umowa kupna sprzedaży samochodu Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Umowa kupna sprzedaży samochodu

Umowa kupna sprzedaży samochodu

wzór: Umowa kupna/sprzedaży samochodu - współwłasność. sprzedaż, umowa, samochód

Zgubiona umowa kupna-sprzedaży samochodu

Zgubiona umowa kupna-sprzedaży samochodu

;rego dokonuje się rejestracji jest m.in. prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności (wyrok WSA w Gdańsku z 10 marca 2010 r., sygn. III SA/Gd 531/2009). zgubiona, umowa, kupna, (...)

Odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość

Odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość

zamawiałem w firmie usługi przywiezienia samochodu, tylko zakupu samochodu, a umowa przedwstępna mówi o przyrzeczeniu przez sprzedającego sprzedaży samochodu. Biorąc więc (...)

Darowizna samochodu - formalności jakich musisz dopełnić?

Darowizna samochodu - formalności jakich musisz dopełnić?

dokumentów: dowodu własności samochodu (gdy otrzymałeś go w darowiźnie – umowa darowizny, gdy samochód kupiłeś – umowa kupna), kartę pojazdu, jeżeli (...)

Jak bezpiecznie kupić używany samochód?

Jak bezpiecznie kupić używany samochód?

przedsiębiorcą umowy kupna-sprzedaży są chronieni przez przewidzianą specjalnie dla nich Ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (...)

Firmowy samochód jako środek trwały w kosztach i przychodach podatkowych

Firmowy samochód jako środek trwały w kosztach i przychodach podatkowych

;Indywidualne” podejście do amortyzacji samochodu Przepisy prawa podatkowego pozwalają podatnikom w niektórych przypadkach skrócić okres amortyzacji samochodu o 50%. Metoda ta (...)

System „VAT-marża” w komisie i handlu samochodami osobowymi

System „VAT-marża” w komisie i handlu samochodami osobowymi

zarejestrowany, komisant będzie musiał uiścić podatek akcyzowy od sprzedaży samochodu. Komisantowi przysługuje co prawda prawo obniżenia akcyzy należnej od sprzedaży o akcyzę zapłaconą (...)

Sfałszowanie dokumentu, a bezumowne korzystanie z przedmiotu spadkowego – opinia prawna

Sfałszowanie dokumentu, a bezumowne korzystanie z przedmiotu spadkowego – opinia prawna

; sprawa sprzedaży. W tej chwili ta sprawa została wycofana. Czy dokumenty przedkładane w tej sprawie wycofanej (umowa sprzedaży, rachunek na moje nazwisko) są traktowane jako dokument, (...)

Wykup samochodu z leasingu

Wykup samochodu z leasingu

sprzedajesz auto), a nie cena wykupu. Jeśli więc zależy ci na nieopodatkowanej sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu w 2022 roku, musisz poczekać 6 lat. Wykup samochodu z leasingu (...)

Komisant sprzedał samochód powypadkowy a rękojmia

Komisant sprzedał samochód powypadkowy a rękojmia

wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym.Specyficzną (...)

Nabycie auta obciążonego zastawem rejestrowym

Nabycie auta obciążonego zastawem rejestrowym

zakupu samochodu (przyjmując za zasadne twierdzenia banku, iż nie jesteśmy właścicielami pojazdu, ponieważ umowa kupna sprzedaży jest bezwzględnie nieważna)? Jeżeli możemy (...)

Leasing podatkowy

Leasing podatkowy

samochodu osobowego w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 EURO przeliczonej na złote według kursu średniego EURO ogłaszanego przez Narodowy (...)

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

zrezygnować z kupna; nie może tego jednak dokonać w trakcie trwania terminu na wyrażenie zgody, ponieważ on już wyraził wolę kupna tego mieszkania i to go wiąże. Możliwość potwierdzenia (...)

Bezpieczne kupno samochodu

Bezpieczne kupno samochodu

rozwiązania umowa ubezpieczenia w terminie 30 dni od zakupu samochodu, w innym przypadku uważa się, że umowa została zawarta na 12 miesięcy, zbywca pojazdu zaś jest zobowiązany do przekazania (...)

Faktura VAT marża - zasady ewidencjonowania

Faktura VAT marża - zasady ewidencjonowania

przepisami Kodeksu cywilnego. Podstawą udokumentowania sprzedaży jest umowa sprzedaży, a nie wystawiona przez sprzedawcę faktura. Dla Pana oznacza to, że zakupu samochodu na podstawie (...)

Sprzedaż samochodu przez komis

Sprzedaż samochodu przez komis

obciążają obowiązki oraz przysługują mu uprawnienia wynikające z zawartej przez niego z osobą trzecią umowy sprzedaży. Ponieważ przy sprzedaży komisowej umowa dochodzi do skutku (...)

Bezpieczny zakup samochodu

Bezpieczny zakup samochodu

samochodu potwierdzona umową kupna-sprzedaży i przekazaniem dowodu rejestracyjnego oraz samego samochodu jest ostateczna i staje się Pan właścicielem pojazdu. Ale mimo to osoba (...)

Nabycie własności rzeczy od nieuprawnionego do jej rozporządzania (od niewłaściciela)

Nabycie własności rzeczy od nieuprawnionego do jej rozporządzania (od niewłaściciela)

nazwiska leasingobiorcy na dowodzie rejestracyjnym, poprzednia umowa kupnasprzedaży itp.). W takim przypadku miarodajnym do oceny dobrej czy złej wiary nabywcy jest moment wydania (...)

Przewłaszczenie samochodu

Przewłaszczenie samochodu

piśmie z banku) wskazano dokładnie model auta, nr dowodu rejestracyjnego itp. bank stał się więc właścicielem pojazdu. Umowa przewłaszczenia może mieć dwa warianty. Umowa przewłaszczenia (...)

Sprzedaż samochodu a rachunek

Sprzedaż samochodu a rachunek

gospodarczej, po prostu zbywa swój majątek. Czy Straż oprócz umowy kupna sprzedaży samochodu może wystawić mi rachunek i czy każda osoba prywatna, sprzedając obojętnie jaki przedmiot (...)

Sprzedaż używanego samochodu cudzoziemcowi

Sprzedaż używanego samochodu cudzoziemcowi

Rzeczypospolitej Polskiej – jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) zbywcy. umowa sprzedaży, sprzedaż samochodu, cudzoziemiec, podatek (...)

VAT od miejsca parkingowego

VAT od miejsca parkingowego

części, tj. sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz sprzedaży miejsca parkingowego lub garażu. Jak już to uzasadniono wyżej, w opinii Sądu, mamy do czynienia tylko z jednym przedmiotem umowy sprzedaży

Rynek wtórny czy pierwotny - gdzie kupić mieszkanie?

Rynek wtórny czy pierwotny - gdzie kupić mieszkanie?

etapu (bank wysyła swoich ekspertów na plac budowy, jeśli tak przewiduje umowa przedwstępna i umowa tzw. rachunku powierniczego) i wstrzymać przelew.Jest  korzystniejsza – decyzję (...)

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu

uprzednio wykorzystywanego w działalności gospodarczej (a więc również, ze sprzedaży używanego uprzednio przy prowadzeniu działalności gospodarczej samochodu, będącego wcześniej (...)

Przestawiasz licznik - jesteś oszustem!

Przestawiasz licznik - jesteś oszustem!

serwisowej lub figuruje w fakturze kupna-sprzedaży. Proceder polega albo na cofaniu licznika (pożądane zwłaszcza przy sprzedaży auta, bo pozwala uzyskać lepszą cenę), albo na przyśpieszaniu. (...)

Leasing operacyjny i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Leasing operacyjny i jego rozliczenie w podatku dochodowym

widać z powyższego, umowa leasingu operacyjnego nie może zostać zawarta na czas nieokreślony. Ponadto, czas oznaczony, na jaki musi być zawarta ta umowa, musi mieć określoną długość. Długość (...)

Kupno i sprzedaż samochodu przez małżonków

Kupno i sprzedaż samochodu przez małżonków

;ze względu na trudności z rejestracją samochodu przez nabywcę. Pamiętać też należy, że jeden z małżonków może się sprzeciwić sprzedaży samochodu przez drugiego. Czynność (...)

PCC od kupna samochodu osobowego

PCC od kupna samochodu osobowego

zasady obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. Podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowić będzie wartość rynkowa rzeczy, stawka podatku od umowy sprzedaży (...)

Podatek od spadku a zarejestrowanie pojazdu

Podatek od spadku a zarejestrowanie pojazdu

orzeczenia sądu sprzedałyśmy wspólnie za 8000 PLN samochód po tacie. Niestety nabywca samochodu ma problem z zarejestrowaniem auta, ponieważ oprócz umowy kupna-sprzedaży oraz prawomocnego (...)

Walka z autokomisami

Walka z autokomisami

samochodu przez klienta indywidualnego, zgodnie z umową kupna-sprzedaży, oscylowała w granicach 1500 zł. O wartości takiej transakcji informowany był urząd skarbowy i wydział komunikacji, (...)

Oszustwo przy nabyciu samochodu

Oszustwo przy nabyciu samochodu

jakikolwiek sposób dochodzić swoich praw od człowieka, który mnie oszukał przy sprzedaży samochodu, czy też podpisanie klauzuli o nie zgłaszaniu zastrzeżeń co do stanu technicznego auta (...)

Zwrot nadpłaty akcyzy od sprowadzanych samochodów

Zwrot nadpłaty akcyzy od sprowadzanych samochodów

rynkowej samochodu osobowego, zarejestrowanego na terytorium kraju, kiedy wysokość podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży na terytorium kraju albo nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu

Niewykonanie warunków umowy sprzedaży

Niewykonanie warunków umowy sprzedaży

Moja firma zawarła z drugą firmą umowę kupna samochodu. Umowa została zawarta w trybie zapytania o cenę w wyniku zamówienia publicznego. W umowie został określony termin dostawy samochodu. (...)

Jakie są skutki podatkowe obrotu kryptowalutami w PIT, VAT i PCC?

Jakie są skutki podatkowe obrotu kryptowalutami w PIT, VAT i PCC?

zarówno w zakresie kupna/sprzedaży za walutę tradycyjną, jak i za inną kryptowalutę, ma być wyrażona w złotówkach (PLN).    Zob. też:  Niebezpieczne kryptowaluty Waluty

Ustna umowa sprzedaży samochodu a ubezpieczyciel

Ustna umowa sprzedaży samochodu a ubezpieczyciel

koniecznie na piśmie? Ustna jest nieważna? Umowa sprzedaży samochodu zawarta w innej formie niż pisemna, w tym w formie ustnej jest umową ważną. Przepisy nie przewidują ani formy pisemnej, (...)

Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

78.000 zł. Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy, zaś suma opłat zawartych w umowie, wraz z ceną wykupu, wynosi 92.000 zł. Dodatkowo, umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych

Zbycie przedmiotów nabytych w drodze spadkobrania

Zbycie przedmiotów nabytych w drodze spadkobrania

, które uprawni Państwo do bezpiecznej sprzedaży przedmiotów wchodzących w skład spadku i nabycia ich przez kupującego, są niskie. Za stwierdzenie nabycia spadku wnosi się opłatę stałą (...)

Wezwanie do wykonania umowy z zagrożeniem odstąpienia

Wezwanie do wykonania umowy z zagrożeniem odstąpienia

bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. W niniejszym przykładzie wierzyciel (nabywca samochodu) wzywa dłużnika (sprzedawcę) do wydania przedmiotu kupna-sprzedaży

Umowa komisu

Umowa komisu

albo cenę. Jeżeli umowa ma być wykonywana częściami, komisant nabywa roszczenie o prowizję w miarę wykonywania umowy. Komisant może żądać prowizji także wtedy, gdy umowa nie została wykonana (...)

Zrzeczenie się spadku na korzyść innej osoby

Zrzeczenie się spadku na korzyść innej osoby

jest zawarcie umowy sprzedaży tych części współwłasności samochodu Panu przez siostrę i matkę albo dokonanie działu spadku. Zatem do sprzedaży ułamkowej części współwłasności (...)

Sprzedaż samochodu firmowego

Sprzedaż samochodu firmowego

), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące

Umowa przedwstępna a podatek dochodowy

Umowa przedwstępna a podatek dochodowy

dopiero w styczniu 2008 roku. Osoba chcąca kupić chciałaby się zabezpieczyć i sporządzić przedwstępną umowę kupna-sprzedaży z ostatecznym terminem sporządzenia umowy kupna-sprzedaży (...)

Przechowywanie oryginału aktu notarialnego

Przechowywanie oryginału aktu notarialnego

wszelkie inne dokumenty związane z pojazem (np. gwarancja, dowód ubezpieczenia samochodu). akt, notarialny, umowa, wypis, oryginał, akt notarialny

Deweloper uchyla się od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży mieszkania

Deweloper uchyla się od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży mieszkania

wytoczenie powództwa. Z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu zastępującego oświadczenie woli dewelopera, zawarta zostanie umowa przyrzeczona - w tym wypadku umowa sprzedaży (...)

Sprzedaż komisowa prywatnego samochodu

Sprzedaż komisowa prywatnego samochodu

umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek (...)

Sprzedaż używanego samochodu firmowego a VAT

Sprzedaż używanego samochodu firmowego a VAT

, ze zm.). Zgodnie z § 9 ust. 7 rozporządzenia faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży towarów objętych stawką podatku niższą od 22%, sprzedaży towarów zwolnionych od podatku na podstawie (...)

Sprzedaż samochodu zarejestrowanego na żonę

Sprzedaż samochodu zarejestrowanego na żonę

Czy mąż bez zgody i wiedzy żony może podpisać umowę kupna-sprzedaży samochodu, którego dowód rejestracyjny jest wystawiony tylko na żonę? Dodatkowo na samochodzie jest zastaw rejestrowy (...)

Zakup mieszkania - zawartość aktu notarialnego

Zakup mieszkania - zawartość aktu notarialnego

zostanie zachowana, nie nastąpi przejście prawa własności na nabywcę. Umowa sprzedaży jest umową zobowiązującą. Zgodnie jednak z przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi prawa własności (...)

Firmowe auto także wtedy, gdy zostało kupione prywatnie

Firmowe auto także wtedy, gdy zostało kupione prywatnie

, a współwłaścicielem samochodu jest rodzic podatnika (w części 50%). Zatem do ewidencji środków trwałych jako wartość początkową należy przyjąć wartość 30 tys. zł. Ale gdy współwłaścicielem (...)

Umowa przedwstępna - kiedy i jak ją zawrzeć

Umowa przedwstępna - kiedy i jak ją zawrzeć

umowy może poprzedzić umowa przedwstępna? Umowa przedwstępna może poprzedzić zawarcie każdej umowy prawa cywilnego. Mogą to być umowy zobowiązaniowe (np. umowy: sprzedaży, zamiany, (...)

1

2

3

4

5

...

6

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne