sejm ustawa refundacyjna tekst Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2008 r., Nr 141, Poz. 888); Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst (...)

Komisja Weryfikacyjna

Komisja Weryfikacyjna

nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych

Pora na dostosowania do systemów informacyjnych Schengen

Pora na dostosowania do systemów informacyjnych Schengen

kwietnia 1990 r. o Policji  (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r., Nr 43, poz. 277); Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r., (...)

Nowelizacja ustawy o IPN podpisana

Nowelizacja ustawy o IPN podpisana

Narodowej”, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. ##baner## Poznaj tekst ustawy w języku polskim  USTAWA z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie (...)

Spotkanie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST

Spotkanie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST

prawna.Julia Pitera przeciw korupcjiNowa ustawa o pracownikach samorządowych dopuszcza zatrudnienie osób nie posiadających obywatelstwa polskiego. Ustawa wskazując możliwość nakłada obowiązek (...)

Rzecznik Praw Obywatelskich - kiedy warto się do niego zwrócić o pomoc?

Rzecznik Praw Obywatelskich - kiedy warto się do niego zwrócić o pomoc?

dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. 2001 r. Nr 14 poz. 147 - tekst jednolity). rzecznik, RPO, prawa obywatelskie, konstytucja, prawa człowieka, podstawowe wolności, prawo do

Jakie zmiany przewidziano w Prawie telekomunikacyjnym?

Jakie zmiany przewidziano w Prawie telekomunikacyjnym?

telekomunikacyjne ze zmianami wprowadzonymi przez Senat (zob. tekst) operator publicznej sieci telekomunikacyjnej, dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, dane transmisyjne, numer telefonu, (...)

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych

wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe [tekst ustawy] dane, osobowe, ochrona, danych, osobowych, nowelizacja

Reklama wina

Reklama wina

związku z tym akt nie został jeszcze opublikowany. Tekst ustawy w wersji przyjętej przez parlament jest dostępny na stronach internetowych Sejmu - nr druku 3173. ustawa o wychowaniu w trzeźwości (...)

Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych

Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych

W dniu 16 czerwca 2004 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Ustawa została utworzona z dwóch rozpatrywanych wspólnie projektów. Jeden został zgłoszony (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne