swoboda testowania Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Czym jest testament? Wiadomości ogólne

Czym jest testament? Wiadomości ogólne

, umowy na wypadek śmierci, umowy o spadek, testament, testator, swoboda testowania, spadkobierca, spadkodawca

Przyczyny nieważności testamentu

Przyczyny nieważności testamentu

, że ktoś wywiera na spadkodawcę presję psychiczną lub fizyczną. Spadkodawca działa więc w sytuacji pewnej obawy. Jako, że każde takie działanie wpływa na ograniczenie swobody testowania, jest (...)

Zachowek - czym jest zachowek i komu się należy?

Zachowek - czym jest zachowek i komu się należy?

. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zmianami). zachowek, swoboda testowania, uprawniony, dziedziczenie, udział spadkowy

Swoboda testowania

Swoboda testowania

spadku. spadek, zachowek, testament, swoboda testowania

Charakter zasady swobody testowania w Kodeksie cywilnym

Charakter zasady swobody testowania w Kodeksie cywilnym

Czym charakteryzuje się zasada swobody testowania na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego? Swoboda testowania to zakres uprawnień pozwalających spadkodawcy dysponować swoim majątkiem (...)

Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek? Przykłady praktyczne liczenia terminu.

Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek? Przykłady praktyczne liczenia terminu.

Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. W oparciu o nią spadkodawca może ustanowić spadkobiercą całego swojego majątku osobę także spoza kręgu najbliższych krewnych. (...)

Testament własnoręczny (2)

Testament własnoręczny (2)

Swoboda testowania to zakres uprawnień pozwalających spadkodawcy dysponować swoim majątkiem na wypadek śmierci. Jednakże sporządzony przez spadkodawcę testament może okazać się nieważny. (...)

Instytucja zachowku, uregulowanego w przepisach Kodeksu cywilnego

Instytucja zachowku, uregulowanego w przepisach Kodeksu cywilnego

Na czym polega instytucja zachowku, uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego? Zasadą jest swoboda testowania. Oznacza to, iż spadkobierca może rozporządzić swoim majątkiem na śmierci według

Czy testament może zostać unieważniony? Nieważność testamentu ze względu na błąd, groźbę lub inne okoliczności

Czy testament może zostać unieważniony? Nieważność testamentu ze względu na błąd, groźbę lub inne okoliczności

. Warunkiem ważności takiego testament jest, by testator w momencie jego sporządzania miał pełną świadomość, że dokonuje rozrządzenia majątkowego, i by nie była ograniczona jego swoboda w powzięciu (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne