sejm Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Porządek w wymiarze sprawiedliwości

Porządek w wymiarze sprawiedliwości

Sejm ostatecznie przyjął ustawę gwarantującą konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości Sejm nie zgodził się 23 stycznia 2020 r. na wnioskowane przez Senat odrzucenie ustawy, która

Tarcza antykryzysowa - ułatwienia dla firm

Tarcza antykryzysowa - ułatwienia dla firm

, wykonawców dzieła i samozatrudnionych świadczenie w kwocie do ok. 2 tys. zł brutto" – wskazała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. W piątek Sejm przyjął ustawę (...)

W jakich sprawach przeprowadza się ogólnokrajowe referendum?

W jakich sprawach przeprowadza się ogólnokrajowe referendum?

: Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. 2003 r. , Nr 57, poz. 507 ze zmianami). referendum, ustawa, głosowanie,rada gminy,Sejm,obywatel,uchwała

Sejm za Polskim Ładem

Sejm za Polskim Ładem

tys. zł, zaoszczędzi rocznie 1 tys. zł.   Sejm Polski Ład, podatek dochodowy, PIT, ulga

Specustawa ws. koronawirusa

Specustawa ws. koronawirusa

obywatelskich w pewnych sytuacjach. "W związku z czym będziemy się temu przyglądać" - zapowiedziała. Wicemarszałek Michał Kamiński zauważył, że po raz pierwszy w ciągu ostatnich pięciu lat zdarzyło (...)

Reforma Krajowej Rady Sądownictwa

Reforma Krajowej Rady Sądownictwa

sędziowskiego zapewni wyłanianie ich przez Sejm, a nie przez samych sędziów. To właśnie Sejm dysponuje bowiem najpełniejszym, weryfikowanym regularnie w wyborach powszechnych demokratycznym (...)

Rząd uderzy w RPP? Jest już plan

Rząd uderzy w RPP? Jest już plan

Polskiej, Sejm i Senat po wejściu w życie nowelizacji. Zgodnie z kolejną propozycją MF, w 2019 r. Prezydent RP, Sejm i Senat mieliby powołać po jednym dodatkowym członku Rady spośród specjalistów (...)

Przestępstwo pomówienia Narodu Polskiego

Przestępstwo pomówienia Narodu Polskiego

okazało - jego nowelizacją. Zdaniem Trybunału, w toku prac nad ustawą lustracyjną Sejm powinien był poprawkę Senatu poddać pod głosowanie, aby następnie - wobec uchybień ze strony Senatu, a także, (...)

Zmiany w prawie spadkowym - dziadkowie będą dziedziczyć

Zmiany w prawie spadkowym - dziadkowie będą dziedziczyć

przez ustawodawcę za nadmiernie rygorystyczne stąd też uchwalona przez Sejm ustawa nowelizująca Kodeks cywilny.Jak będzie po zmianie? Uchwalona przez Sejm nowelizacja zmienia w sposób zasadniczy (...)

Pakiet dot. tarczy antykryzysowej uchwalony przez Sejm

Pakiet dot. tarczy antykryzysowej uchwalony przez Sejm

przedsiębiorców, jak i pracowników, których dobro i bezpieczeństwo jest dla nas szczególnie ważne" – podkreśliła minister Maląg. pakiet dot. tarczy antykryzysowej, Sejm, (...)

Zawodowy Sejm

Zawodowy Sejm

okręgach wyborczych oraz zmniejszenie liczebności Sejmu. Dziennik Polski 19.11.2007 r. Sejm, parlament, poseł, zawodowy, niezawodowy, zatrudnienie, zajęcie

Sejm przyjął ustawę dotyczącą izolacji sprawców najgroźniejszych przestępstw

Sejm przyjął ustawę dotyczącą izolacji sprawców najgroźniejszych przestępstw

człowieka oraz standardami wynikającymi z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Przyjęte przez Sejm zmiany w prawie będą dotyczyły osób spełniających łącznie następujące warunki: - (...)

Obniżka PIT?

Obniżka PIT?

Sejm przyjął ustawę 12 maja 2022 r. Sejm przyjął ustawę "#NiskiePodatki". Obniża ona PIT z 17 proc. do 12 proc. dla podatników na skali, a przedsiębiorcom na podatku liniowym, (...)

TK: przepis pozwalający RPO na wykonywanie zadań po upływie kadencji straci moc za 3 miesiące

TK: przepis pozwalający RPO na wykonywanie zadań po upływie kadencji straci moc za 3 miesiące

sposobu działania i zakresu działania RPO – a tego długość kadencji nie obejmuje. Konstytucja nie określa terminu na powołanie nowego RPO. Termin, w jakim Sejm za zgodą Senatu go powołuje, (...)

Nowelizacja ustawy ubezpieczeniowej. Oto, co się zmieni

Nowelizacja ustawy ubezpieczeniowej. Oto, co się zmieni

. Jak przyznawał cytowany przez Sejm Pociej, Sejm wyszedł z założenia, że artykuł nie będzie potrzebny. Zdaniem Senatu wykreślenie go mogłoby jednak prowadzić do dyskryminacji kobiet ciężarnych (...)

Dla kogo dodatek solidarnościowy?

Dla kogo dodatek solidarnościowy?

Andrzeja Dudę, a przyjęta przez Sejm ustawa jest niezwykle ważna z punktu widzenia społecznego. Przepisy uzupełniają katalog rozwiązań zaproponowany w tarczy antykryzysowej, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom

Studenci i uczniowie zapłacą za połowę biletu?

Studenci i uczniowie zapłacą za połowę biletu?

ponad dwustu dniach od pierwszego czytania Sejm RP podejmuje dalsze prace nad projektem pod którym podpisało się ponad 130 tysięcy obywateli. Z jednej strony to dobra wiadomość, że Sejm (...)

Parlament wzywa polskie władze do równego traktowania parlamentarzystów krajowych i europejskich

Parlament wzywa polskie władze do równego traktowania parlamentarzystów krajowych i europejskich

: 24.04.2009  Źródło: Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego, redakcja polska Parlament Europejski, uchylenie immunitetu, poseł na Sejm, senator, ściganie z oskarżenia publicznego

Święto na ostatnią chwilę...?

Święto na ostatnią chwilę...?

przepisów przejściowych i dostosowujących. Ma ona wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. W związku z tym, że Sejm uchwalił opisywaną ustawę dopiero dnia 24 października (...)

Reforma ustaw sądowych

Reforma ustaw sądowych

pojawiła się informacja o podpisaniu przez prezydenta nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych i innych ustaw, przyjętej 20 lipca 2018 r. przez Sejm, a 25 lipca przez Senat. Decyzja prezydenta (...)

Renta socjalna rośnie

Renta socjalna rośnie

100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Sejm przyjął ustawę niemal jednogłośnie i bez poprawek. W wyniku uchwalenia przez Sejm i Senat ustawy podwyższającej (...)

Prezydencka wersja reformy sądownictwa

Prezydencka wersja reformy sądownictwa

dwóch miesięcy Sejm nie wybierze większością 3/5 głosów kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, wówczas tego wyboru spośród kandydatów zgłoszonych Sejmowi (...)

Kongres Przedsiębiorczości popiera działania Komisji Przyjazne Państwo

Kongres Przedsiębiorczości popiera działania Komisji Przyjazne Państwo

. To przełom w relacjach Sejm - przedsiębiorcy i Sejm - społeczeństwo. Dzięki pracy Komisji i jej otwarciu wyzwolono ogromną energię i przywrócono wiarę, że w Polsce można sobie poradzić (...)

Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

uchwaleniu ustawy przez Sejm większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, Prezydent Rzeczypospolitej w ciągu 7 dni podpisuje ustawę i zarządza jej ogłoszenie (...)

Sejm przyjął projekt ustawy o dodatku węglowym

Sejm przyjął projekt ustawy o dodatku węglowym

realizację. Zgodnie z przyjętymi dziś przez Sejm przepisami wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać do 30 listopada 2022 r. Będą inne rozwiązania... Minister Moskwa dodała, (...)

Sejm znowelizował ustawę telekomunikacyjną

Sejm znowelizował ustawę telekomunikacyjną

telekomunikacyjnej. Nowelizacja przyjęta dzisiaj przez Sejm rozwiewa powyższe wątpliwości, co ma korzystnie wpłynąć na rozwój sieci telekomunikacyjnych. Ustawa została przyjęta przez Sejm (...)

Jaki budżet na 2023 rok?

Jaki budżet na 2023 rok?

odpowiedzialnością za bezpieczeństwo kraju i bezpieczeństwo polskich rodzin. Ustawa przyjęta przez Sejm to najlepszy możliwy budżet na trudne czasy" – powiedziała minister finansów (...)

Sejm przyjął zmiany w pomocy społecznej

Sejm przyjął zmiany w pomocy społecznej

pomocy społecznej. – "Z uwagą przysłuchujemy się głosom różnych środowisk, analizujemy ich postulaty i robimy co w naszej mocy, by poprawiać ich sytuację. Przyjęta przez Sejm (...)

Sejm przyjął weto prezydenta. PO i PiS zgodne

Sejm przyjął weto prezydenta. PO i PiS zgodne

istotnej roli samorządów, dlatego też przygotowywane rozwiązanie wzmocnieni ich rolę, przy jednoczesnym zagwarantowaniu odpowiedniego poziomu ochrony środowiska i krajobrazu. źródło: www.prezydent.pl (...)

Wzmocnienie ochrony osób dotkniętych przemocą domową

Wzmocnienie ochrony osób dotkniętych przemocą domową

dotkniętych przemocą domową. 1 grudnia br. Sejm uchwalił – przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości – nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego. Dzięki ustawie antyprzemocowej

Nowelizacja ustawy o dochodach JST

Nowelizacja ustawy o dochodach JST

. Uchwalona przez Sejm nowelizacja wprowadza również czasowe preferencje w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu JST oraz limitu spłaty długu. Do 2025 r. zostanie (...)

Wsparcie przedsiębiorców znad Odry coraz bliżej

Wsparcie przedsiębiorców znad Odry coraz bliżej

Sejm uchwalił ustawę o wsparciu przedsiębiorców znad Odry Sejm uchwalił ustawę o wsparciu finansowym dla przedsiębiorców znad Odry. Firmy nadodrzańskie, których przychód

Sejm uchwalił tarczę branżową

Sejm uchwalił tarczę branżową

stosowania środków pomocowych.  Sejm, tarcza branżowa, przedsiębiorstwo, firma, pomoc, COVID-19, koronawirus, epidemia, COVID-19, branża, turystyka

Prezydent podpisał ustawę modernizacyjną

Prezydent podpisał ustawę modernizacyjną

Więzienna, jako jedyna formacja mundurowa, przez lata nie była objęta takim kompleksowym programem modernizacyjnym. Dopiero w 2016 roku, kiedy rządy objęła Zjednoczona Prawica, Sejm uchwalił pierwszy (...)

Będzie dodatek osłonowy

Będzie dodatek osłonowy

Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym (...)

Nowelizacja o rozliczeniach świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Nowelizacja o rozliczeniach świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Sejm RP uchwalił nowelizację Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób

Wchodzi w życie ustawa o finansowaniu polityki rolnej

Wchodzi w życie ustawa o finansowaniu polityki rolnej

oraz inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Akredytacji agencji płatniczej w zakresie nowych zadań będzie udzielał Minister Finansów. Sejm uchwalił ustawę 27 maja 2015 (...)

Mieszkanie bez wkładu własnego coraz bliżej

Mieszkanie bez wkładu własnego coraz bliżej

Publicznych i Infrastruktury, a następnie uchwalony 1 października przez Sejm. Ustawa trafiła teraz do Senatu. Nowe przepisy wejdą po upływie pół roku od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. mieszkanie (...)

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy coraz bliżej...

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy coraz bliżej...

pieniądze – np. żłobek, nianię czy samodzielną opiekę nad dzieckiem, a także czy chcą otrzymywać 500 zł miesięcznie przez dwa lata, czyli 1000 zł przez rok. – "Przyjęcie przez Sejm (...)

Nowe rozwiązania dotyczące informowania o cenach

Nowe rozwiązania dotyczące informowania o cenach

, licząc od dnia, w którym stwierdzono naruszenie tych obowiązków po raz pierwszy, kara wyniesie do 40 tys. zł. Sejm uchwalił ustawę 9 maja 2014 r, a prezydent podpisał ją 27 czerwca 2014 r. Nowe (...)

Łatwiejsza budowa domów do 70 metrów kwadratowych

Łatwiejsza budowa domów do 70 metrów kwadratowych

Sejm przyjął nowe regulacje Ułatwienia w budowaniu małych domów jednorodzinnych to jedna z 10 kluczowych regulacji Polskiego Ładu. Sejm przyjął zmiany w ustawie Prawo budowlane oraz (...)

Prawo prasowe po nowemu. Co ze sprostowaniem?

Prawo prasowe po nowemu. Co ze sprostowaniem?

głosowaniu, udział wzięło 444 posłów. Za nowelizacją głosowało 308 parlamentarzystów, żaden nie był przeciw, a 136 wstrzymało się od głosu. Bartłomiej Siama Sejm, prawo, prasowe, sprostowanie

Nowelizacja ustawy o rynku mocy

Nowelizacja ustawy o rynku mocy

Projekt przyjęty przez Sejm 24 czerwca 2021 r. Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy zapewnią m.in. sprawne funkcjonowanie

Zmiany dla rodzin

Zmiany dla rodzin

złożone online stanowiły niespełna 50 proc., w roku 2020 – już ponad 70 proc. Fundusz alimentacyjny Przyjęta przez Sejm nowelizacja dotycząca świadczeń z funduszu alimentacyjnego oznacza

Sprostowanie, jako jedyna forma odpowiedzi na artykuł

Sprostowanie, jako jedyna forma odpowiedzi na artykuł

przekazie elektronicznym. Nie wykluczałoby to jednak „prostej zapowiedzi polemiki lub wyjaśnień”. prawo prasowe, sejm, senat, sprostowanie

Sejm przyjął

Sejm przyjął "pakiet zdrowotny"

Prywatnych Lewiatan23 października 2008 r.  Źródło: PKPP Lewiatan, www.pkpplewiatan.pl Sejm, pakiet zdrowotny, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, spzoz, przekształcenie w spółki (...)

Podsumowanie zeszłego roku - sprawozdanie z wykonania budżetu państwa

Podsumowanie zeszłego roku - sprawozdanie z wykonania budżetu państwa

Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu państwa Sejm podjął uchwałę o udzieleniu Radzie Ministrów absolutorium i przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres (...)

Pakiet pomocowy dla kultury

Pakiet pomocowy dla kultury

425 milionów dla kultury. Sejm jednogłośnie przyjął projekt ministra kultury utworzenia Funduszu Wsparcia Kultury Sejm przyjął wart 400 mln zł pakiet pomocowy dla kultury. Obejmie

Nowelizacja kodeksu karnego w ocenie TK

Nowelizacja kodeksu karnego w ocenie TK

wagi i stopnia skomplikowania normowanej materii. Po trzecie, rozpatrywanie projektu ustawy przez Sejm w ramach trzech czytań wymaga uwzględnienia pluralistycznego charakteru parlamentu i umożliwienia

Zmiany w emeryturach dla osób z rocznika 1953

Zmiany w emeryturach dla osób z rocznika 1953

został przyjęty przez Sejm, teraz zajmie się nim Senat. Rząd przygotował korzystne zmiany dla emerytów urodzonych w 1953 r., którzy stracili na wprowadzeniu w 2013 r. nowych zasad obliczania

1

2

3

4

5

...

36

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne