ulga na dziecko 2012 dla samotnych matek Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Ulga na dzieci w rozliczeniu PIT za 2021 rok

Ulga na dzieci w rozliczeniu PIT za 2021 rok

wyższej, w roku podatkowym osiągnęło dochód w wysokości 5.000 zł - ulga na to dziecko nie przysługuje; dziecko 2 - dziecko pełnoletnie, które nie ukończyło (...)

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

;przywiązanych łańcuchem bądź znajdujących się na ogrodzonym terenie. Musi mieć się na baczności, gdy pies na nie szczeka, warczy i pokazuje zęby, ma uszy płasko położone (...)

Złóż wniosek o 500+

Złóż wniosek o 500+

bez względu na dochód. Dziecko do 25. r.ż., które pozostaje na utrzymaniu rodziców i wspólnie z nimi zamieszkuje, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na (...)

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

nianią może zostać podpisana na dowolny okres czasu, np. na czas nieokreślony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia warunków pracy lub na 2 lata, a następnie przedłużona na (...)

PIT 2012. Ulga na wychowanie dziecka

PIT 2012. Ulga na wychowanie dziecka

. 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). PIT 2012, ulga na wychowanie dziecka, ulga podatkowa

PIT-0 dla rodzin 4+

PIT-0 dla rodzin 4+

podatkowym skorzystałeś z ulgi na dzieci i oświadczyłeś w nim, że równocześnie skorzystałeś z ulgi dla rodzin 4+, a prawo zarówno do ulgi na dzieci, jak i ulgi dla (...)

Będą korzystne zmiany podatkowe?

Będą korzystne zmiany podatkowe?

średniej Chcemy zrezygnować z tzw. ulgi dla klasy średniej. Jednocześnie dajemy gwarancję, że zmiany będą dla podatników korzystne lub neutralne. Osoby dla których rozliczenie (...)

Jak osoby samotnie wychowujące dzieci mogą rozliczyć się z PIT?

Jak osoby samotnie wychowujące dzieci mogą rozliczyć się z PIT?

, a dochód dziecka ogółem nie przekroczył w 2012 roku kwoty 3.091 zł, to dziecko po złożeniu zeznania rocznego (dziecko pełnoletnie rozlicza się samodzielnie) odzyska (...)

Ulga na dziecko 2013: ile zyskasz?

Ulga na dziecko 2013: ile zyskasz?

dziecka do szkoły. e-prawnik.pl ulga na dziecko 2012, ulga podatkowa 2012, PIT 2012, ulga na dziecko, ulga na dzieci 2012

Prawa mamy

Prawa mamy

świadczenie wychowawcze przysługuje niezależnie od osiąganego przez rodzinę dochodu. Natomiast wsparcie na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko, to jedyne lub najstarsze dziecko w (...)

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

stosowaniu ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla pracujących seniorów Ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+ oraz ulga dla (...)

Rząd zdradza plany na przyszłość

Rząd zdradza plany na przyszłość

wsparcie mogą liczyć rodziny wielodzietne. Ulga na trzecie dziecko jest wyższa o 50 proc., a na czwarte i każde kolejne - o 100 proc. Oprócz tego ograniczony został przywilej (...)

Zmiany dla dobra dzieci i rodzin?

Zmiany dla dobra dzieci i rodzin?

), która pozwoli precyzyjnie ustalić świadczenie w zależności od liczby dzieci w danej rodzinie. Na dziś wynosiłoby ono około 500 zł na jedno dziecko, 900 na dwoje dzieci, (...)

Jak żyć z HIV i AIDS w Polsce?

Jak żyć z HIV i AIDS w Polsce?

innych. Na czym polega test na HIV? Test polega na badaniu próbki krwi pobranej zazwyczaj z żyły w zgięciu łokciowym. Następnie próbka trafia do laboratorium, gdzie sprawdza (...)

Dla kogo świadczenia rodzinne?

Dla kogo świadczenia rodzinne?

wynosi miesięcznie: 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 135,00 (...)

Ulgi podatkowe 2013: jak dokumentować?

Ulgi podatkowe 2013: jak dokumentować?

). ulga podatkowa 2012, ulgi podatkowe, podatki, PIT 2012, Ulga internetowa, internet, ulga na dziecko, ulgi podatkowe 2012

Reforma prawa rodzinnego

Reforma prawa rodzinnego

; 588 zł; przy dwójce dzieci – 532 zł na każde dziecko; przy trójce - 476 zł na każde dziecko; przy czwórce dzieci -  420 zł na każde (...)

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

bezrobotnych (w wysokości przysługującej na początku), na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty, jeżeli bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (...)

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą podatkową część Polskiego Ładu

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą podatkową część Polskiego Ładu

czy sportu, będzie ulga sponsoringowa, czyli ulga dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga będzie polegała (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego (UE) przywożone z tego państwa na terytorium kraju przez osobę fizyczną, gdy przywóz następuje przez tę osobę (...)

Zreformowany system pomocy dla samotnych matek

Zreformowany system pomocy dla samotnych matek

Zreformowano system pomocy dla samotnych matek. Zanim komornik ściągnie alimenty, dziecko dostanie zaliczkę Rodzice, którzy nie chcą płacić na swoje dzieci i odmówią przyjęcia (...)

Planowana reforma prawa rodzinnego

Planowana reforma prawa rodzinnego

alimentów trwają miesiącami. W tym czasie tysiące samotnych matek, bo to ich w przeważającej mierze dotyczy problem, czekają na ostateczną decyzję w sprawie świadczenia. Szybkie (...)

Niektóre ulgi możesz odliczyć bezpośrednio od podatku

Niektóre ulgi możesz odliczyć bezpośrednio od podatku

starostą.Ulga prorodzinna przysługuje na każde dziecko: małoletnie, bez względu na wiek, jeśli na podstawie odrębnych przepisów otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny, które nie (...)

Jak rodzic samotnie wychowujący dziecko może uzyskać świadczenie 500+?

Jak rodzic samotnie wychowujący dziecko może uzyskać świadczenie 500+?

rodzic powinien zadbać o alimenty na dziecko od drugiego rodzica nie tylko ze względu na możliwość otrzymania świadczenia wychowawczego 500+ lub zasiłku rodzinnego. Posiadanie tytułu (...)

Projekt ustawy obniżający PIT do 12% idzie do Sejmu

Projekt ustawy obniżający PIT do 12% idzie do Sejmu

każdy z nich, obliczając zaliczki na PIT, uwzględni temu pracownikowi pełną kwotę wolną od podatku (choć każdy z nich powinien rozliczyć jedynie połowę z tej kwoty). Ulga na zabytki (...)

PIT 2013. Tak zmieniły się ulgi podatkowe.

PIT 2013. Tak zmieniły się ulgi podatkowe.

nie będzie już objęta preferencyjnymi kosztami. Podatnik w dalszym ciągu ma prawo do odliczenia kosztów faktycznie poniesionych. PIT 2012, ulga na internet, ulga na (...)

Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2013 r.

Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2013 r.

- i tak ulga na trzecie dziecko wzrośnie o 50%, natomiast na czwarte i każde kolejne o 100%. W obecnie obowiązującym stanie prawnym rodzina z trójką dzieci może odliczyć (...)

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

przekracza odpowiednio: 75 m2 dla lokalu mieszkalnego i 100 m2 dla domu jednorodzinnego, 85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2 dla domu jednorodzinnego - w przypadku, (...)

Ulga rehabilitacyjna - komu przysługuje? PIT 2013

Ulga rehabilitacyjna - komu przysługuje? PIT 2013

, że mieliśmy do tego prawo. Będą to zaświadczenia, że niepełnosprawny był na zabiegach leczniczo-rehabilitacyjnych. Można powiedzieć, że takie dowody mają uprawdopodobnić nasze wydatki. Na (...)

Jak obliczyć ulgę na dziecko? - PIT 2014

Jak obliczyć ulgę na dziecko? - PIT 2014

; Odliczenie ulgi na dziecko nie przysługuje ponadto od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej (...)

Przepisy podatkowe nie mogą rozbijać rodziny

Przepisy podatkowe nie mogą rozbijać rodziny

Dzienniku Ustaw. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2011 roku, sygn. akt SK 62/08 dziecko, alimenty, podatek dochodowy, ulga, samotny rodzic

Za życiem dla rodzin

Za życiem dla rodzin

0-7 lat. doposażenie istniejących domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży  (docelowo zakłada się funkcjonowanie ok. 40 takich placówek na terenie kraju); możliwość (...)

500+ na nowy okres świadczeniowy

500+ na nowy okres świadczeniowy

dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko jest uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód. Dziecko (...)

Walka z szarą strefą adopcyjną

Walka z szarą strefą adopcyjną

wywiózł za granicę. Innym sposobem na „zalegalizowanie” handlu dzieckiem jest wprowadzenie w błąd sądu rodzinnego podczas postępowania o adopcję. Przestępczy proceder polega na (...)

Nowy Polski Ład

Nowy Polski Ład

konkurencyjnej polityki fiskalnej" – dodał wiceminister Sarnowski. Ulga badawczo-rozwojowa i ulga IP Box będą działały razem. Ulga na robotyzację pomoże firmom rozwinąć (...)

Obniżka PIT?

Obniżka PIT?

Sejm przyjął ustawę 12 maja 2022 r. Sejm przyjął ustawę "#NiskiePodatki". Obniża ona PIT z 17 proc. do 12 proc. dla podatników na skali, a przedsiębiorcom na podatku liniowym, (...)

Ulga rehabilitacyjna do rozliczenia za 2021 rok

Ulga rehabilitacyjna do rozliczenia za 2021 rok

, jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2021 r. oraz zasiłku pielęgnacyjnego). Jeśli oboje rodzice łożą na utrzymanie niepełnosprawnego dziecka (bez (...)

Ulga na dzieci w PIT

Ulga na dzieci w PIT

przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.   Na jakie dzieci przysługuje ulga rodzinna? Ulga (...)

"Mieszkanie dla młodych" w uzgodnieniach międzyresortowych

. roku życia i ma wesprzeć ich w zakupie pierwszego własnego mieszkania. Pomoc ma polegać na otrzymaniu 10% wartości odtworzeniowej do 50 m2 powierzchni mieszkania na pokrycie wkładu własnego (...)

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

Konwencji. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na wydaną przez Wielką Izbę Trybunału w dniu 10 kwietnia 2019 r. opinię doradczą na wniosek francuskiego Sądu Kasacyjnego (wniosek nr P-16-2018-001) (...)

Zasiłek rodzinny: komu przysługuje?

Zasiłek rodzinny: komu przysługuje?

utrzymanie; pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko; osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie (...)

Kiedy możliwe jest przysposobienie (adopcja) dziecka?

Kiedy możliwe jest przysposobienie (adopcja) dziecka?

, Przysposabiającym może być zarówno osoba obca jak i krewny, Przysposobić wolno tylko dziecko niepełnoletnie, Przy przysposobieniu całkowitym rodzice „tracą” już swoje dziecko (...)

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

dziecko cudzoziemca, w tym także dziecko przysposobione, pozostające na jego utrzymaniu, nad którym cudzoziemiec sprawuje faktycznie władzę rodzicielską; małoletnie dziecko (...)

Co nowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Co nowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

), świadczeń z ZFŚS z 380 zł do 1.000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 67), świadczeń na opiekę w żłobkach i przedszkolach nie finansowanych przez ZFŚS z 200 zł/400 zł do 1.000 zł na każde dziecko (...)

Ulgi podatkowe 2007 r. - ostatnia chwila, aby skorzystać!

Ulgi podatkowe 2007 r. - ostatnia chwila, aby skorzystać!

dzieci (ulga rodzinna) – w 1145, 08 zł. na każde dziecko (zob.: Ile będzie można odliczyć od podatku w ramach ulgi rodzinnej w kolejnych latach?); wypłaty na rzecz organizacji (...)

Ulga prorodzinna w rozliczeniu PIT

Ulga prorodzinna w rozliczeniu PIT

ulgi prorodzinnej, dla rodziny z trojgiem lub więcej dzieci -  92,67 na pierwsze i drugie dziecko, 166,67 zł na trzecie, 225 na czwarte i kolejne. Dokładna kwota ulgi (...)

Mieszkanie dla Młodych

Mieszkanie dla Młodych

Na czym polega Program "Mieszkanie dla młodych"? Zakup mieszkania to spore wyzwanie finansowe dla każdego młodego człowieka. Dlatego od stycznia 2014 r. kupujący swoje „M” (...)

Ulga podatkowa 2012: rozliczenie PIT za internet

Ulga podatkowa 2012: rozliczenie PIT za internet

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2010 nr 226 poz. 1478). Dariusz Madejski, e-prawnik.pl ulga podatkowa, ulga podatkowa 2012, ulga internetowa, (...)

Dłuższa praca, mniej ulg i wyższe składki

Dłuższa praca, mniej ulg i wyższe składki

przypadku pozostałych, na dwoje pierwszych dzieci ulga pozostanie bez zmian. Jednocześnie nastąpi podniesienie o 50 procent ulgi prorodzinnej na trzecie i kolejne dziecko. Składka (...)

Kolejne korzystne zmiany w PIT po konsultacjach społecznych

Kolejne korzystne zmiany w PIT po konsultacjach społecznych

rozliczenia na skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy na początku roku wybrali podatek liniowy lub ryczałt. Przedsiębiorcy na podatku liniowym będą mogli się (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne