umowa kupna sprzedaży samochodu współwłaściciel Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość

Odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość

zamawiałem w firmie usługi przywiezienia samochodu, tylko zakupu samochodu, a umowa przedwstępna mówi o przyrzeczeniu przez sprzedającego sprzedaży samochodu. Biorąc więc (...)

Darowizna samochodu - formalności jakich musisz dopełnić?

Darowizna samochodu - formalności jakich musisz dopełnić?

dokumentów: dowodu własności samochodu (gdy otrzymałeś go w darowiźnie – umowa darowizny, gdy samochód kupiłeś – umowa kupna), kartę pojazdu, jeżeli (...)

Jak bezpiecznie kupić używany samochód?

Jak bezpiecznie kupić używany samochód?

przedsiębiorcą umowy kupna-sprzedaży są chronieni przez przewidzianą specjalnie dla nich Ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (...)

Sfałszowanie dokumentu, a bezumowne korzystanie z przedmiotu spadkowego – opinia prawna

Sfałszowanie dokumentu, a bezumowne korzystanie z przedmiotu spadkowego – opinia prawna

; sprawa sprzedaży. W tej chwili ta sprawa została wycofana. Czy dokumenty przedkładane w tej sprawie wycofanej (umowa sprzedaży, rachunek na moje nazwisko) są traktowane jako dokument, (...)

Współwłasność samochodu

Współwłasność samochodu

W wyniku zawarcia umowy kupna-sprzedaży zakupiona została współwłasność samochodu w wysokości 99%, aby jak największą kwotę jego eksploatacji można było umieścić w kosztach prowadzenia (...)

Leasing podatkowy

Leasing podatkowy

samochodu osobowego w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 EURO przeliczonej na złote według kursu średniego EURO ogłaszanego przez Narodowy (...)

Komisant sprzedał samochód powypadkowy a rękojmia

Komisant sprzedał samochód powypadkowy a rękojmia

wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym.Specyficzną (...)

Nabycie auta obciążonego zastawem rejestrowym

Nabycie auta obciążonego zastawem rejestrowym

zakupu samochodu (przyjmując za zasadne twierdzenia banku, iż nie jesteśmy właścicielami pojazdu, ponieważ umowa kupna sprzedaży jest bezwzględnie nieważna)? Jeżeli możemy (...)

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

zrezygnować z kupna; nie może tego jednak dokonać w trakcie trwania terminu na wyrażenie zgody, ponieważ on już wyraził wolę kupna tego mieszkania i to go wiąże. Możliwość potwierdzenia (...)

Bezpieczne kupno samochodu

Bezpieczne kupno samochodu

rozwiązania umowa ubezpieczenia w terminie 30 dni od zakupu samochodu, w innym przypadku uważa się, że umowa została zawarta na 12 miesięcy, zbywca pojazdu zaś jest zobowiązany do przekazania (...)

Zgubiona umowa kupna-sprzedaży samochodu

Zgubiona umowa kupna-sprzedaży samochodu

;rego dokonuje się rejestracji jest m.in. prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności (wyrok WSA w Gdańsku z 10 marca 2010 r., sygn. III SA/Gd 531/2009). zgubiona, umowa, kupna, (...)

Faktura VAT marża - zasady ewidencjonowania

Faktura VAT marża - zasady ewidencjonowania

przepisami Kodeksu cywilnego. Podstawą udokumentowania sprzedaży jest umowa sprzedaży, a nie wystawiona przez sprzedawcę faktura. Dla Pana oznacza to, że zakupu samochodu na podstawie (...)

Sprzedaż samochodu przez komis

Sprzedaż samochodu przez komis

obciążają obowiązki oraz przysługują mu uprawnienia wynikające z zawartej przez niego z osobą trzecią umowy sprzedaży. Ponieważ przy sprzedaży komisowej umowa dochodzi do skutku (...)

Bezpieczny zakup samochodu

Bezpieczny zakup samochodu

samochodu potwierdzona umową kupna-sprzedaży i przekazaniem dowodu rejestracyjnego oraz samego samochodu jest ostateczna i staje się Pan właścicielem pojazdu. Ale mimo to osoba (...)

Umowa kupna sprzedaży samochodu

Umowa kupna sprzedaży samochodu

wzór: Umowa kupna/sprzedaży samochodu - współwłasność. sprzedaż, umowa, samochód

Nabycie własności rzeczy od nieuprawnionego do jej rozporządzania (od niewłaściciela)

Nabycie własności rzeczy od nieuprawnionego do jej rozporządzania (od niewłaściciela)

nazwiska leasingobiorcy na dowodzie rejestracyjnym, poprzednia umowa kupnasprzedaży itp.). W takim przypadku miarodajnym do oceny dobrej czy złej wiary nabywcy jest moment wydania (...)

Przewłaszczenie samochodu

Przewłaszczenie samochodu

piśmie z banku) wskazano dokładnie model auta, nr dowodu rejestracyjnego itp. bank stał się więc właścicielem pojazdu. Umowa przewłaszczenia może mieć dwa warianty. Umowa przewłaszczenia (...)

Sprzedaż samochodu a rachunek

Sprzedaż samochodu a rachunek

gospodarczej, po prostu zbywa swój majątek. Czy Straż oprócz umowy kupna sprzedaży samochodu może wystawić mi rachunek i czy każda osoba prywatna, sprzedając obojętnie jaki przedmiot (...)

Rynek wtórny czy pierwotny - gdzie kupić mieszkanie?

Rynek wtórny czy pierwotny - gdzie kupić mieszkanie?

etapu (bank wysyła swoich ekspertów na plac budowy, jeśli tak przewiduje umowa przedwstępna i umowa tzw. rachunku powierniczego) i wstrzymać przelew.Jest  korzystniejsza – decyzję (...)

Sprzedaż używanego samochodu cudzoziemcowi

Sprzedaż używanego samochodu cudzoziemcowi

Rzeczypospolitej Polskiej – jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) zbywcy. umowa sprzedaży, sprzedaż samochodu, cudzoziemiec, podatek (...)

Zniesienie współwłasności samochodu po rozwodzie

Zniesienie współwłasności samochodu po rozwodzie

w formie aktu notarialnego. Jeśli w tym przypadku znoszenie współwłasności dotyczyło jedynie samochodu, to wystarczająca była umowa zawarta w innej niż notarialna formie, tj. np.: ustnie. (...)

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu

uprzednio wykorzystywanego w działalności gospodarczej (a więc również, ze sprzedaży używanego uprzednio przy prowadzeniu działalności gospodarczej samochodu, będącego wcześniej (...)

Przestawiasz licznik - jesteś oszustem!

Przestawiasz licznik - jesteś oszustem!

serwisowej lub figuruje w fakturze kupna-sprzedaży. Proceder polega albo na cofaniu licznika (pożądane zwłaszcza przy sprzedaży auta, bo pozwala uzyskać lepszą cenę), albo na przyśpieszaniu. (...)

Kupno i sprzedaż samochodu przez małżonków

Kupno i sprzedaż samochodu przez małżonków

;ze względu na trudności z rejestracją samochodu przez nabywcę. Pamiętać też należy, że jeden z małżonków może się sprzeciwić sprzedaży samochodu przez drugiego. Czynność (...)

PCC od kupna samochodu osobowego

PCC od kupna samochodu osobowego

zasady obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. Podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowić będzie wartość rynkowa rzeczy, stawka podatku od umowy sprzedaży (...)

Podatek od spadku a zarejestrowanie pojazdu

Podatek od spadku a zarejestrowanie pojazdu

orzeczenia sądu sprzedałyśmy wspólnie za 8000 PLN samochód po tacie. Niestety nabywca samochodu ma problem z zarejestrowaniem auta, ponieważ oprócz umowy kupna-sprzedaży oraz prawomocnego (...)

Walka z autokomisami

Walka z autokomisami

samochodu przez klienta indywidualnego, zgodnie z umową kupna-sprzedaży, oscylowała w granicach 1500 zł. O wartości takiej transakcji informowany był urząd skarbowy i wydział komunikacji, (...)

Niewykonanie warunków umowy sprzedaży

Niewykonanie warunków umowy sprzedaży

Moja firma zawarła z drugą firmą umowę kupna samochodu. Umowa została zawarta w trybie zapytania o cenę w wyniku zamówienia publicznego. W umowie został określony termin dostawy samochodu. (...)

Ustna umowa sprzedaży samochodu a ubezpieczyciel

Ustna umowa sprzedaży samochodu a ubezpieczyciel

koniecznie na piśmie? Ustna jest nieważna? Umowa sprzedaży samochodu zawarta w innej formie niż pisemna, w tym w formie ustnej jest umową ważną. Przepisy nie przewidują ani formy pisemnej, (...)

Wezwanie do wykonania umowy z zagrożeniem odstąpienia

Wezwanie do wykonania umowy z zagrożeniem odstąpienia

bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. W niniejszym przykładzie wierzyciel (nabywca samochodu) wzywa dłużnika (sprzedawcę) do wydania przedmiotu kupna-sprzedaży

Zbycie przedmiotów nabytych w drodze spadkobrania

Zbycie przedmiotów nabytych w drodze spadkobrania

, które uprawni Państwo do bezpiecznej sprzedaży przedmiotów wchodzących w skład spadku i nabycia ich przez kupującego, są niskie. Za stwierdzenie nabycia spadku wnosi się opłatę stałą (...)

Przewłaszczenie samochodu na zabezpieczenie

Przewłaszczenie samochodu na zabezpieczenie

zespołów jest w szczególności jeden z następujących dokumentów:   1) umowa sprzedaży;  2) umowa zamiany;  3) umowa darowizny;  4) umowa (...)

Współwłasność łączna małżeńska

Współwłasność łączna małżeńska

, sprzedaży?), w wyniku której własność samochodu przejdzie z rzekomego majątku odrębnego męża na wspólność małżonków. W tym drugim przypadku, taka fikcyjna w istocie umowa, będzie (...)

Przechowywanie oryginału aktu notarialnego

Przechowywanie oryginału aktu notarialnego

wszelkie inne dokumenty związane z pojazem (np. gwarancja, dowód ubezpieczenia samochodu). akt, notarialny, umowa, wypis, oryginał, akt notarialny

Sprzedaż komisowa prywatnego samochodu

Sprzedaż komisowa prywatnego samochodu

umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek (...)

Sprzedaż samochodu zarejestrowanego na żonę

Sprzedaż samochodu zarejestrowanego na żonę

Czy mąż bez zgody i wiedzy żony może podpisać umowę kupna-sprzedaży samochodu, którego dowód rejestracyjny jest wystawiony tylko na żonę? Dodatkowo na samochodzie jest zastaw rejestrowy (...)

Zakup samochodu od osoby prywatnej

Zakup samochodu od osoby prywatnej

sprzedaży samochodu mogłaby nie podlegać PCC jeśli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności byłaby opodatkowana podatkiem od towarów i usług albo zwolniona z podatku (...)

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna

Zawarłem umowę przedwstępną kupna nowego samochodu i wpłaciłem zaliczkę. Określona została cena pojazdu i data, do której należy zawrzeć umowę stanowczą. W przypadku jej niezawarcia zadatek (...)

Sprzedaż auta z działalności osobie prywatnej

Sprzedaż auta z działalności osobie prywatnej

dokumentem mam to zrobić (umowa kupna-sprzedaży, czy faktura VAT) i jaka stawka VAT powinna być na fakturze? Minęło ponad 6 miesięcy od daty zakończenia leasingu i, tak jak wspomniałem, (...)

Koszt wniesienia pozwu dotyczącego unieważnienia umowy sprzedaży

Koszt wniesienia pozwu dotyczącego unieważnienia umowy sprzedaży

komornikowi. Chcę unieważnić umowę kupna - sprzedaży i stać się prawnym posiadaczem pojazdu. Jaki będzie koszt wniesienia takiego pozwu? Opłata sądowa wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu. (...)

Sąd właściwy dla unieważnienia umowy sprzedaży

Sąd właściwy dla unieważnienia umowy sprzedaży

komornikowi. Chcę unieważnić umowę kupna - sprzedaży i stać się prawnym posiadaczem pojazdu. Do jakiego sądu mogę złożyć pozew w tej sprawie? Sądem właściwym do wniesienia pozwu jest (...)

Zakup samochodu od osoby prywatnej a VAT

Zakup samochodu od osoby prywatnej a VAT

, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w tym umowa sprzedaży. Odliczeniu podlega VAT, jeśli sprzedający był podatnikiem VAT i naliczyłby VAT. Osoba prywatna (...)

Profesjonalny pośrednik

Profesjonalny pośrednik

sprzedaż używanego samochodu czy sprzętu komputerowego. Gazeta Podatkowa 01.02.2005 r. umowa, pośrednik, profesjonalista, komis

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne