vis Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Bezpieczne wizy do UE?

Bezpieczne wizy do UE?

informacyjny, VIS

System Informacyjny Schengen oraz System Informacji Wizowej

System Informacyjny Schengen oraz System Informacji Wizowej

Wizowej (tzw. VIS, ang. Visa Information System) (zwany dalej „VIS”). System VIS ma na celu wymianę danych o wizach między Państwami Członkowskimi, które zniosły kontrole (...)

Pora na dostosowania do systemów informacyjnych Schengen

Pora na dostosowania do systemów informacyjnych Schengen

system wymiany informacji wizowej pomiędzy Państwami Członkowskimi – System Informacji Wizowej (tzw. VIS, ang. Visa Information System) (zwany dalej „VIS”). System VIS (...)

Ułatwienia w ruchu granicznym w okresie wakacyjnym i świątecznym

Ułatwienia w ruchu granicznym w okresie wakacyjnym i świątecznym

identyfikatorów biometrycznych od osób ubiegających się o wizy. Straż graniczna może przeszukiwać bazę danych VIS wykorzystując numer naklejki wizowej oraz odciski linii papilarnych (...)

Jaka ma być nowa wspólna polityka wizowa UE?

Jaka ma być nowa wspólna polityka wizowa UE?

systemu VIS – wraz z niedawnym przyjęciem systemu wjazdu/wyjazdu (EES) oraz europejskim systemem informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) – będą jeszcze jednym

Wizy biometryczne: dla dzieci poniżej 12 roku życia bez odcisków palców

Wizy biometryczne: dla dzieci poniżej 12 roku życia bez odcisków palców

, 25.03.2009 gromadzenie danych biometrycznych, dzieci, system VIS, wiza, cudzoziemcy, obcokrajowcy

Upozorowana kontrola drogowa to nie siła wyższa

Upozorowana kontrola drogowa to nie siła wyższa

właściwość tradycyjnie ujmuje się w trzy grupy: klęski żywiołowe (vis naturalis), akty władzy (vis imperii) i działania zbrojne (vis armata). Zdaniem SN nie ma wątpliwości, iż (...)

Jak organizować wesela i przyjęcia w dobie epidemii?

Jak organizować wesela i przyjęcia w dobie epidemii?

stołu tak, aby goście nie siedzieli vis a vis siebie.   Przestrzenie samoobsługowe (bary sałatkowe, stoliki z ciastami, tzw. „wiejskie stoły”, dozowniki do samodzielnego nalewania

Ryczałtowe stawki opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne

Ryczałtowe stawki opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne

. Identyfikacja związków chemicznych metodami spektrofotometrycznymi UV-VIS 100,00 66. Zawartość związków chemicznych metodami spektrofotometrycznymi UV-VIS 170,00 67. Identyfikacja (...)

Spowalniacz - próg zwalniający

Spowalniacz - próg zwalniający

Przed posesją, na drodze, budowany jest spowalniacz (nazywany garbem, lub policjantem poziomym). W pierwszej wersji, przygotowania do wykonania spowalniacza odbywały się vis a vis bramy wjazdowa (...)

Przedłużone zgłoszenia do konkursu arbitrażowego

Przedłużone zgłoszenia do konkursu arbitrażowego

, The Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

Czym jest siła wyższa? Czy siła wyższa zawsze wyłącza odpowiedzialność?

Czym jest siła wyższa? Czy siła wyższa zawsze wyłącza odpowiedzialność?

1412/17). Siła wyższa - czyli co? Siła wyższa (łac. vis maior, ang. Act of God - "Wola boska", fr. force majeure) to, według Słownika Języka Polskiego PWN, zdarzenie, którego nie można przewidzieć (...)

Co oznacza dla Polski i Polaków wejście do strefy Schengen?

Co oznacza dla Polski i Polaków wejście do strefy Schengen?

Tytułem IV Konwencji Wykonawczej.W dniu 24 sierpnia 2007 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął „ustawę o udziale RP w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) i Systemie Informacji Wizowej (VIS

Dziesięciopunktowy program wsparcia osób niepełnosprawnych

Dziesięciopunktowy program wsparcia osób niepełnosprawnych

, prezes Polskiego Związku Niewidomych, Jolanta Kramarz, prezes Fundacji Vis Maior. program wsparcia, osoba niepełnosprawna, niepełnosprawny, inwalida, pomoc, gmina, danina solidarnościowa

Interoperacyjność systemów informacyjnych w UE

Interoperacyjność systemów informacyjnych w UE

systemem informacyjnym (VIS) oraz systemem Eurodac, będzie teraz odpowiadała również zaprzygotowywanie i opracowywanie nowych systemów informacyjnych proponowanych przez Komisję oraz operacyjne

Fundusz Granic Zewnętrznych 2007-2013 dla Polski

Fundusz Granic Zewnętrznych 2007-2013 dla Polski

służby konsularne państw członkowskich i krajów trzecich; utworzenie systemów komputerowych wymaganych przez przepisy wspólnotowe o granicach zewnętrznych i wizach (VIS i SIS); 4. stosowanie przepisów

Skarb Państwa może zasiedzieć nieruchomość przejętą w ramach władztwa publicznego

Skarb Państwa może zasiedzieć nieruchomość przejętą w ramach władztwa publicznego

władzy publicznej (vis imperia), jak też określone działania ludzkie wykazujące cechy przemożności np. zamachy terrorystyczne. W przypadku aktów władzy publicznej jako zdarzeń, które noszą cechy (...)

Definicja siły wyższej

Definicja siły wyższej

odpowiedniego układu zdarzeń. Wprawdzie pojęciu siła wyższa (vis maior) nadawane są różne znaczenia, to jednak powszechnie jest przyjęte tzw. obiektywne pojęcie. A nie subiektywne - (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne