umowa darowizny samochodu Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Umowa darowizny samochodu

Umowa darowizny samochodu

, która dla swej skuteczności nie wymaga formy notarialnej. Obszerne, praktyczne wyjaśnienia wskażą jak należy dokonać czynności, jakie opłaty wnieść i jak wypełnić dokument. umowa darowizny, (...)

Darowizna udziału we własności

Darowizna udziału we własności

Jeżeli mój ojciec chce mi darować połowę samochodu - czy wystarczy do tego zwykła umowa darowizny, czy musimy sporządzić akt notarialny? Jest to pierwsza darowizna mojego ojca dla mnie. (...)

Firmowy samochód jako środek trwały w kosztach i przychodach podatkowych

Firmowy samochód jako środek trwały w kosztach i przychodach podatkowych

ustala się na poziomie wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości. Jeżeli samochód (...)

Darowizna samochodu - formalności jakich musisz dopełnić?

Darowizna samochodu - formalności jakich musisz dopełnić?

dokumentów: dowodu własności samochodu (gdy otrzymałeś go w darowiźnie – umowa darowizny, gdy samochód kupiłeś – umowa kupna), kartę pojazdu, jeżeli (...)

Aby nie miał już prawa do spadku... - opinia prawna

Aby nie miał już prawa do spadku... - opinia prawna

umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Niedopełnienie tego wymagania pociąga za sobą nieważność umowy. Umowa (...)

Podział ruchomości po rozwodzie - samochód

Podział ruchomości po rozwodzie - samochód

jak i zwykłej formie pisemnej. Chociaż forma aktu notarialnego jest podstawową formą przewidzianą dla darowizny, to wiąże się ona z kosztami notarialnymi - stąd korzystniej byłoby zawrzeć umowę (...)

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

stan swoistego zawieszenia i niepewności co do tego, czy w rezultacie umowa taka dojdzie do skutku czy nie.  Czynność taka zwie się czynnością kulejącą, a to z tego powodu, iż w umowa (...)

Umowa przedwstępna - kiedy i jak ją zawrzeć

Umowa przedwstępna - kiedy i jak ją zawrzeć

umowy może poprzedzić umowa przedwstępna? Umowa przedwstępna może poprzedzić zawarcie każdej umowy prawa cywilnego. Mogą to być umowy zobowiązaniowe (np. umowy: sprzedaży, zamiany, darowizny, (...)

Wykup samochodu z leasingu

Wykup samochodu z leasingu

Wiola prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Jako formę finansowania samochodu firmowego wybrała leasing finansowy. Wartość początkowa samochodu została określona na 60 tys. zł. (...)

Samochód poleasingowy

Samochód poleasingowy

osoby fizycznej. Przekazanie samochodu amortyzowanego do używania samochód, umowa darowizny, rodzina, syn, sprzedaż, podatek, zwolnienie

Nabycie własności rzeczy w drodze darowizny

Nabycie własności rzeczy w drodze darowizny

zasady umowa darowizny powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, chyba że doszło do jej wykonania (wydano samochód w celu wykonania umowy). Z uwagi na stosunkowo niską wartość samochodu (...)

Zakup dla firmy nowego i używanego samochodu w kraju

Zakup dla firmy nowego i używanego samochodu w kraju

bank staje się od razu właścicielem samochodu i w razie braku spłaty kredytu ma prawo żądać od kredytobiorcy wydania tego samochodu. Do zaspokojenia się z samochodu nie dochodzi więc (...)

Umowa darowizny a PCC

Umowa darowizny a PCC

grę zwolnienie przewidziane tylko dla niektórych budynków. Zatem, jeżeli w wyniku umowy darowizny nastąpiło przejęcie długów, ciężarów lub zobowiązań darczyńcy, to umowa darowizny (...)

Szkoda poniesiona w wypadku, czyli jaki samochód zastępczy wypożyczyć - opinia prawna

Szkoda poniesiona w wypadku, czyli jaki samochód zastępczy wypożyczyć - opinia prawna

samochodu zastępczego jest jednocześnie ceną najmu samochodu. Oznacza to w Pana konkretnej sytuacji, że kwota wydatkowana na najem samochodu nie może przekroczyć wysokości szkody wywołanej (...)

Podatek od darowizny rodziców dla dziecka

Podatek od darowizny rodziców dla dziecka

, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Warto też zwrócić uwagę na cel darowizny, gdyż zwolnione od tego podatku jest nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez (...)

Polisa OC przy darowiźnie

Polisa OC przy darowiźnie

zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu w odpowiednim terminie, tj. nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy na jakie umowa została zawarta. Wypowiedziana tak umowa (...)

Darowizna - czyli jak coś komuś podarować...

Darowizna - czyli jak coś komuś podarować...

alimentacyjnych. Odwołania darowizny dokonuje się przez złożenie obdarowanemu oświadczenia woli o jej odwołaniu w formie pisemnej. Zobacz:  Podatek od darowizny - Jaki podatek należy (...)

Samochód otrzymany w darowiźnie

Samochód otrzymany w darowiźnie

Prowadzę działalność gospodarczą (PKPiR, VAT). Otrzymałem w darowiźnie samochód osobowy od rodziców. W umowie darowizny była podana aktualna wartość tego samochodu (8.000 zł). Aktualnie (...)

Podział majątku wspólnego - przyznanie samochodu

Podział majątku wspólnego - przyznanie samochodu

darowizny spłaciłem zgodnie z wolą darczyńców pozostałą część kredytu. Umowa darowizny zarejestrowana była w Urzędzie Skarbowym. W jaki sposób należy dokonać podziału wspomnianego (...)

Darowizna zamortyzowanego samochodu

Darowizna zamortyzowanego samochodu

samochodu powinien Pan zawrzeć zwyczajną umowę darowizny. Przed zawarciem jadnak takiej umowy będzie Pan jednak zobowiązany do wykreślenia z ewidencji środków trwałych samochodu (środka (...)

Samochód wykupiony z leasingu

Samochód wykupiony z leasingu

to skutki prawne i podatkowe? 4. Czy po wycofaniu samochodu z ewidencji środków trwałych mogę podarować go żonie lub synowi - jaki są tego skutki prawne i podatkowe? 5. Czy sprzedaż wykupionego samochodu (...)

Rozwiązanie umowy darowizny

Rozwiązanie umowy darowizny

skonsumowania darowizny, ponieważ została zwrócona i czy z tego tytułu będzie się należał jakiś podatek? Samochód nie został jeszcze przerejestrowany? Ubezpieczenie samochodu nie zostało (...)

Darowizna pojazdu

Darowizna pojazdu

przypadku, aby zmienić dowód rejestracyjny wymagana jest notarialna umowa darowizny? Jaka jest opłata notarialna od umowy darowizny? Czy umowę darowizny spisujemy sami, a notariusz (...)

Taksa notarialna przy umowie darowizny

Taksa notarialna przy umowie darowizny

cywilny stanowi, iż w przypadku umowy darowizny oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje (...)

Darowizna auta wykorzystywanego w działalności

Darowizna auta wykorzystywanego w działalności

podatku od darowizny uzależniona jest od wartości przedmiotu darowizny. Należy przy tym zaznaczyć, że podstawę opodatkowania, w myśl przepisu art. 7 ust. 1 ustawy, stanowi wartość nabytych (...)

Na czym polega ulga z tytułu darowizn?

Na czym polega ulga z tytułu darowizn?

krwi lub jej składników przez krwiodawcę. Zamieszczenie w umowie darowizny polecenia nie pozbawia możliwości odliczania darowizny od podstawy opodatkowania.  W przypadku zwrotu dokonanej

Jak zawrzeć dobrą umowę?

Jak zawrzeć dobrą umowę?

najmu, umowa zlecenia. Gdy zawieramy umowę pisemną, typ zawieranej umowy powinniśmy umieścić w jej tytule. Następnie określamy: czas zawarcia umowy (np. umowa zawarta w dniu 23.9.2015 roku), (...)

Darowanie samochodu w trakcie rozwodu

Darowanie samochodu w trakcie rozwodu

samochodu? Czy ta umowa musi być spisana przed notariuszem? Ile od 5000 zł będzie trzeba zapłacić podatku? Czy podatek płaci tylko obdarowany, czy darczyńca również? Zgodnie z przepisem (...)

Wydanie nieruchomości obdarowanemu

Wydanie nieruchomości obdarowanemu

, wchodzić może w grę stan wykonania umowy darowizny (zgodnie z podwójnym skutkiem umowy darowizny). W zakresie odwołania umowy darowizny, która została wykonana, odwołanie (...)

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC

ubezpieczyciela 21.01.2010r., załączając umowę darowizny. W odpowiedzi Towarzystwo Ubezpieczeniowe napisało, że umowa nie została rozwiązana bowiem w sytuacji, gdy do końca okresu ochrony (...)

Koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży samochodu.

Koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży samochodu.

zakupie - umowa darowizny). Sprzedając ten samochód 10% dochodu będzie rozliczone u mnie, a 95% dochodu u mojej żony. W dacie sprzedaży chcielibyśmy zarachować w koszty wartość niezamortyzowaną (...)

Zwrot nadpłaty akcyzy od sprowadzanych samochodów

Zwrot nadpłaty akcyzy od sprowadzanych samochodów

rynkowej samochodu osobowego, zarejestrowanego na terytorium kraju, kiedy wysokość podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży na terytorium kraju albo nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu

Nabycie własności rzeczy od nieuprawnionego do jej rozporządzania (od niewłaściciela)

Nabycie własności rzeczy od nieuprawnionego do jej rozporządzania (od niewłaściciela)

jak i nie. Istnieją jednak przepisy umożliwiające pokrzywdzonemu właścicielowi domaganie się o unieważnienie względem niego takiej umowy darowizny. Czy w każdym wypadku własność rzeczy, która (...)

Darowizna na rzecz syna

Darowizna na rzecz syna

formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Tak więc oświadczenie darowizny (...)

Zbycie przedmiotów nabytych w drodze spadkobrania

Zbycie przedmiotów nabytych w drodze spadkobrania

możliwość to podobno darowizna z datą też sprzed śmierci tylko czy w przypadku darowizny można później od razu sprzedać te dobra czy jest jakiś obowiązkowy termin po otrzymaniu darowizny (...)

Czy darowizna np 25.000 trzeba przekazywać aktem notarialnym?

Czy darowizna np 25.000 trzeba przekazywać aktem notarialnym?

to zawarta w formie aktu notarialnego czy w innej formie jest dopuszczalna i niezależna od wartości przedmiotu darowizny, przepisy nie określają bowiem granicznej wartości powyżej, której umowa (...)

Darowizna ruchomości gminnej

Darowizna ruchomości gminnej

Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy darowizny. Czy Prezydent

Samochód dla fundacji

Samochód dla fundacji

samochód fundacji używał go co najmniej pół roku i nie odliczył VAT przy jego nabyciu, to może go sprzedać fundacji bez VAT.Niezależnie od tego, czy umowa sprzedaży samochodu (...)

Współwłasność łączna małżeńska

Współwłasność łączna małżeńska

fiskalnymi (podatek od darowizny, podatek od czynności cywilno-prawnej). Z kolei ta pierwsza umowa może być nie do strawienia przez urzędników gminnych. Pomocne w tym względzie byłoby skorzystanie (...)

Zachowek od obdarowanego - opinia prawna

Zachowek od obdarowanego - opinia prawna

substrat zachowku składa się czysta wartość spadku (aktywa spadkowe minus długi spadkowe) zwiększona o darowizny podlegające doliczeniu. Zasadą jest, iż doliczeniu podlegają wszystkie darowizny (...)

Umowa darowizny, a majątki małżonków

Umowa darowizny, a majątki małżonków

zawarta w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania formy aktu notarialnego, staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Tak więc umowa (...)

Ulgi podatkowe 2007 r. - ostatnia chwila, aby skorzystać!

Ulgi podatkowe 2007 r. - ostatnia chwila, aby skorzystać!

. 27e ustawy odliczenie przysługiwało po każdym okresie 12 miesięcy nieprzerwanego trwania umowy. Odliczenie przysługuje pod warunkiem, że zawarta umowa aktywizacyjna została zarejestrowana w powiatowym

Odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość

Odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość

zamawiałem w firmie usługi przywiezienia samochodu, tylko zakupu samochodu, a umowa przedwstępna mówi o przyrzeczeniu przez sprzedającego sprzedaży samochodu. Biorąc więc wszystkie (...)

Testament najprostszym sposobem przekazania majątku - opinia prawna

Testament najprostszym sposobem przekazania majątku - opinia prawna

prawna 1. Darowizna Instytucja darowizny uregulowana jest w kodeksie cywilnym w art. 888 – 902. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego

Opodatkowanie zniesienia współwłasności samochodu

Opodatkowanie zniesienia współwłasności samochodu

przypadku odpłatnego zniesienia współwłasności – zawsze, z wyjątkiem sytuacji, gdy przy nabyciu samochodu spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku, a samochód był używany przez (...)

Intercyza - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Intercyza - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

drugiego z nich, np. naprawa samochodu żony w warsztacie męża, nakłady i wydatki na majątek jednego małżonka z majątku drugiego z nich, np. wyremontowanie mieszkania, które odziedziczyła (...)

Zachowek przy dziedziczeniu ustawowym - opinia prawna

Zachowek przy dziedziczeniu ustawowym - opinia prawna

aktu notarialne pod rygorem nieważności. Dotyczy to również umowy darowizny. Jeśli zatem umowa darowizny nie została dokonana w tej formie, własność mieszkania nie przeszła (...)

Co się bardziej opłaca darowizna czy pożyczka? - opinia prawna

Co się bardziej opłaca darowizna czy pożyczka? - opinia prawna

przez Pani rodziców na Pani rzecz „pożyczka” w rzeczywistości ma charakter darowizny, zostanie wydana decyzja, przewidująca obowiązek zapłaty podatku od darowizny wraz z odsetkami (...)

Leasing podatkowy

Leasing podatkowy

samochodu osobowego w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 EURO przeliczonej na złote według kursu średniego EURO ogłaszanego przez Narodowy (...)

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

mieszkania), znajduje się w stanie pewnego zawieszenia, ponieważ nie wie czy umowa (kupno mieszkania) dojdzie do skutku czy nie. Aby tę niepewność ograniczyć do minimum, osoba ta może wyznaczyć małżonkowi

1

2

3

4

5

...

14

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne