spółka z o.o. Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Czy chodziło Ci o: spółka z o o

Jednoosobowa spółka z o.o.

Jednoosobowa spółka z o.o.

inną jednoosobową spółkę z o.o., jedyny wspólnik może wykonywać wszystkie uprawnienia zgromadzenia wspólników, jeżeli spółka z o.o. w wyniku (...)

Spółka z o.o. a strata

Spółka z o.o. a strata

powstałych po zmianie lub rozszerzeniu profilu działalności spółki z o.o., z zastrzeżeniem powyższych ograniczeń czasowych i kwotowych. spółka z o.o., strata, (...)

Spółka z o.o. w organizacji

Spółka z o.o. w organizacji

trwania spółki z o.o. w organizacji Spółka z o.o. w organizacji powstaje z chwilą podpisania aktu notarialnego obejmującego umowę spółki - czyli z (...)

Spółka z o.o. z obcokrajowcem

Spółka z o.o. z obcokrajowcem

Chcę utworzyć sp. z o.o. z obywatelem Ukrainy, gdzie ja miałbym 51% udziałów a pozostałe udziały małżeństwo z obywatelstwem Ukrainy. Czy są przeszkody w utworzeniu takiej (...)

Spółka z o.o. jako komplementariusz

Spółka z o.o. jako komplementariusz

Czy jeżeli firma sp. komandytowej zawiera nazwę sp. z o.o. , np.: "x sp. z o.o. i wspólnicy spółka komandytowa" to pan X może odpowiadać jako komplementariusz, czy też (...)

Majątek małżonków a spółka z o.o.

Majątek małżonków a spółka z o.o.

to robić w $? Zysk firmy, która jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jest jej (czyli spółki) własnością. Spółka z o.o. jest osobą prawną i sama jest właścicielem (...)

Spółka z o.o. w organizacji

Spółka z o.o. w organizacji

? Spółka może rozpocząć działalność przed otrzymaniem numeru NIP i REGON. Jednakże Spółka z o.o. uzyskuje status spółki z o.o. w organizacji z chwilą (...)

Spółka z o.o. w likwidacji

Spółka z o.o. w likwidacji

uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki, należy posługiwać, w obrocie gospodarczym, firmą spółki z dodatkowym oznaczeniem "w likwidacji" np. "ABC sp. z (...)

Osoba zagraniczna a spółka z o.o.

Osoba zagraniczna a spółka z o.o.

Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie III) ss. 1344). spółka, z o.o., wspólnik, osoba, zagraniczna, obywatel, obcokrajowiec, swoboda, działalność, spólki handlowe, zdolność, (...)

Spółka z o.o. jako poszkodowany

Spółka z o.o. jako poszkodowany

. W takiej sytuacji spółkao.o. może pociągnąć je m.in. do odpowiedzialności i zażądać odpowiedniego odszkodowania. Warunkiem jest jednak skierowanie żądania (...)

Spółka z o.o. komandytowa - opinia prawna

Spółka z o.o. komandytowa - opinia prawna

stanu faktycznego, członkowie zarządu mogą reprezentować spółkę komandytową w imieniu spółki z o.o. jako komplementariusza (jako organ spółki sp. z o.o.), (...)

Spółka z o.o. z jednoosobowym zarządem-rezygnacja

Spółka z o.o. z jednoosobowym zarządem-rezygnacja

W sp. z o.o. z jednoosobowym zarządem Prezes zrezygnował z funkcji Prezesa i członka zarządu. Czy wspólnik ponosi odpowiedzialność w czasie braku Prezesa i czy Prokurent może (...)

Spółka z o.o. udziałowcem spółki jawnej

Spółka z o.o. udziałowcem spółki jawnej

Spółka z o.o. chce zawiązać spółkę z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Czy jest dopuszczalne, aby spółka z o.o. (...)

Własna spółka z o.o. w spółce komandytowej

Własna spółka z o.o. w spółce komandytowej

Chcę utworzyć z dwoma wspólnikami spółkę z o.o. Wszyscy wspólnicy będą w zarządzie spółki z o.o. Dalej chcemy utworzyć spółkę komandytowa, w której wspólnikami (...)

Spółka z o.o. jako wspólnik spółki cywilnej

Spółka z o.o. jako wspólnik spółki cywilnej

fizyczna lub grupa takich osób, które będą uprawnione do reprezentowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. spółka jawna, spółka z o.o., spółka cywilna, (...)

Spółka z o.o. w organizacji jako komplementariusz

Spółka z o.o. w organizacji jako komplementariusz

sens jedynie wówczas, gdy spółka z o.o. nie została jeszcze wpisana do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejestrowy. Zgodnie z treścią art. 11 par. 1 i 2 ksh, spółka (...)

Spółka z o.o. bez rachunku bankowego

Spółka z o.o. bez rachunku bankowego

podatkowej. Czy spółka musi posiadać w tej sytuacji rachunek bankowy? Nie ma przepisu, który wprost nakazywałby spółce z o.o. zawarcie z bankiem umowy dotyczącej prowadzenia (...)

Egzekucja  komornicza alimentów a spółka z o.o.

Egzekucja komornicza alimentów a spółka z o.o.

środki finansowe z tytułu uzyskiwanego przez obowiązanego do alimentów wynagrodzenia, lokat bankowych itp. Nie ma bezpośredniej możliwości prowadzenia egzekucji z majątku spółki z (...)

Spółka z o.o. jako emitent obligacji

Spółka z o.o. jako emitent obligacji

Czy spółka z o.o. może wyemitować bez żadnych zezwoleń obligacje własne o ustalonych warunkach spłaty zobowiazań przeznaczone dla ograniczonego kręgu nabyców (do 300)? Czy należy (...)

Faktura VAT a spółka z o.o. w organizacji

Faktura VAT a spółka z o.o. w organizacji

notarialnego powstaje spółka z o.o. w organizacji. Spółka ta może już działać prawnie, a z momentem wpisu do rejestru przedsiębiorców (KRS) spółka w organizacji (...)

Osoba współpracująca, a jednoosobowa spółka z o.o.

Osoba współpracująca, a jednoosobowa spółka z o.o.

Czy sp. z o.o. jednoosobowa (mąż jest jedynym udziałowcem i prezesem zarządu ) może zawrzeć z żoną umowę o pracę? Czy dla ZUS będzie to osoba współpracująca czy też pracownik (...)

Spółka z o.o. za 5 tysięcy

Spółka z o.o. za 5 tysięcy

na zwołanie walnego zgromadzenia.  Rzeczpospolita 24.10.2008 r. spółka, z o.o., akcjonariusze mniejszościowi, przekształcenie, spółki cywilnej, spółka jawna, kodeks spółek (...)

Spółka z o.o. w jeden dzień

Spółka z o.o. w jeden dzień

notariusza, a wniosek o rejestrację spółki z o.o. wyślemy drogą elektroniczną - wynika z projektu zmian w kodeksie spółek handlowych i w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, (...)

Spółka z o.o. bez zarządu i rady nadzorczej

Spółka z o.o. bez zarządu i rady nadzorczej

Jakie formalne kroki (i w jakich terminach) powinna podjąć spółka (jej udziałowcy?) w sytuacji, kiedy ze swojej funkcji skutecznie rezygnuje jedyny członek zarządu, a spółka nie posiada rady

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka z o.o.) - kiedy warto rozważyć prowadzenie działalności w tej formie?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka z o.o.) - kiedy warto rozważyć prowadzenie działalności w tej formie?

odpowiedzialnością. Wymienione akty prawne z chwilą wejścia w życie Kodeksu handlowego z dnia 27 czerwca 1934 roku utraciły swoją moc obowiązującą. Obecne uregulowania w zakresie spółki (...)

W jaki sposób spółka z o.o. może dokonać zakupu nieruchomości - opinia prawna

W jaki sposób spółka z o.o. może dokonać zakupu nieruchomości - opinia prawna

czasie zaspokojenie roszczeń. W związku z tym jest to rozwiązanie godne polecenia. spółka z o.o., kupno, sprzedaż, nieruchomość, zakup nieruchomości, spółka z (...)

Czy zagraniczna spółka posiadające cechy jednoosobowej spółka z o.o. może utworzyć jednoosobową spółkę z o.o. w Polsce? - opinia prawna

Czy zagraniczna spółka posiadające cechy jednoosobowej spółka z o.o. może utworzyć jednoosobową spółkę z o.o. w Polsce? - opinia prawna

posiadającej cechy spółki z o.o., z których jedna odsprzeda drugiej wszystkie swoje udziały - w tym momencie powstanie jednoosobowa spółka z o.o. handlowe, (...)

Procedura zmiany nazwy spółki z o.o.

Procedura zmiany nazwy spółki z o.o.

AAA Spółka z o.o. od dnia założenia prowadziła działalność produkcyjno-handlową. W 2006 roku wydzielona została do nowego podmiotu gospodarczego działalność handlowo-marketingowa. (...)

Reprezentowanie spółki z o.o. w organizacji

Reprezentowanie spółki z o.o. w organizacji

Została powołana spółka z o.o. w organizacji aktem założycielskim (jest jeden wspólnik). W jaki sposób spółka z o.o. w organizacji (czy też jej jedyny wspólnik) (...)

Klauzula wykonalności przeciwko spółce z o.o.

Klauzula wykonalności przeciwko spółce z o.o.

;spółka z o.o. była stroną postępowania sądowego, w wyniku którego zostało wydane orzeczenie, przeciwko niej, a nie wspólnikom będzie wydana klauzula wykonalności. Gdy (...)

Działalność gwarancyjna spółki z o.o. - opinia prawna

Działalność gwarancyjna spółki z o.o. - opinia prawna

zdefiniowanie jaką działalność spółka z o.o.  ma zamiar prowadzić. Związane jest to z faktem zastrzeżenia przez ustawodawcę dla pewnych typów działalności określonych  (...)

Reprezentacja spółki z o.o.

Reprezentacja spółki z o.o.

Spółka z o.o. (zarząd 4 osobowy; sposób reprezentacji zgodnie z KRS - 2 członków zarządu albo 1 członek zarządu łącznie z prokurentem) złożyła do banku kartę wzorów (...)

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o.

Prowadzimy od 10 lat spółkę cywilną 2-osobową. Aktualnie chcemy przekształcić naszą spółkę cywilną w spółkę z o.o. Z tego co się dowiedzieliśmy - to nasza spółka z (...)

Spółka cicha

Spółka cicha

. Fakt ten jest obojętny z punktu widzenia zawarcia umowy spółki cichej. spółka cicha, udziałowiec, spółka z o.o., działalność gospodarcza

Egzekucja przeciwko wspólnikowi spółki z o.o.

Egzekucja przeciwko wspólnikowi spółki z o.o.

niezależne: dłużnik - wspólnik spółki z o.o. będący osobą fizyczną jest samodzielnym podmiotem praw i obowiązków w sferze prawa cywilnego, podobnie jak spółka z o.o., (...)

Sp.z o.o. w organizacji nie jest podatnikiem

Sp.z o.o. w organizacji nie jest podatnikiem

handlowych właśnie "spółka w organizacji" nie będzie miała osobowości prawnej. Spółka z o.o. zdobędzie ją dopiero po dokonaniu wpisu do Krajowego rejestru sądowego. Twórcy (...)

Zajęcie udziałów w spółce z o.o.

Zajęcie udziałów w spółce z o.o.

Pabis Spółka z o.o. Komentarz, Wydawnictwo BECK Warszawa 2004. Ich autorzy potwierdzają powyższy zapis również w stosunku do tzw. praw korporacyjnych. Czy zatem w przypadku, gdy wierzycielem (...)

Reprezentacja sp. z o.o. przy sprzedaży nieruchomości

Reprezentacja sp. z o.o. przy sprzedaży nieruchomości

własność spółki jawnej. Na podstawie tych dwu aktów notarialnych w księdze wieczystej nieruchomości jako użytkownik wieczysty i właściciel została wpisana spółka z o.o. Rzeczpospolita (...)

Odpowiedzialność likwidatorów spółki z o.o.

Odpowiedzialność likwidatorów spółki z o.o.

ksh, spółka z o.o ulega rozwiązaniu z chwilą wykreśleniu z rejestru po przeprowadzeniu likwidacji, czyli po zakończeniu bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności, (...)

Zmiana adresu spółki z o.o.

Zmiana adresu spółki z o.o.

Spółka z o.o. otrzymała wymówienie lokalu, który jest siedzibą spółki wpisaną do KRS. Do końca roku muszę opuścić lokal. W najbliższym czasie spółka złoży wniosek o (...)

Spółka jawna jako udziałowiec spółki z o.o.

Spółka jawna jako udziałowiec spółki z o.o.

prawnej. Podobne reguły obowiązują w przypadku spółki akcyjnej. Wynika z tego, iż spółka jawna, jako osobowa spółka handlowa, może być udziałowcem spółki z o.o., (...)

Sprzedaż udziałów spółki z o.o.

Sprzedaż udziałów spółki z o.o.

się swobodą dysponowania prawem majątkowym i sprzeciwiałoby się kapitałowemu charakterowi spółki z o.o. Nabywca udziału w spółce z o.o. odpowiada solidarnie ze (...)

Dopłaty w spółce z o.o.

Dopłaty w spółce z o.o.

uchwale. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000r., Nr 94, poz. 1037, ze zmianami) dopłaty, spółka z o.o., obowiązek, (...)

Wycofanie aportu ze spółki z o.o. i jej likwidacja - opinia prawna

Wycofanie aportu ze spółki z o.o. i jej likwidacja - opinia prawna

podatkowych, natomiast szczególną uwagę zwrócono na celowość wykorzystania poszczególnych konstrukcji prawnych dla osiągnięcia określonych przez Państwa rezultatów. spółka z o.o., (...)

Rejestracja spółki z o.o. w KRS

Rejestracja spółki z o.o. w KRS

Proszę o pomoc jakie druki KRS ma złożyć przy rejestracji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? Czy spółka z o.o. z siedzibą na terenie Polski, dwóch udziałowców, (...)

Zmiana zarządu spółki z o.o.

Zmiana zarządu spółki z o.o.

poprzez powołanie nowego zarządu umowa spółki nie ulegnie zmianie. Zmiana składu zarządu spółki z o.o. nastąpi oraz będzie skuteczna z chwilą podjęcia stosownej (...)

Otworzenie oddziału spółki z o.o.

Otworzenie oddziału spółki z o.o.

wątpliwości, że stanowi on część przedsiębiorstwa głównego. Utworzenie oddziału należy także zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym. oddział, spółka z o.o., działalność (...)

Oddziały spółki z o.o.

Oddziały spółki z o.o.

Spółka z o.o. prowadzi działalność w dwóch branżach (ma dwa rodzaje działalności) z siedzibą w jednym miejscu. Obie branże nie stanowią odrębnych jednostek gospodarczych (...)

Upadłość sp. z o.o.

Upadłość sp. z o.o.

sytuacja ekonomiczna pracodawcy. W związku z tym, jeżeli spółka zatrudnia co najmniej 20 osób, konieczne będzie zastosowanie regulacji dotyczącej zwolnień grupowych. Spółka może (...)

Działalność sp.z o.o.

Działalność sp.z o.o.

Ubezpieczeń Społecznych. Równocześnie płatnikowi grozi sankcja karna w postaci kary grzywny do 5000 złotych (art.98 ustawy).   spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. z (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne