umowa o zlecenie a pobierana emerytura Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

zdecydujemy się dalej pracować? Przeciętnie przedłużenie okresu pracy o rok, i opóźnienie o rok przejścia na emeryturę powoduje wzrost świadczenia o ok. 8 proc. O ile (...)

Zmiany w emeryturach i rentach oraz ubezpieczeniu emerytalno-rentowym

Zmiany w emeryturach i rentach oraz ubezpieczeniu emerytalno-rentowym

prawna: Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2005 r., Nr 169, (...)

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

30 dni od daty otrzymania od niego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeśli deweloper nie dopełni tego obowiązku, nabywca może wnioskować o zwrot środków z DFG. Jakiego rodzaju wady (...)

Polski Ład a umowy zlecenia

Polski Ład a umowy zlecenia

np. umowa zlecenia, umowa o dzieło. ##baner## Korzyści i straty z Polskiego Ładu Zdaniem rządyu, dla 96 proc. osób, których głównym źródłem przychodu jest (...)

Świadczenie niektórych usług w Niemczech w ramach delegowania pracowników

Świadczenie niektórych usług w Niemczech w ramach delegowania pracowników

pomiędzy Polską a Niemcami. Generalną zasadą jest, iż podatek od wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę płaci się w kraju, w którym praca jest wykonywana – polski pracownik pracujący (...)

Kiedy nastąpi zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń pracującego emeryta lub rencisty?

Kiedy nastąpi zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń pracującego emeryta lub rencisty?

kwotę, o jaką emerytura lub renta podlega zmniejszeniu. Jeśli emeryt lub rencista zawiadomi organ rentowy o podjęciu zatrudnienia i osiąganiu przychodu powodującego zmniejszenie świadczenia (...)

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne

różnie dookreślać to używane przez siebie w o.w.u. pojęcie, można jednak pokusić się o pewne uogólnienie, że najczęściej chodzi tu o państwa położone na terytorium kontynentu (...)

Poszukiwanie majątku przez komornika

Poszukiwanie majątku przez komornika

] k.p.c.   Czy komornik może odmówić poszukiwań?   Jakkolwiek sam przepis mówi o "zleceniu" poszukiwania majątku dłużnika, nie będzie to umowa zlecenie. Komornik (...)

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja

konkretnej osoby, w szczególności, czy podstawą świadczenia pracy była umowa o pracę, czy raczej umowa o świadczenie usług (np. umowa zlecenia). Zmiany nie przewidują (...)

Kiedy rusza program Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Kiedy rusza program Pracowniczych Planów Kapitałowych?

imieniu i na rzecz osób zatrudnionych (osób, za które odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne) w podmiocie zatrudniającym umowę o prowadzenie PPK. Umowa o (...)

Zawieszenie i zmniejszenie emerytury

Zawieszenie i zmniejszenie emerytury

przychodów nie osiągam. Podkreślam: dochód z działalności i przychody z innych źródeł (umowa zlecenie i umowa o pracę) są niższe niż 70% średniej płacy w kraju ogłaszane (...)

Umowa zlecenia może pozbawić prawa do wcześniejszej emerytury

Umowa zlecenia może pozbawić prawa do wcześniejszej emerytury

. akt I UZP 7/09 wcześniejsza emerytura, praca, stosunek pracy, umowa zlecenie, umowa cywilnoprawna, zasiłek przedemerytalny

Pełne oskładkowanie umów zlecenia?

Pełne oskładkowanie umów zlecenia?

tym rent rodzinnych) należnych zleceniobiorcom lub po zleceniobiorcach. oskładkowanie umów zlecenia, umowa zlecenie, zlecenie, ZUS, składki, ubezpieczenia społeczne

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne