SC 1963, t. III, s. 150), ingerencja sądu na podstawie art. 109 Kodeksu rodzinnego i (...)

Zalegasz z czynszem? Możesz stracić mieszkanie

Zalegasz z czynszem? Możesz stracić mieszkanie

do komornika – tłumaczy na łamach Gazety Prawnej Olga Wieczorek, wspólnik i licencjonowany zarządca wspólnot mieszkaniowych z W-Z Zarządzanie Nieruchomościami s.c. w Warszawie. We

Jedne zasady dla wszystkich urzędników

Jedne zasady dla wszystkich urzędników

urzędnicze nie są jednolite, z zatrudnianie przebiega na podstawie różnych przepisów - kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej (SC) czy pracownikach samorządowych - informuje Gazeta (...)

Odsetki wyższe od maksymalnych

Odsetki wyższe od maksymalnych

). (...)Według Bartosza Draniewicza, radcy prawnego z kancelarii adwokacko-radcowskiej B. Draniewicz, W. Peterek s.c., która doradza Stowarzyszeniu Właścicieli Kantorów i Lombardów, tacy przedsiębiorcy (...)

Organ podatkowy musi wyjaśnić okoliczności sprawy

Organ podatkowy musi wyjaśnić okoliczności sprawy

dyrektora izby skarbowej w sprawie zakwestionowania części kosztów uzyskania przychodów. Spółka Ce zleciła w 2003 r. spółce KO WG S.C. wykonanie prac zbrojarskich, za które otrzymała faktury. (...)

Pozorowane zwalczenie korupcji!

Pozorowane zwalczenie korupcji!

Zawrzało w środowisku polskich celników. Iwona Fołta, przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Służby Celnej (FZZSC), wytoczyła armaty przeciw Wiesławowi Czyżowiczowi, szefowi Służby Celnej (SC

Żądanie zwrotu nakładów przez byłego wspólnika s.c

Żądanie zwrotu nakładów przez byłego wspólnika s.c

Spółka cywilna dwuosobowa uległa likwidacji 31 grudnia 2004 roku. Wspólnik będący właścicielem nieruchomości, na której działała spółka rozpoczął 5 stycznia 2005 roku nową działalność jako firma (...)

Przekroczenie zakresu zwykłego zarządu w s.c.

Przekroczenie zakresu zwykłego zarządu w s.c.

W 2001 r wspólnik spółki cywilnej zawarł jednoosobowo w imieniu spółki umowę o dzieło o wartości ok. 50.000 PLN. Po kilku miesiącach wobec braku możliwości uregulowania należności, ten sam wspólnik (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne