vat Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Rozliczenia VAT w grupie VAT

Rozliczenia VAT w grupie VAT

wykonywanych między członkami grupy VAT będą czynności świadczone – poza samą grupę – poza sferą opodatkowania VAT. Po utworzeniu grupy VAT czynności wykonywane pomiędzy (...)

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

jest stosowna wyłącznie na potrzeby ustawy o VAT. Tym samym nie może mieć zastosowania na gruncie przepisów celnych. Zatem zgłoszenia celnego wywozowego będą dokonywać dalej, co do zasady

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

. Czy JPK_VAT powinien uzgadniać się z danymi zawartymi w deklaracji VAT? Zarówno JPK_VAT, jak i deklaracja VAT powinny być odzwierciedleniem ewidencji zakupów i sprzedaży (...)

Jak założyć grupę VAT?

Jak założyć grupę VAT?

weryfikację przesłanek utworzenia grupy VAT, by rejestracja mogła nastąpić w terminie określonym w umowie o utworzeniu grupy VAT. Po zarejestrowaniu grupy VAT jako podatnika (grupa VAT (...)

Transakcje grupy VAT w okresach przejściowych

Transakcje grupy VAT w okresach przejściowych

podmiotu wstępującego do grupy VAT (z chwilą rejestracji GV traci on swój nr VAT), w imieniu tego podmiotu rozliczenia VAT (za okres poprzedzający przystąpienie tego podmiotu do (...)

Jak złożyć JPK_VAT z deklaracją?

Jak złożyć JPK_VAT z deklaracją?

: przedsiębiorca zamiast – tak jak obecnie – składania odrębnie deklaracji VAT-7 lub VAT-7K wraz z załącznikami i odrębnie informacji JPK_VAT, będzie przesyłał jeden plik (...)

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

14 do ustawy o VAT. W jaki sposób należy rozliczyć podatek VAT w przypadku dokonywanego przez firmę A refakturowania usług (zleconych firmie B i wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy (...)

Zbliża się termin składania JPK_VAT za styczeń

Zbliża się termin składania JPK_VAT za styczeń

;jpk.mf.gov.pl w sekcji jak złożyć JPK_VAT. Kto składa JPK_VAT? Jednolity plik kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT) to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika (...)

Dokumentacja, raportowanie i inne formalności w grupach VAT

Dokumentacja, raportowanie i inne formalności w grupach VAT

art. 106e ust. 1 ustawy o VAT, m.in. danych grupy VAT, tj. nazwa grupy VAT, adres grupy VAT oraz numer, za pomocą którego grupa VAT jest zidentyfikowana na potrzeby podatku (...)

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

zarejestrowany, jako podatnik VAT czynny, a następnie skorzystasz ze zwolnienia, pozostaniesz nadal w rejestrze VAT, jako podatnik VAT zwolniony. Jeśli w 2016 r. nie byłeś czynnym podatnikiem (...)

VAT do zmiany

VAT do zmiany

;, które do 2019 r. powinny wejść w życie. Tych krótkoterminowych środków wyraźnie domagały się państwa członkowskie, aby poprawić codzienne funkcjonowanie obecnego systemu VAT (...)

Usługi elektroniczne a VAT

Usługi elektroniczne a VAT

do obniżenia kwoty podatku należnego). Nabycie usług wykazujesz w deklaracjach: JPK_V7M lub JPK_V7K – jeśli jesteś podatnikiem VAT czynnym; VAT-8 – jeśli jesteś podatnikiem VAT (...)

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

, wówczas sankcja nie będzie naliczana, jeśli dostawca ujmie fakturę w ewidencji sprzedaży, przekaże informację o niej w JPK_VAT i całą kwotę VAT z tej faktury, tj. 3 739,84 zł ujmie (...)

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT, zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego

Split Payment, na czym polega mechanizm podzielonej płatności

Split Payment, na czym polega mechanizm podzielonej płatności

oraz do zapłaty podatku VAT do urzędu skarbowego. Z rachunku VAT można również zapłacić do urzędu skarbowego dodatkowe zobowiązania w VAT, odsetki za zwłokę w VAT. Co (...)

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

282/2011. Stosowanie art. 42 ust. 3-5 i art. 42 ust. 11 ustawy o VAT Odnosząc się do wzajemnej relacji przepisów art. 42 ust. 3 oraz art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, wskazać należy, że art. (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

podatnicy VAT (zgodnie z art. 96 ust. 9 albo 9a ustawy o VAT), których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona (zgodnie z art. 96 ust. 9h-j ustawy o VAT). Informacje (...)

Jak rozliczyć VAT?

Jak rozliczyć VAT?

następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu tych transakcji. Jak korygować deklaracje? Jeśli popełniłeś błąd w deklaracji VAT (VAT-7, VAT-7K,VAT-UE,VAT-27, (...)

JPK_VAT - obowiązek wszystkich podatników VAT

JPK_VAT - obowiązek wszystkich podatników VAT

Od 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT Mikroprzedsiębiorco! Jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K? Od 1 stycznia 2018 r. masz prowadzić (...)

Deklaracje VAT i informacje podsumowujące

Deklaracje VAT i informacje podsumowujące

-7K. Ponadto przepisy wyróżniają rzadziej składane deklaracje: VAT-8, VAT-9, VAT-10, VAT-11. Z kolei podatnicy opłacający ryczałt dla taksówkarzy składają deklarację (...)

Grupa VAT w procedurach podatkowych

Grupa VAT w procedurach podatkowych

B, utworzyły grupę VAT. Naczelnik US zarejestrował grupę VAT jako podatnika VAT czynnego z dniem 1 stycznia 2023 r. WIS wiąże grupę od 1 stycznia 2023 r. 1 października 2023 r. grupa (...)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

zarejestrowani jako VAT-czynni, a więc płacący VAT. Oznacza to, że podatnik zwolniony nie może zostać zarejestrowany jako podatnik VAT-UE na potrzeby dostaw (może być natomiast zarejestrowany (...)

JPK_VAT ma być rozbudowany

JPK_VAT ma być rozbudowany

stanowią bardzo dobry materiał do prowadzenia szybkiej i efektywnej analizy, resort rozważa rozbudowę schemy JPK_VAT o nowe informacje, wykraczające poza zakres ewidencji VAT. Rozbudowa schemy (...)

Nowy JPK_VAT zamiast deklaracji

Nowy JPK_VAT zamiast deklaracji

mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14). Co będzie zawierać JPK_VAT? JPK_VAT będzie zawierać: zestaw informacji o zakupach (...)

Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

terminie usługa zostanie wyłączona. Co to jest wykaz podatników VAT? Wykaz podatników VAT to jedna, elektroniczna i bezpłatna baza podatników VAT. Zawiera dane o podatnikach, (...)

Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

zaznaczyć, że wykreślenie podatnika z rejestru VAT jest jednoznaczne z wykreśleniem go z rejestru podatników VAT UE. Wykreślenie podatnika z rejestru VAT UE z urzędu Powyżej wskazano (...)

Od 1 listopada MPP obowiązkowy dla wybranych transakcji

Od 1 listopada MPP obowiązkowy dla wybranych transakcji

podatku (tj. nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym) na rachunek VAT, zaznacz w deklaracji VAT, że chcesz zwrot na rachunek VAT i w jakiej kwocie. A zatem – jeżeli (...)

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

VAT (art. 42a pkt 2 ustawy o VAT). Jeśli na przykład ustawa o VAT wymienia dwucyfrowy numer działu CN, WIS będzie określała taki właśnie dział CN dla towaru. Przykład: Chleb chrupki (...)

Rodzaje faktur

Rodzaje faktur

); podatników VAT, jeżeli dostawa tych towarów podlegała procedurze VAT marża. Faktura VAT marża jest dobrowolna. Dzięki niej zapłacisz niższy podatek – tylko od (...)

JPK_VAT z deklaracją

JPK_VAT z deklaracją

deklaracji podatkowych, do których będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14). Co będzie zawierać JPK_VAT? JPK_VAT (...)

Rejestracja VAT dla transakcji krajowych

Rejestracja VAT dla transakcji krajowych

czynności zwolnione od podatku, pozostają w rejestrze jako podatnicy VAT zwolnieni (art. 96 ust. 10 ustawy o VAT). Aktualizacja danych rejestracyjnych dla potrzeb VAT Aktualizacja rejestracji (...)

Przedłużenie i zakończenie funkcjonowania grupy VAT

Przedłużenie i zakończenie funkcjonowania grupy VAT

podatnika VAT grupę VAT, która utraciła status podatnika VAT, zawiadamiając o tym przedstawiciela grupy VAT (art. 96 ust. 7bb ustawy o VAT). Zarówno jak w przypadku (...)

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

;w publicznych występujących jako podatnicy VAT w związku z realizacją projektu w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Podstawa prawna: art. 112 i 112a ustawy o VAT.  Opodatkowanie podatkiem

Kto jest podatnikiem VAT - wątpliwości dotyczące umów cywilnoprawnych

Kto jest podatnikiem VAT - wątpliwości dotyczące umów cywilnoprawnych

:  podatnik wykonuje czynności, które nie mogą korzystać ze zwolnienia, wówczas ma obowiązek: zapłaty podatku VAT; rejestracji dla potrzeb VAT; składania deklaracji (...)

Jak należy składać deklaracje VAT?

Jak należy składać deklaracje VAT?

podatku naliczonego. ##baner## Kiedy mają zastosowanie szczególne zasady składania deklaracji VAT? Podatnicy VAT, inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i osoby prawne (...)

Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

podatkowej, korekty VAT. Odliczanie VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży Rozwiązanie umożliwi odliczenie VAT z faktury za usługi noclegowe nabyte na rzecz (...)

Grupy VAT w prekonsultacjach

Grupy VAT w prekonsultacjach

naliczony i żaden z podmiotów nie czeka na zwrot VAT. Pierwszy etap – pilotaż Grup VAT - "Na pierwszym etapie wdrażania w Polsce Grup VAT, przyjęliśmy jako punkt odniesienia (...)

SLIM VAT nadchodzi

SLIM VAT nadchodzi

rozwiązań doprecyzowujących niektóre konstrukcje VAT.  SLIM VAT charakteryzuje uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń VAT. To proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów

Wykazy podmiotów VAT

Wykazy podmiotów VAT

rejestracji podmiotu jako podatnika VAT Art. 96 ust. 4a pkt 1 ustawy o VAT dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą Art. 96 ust. 4a pkt 2 ustawy o VAT podmiot (...)

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

1 lipca 2022 r. Jak wynika z przepisów o VAT, podatnikowi VAT, w tym Gminie działającej w takim charakterze, prowadzącemu działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem (...)

Nowy JPK_VAT z deklaracją dla wszystkich przedsiębiorców

Nowy JPK_VAT z deklaracją dla wszystkich przedsiębiorców

zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres, pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (lub VAT-7K), dodatkowe dane, które będą potrzebne do analizy poprawności (...)

VAT bez wyjątków - opodatkowanie w miejscu przeznaczenia

VAT bez wyjątków - opodatkowanie w miejscu przeznaczenia

usługi są konsumowane. Zob. też: Wniosek dotyczący ostatecznych środków technicznych służących stworzeniu w przyszłości odpornego na oszustwa unijnego systemu VAT Komunikat prasowy na temat (...)

Deklaracje do US - import export oraz w UE

Deklaracje do US - import export oraz w UE

się kwartalnie, składają deklaracje VAT-7K. Ponadto przepisy wyróżniają rzadziej składane deklaracje: VAT-8, VAT-9, VAT-10, VAT-11. Co istotne, obecnie należy również (...)

Jak złożyć JPK_VAT?

Jak złożyć JPK_VAT?

podatnikiem VAT i składasz między innymi deklaracje VAT-7 lub VAT-7K.JPK_VAT zawiera dane, które ewidencjonujesz  w rejestrze zakupów i sprzedaży. Kiedy NIE składasz (...)

Nabycie samochodu firmowego a podatek VAT - przed i po nowelizacji

Nabycie samochodu firmowego a podatek VAT - przed i po nowelizacji

akcyza 6.000 zł. Podstawą opodatkowania podatkiem VAT będzie więc kwota 17.000 zł. Podatek VAT wynikający z dokumentu celnego wyniesie więc 3.740 zł (17.000 zł x 22%). Podatkiem naliczonym (...)

Czy należy się VAT od towarów po wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego?

Czy należy się VAT od towarów po wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego?

przedsiębiorstwa (zob. art. 96 ust. 7b pkt 2 ustawy o VAT) albo wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego (zob. art. 96 ust. 7b pkt 4 ustawy o VAT). Dostosowano także brzmienie art. 14 ustawy (...)

VAT przy transakcji łańcuchowej

VAT przy transakcji łańcuchowej

jest terytorium kraju (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT), to dostawa ta nie będzie podlegała opodatkowaniu w świetle ustawy o VAT. Dla tej dostawy nie powstanie więc obowiązek podatkowy w podatku (...)

Nowy JPK_VAT z deklaracją za październik 2020 r.

Nowy JPK_VAT z deklaracją za październik 2020 r.

wszystkich czynnych podatników VAT, składających dotychczas deklaracje VAT-7 lub VAT-7K. ##baner## Od 1 października 2020 r. obowiązuje nowy JPK_VAT z deklaracją. Jeden (...)

Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

Firma złożyła wnioski o rejestrację VAT-R i VAT-UE 11.04.2006. Potwierdzenie zarejestrowania jako podatnik VAT i numer VAT spółka uzyskała 25.04.2006, a numer VAT-UE 08.05.2006. (...)

Pilotaż VAT UE CBR (Cross-Border Rulings)

Pilotaż VAT UE CBR (Cross-Border Rulings)

do pilotażu VAT UE CBR VAT: The list of EU VAT cross-border rulings (CBR) available on line has been updated (europa.eu)); został podpisany przez podatnika lub osobę przez niego upoważnioną (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne