sprzedaż odpadów poprodukcyjnych od 1 kwietnia 2011r Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Jakie odpady można przekazywać podmiotom niebędącym przedsiębiorcami?

Jakie odpady można przekazywać podmiotom niebędącym przedsiębiorcami?

Kto może wykorzystywać odpady na własne potrzeby? Od 19 maja 2006 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, (...)

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

zharmonizowane. Od 1 listopada 2019 r., do przemieszczanych na terytorium kraju w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów niezharmonizowanych opodatkowanych stawką akcyzy (...)

Prawo celne - Kodeks celny

Prawo celne - Kodeks celny

, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. (Dz. U. z 1965 r. Nr 37, poz. 232), Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 (...)

Kasa fiskalna w przedsiębiorstwie

Kasa fiskalna w przedsiębiorstwie

przekroczony. Przykład 1 Limit przekroczyłeś 5 maja 2019 r. Od 1 sierpnia 2019 r. nie masz zwolnienia i musisz korzystać z kasy. Przykład 2 Limit przekroczyłeś 30 czerwca (...)

Nowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami

Nowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami

, o których mowa w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy, rozszerzono obowiązek zawiadomienia marszałka województwa o rozpoczęciu tej działalności - w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności. Od (...)

Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

1 litera g) i § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020, poz. 697) ustalający treść zakazu prowadzenia działalności (...)

Dystrybucja węgla przez samorządy

Dystrybucja węgla przez samorządy

fizyczna, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego może kupić węgiel w partiach: do końca 2022 r. i od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.; przewidziano (...)

Zwrot kwot wydanych na zakup kas online

Zwrot kwot wydanych na zakup kas online

ewidencji przyjmuje się odpowiednio dzień: 1 stycznia 2020 r. - podatnicy wymienieni w pkt 11 lipca 2020 r. - podatnicy wymienieni w pkt 2,  1 stycznia (...)

Dla kogo kasy fiskalne w 2008 roku?

Dla kogo kasy fiskalne w 2008 roku?

245, poz. 1807); Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r., Nr 54, poz. 535, ze zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia (...)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

. Na marginesie należy zauważyć, że ten ostatni dowód do końca maja 2005 r. był obowiązkowym dokumentem. Na szczęście w wyniku zmiany ustawy, od 1 czerwca 2005 r. jest (...)

Kto i kiedy musi montować kasy fiskalne?

Kto i kiedy musi montować kasy fiskalne?

rozpoczynających działalność w pierwszym półroczu 2006 r.;  licząc od dnia 31 grudnia 2006 r. - w przypadku podatników rozpoczynających działalność w drugim półroczu (...)

Jak wnioskować o wsparcie z tarczy antykryzysowej?

Jak wnioskować o wsparcie z tarczy antykryzysowej?

analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r., byłeś zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r., przekażesz do 28 lutego (...)

Zbycie nieruchomości mieszkalnych a PIT

Zbycie nieruchomości mieszkalnych a PIT

zastosowania, ponieważ dom został nabyty przed 1 stycznia 2007 r. R. Wolski zapłaci więc 10% podatku od przychodu, a więc podatek wyniesie 12.000 zł (termin płatności: 14 dni (...)

Nowości w tarczy antykryzysowej

Nowości w tarczy antykryzysowej

40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r. byłeś zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 (...)

Nowe przepisy o obrocie węglem

Nowe przepisy o obrocie węglem

;t węglem rozumie się sprzedaż lub inną formę zbycia węgla na terytorium RP. Od dnia 16 kwietnia 2022 r., każdy przedsiębiorca, który dokonuje obrotu węglem, niezależnie (...)

Uproszczenia w budownictwie

Uproszczenia w budownictwie

wynosiły:  w 2016 r. – 187 498 pozwoleń, w 2015 r. – 183 766 pozwoleń.W 2017 r. w porównaniu do 2016 r. odnotowany został wzrost liczby pozwoleń na budowę (...)

Kasy fiskalne - o czym warto pamiętać?

Kasy fiskalne - o czym warto pamiętać?

; Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r., Nr 54, poz. 535, ze zm.); Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia (...)

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanych refundacji od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.  Bezrobotni będący (...)

Wyniki górnictwa węgla kamiennego w I kw. br.

Wyniki górnictwa węgla kamiennego w I kw. br.

4 mln ton, ograniczenie zakresu robót przygotowawczych, redukcję nakładów inwestycyjnych, ograniczenie stanu zatrudnienia na koniec 2009r. (decyzja o wstrzymaniu przyjęć począwszy od 1 (...)

Mienie PKP

Mienie PKP

, poz. 319) w katalogu praw rzeczowych nie wymieniał zarządu. Również zgodnie z art. 244 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. (...)

Nabór wniosków w programie „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy

Nabór wniosków w programie „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy

1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. : od 1 lutego do 30 kwietnia 2022 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie - do 30 czerwca 2022 r., od (...)

Kasy on-line - kiedy i jak je stosować?

Kasy on-line - kiedy i jak je stosować?

maja 2019 r. We wszystkich kasach instalowanych od 1 maja 2019 r. należy stosować nowe wymogi dotyczące przypisywania oznaczenia literowego do stawek podatku lub zwolnienia od (...)

Określenie właściwych stawek VAT

Określenie właściwych stawek VAT

gnilnych 90.01.2 Osady ze ścieków kanalizacyjnych 90.01.20 Osady ze ścieków kanalizacyjnych 90.01.20-00.00 Osady ze ścieków kanalizacyjnych 90.02 Usługi w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów

Można już składać wnioski o wsparcie z tarczy antykryzysowej...

Można już składać wnioski o wsparcie z tarczy antykryzysowej...

złożyć wniosek od 23 lipca 2021 r., jeśli na dzień złożenia wniosku świadczysz usługi oznaczone kodem PKD 79.90.A na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. (...)

Wyjaśnienia dotyczące ograniczeń handlu w niedziele i święta

Wyjaśnienia dotyczące ograniczeń handlu w niedziele i święta

2019 r. - po jednej na miesiąc, a od 2020 r. handlować będzie można tylko w kilka niedzieli w roku. Od 1 marca 2018 r. handlowe będą także dwie niedziele przed (...)

Demontaż pojazdów

Demontaż pojazdów

(Dz. U. 2005 r., Nr 25, poz. 202); Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, ze zm.); Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. (...)

Zgłoś się do „małego ZUS”

Zgłoś się do „małego ZUS”

zmianie. Jeśli Pani Zofia chce skorzystać z „małego ZUS” musi do 8 stycznia 2019 r. wyrejestrować się od 1 stycznia 2019 r. z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym (...)

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

. Jeśli wniosek będzie dotyczyć zakupu do końca 2022 r., oświadczenie będzie dotyczyć 1,5 t.  Gdy wniosek będzie dotyczył zakupu od 1 stycznia 2023 r., to w oświadczeniu (...)

Ulga na zakup kas wirtualnych

Ulga na zakup kas wirtualnych

. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2019 r. poz. 816, ze zm.); ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów o usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685, ze zm.); rozporządzenie (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

szczególny stanowi inaczej. Połowę opłaty pobiera się od sprzeciwu od wyroku zaocznego i od wniosku o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty. Czwartą część opłaty pobiera się (...)

„Mały ZUS plus” od 1 lutego 2020 r.

„Mały ZUS plus” od 1 lutego 2020 r.

kwietnia 2020 r. przekazać ZUS ZUA wskazując datę obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego od 1 kwietnia 2020 r., z kodem tytułu ubezpieczenia (...)

Jak uzyskać zezwolenie na usuwanie nieczystości?

Jak uzyskać zezwolenie na usuwanie nieczystości?

. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien we wniosku dodatkowo: określić: rodzaje odpadów komunalnych (...)

Opłaty za korzystanie ze środowiska - kto i gdzie powinien je odprowadzać i czy można się z nich zwolnić?

Opłaty za korzystanie ze środowiska - kto i gdzie powinien je odprowadzać i czy można się z nich zwolnić?

: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 r., Nr 62, poz. 627 ze zmianami). opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata, środowisko, uprawnieni

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego w czasie ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego osobom, którym zmieniono wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego w czasie ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego osobom, którym zmieniono wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19

okres od kwietnia 2019 r. do marca 2020 r., dodatkowego zasiłku opiekuńczego od 1 do 20 września 2020 r. i zasiłku opiekuńczego od 5 do 10 października (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

skreślono z rejestru VAT oraz podmiotów przywróconych do rejestru VAT, obejmuje podmioty w stosunku do których zdarzenia te nastąpiły od 1 stycznia 2017 r. (art. 20 (...)

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób (Dz.U. UE L 103 z 13 kwietnia 2012 r., s. 51). Decyzja ta z dniem 1 (...)

Rozliczenie odpłatnego zbycia nieruchomości w zeznaniu PIT za 2018 r.

Rozliczenie odpłatnego zbycia nieruchomości w zeznaniu PIT za 2018 r.

r., poz. 2032, ze zm.) - art. 10 ust. 1 pkt 8, art. 19, art. 30e, art. 21 ust. 1 pkt 131, ust. 25-30, art. 22 ust. 6c-6f, art. 45 ust. 1a pkt 3. odpłatne zbycie nieruchomości, sprzedaż, (...)

Kasy fiskalne jeszcze poczekają...

Kasy fiskalne jeszcze poczekają...

się z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 marca 2006 r. również podatników rozpoczynających sprzedaż (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

przedsiębiorstwo w spadku albo udział w przedsiębiorstwie w spadku bezpośrednio od osoby, o której mowa w pkt 1 lub 2, w tym osoba prawna albo jednostka organizacyjna, o której mowa (...)

Jak skorzystać od 1 stycznia z ulgi „mały ZUS plus”?

Jak skorzystać od 1 stycznia z ulgi „mały ZUS plus”?

163,93442622951 Przykład 10Pan Jan od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. korzystał z tzw. ulgi na start, ponieważ w 2018 r. prowadził pozarolniczą działalność jako (...)

Korekta podatku naliczonego przy odliczaniu VAT na podstawie proporcji

Korekta podatku naliczonego przy odliczaniu VAT na podstawie proporcji

1 czerwca 2005 r. (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw). (...)

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej i nowego zwolnienia

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej i nowego zwolnienia

wydatki odliczyć od dochodu w zeznaniu za 2019 r. w wysokości 20 000 zł, za 2020 r – w wysokości 25 000 zł i za 2024 r w wysokości 5 000 zł. Za datę poniesienia wydatku (...)

Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

. 2001 r., Nr 60, poz. 614);Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 1982 r., Nr 35, poz. 230, ze zm.);Ustawa z dnia 29 lipca (...)

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

rocznym rozliczeniu za 2017 rok. Natomiast od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje wyższa kwota wolna od podatku dla najniższych dochodów i w związku z tym wysokość kwoty (...)

Kto i na jakich zasadach ma obowiązek zapewnienia odpowiednich poziomów odzysku odpadów opakowaniowych i poużytkowych?

Kto i na jakich zasadach ma obowiązek zapewnienia odpowiednich poziomów odzysku odpadów opakowaniowych i poużytkowych?

kwietnia 2001 r. o odpadach, tzn.: R1 Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii  R2 Regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników  R3 (...)

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

okolicznościami aktywności zmierzającej do osiągnięcia zarobku w czasie pobierania zasiłku."), z dnia 3 marca 2010 r. sygn. akt III UK 71/09 („1. Z art. 17 ust. 1 ustawy (...)

Zmiany w opłatach produktowych i opłatach depozytowych

Zmiany w opłatach produktowych i opłatach depozytowych

PKWiU 22.22.12), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania (...)

Faktury dla specyficznych kontrahentów

Faktury dla specyficznych kontrahentów

również oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: "Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 (...)

Kodeks karny skarbowy

Kodeks karny skarbowy

. 55 § 1 i 2, art. 56 § 1 i 2, art. 63 § 1-6, art. 64 § 1-6, art. 65 § 1 i 3, art. 66 § 1, art. 67 § 1 i 2, art. 68 § 1 i 2, (...)

Sprowadzanie odpadów z Niemiec

Sprowadzanie odpadów z Niemiec

Firma staje się posiadaczem odpadów. Samo posiadanie odpadów nie rodzi obowiązku uiszczania podatków. Zgodnie z art. 3 ust. 1 przedsiębiorca ma obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne