umowa kupna sprzedaży druk Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość

Odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość

mogę odstąpić od przedwstępnej umowy kupna sprzedaży i domagać się zwrotu zadatku? Z opisu sytuacji faktycznej wynika, iż zawarł Pan umowę przedwstępną sprzedaży samochodu osobowego (...)

Jakie są skutki podatkowe obrotu kryptowalutami w PIT, VAT i PCC?

Jakie są skutki podatkowe obrotu kryptowalutami w PIT, VAT i PCC?

zarówno w zakresie kupna/sprzedaży za walutę tradycyjną, jak i za inną kryptowalutę, ma być wyrażona w złotówkach (PLN).    Zob. też:  Niebezpieczne kryptowaluty Waluty

Umowa komisu

Umowa komisu

albo cenę. Jeżeli umowa ma być wykonywana częściami, komisant nabywa roszczenie o prowizję w miarę wykonywania umowy. Komisant może żądać prowizji także wtedy, gdy umowa nie została wykonana (...)

Umowa przedwstępna a podatek dochodowy

Umowa przedwstępna a podatek dochodowy

dopiero w styczniu 2008 roku. Osoba chcąca kupić chciałaby się zabezpieczyć i sporządzić przedwstępną umowę kupna-sprzedaży z ostatecznym terminem sporządzenia umowy kupna-sprzedaży (...)

Deweloper uchyla się od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży mieszkania

Deweloper uchyla się od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży mieszkania

wytoczenie powództwa. Z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu zastępującego oświadczenie woli dewelopera, zawarta zostanie umowa przyrzeczona - w tym wypadku umowa sprzedaży (...)

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

zrezygnować z kupna; nie może tego jednak dokonać w trakcie trwania terminu na wyrażenie zgody, ponieważ on już wyraził wolę kupna tego mieszkania i to go wiąże. Możliwość potwierdzenia (...)

Zakup mieszkania - zawartość aktu notarialnego

Zakup mieszkania - zawartość aktu notarialnego

zostanie zachowana, nie nastąpi przejście prawa własności na nabywcę. Umowa sprzedaży jest umową zobowiązującą. Zgodnie jednak z przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi prawa własności (...)

Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności

Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności

widzenia ustawodawcy, czym innym jest umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości, a czym innym jest umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości. Jest to o tyle ważne, (...)

Prawo pierwokupu

Prawo pierwokupu

prawo pierwokupu wygasa. Jakie są skutki naruszenia obowiązków przez zobowiązanego? W przypadku, gdy zobowiązany zawrze bezwarunkową umowę sprzedaży, umowa ta pozostaje ważna. W takiej (...)

Zabezpieczenie pierwszeństwa zakupu nieruchomości

Zabezpieczenie pierwszeństwa zakupu nieruchomości

warunku lub terminu. Art. 155 § 1 k.c. ustanawia zasadę, iż umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości przenosi tę własność. Jest to umowa o tzw. podwójnym (...)

Ochrona konsumentów co do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa

Ochrona konsumentów co do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa

sprzedaż miało być zajęte przez osoby trzecie, a ze względów podatkowych jego zakup miał być w całości finansowany z pożyczki. Małżonkowie Schulte kupili mieszkanie. Umowa sprzedaży (...)

Jakie są skutki oświadczenia woli złożonego dla pozoru?

Jakie są skutki oświadczenia woli złożonego dla pozoru?

niż rzeczywiście uzgodniona. Jedni uważają, że cena należy do elementów przedmiotowo istotnych umowy sprzedaży, przez co jej brak powoduje, że umowa nie może być uważana za ważną (...)

Umowa kupna działki a umowa przedwstępna

Umowa kupna działki a umowa przedwstępna

stronach http://www.e-prawnik.pl/: Elementy umowy sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna - kiedy i jak ją zawrzeć Warunek w umowie sprzedaży nieruchomości Polskie prawo nie zna takiej (...)

Kiedy można sprzedać mieszkanie otrzymane w drodze darowizny aby uniknąć podatku? - opinia prawna

Kiedy można sprzedać mieszkanie otrzymane w drodze darowizny aby uniknąć podatku? - opinia prawna

ulgi. Zawarcie przedwstępnej umowy kupna mieszkania nie można uznać za nabycie innego budynku czy lokalu, co jest równoznaczne z utratą prawa do ulgi. mieszkanie, sprzedaż, umowa przedwstępna

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

wątpliwości, że taka umowa powinna być zawarta przez współwłaścicieli. Szczególnie ważne jest, żeby umowa została zawarta przez wszystkich współwłaścicieli, gdyż (...)

Darowizna samochodu - formalności jakich musisz dopełnić?

Darowizna samochodu - formalności jakich musisz dopełnić?

obdarowanemu). ##baner## Umowa sprzedaży samochodu powinna zostać zawarta w formie pisemnej. Nie dlatego, że przepisy tego wymagają wprost, ale z tej przyczyny, iż w kolejnych czynnościach, (...)

Obowiązkowe ubezpieczenie OC kierowców - zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela

Obowiązkowe ubezpieczenie OC kierowców - zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela

stałe, zawartą przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych w zakresie pojazdów przeznaczonych do kupna lub (...)

Bonifikata na wykup lokalu a umowa przedwstępna

Bonifikata na wykup lokalu a umowa przedwstępna

zakazie sprzedaży, szczególnie jeśli termin zawarcia umowy przyrzeczonej upływałby po wspomnianym już pięcioletnim okresie. Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu nie rodzi roszczenia (...)

Umowa kupna sprzedaży samochodu

Umowa kupna sprzedaży samochodu

wzór: Umowa kupna/sprzedaży samochodu - współwłasność. sprzedaż, umowa, samochód

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy

notarialnego (np. do sprzedaży nieruchomości – gdzie umowa obowiązkowo musi być zawarta w formie aktu notarialnego – pełnomocnik również musi być ustanowiony w akcie notarialnym) dokumentu (...)

Jak bezpiecznie kupić lub sprzedać nieruchomość?

Jak bezpiecznie kupić lub sprzedać nieruchomość?

. 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zmianami). własność, umowa sprzedaży, sprzedaż nieruchomości, kupno nieruchomości, kupno mieszkania

Jak przebiega egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego?

Jak przebiega egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego?

. Jeżeli przed zawarciem umowy sprzedaży przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego nabywca spłacił lub przejął te zobowiązania, wartość przejętych należności zalicza się na poczet ceny kupna. (...)

Bezpieczne kupno samochodu

Bezpieczne kupno samochodu

także drugi małżonek dobrze byłoby jego również „uwzględnić” w umowie sprzedaży), należy zwrócić uwagę na postanowienie w umowie zobowiązujące daną stronę do zapłaty podatku (...)

W jaki sposób spółka z o.o. może dokonać zakupu nieruchomości - opinia prawna

W jaki sposób spółka z o.o. może dokonać zakupu nieruchomości - opinia prawna

na sporządzeniu umowy sprzedaży nieruchomości przed notariuszem, której sam notariusz nie podpisuje i nie przybija swojej pieczęci. Podpisana przez strony umowa zostaje u notariusza. Następnie

Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi będzie karane

Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi będzie karane

zamieszkania nabywcy. Jak powinna wyglądać umowa? Umowa na dostawę produktów rolnych musi być sporządzona w formie pisemnej przed dostawą. Powinna zawierać w szczególności następujące (...)

Jak bezpiecznie kupić używany samochód?

Jak bezpiecznie kupić używany samochód?

przedsiębiorcą umowy kupna-sprzedaży są chronieni przez przewidzianą specjalnie dla nich Ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (...)

Kupno działki obciążonej hipoteką

Kupno działki obciążonej hipoteką

zaświadczenie z banku, że zaciągnięty dług został spłacony. Notariusz, w trakcie jednego posiedzenia sporządzi akt wymazania długów i akt kupna działki. Kupujący (tzn. ja) przekazuje sprzedającemu (...)

Odpady w 2020 r. - rejestracja, ewidencja i sprawozdawczość

Odpady w 2020 r. - rejestracja, ewidencja i sprawozdawczość

, paragonów fiskalnych, umów kupna-sprzedaży, sprawozdań, kart przekazania i ewidencji odpadów. Marszałek województwa odmówi ci wpisu (...)

Rynek wtórny czy pierwotny - gdzie kupić mieszkanie?

Rynek wtórny czy pierwotny - gdzie kupić mieszkanie?

etapu (bank wysyła swoich ekspertów na plac budowy, jeśli tak przewiduje umowa przedwstępna i umowa tzw. rachunku powierniczego) i wstrzymać przelew.Jest  korzystniejsza – decyzję (...)

Zgubiona umowa kupna-sprzedaży samochodu

Zgubiona umowa kupna-sprzedaży samochodu

;rego dokonuje się rejestracji jest m.in. prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności (wyrok WSA w Gdańsku z 10 marca 2010 r., sygn. III SA/Gd 531/2009). zgubiona, umowa, kupna, (...)

Rejestracja pojazdu a umowa kupna-sprzedaży

Rejestracja pojazdu a umowa kupna-sprzedaży

takim przypadku został już skutecznie sprzedany. rejestracja, pojazdu, umowa, kupna, sprzedaży

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna

zawarta umowa przyrzeczona (ostateczna umowa sprzedaży).Jak wskazuje Kodeks cywilny (art. 389 § 2) jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie (...)

TSUE o polskich kredytach frankowych

TSUE o polskich kredytach frankowych

został uchwalony, to umowa może upaść i zostać uznana za nieważną, a strony rozliczają się wzajemnie. Umowa może zostać uznana za nieważną wyłącznie za wyraźną i świadomą zgodą (...)

Przed wakacjami - zabezpiecz mieszkanie

Przed wakacjami - zabezpiecz mieszkanie

;wnież funkcjonowania rynku oraz sprzedaży i dostawy energii elektrycznej i paliw gazowych.   Na podst. www.ure.gov.pl, www.policja.pl sprzedawca energii, gaz, prąd, mieszkanie, wakacje

Uwaga na nieuczciwych przedstawicieli handlowych sprzedawców energii elektrycznej

Uwaga na nieuczciwych przedstawicieli handlowych sprzedawców energii elektrycznej

URE tel. 22 244 26 36. Źródło: www.ure.gov.pl prąd, umowa, energia elektryczna, URE, nieuczciwe działania, przedstawiciel handlowy, sprzedawca energii elektrycznej, Urząd Regulacji

Faktura VAT marża - zasady ewidencjonowania

Faktura VAT marża - zasady ewidencjonowania

ewidencjonowanie. Podkreślić wyraźnie należy, że sprzedaży na zasadzie opodatkowania marży nie można wykazać w standardowych rejestrach sprzedaży VAT – ponieważ nie zawierają one (...)

Treść umowy przedwstępnej

Treść umowy przedwstępnej

, to umowa przedwstępna, aby z punktu widzenia prawa nią była, musi spełniać warunki istotne z punktu widzenia umowy sprzedaży (w tym wypadku sprzedaży nieruchomości). Treścią umowy (...)

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych

zmiany, –  umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych. Niestety, aby móc skorzystać z powyższego wyłączenia z powodu zwolnionej z VAT sprzedaży towarów używanych (...)

Umowa przyrzeczenia zawarcia umowy sprzedaży

Umowa przyrzeczenia zawarcia umowy sprzedaży

pytający ma na myśli przedwstępną umowę kupna-sprzedaży nieruchomości. Umowa taka w myśl art. 389 par. 1 kodeksu cywilnego winna zawierać w swej treści zobowiązanie stron do (...)

Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

spadku. W związku z powyższym przechodzą na spadkobiercę roszczenia wynikające z większości umów zawartych przez spadkodawcę. Przykład: Jeśli spadkodawca zawarł umowę kupna-sprzedaży (...)

Odpowiedzialność pośrednika i notariusza za szkodę

Odpowiedzialność pośrednika i notariusza za szkodę

właściwa umowa kupna-sprzedaży mieszkania? Zarówno pośrednik w obrocie nieruchomościami jak i notariusz mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za szkodę doznaną przez klienta (...)

Sprzedaż z ominięciem umownego prawa pierwokupu

Sprzedaż z ominięciem umownego prawa pierwokupu

zobowiązanym a uprawnionym dochodzi do skutku umowa sprzedaży tej samej treści, co umowa zawarta przez zobowiązanego z osobą trzecią. Należy jednak zauważyć, że zgodnie z art. 600 (...)

O czym konsument energii i gazu powinien pamiętać przed wyjazdem na urlop?

O czym konsument energii i gazu powinien pamiętać przed wyjazdem na urlop?

, które zawierają praktyczne informacje dotyczące zarówno praw odbiorców, jak również funkcjonowania rynku oraz sprzedaży i dostawy energii elektrycznej i paliw gazowych. (...)

Wada a transakcja kupna-sprzedaży

Wada a transakcja kupna-sprzedaży

, opłaty zezwoleń itp.). Roszczenie o naprawienie szkody przysługuje zawsze, gdy umowa przedwstępna jest ważna i bezzasadnie nie została wykonana. Według art. 394. § 1 zadatek dany przy zawarciu (...)

Sprzedaż samochodu przez komis

Sprzedaż samochodu przez komis

obciążają obowiązki oraz przysługują mu uprawnienia wynikające z zawartej przez niego z osobą trzecią umowy sprzedaży. Ponieważ przy sprzedaży komisowej umowa dochodzi do skutku (...)

Umowa kupna-sprzedaży

Umowa kupna-sprzedaży

umowę kupna-sprzedaży? Kiosk nie jest nieruchomością, a więc do jego sprzedaży nie jest wymagana szczególna forma umowy sprzedaży. Umowa taka może zostać zawarta (...)

Nabycie własności rzeczy od nieuprawnionego do jej rozporządzania (od niewłaściciela)

Nabycie własności rzeczy od nieuprawnionego do jej rozporządzania (od niewłaściciela)

nazwiska leasingobiorcy na dowodzie rejestracyjnym, poprzednia umowa kupnasprzedaży itp.). W takim przypadku miarodajnym do oceny dobrej czy złej wiary nabywcy jest moment wydania (...)

Konsekwencje niedotrzymania umowy przedwstępnej

Konsekwencje niedotrzymania umowy przedwstępnej

Jakie są skutki zawarcia umowy przedwstępnej w celu kupna nieruchomości w formie zwykłej pisemnej a jakie w formie aktu notarialnego? Umowa przedwstępna to umowa, przez którą jedna (...)

Podstawowe definicje w zamówieniach publicznych - co powinieneś wiedzieć?

Podstawowe definicje w zamówieniach publicznych - co powinieneś wiedzieć?

Umowa ramowa – jest to umowa zawart między zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne