umowa kupna sprzeda��y samochodu Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość

Odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość

zamawiałem w firmie usługi przywiezienia samochodu, tylko zakupu samochodu, a umowa przedwstępna mówi o przyrzeczeniu przez sprzedającego sprzedaży samochodu. Biorąc więc wszystkie (...)

Darowizna samochodu - formalności jakich musisz dopełnić?

Darowizna samochodu - formalności jakich musisz dopełnić?

dokumentów: dowodu własności samochodu (gdy otrzymałeś go w darowiźnie – umowa darowizny, gdy samochód kupiłeś – umowa kupna), kartę pojazdu, jeżeli (...)

Leasing podatkowy

Leasing podatkowy

samochodu osobowego w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 EURO przeliczonej na złote według kursu średniego EURO ogłaszanego przez Narodowy (...)

Sfałszowanie dokumentu, a bezumowne korzystanie z przedmiotu spadkowego – opinia prawna

Sfałszowanie dokumentu, a bezumowne korzystanie z przedmiotu spadkowego – opinia prawna

powinien zostać poinformowany o istnieniu takich dokumentów. Kwestię dochodzenia rekompensaty za bezumowne korzystanie przez 6 lat z samochodu będzie niestety musiała Pani dochodzić w odrębnym

Jak bezpiecznie kupić używany samochód?

Jak bezpiecznie kupić używany samochód?

. Nr 43 poz.296 ) samochód, kupno, sprzedaż, komis, umowa, rękojmia, sprzedawca, producent, odszkodowanie, odstąpienie, konsument, ochrona

Bezpieczny zakup samochodu

Bezpieczny zakup samochodu

samochodu potwierdzona umową kupna-sprzedaży i przekazaniem dowodu rejestracyjnego oraz samego samochodu jest ostateczna i staje się Pan właścicielem pojazdu. Ale mimo to osoba trzecia (...)

Nabycie auta obciążonego zastawem rejestrowym

Nabycie auta obciążonego zastawem rejestrowym

zakupu samochodu (przyjmując za zasadne twierdzenia banku, iż nie jesteśmy właścicielami pojazdu, ponieważ umowa kupna sprzedaży jest bezwzględnie nieważna)? Jeżeli możemy się skutecznie (...)

Bezpieczne kupno samochodu

Bezpieczne kupno samochodu

Jak bezpiecznie przeprowadzić transakcję kupna samochodu? Kiedy powinienem przekazać właścicielowi gotówkę, jakie dokumenty powinienem podpisać, czy prawo przewiduje możliwość unieważnienia (...)

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

mieszkania), znajduje się w stanie pewnego zawieszenia, ponieważ nie wie czy umowa (kupno mieszkania) dojdzie do skutku czy nie. Aby tę niepewność ograniczyć do minimum, osoba ta może wyznaczyć małżonkowi

Przewłaszczenie samochodu

Przewłaszczenie samochodu

piśmie z banku) wskazano dokładnie model auta, nr dowodu rejestracyjnego itp. bank stał się więc właścicielem pojazdu. Umowa przewłaszczenia może mieć dwa warianty. Umowa przewłaszczenia (...)

Komisant sprzedał samochód powypadkowy a rękojmia

Komisant sprzedał samochód powypadkowy a rękojmia

się domagać odszkodowania na podstawie art. 471 k.c., jeśli w skutek ujawnienia się wadliwości samochodu poniósł szkodę majątkową. rękojmia, umowa komisu, sprzedaż samochodu, (...)

Zgubiona umowa kupna-sprzedaży samochodu

Zgubiona umowa kupna-sprzedaży samochodu

nieistnienia prawa własności samochodu mógłby wystąpić także zbywca samochodu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał, że jednym z dowodów własności pojazdu, (...)

Umowa kupna sprzedaży samochodu

Umowa kupna sprzedaży samochodu

wzór: Umowa kupna/sprzedaży samochodu - współwłasność. sprzedaż, umowa, samochód

Współposiadanie samochodu

Współposiadanie samochodu

uregulować sprawę wspólnego korzystania z samochodu, jeśli mąż nie reaguje na moje prośby i złośliwie pozbawia mnie prawa do korzystania z samochodu, twierdząc że należy do niego, ponieważ (...)

Nabycie własności rzeczy od nieuprawnionego do jej rozporządzania (od niewłaściciela)

Nabycie własności rzeczy od nieuprawnionego do jej rozporządzania (od niewłaściciela)

nazwiska leasingobiorcy na dowodzie rejestracyjnym, poprzednia umowa kupna – sprzedaży itp.). W takim przypadku miarodajnym do oceny dobrej czy złej wiary nabywcy jest moment wydania rzeczy (...)

Sprzedaż samochodu a rachunek

Sprzedaż samochodu a rachunek

działalność gospodarczą. Osoby fizyczne lub jedności nieprowadzące działalność gospodarczą nie wystawiają rachunków, a jedynym dowodem zakupu od nich rzeczy jest umowa kupna oraz (...)

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu

Prowadzę działalność gospodarczą (księgi rachunkowe + VAT). Używam na podstawie leasingu operacyjnego samochodu z kratką. Umowa leasingowa była zgłoszona do Urzędu Skarbowego celem odliczania (...)

Kupno i sprzedaż samochodu przez małżonków

Kupno i sprzedaż samochodu przez małżonków

określonych przypadkach, ale sprzedaż samochodu do nich nie należy). Ze względów praktycznych, ułatwiających, przykładowo,  wykazanie że samochód wszedł do majątku wspólnego

Sprzedaż samochodu przez komis

Sprzedaż samochodu przez komis

podlega każda sprzedaż samochodu osobowego przed pierwszą jego rejestracją na terytorium kraju. Jednakże w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania tego samego towaru (np. samochodu osobowego) (...)

Przestawiasz licznik - jesteś oszustem!

Przestawiasz licznik - jesteś oszustem!

samochodowy, przebieg, umowa, sprzedaż samochodu

Faktura VAT marża - zasady ewidencjonowania

Faktura VAT marża - zasady ewidencjonowania

niej 22 % podatek VAT. Z drugiej zaś strony nabycie samochodu od osoby fizycznej nie będzie wykazane w deklaracji w części dotyczącej nabycia towarów i podatku naliczonego. Zgodnie bowiem z objaśnieniami

Walka z autokomisami

Walka z autokomisami

samochodu przez klienta indywidualnego, zgodnie z umową kupna-sprzedaży, oscylowała w granicach 1500 zł. O wartości takiej transakcji informowany był urząd skarbowy i wydział komunikacji, (...)

Sprzedaż używanego samochodu cudzoziemcowi

Sprzedaż używanego samochodu cudzoziemcowi

Rzeczypospolitej Polskiej – jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) zbywcy. umowa sprzedaży, sprzedaż samochodu, cudzoziemiec, podatek (...)

Rynek wtórny czy pierwotny - gdzie kupić mieszkanie?

Rynek wtórny czy pierwotny - gdzie kupić mieszkanie?

etapu (bank wysyła swoich ekspertów na plac budowy, jeśli tak przewiduje umowa przedwstępna i umowa tzw. rachunku powierniczego) i wstrzymać przelew.Jest  korzystniejsza – decyzję (...)

Podatek od spadku a zarejestrowanie pojazdu

Podatek od spadku a zarejestrowanie pojazdu

orzeczenia sądu sprzedałyśmy wspólnie za 8000 PLN samochód po tacie. Niestety nabywca samochodu ma problem z zarejestrowaniem auta, ponieważ oprócz umowy kupna-sprzedaży oraz prawomocnego (...)

Wezwanie do wykonania umowy z zagrożeniem odstąpienia

Wezwanie do wykonania umowy z zagrożeniem odstąpienia

(samochodu). umowa, zobowiązanie, wykonanie, zwłoka, wezwanie, dłużnik, wierzyciel

Niewykonanie warunków umowy sprzedaży

Niewykonanie warunków umowy sprzedaży

Moja firma zawarła z drugą firmą umowę kupna samochodu. Umowa została zawarta w trybie zapytania o cenę w wyniku zamówienia publicznego. W umowie został określony termin dostawy samochodu. (...)

Przechowywanie oryginału aktu notarialnego

Przechowywanie oryginału aktu notarialnego

wszelkie inne dokumenty związane z pojazem (np. gwarancja, dowód ubezpieczenia samochodu). akt, notarialny, umowa, wypis, oryginał, akt notarialny

Ustna umowa sprzedaży samochodu a ubezpieczyciel

Ustna umowa sprzedaży samochodu a ubezpieczyciel

koniecznie na piśmie? Ustna jest nieważna? Umowa sprzedaży samochodu zawarta w innej formie niż pisemna, w tym w formie ustnej jest umową ważną. Przepisy nie przewidują ani formy pisemnej, (...)

PCC od kupna samochodu osobowego

PCC od kupna samochodu osobowego

obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy umowa zawierana jest w formie aktu notarialnego, gdyż wtedy podatek jest pobierany przez płatnika, którym jest notariusz. Wzór deklaracji w sprawie (...)

Współwłasność samochodu

Współwłasność samochodu

W wyniku zawarcia umowy kupna-sprzedaży zakupiona została współwłasność samochodu w wysokości 99%, aby jak największą kwotę jego eksploatacji można było umieścić w kosztach prowadzenia (...)

Sprzedaż samochodu zarejestrowanego na żonę

Sprzedaż samochodu zarejestrowanego na żonę

Czy mąż bez zgody i wiedzy żony może podpisać umowę kupna-sprzedaży samochodu, którego dowód rejestracyjny jest wystawiony tylko na żonę? Dodatkowo na samochodzie jest zastaw rejestrowy (...)

Sprzedaż auta z działalności osobie prywatnej

Sprzedaż auta z działalności osobie prywatnej

dokumentem mam to zrobić (umowa kupna-sprzedaży, czy faktura VAT) i jaka stawka VAT powinna być na fakturze? Minęło ponad 6 miesięcy od daty zakończenia leasingu i, tak jak wspomniałem, nie (...)

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna

Zawarłem umowę przedwstępną kupna nowego samochodu i wpłaciłem zaliczkę. Określona została cena pojazdu i data, do której należy zawrzeć umowę stanowczą. W przypadku jej niezawarcia zadatek (...)

Sprzedaż komisowa prywatnego samochodu

Sprzedaż komisowa prywatnego samochodu

. Aspekty podatkowe są innym zagadnieniem. umowa, komis, umowa komisu, sprzedaż, sprzedaż samochodu

Zbycie przedmiotów nabytych w drodze spadkobrania

Zbycie przedmiotów nabytych w drodze spadkobrania

podpisów. Ponadto umowa darowizny czy sprzedaży owych przedmiotów i tak podlega opodatkowaniu. Działanie takie poza tym, że jest niezgodne z prawem jest również niepotrzebne, albowiem (...)

Korzystny wyrok w sprawie odliczania VAT

Korzystny wyrok w sprawie odliczania VAT

interpretację przepisów dotyczących odliczania VAT przy nabyciu paliwa do samochodu używanego przez spółkę na podstawie umowy leasingu. Umowa dotyczyła auta, które w marcu 2005 r. spełniało (...)

Zakup samochodu od osoby prywatnej

Zakup samochodu od osoby prywatnej

sprzedaży samochodu mogłaby nie podlegać PCC jeśli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności byłaby opodatkowana podatkiem od towarów i usług albo zwolniona z podatku od (...)

Koszt wniesienia pozwu dotyczącego unieważnienia umowy sprzedaży

Koszt wniesienia pozwu dotyczącego unieważnienia umowy sprzedaży

pobierana jest cała opłata (art. 18 ust. 1 u.k.s.c.). koszty, sąd, pozew, unieważnienie, umowa, dłużnik, komornik, przedmiot sporu, sąd, majątek, egzekucja, wniesienie

Sąd właściwy dla unieważnienia umowy sprzedaży

Sąd właściwy dla unieważnienia umowy sprzedaży

). komornik, dłużnik, egzekucja, wyrok, pozwany, pozew, sąd, właściwy, unieważnienie, umowa, sprzedaż, kupno, majątek, miejsce zamieszkania

Intercyza z datą wsteczą

Intercyza z datą wsteczą

datą wsteczną? Czy po zniesieniu wspólności majątkowej będę odpowiadał za długi żony zaciągnięte przed uzyskaniem rozdzielności majątkowej? Zaliczenie kupna samochodu czy zaciągniecia (...)

Profesjonalny pośrednik

Profesjonalny pośrednik

sprzedaż używanego samochodu czy sprzętu komputerowego. Gazeta Podatkowa 01.02.2005 r. umowa, pośrednik, profesjonalista, komis

Zakup samochodu od osoby prywatnej a VAT

Zakup samochodu od osoby prywatnej a VAT

drodze kupna - cenę ich nabycia. Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, a w szczególności (...)

Czy można odstąpić od umowy jeżeli dealer podwyższy cenę samochodu?

Czy można odstąpić od umowy jeżeli dealer podwyższy cenę samochodu?

Klient powinien mieć prawo do swobodnej rezygnacji z kupna auta, gdy cena z dnia odbioru jest wyższa, niż pierwotnie przewidywała to umowa. (...)W umowie z klientem firma zastrzegała, że obowiązuje

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne