sejm Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Koniec testów na zwierzętach?

Koniec testów na zwierzętach?

, których składniki testowano na zwierzętach, to propozycja zawarta w uchwalonej przez posłów 23 lipca br. nowelizacji ustawy o kosmetykach. Sejm chciał, aby zakaz wprowadzania do obrotu kosmetyków, (...)

Zwolnienia od kosztów sądowych po nowemu

Zwolnienia od kosztów sądowych po nowemu

cywilnych, nad którą właśnie pracuje Sejm. Reforma jest tym pilniejsza, że od takiego zwolnienia zależy często, czy zainteresowany ma szansę skorzystać z sądowej ochrony.Rzeczpospolita 26.08.2004 (...)

Ustawa 203 przyczynkiem do bankructwa placówek służby zdrowia

Ustawa 203 przyczynkiem do bankructwa placówek służby zdrowia

Publiczne zakłady opieki zdrowotnej z Lubelszczyzny zamierzają gremialnie zaskarżyć do sądu Sejm o odszkodowanie za skutki tzw. ustawy 203 zł. Zobowiązała ona placówki służby zdrowia do podwyższenia

Nowe uregulowania kosztów sądowych w sprawach cywilnych

Nowe uregulowania kosztów sądowych w sprawach cywilnych

Sejm pracuje właśnie nad projektem ustawy o o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Jak dotąd kwestie

Konieczna nowelizacja świadczeń rodzinnych

Konieczna nowelizacja świadczeń rodzinnych

utraciły świadczenia wypłacane z Funduszu Alimentacyjnego, wydaje się przesądzone. Sejm przegłosował w piątek senackie poprawki, ustawa nowelizująca czeka na podpis prezydenta. Prawdopodobnie wejdzie (...)

Jak wypłacane będą zasiłki chorobowy i macierzyński?

Jak wypłacane będą zasiłki chorobowy i macierzyński?

Sejm pracuje właśnie nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. Jego pierwsze

Granice odsetek umownych

Granice odsetek umownych

LPR, teraz w ich ślad idą posłowie z SLD. Obrońcy wolności gospodarczej się temu przeciwstawiają.Niedawno, bo na 70. posiedzeniu w marcu Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu projekt ograniczenia odsetek

Niższe opłaty u notariusza

Niższe opłaty u notariusza

ministra sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564). Zostało wydane, gdy Sejm 17 czerwca 2004 r. zmienił ustawę - Prawo o notariacie

Skuteczniejsze zwalczanie pedofilii – zmiany w prawie karnym

Skuteczniejsze zwalczanie pedofilii – zmiany w prawie karnym

zaostrzenie kar dla pedofili. Sejm 23 marca rozpoczął prace nad projektem.Projekt przewiduje przymusowe leczenie sprawców tego typu czynów. Autorzy projektu wskazują, że przymus będzie korzystny również (...)

Kibice z identyfikatorami

Kibice z identyfikatorami

- to główny zarzut wobec dzisiejszej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. W miniony piątek Sejm poprawił ustawę. W ostatecznym głosowaniu przepadła jednak poprawka, która przewidywała wprowadzenie

Całkowity zakaz sprzedaży w systemie argentyńskim

Całkowity zakaz sprzedaży w systemie argentyńskim

Całkowity zakaz sprzedaży w systemie argentyńskim wprowadza uchwalona w czwartek przez Sejm zmiana ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.Sejm zaakceptował inicjatywę posłów z Komisji Gospodarki

Projekt ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Projekt ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Wczoraj, tj. 12 czerwca 2003r., Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.W projekcie ustawy określono strony transakcji handlowych. Ujęto w nim wszystkich

Zmiany w ustawie o grach losowych

Zmiany w ustawie o grach losowych

Sejm przekazał do Senatu ustawę nowelizującą ustawę o grach losowych i zakładach wzajemnych i grach na automatach.Nowelizacja wprowadza zmianę tytułu ustawy - otrzymuje ona nowe brzmienie; „o

Świadczenia odszkodowawcze dla żołnierzy

Świadczenia odszkodowawcze dla żołnierzy

ze służbą wojskową. Ustawa ta, uchwalona przez Sejm w dniu 14 marca 2003r. ma na celu kompleksowe uregulowanie problematyki wypłacania świadczeń żołnierzom za wypadki i choroby powstałe w związku (...)

Nowela ustawy o języku polskim

Nowela ustawy o języku polskim

Sejm uchwalił nowelizacje ustawy o języku polskim.Nowelizacja ustawy o języku polskim wprowadza w miejsce delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia w kwestii egzaminów potwierdzających znajomość

Wraca reklama piwa

Wraca reklama piwa

Sejm uchwalił poprawki w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i prtzeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nowelizacja ma za zadanie przywrócenie mozliwości reklamy piwa w telewizji we wcześniejszych godzinach

Zmiany w prawie budowlanym

Zmiany w prawie budowlanym

Sejm uchwalił nowelizację prawa budowlanego, mającą na celu uproszczenie procedur administracyjnych oraz wprowadzenie zmian w szeregu instytucji prawa budowlanego min. samowoli budowlanej.Nowelizacji

Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Równocześnie z ustawą o zmianie ustawy – Prawo budowlane, Sejm uchwalił ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa ta ma zastąpić ustawę z 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu

Zmiany w ustawie o bronii i amunicji

Zmiany w ustawie o bronii i amunicji

Ustawa z dnia 8 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu została przyjęta przez Sejm i przesłana do Senatu. Najważniejsze zmiany, które mają być

Zmiany w prawie drogowym

Zmiany w prawie drogowym

Rząd przygotował projekt nowelizacji przepisów drogowych. Nowela ta została uchwalona przez sejm 10 października br. Jej celem jest przede wszystkim dostosowanie polskiego prawa drogowego do

Projekt ustawy o stażu absolwenckim

Projekt ustawy o stażu absolwenckim

Sejm pracuje nad projektem ustawy o stażu absolwenckim.Celem stażu absolwenckiego jest nabywanie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy przez

Projekt zmiany ustawy o obowiązku obrony RP

Projekt zmiany ustawy o obowiązku obrony RP

29 sierpnia 2002r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o powszechnym obowiazku obrony Rzeczpospolitej. Zgodnie z nowelizacją skrócona do 3 miesięcy została obowiązkowa służba wojskowa absolwentów szkół

Ułatwienia dla absolwentów

Ułatwienia dla absolwentów

Senat zajmie sie tym projektem oraz termin, w którym Sejm rozpatrzy ewentualne poprawki Senatu. Nowelizacja określa także maksymalny okres, w którym absolwenci mogą złozyc wniosek o zwolnienie. Przepisy

Nowe prawo dewizowe

Nowe prawo dewizowe

wszystkim liberalizacja tego prawa.Obowiązująca ustawa przewiduje bowiem szereg ograniczeń w zakresie obrotu dewizowego z zagranicą. Do najistotniejszych zmian w znowelizowanym przez Sejm projekcie prawa

Pożyczka bez podatku ???

Pożyczka bez podatku ???

Senat zaakceptował bez poprawek uchwalony przez Sejm rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynnosci cywilnoprawnych. Projekt ten został przesłany jako jeden z elementów programu

Sejm chce chronić małoletnich przed wulgarnymi i drastycznymi filmami i grami

Sejm chce chronić małoletnich przed wulgarnymi i drastycznymi filmami i grami

Zakaz sprzedaży, wypożyczania oraz udostępniania osobom małoletnim filmów wideo, DVD, CD, gier komputerowych lub telewizyjnych, w których zawarta jest przemoc, wulgarne przedstawianie lub obsceniczność - (...)

Kodeks wyborczy

Kodeks wyborczy

Przepisy wstępne Dział I Art. 1. Kodeks wyborczy określa zasady i tryb zgłaszania kandydatów, przeprowadzania oraz warunki ważności wyborów:  1)   do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (...)

1

...

32

33

34

35

36

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne